M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
GPI.Viet  
#1 Đã gửi : 04/11/2017 lúc 10:54:10(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Điều Khoản & Điều Kiện Chi Tiết

 1. 10 Triệu Thưởng Nạp Lại  bắt đầu từ 00:00 (GMT+8) 01/11/2017 và kết thúc vào 23:59 (GMT+8) 30/11/2017.
 2. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho thành viên GPI thực hiện nạp tiền trong thời gian khuyến mãi.
Sản Phẩm Phần Trăm Tiền Thưởng Tối Đa Vòng Cược
Gửi tiền lần 2 và 3 10% 10,000 VNĐ 8
Gửi tiền lần 4, 5 và 6 20% 12
Gửi tiền lần 7 trở lên 30% 15
 


3. Với giao dịch gửi tiền lần thứ 2 trở đi thành công, thành viên đăng ký nhận tiền thưởng thông qua Chat trực tuyến hoặc hộp thư GPI và nhận tiền thưởng ngay lập tức.

4. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví tiền chung, và được yêu cầu hoàn thành vòng cược theo quy định trước khi chuyển sang sản phẩm khác hoặc thực hiện rút tiền.

5. Doanh thu hợp lệ được tính trong các sản phẩm Thể thao GPI hoặc Casino trực tuyến (Trừ Xí ngầu và Ru-lét) hoặc Xổ Số hoặc Slots.

6. Mỗi thành viên chỉ có thể tham gia nhận tiền thưởng 1 lần tương ứng với mỗi giao dịch gửi tiền hợp lệ và không thể hủy tiền thưởng sau khi đã được cập nhật.

7. Cược hòa, cược hai bên, cược hủy, cược vô hiệu, cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5 ; Indo odd dưới-2.00 ; US odd

dưới -200 và Dec odd dưới 1.50 ) sẽ không được tính vào doanh thu cược của khuyến mãi.

8. Điều Khoản & Điều Kiện Chung được áp dụng.

 

Đăng ký ngay   Link Vào GPIVN.COM

  Email : [email protected]

 Hotline/ Zalo : (+63) 927 523 0681

 Skype :  [email protected]

Sửa bởi người viết 04/11/2017 lúc 10:56:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline bcrrlvip1  
#2 Đã gửi : 08/11/2017 lúc 01:20:05(UTC)
bcrrlvip1


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-02-2017(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: da nang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post
UserPostedImage
Điều Khoản & Điều Kiện Chi Tiết[/b]

  <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10 Triệu Thưởng Nạp Lạibắt đầu từ 00:00 (GMT+8) 01/11/2017 v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o 23:59 (GMT+8) 30/11/2017.</span></li>
  <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Khuyến m&atilde;i chỉ &aacute;p dụng cho th&agrave;nh vi&ecirc;n GPI thực hiện nạp tiền trong thời gian khuyến m&atilde;i.</span></li>
Sản Phẩm
Phần Trăm
Tiền Thưởng Tối Đa
V&ograve;ng Cược


Gửi tiền lần 2 v&agrave; 3
10%
10,000 VNĐ
8


Gửi tiền lần 4, 5v&agrave; 6
20%
12


Gửi tiền lần 7 trở l&ecirc;n
30%
15

3. Với giao dịch gửi tiền lần thứ 2 trở đi th&agrave;nh c&ocirc;ng, th&agrave;nh vi&ecirc;n đăng k&yacute; nhận tiền thưởng th&ocirc;ng qua Chat trực tuyến hoặc hộp thư GPI v&agrave; nhận tiền thưởng ngay lập tức.
4. Tiền thưởng sẽ được cập nhật v&agrave;o V&iacute; tiền chung, v&agrave; được y&ecirc;u cầu ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng cược theo quy định trước khi chuyển sangsản phẩm kh&aacute;c hoặc thực hiện r&uacute;t tiền.
5. Doanh thu hợp lệ được t&iacute;nh trong c&aacute;c sản phẩm Thể thao GPI hoặc Casino trực tuyến (Trừ X&iacute; ngầu v&agrave; Ru-l&eacute;t) hoặc Xổ Số hoặc Slots.
6. Mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n chỉ c&oacute; thể tham gia nhận tiền thưởng 1 lần tương ứng với mỗi giao dịch gửi tiền hợp lệ v&agrave; kh&ocirc;ng thể hủy tiền thưởng sau khi đ&atilde; được cập nhật.
7. Cược h&ograve;a, cược hai b&ecirc;n, cược hủy, cược v&ocirc; hiệu, cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho c&aacute;c kiểu cược kh&aacute;c như Malay odd dưới 0.5 ; Indo odd dưới-2.00 ; US odd
dưới -200 v&agrave; Dec odd dưới 1.50 ) sẽ kh&ocirc;ng được t&iacute;nh v&agrave;o doanh thu cược của khuyến m&atilde;i.
8. Điều Khoản &amp; Điều Kiện Chung được &aacute;p dụng.

