M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline LuckyGuy  
#1 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 10:53:14(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết

Mình không chơi khuyến mãi, nghe nói nhà cái QQ uy tín mà sao mình nộp tiền 1 tr xong khóa tài khoản của mình chưa kịp đánh, mình có chơi mấy trang khác của QQ cũng ko tham gia khuyến mãi, giải thích gì mà nhà cung cấp khóa acc anh, mịa nạp 1 tr xong khóa :)  UserPostedImage

 

 

UserPostedImage

Sửa bởi người viết 14/02/2018 lúc 11:34:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline LuckyGuy  
#2 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 11:02:47(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Nhà cái qq trả lời giùm em với: lý do khoá tài khoản là gì? Mình chưa hề bét? Mình cũng không cày khuyến mãi. Mình chỉ có đánh trang qq khac nạp 1,2 tr lên 5,6 tr rút ăn chỉ khoảng 2,3 chục mà ban acc mình không lý do
Offline LuckyGuy  
#3 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 11:08:36(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Qq188.viet trả lời mình với
Offline QQ188.Viet  
#4 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 12:18:23(UTC)
QQ188.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 05-04-2016(UTC)
Bài viết: 2,610
Đến từ: QQ188.COM

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 102 lần trong 90 bài viết

Chào anh LuckyGuy,

1. Những trang QQ khác anh vẫn chơi bình thường phải không ạ.

2. Do anh lập nhiều tài khoản tại QQ không biết vì mục đích gì, nên hệ thông của QQ nhận dạng có vấn đề liên quan tới hacker rồi tự động khóa.

3. Tài khoản của anh bị khóa liền ngay lập tức sau khi anh tạo tài khoản chứ chưa nạp tiền thành công hay chơi bất cứ gì hết tại QQ101. Mà tài khoản bị khóa rồi thì không thể nạp tiền được. 

4. Số tiền 1 triệu anh nói anh nạp vào QQ101 nhưng bên em không hề nhận được số tiền nào như vậy cả. Nếu nhận được bên em sẽ trả lại anh ngay, chứ bên em lấy làm gì 1 triệu của anh ạ.

5. Trường hợp này anh giúp em liên hệ bên phía bảo kim xem sao nha anh. 

 

Trân trọng,

QQ188.Viet

Sửa bởi người viết 14/02/2018 lúc 12:19:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn QQ188.Viet cho bài viết.
LuckyGuy trên 14-02-2018(UTC) ngày
Offline LuckyGuy  
#5 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 12:33:11(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: QQ188.Viet Go to Quoted Post
<p><span style="font-size: 12pt;">