UserPostedImageĐăng k&yacute; ngayUserPostedImageLink V&agrave;o GPIVN.COM[/b][font=Arial, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]
[/font]
[/b]
UserPostedImageEmail :[email protected]
UserPostedImageHotline/ Zalo : (+63) 927 523 0681
UserPostedImageSkype :[email protected]

Nghe khuyến mai thay cung ngon day! Ma bi dinh phot quyt tien khách hang nen k dam vào choi. Huhu. So mat tien voi may em cai moi toanh nay.
GPI.Viet  
#3 Đã gửi : 15/11/2017 lúc 09:35:29(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: bcrrlvip1 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet EN-DEN-10-TRIEU-DONG#post7154220">Go to Quoted Post
UserPostedImage Điều Khoản & Điều Kiện Chi Tiết[/b]


  • 10 Triệu Thưởng Nạp Lạibắt đầu từ 00:00 (GMT+8) 01/11/2017 và kết thúc vào 23:59 (GMT+8) 30/11/2017.

  • Khuyến mãi chỉ áp dụng cho thành viên GPI thực hiện nạp tiền trong thời gian khuyến mãi.

Sản Phẩm Phần Trăm Tiền Thưởng Tối Đa Vòng Cược Gửi tiền lần 2 và 3 10% 10,000 VNĐ 8 Gửi tiền lần 4, 5và 6 20% 12 Gửi tiền lần 7 trở lên 30% 15 3. Với giao dịch gửi tiền lần thứ 2 trở đi thành công, thành viên đăng ký nhận tiền thưởng thông qua Chat trực tuyến hoặc hộp thư GPI và nhận tiền thưởng ngay lập tức. 4. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví tiền chung, và được yêu cầu hoàn thành vòng cược theo quy định trước khi chuyển sangsản phẩm khác hoặc thực hiện rút tiền. 5. Doanh thu hợp lệ được tính trong các sản phẩm Thể thao GPI hoặc Casino trực tuyến (Trừ Xí ngầu và Ru-lét) hoặc Xổ Số hoặc Slots. 6. Mỗi thành viên chỉ có thể tham gia nhận tiền thưởng 1 lần tương ứng với mỗi giao dịch gửi tiền hợp lệ và không thể hủy tiền thưởng sau khi đã được cập nhật. 7. Cược hòa, cược hai bên, cược hủy, cược vô hiệu, cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5 ; Indo odd dưới-2.00 ; US odd dưới -200 và Dec odd dưới 1.50 ) sẽ không được tính vào doanh thu cược của khuyến mãi. 8. Điều Khoản & Điều Kiện Chung được áp dụng. UserPostedImageĐăng ký ngayUserPostedImageLink Vào GPIVN.COM[/b][font=Arial, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial] [/font][/b] UserPostedImageEmail :[email protected] UserPostedImageHotline/ Zalo : (+63) 927 523 0681 UserPostedImageSkype :[email protected]

Nghe khuyến mai thay cung ngon day! Ma bi dinh phot quyt tien khách hang nen k dam vào choi. Huhu. So mat tien voi may em cai moi toanh nay.

 

Chào bạn, bạn cứ thử tham gia sẽ có trải nghiệm thực tế nhé! Tin đồn thì khó biết được đúng sai.

Offline bcrrlvip1  
#4 Đã gửi : 15/11/2017 lúc 10:33:00(UTC)
bcrrlvip1


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-02-2017(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: da nang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: bcrrlvip1 <a href="/posts/m7159155-THUONG-NAP-LAI-1030loseEN-DEN-10-TRIEU-DONG#post7159155"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p>
<div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: GPI.Viet <a href="/posts/m7154220-THUONG-NAP-LAI-1030<img src="/Images/Emoticons/lose1.gif" alt="lose" />EN-DEN-10-TRIEU-DONG#post7154220"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span>
<div class="innerquote">UserPostedImage Điều Khoản &amp; Điều Kiện Chi Tiết[/b]

  <ul>
  <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10 Triệu Thưởng Nạp Lạibắt đầu từ 00:00 (GMT+8) 01/11/2017 v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o 23:59 (GMT+8) 30/11/2017.</span></li>
  <li><span style="color: #000000; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Khuyến m&atilde;i chỉ &aacute;p dụng cho th&agrave;nh vi&ecirc;n GPI thực hiện nạp tiền trong thời gian khuyến m&atilde;i.</span></li>
  </ul>
Sản Phẩm Phần Trăm Tiền Thưởng Tối Đa V&ograve;ng Cược Gửi tiền lần 2 v&agrave; 3 10% 10,000 VNĐ 8 Gửi tiền lần 4, 5v&agrave; 6 20% 12 Gửi tiền lần 7 trở l&ecirc;n 30% 15 3. Với giao dịch gửi tiền lần thứ 2 trở đi th&agrave;nh c&ocirc;ng, th&agrave;nh vi&ecirc;n đăng k&yacute; nhận tiền thưởng th&ocirc;ng qua Chat trực tuyến hoặc hộp thư GPI v&agrave; nhận tiền thưởng ngay lập tức. 4. Tiền thưởng sẽ được cập nhật v&agrave;o V&iacute; tiền chung, v&agrave; được y&ecirc;u cầu ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng cược theo quy định trước khi chuyển sangsản phẩm kh&aacute;c hoặc thực hiện r&uacute;t tiền. 5. Doanh thu hợp lệ được t&iacute;nh trong c&aacute;c sản phẩm Thể thao GPI hoặc Casino trực tuyến (Trừ X&iacute; ngầu v&agrave; Ru-l&eacute;t) hoặc Xổ Số hoặc Slots. 6. Mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n chỉ c&oacute; thể tham gia nhận tiền thưởng 1 lần tương ứng với mỗi giao dịch gửi tiền hợp lệ v&agrave; kh&ocirc;ng thể hủy tiền thưởng sau khi đ&atilde; được cập nhật. 7. Cược h&ograve;a, cược hai b&ecirc;n, cược hủy, cược v&ocirc; hiệu, cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho c&aacute;c kiểu cược kh&aacute;c như Malay odd dưới 0.5 ; Indo odd dưới-2.00 ; US odd dưới -200 v&agrave; Dec odd dưới 1.50 ) sẽ kh&ocirc;ng được t&iacute;nh v&agrave;o doanh thu cược của khuyến m&atilde;i. 8. Điều Khoản &amp; Điều Kiện Chung được &aacute;p dụng. UserPostedImageĐăng k&yacute; ngayUserPostedImageLink V&agrave;o GPIVN.COM[/b][font=Arial, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial] [/font][/b] UserPostedImageEmail :[email protected] UserPostedImageHotline/ Zalo : (+63) 927 523 0681 UserPostedImageSkype :[email protected]</div>
</div>
<p>Nghe khuyến mai thay cung ngon day! Ma bi dinh phot quyt tien kh&aacute;ch hang nen k dam v&agrave;o choi. Huhu. So mat tien voi may em cai moi toanh nay. </div></div></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ch&agrave;o bạn, bạn cứ thử tham gia sẽ c&oacute; trải nghiệm thực tế nh&eacute;! Tin đồn th&igrave; kh&oacute; biết được đ&uacute;ng sai.</p>

Ben GPI la nha cai moi ma dinh phot quyt tien tum lum thi ai dam choi? Co khuyến mai cho nhieu ma da dinh phot roi thi chi co may chu ga moi vào choi ma thoi! K ton tai noi o thi trường vn! Vi o vn no truyền mieng nhanh lam! Vai nam sau van con nghe dinh phot’
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 4.350 giây.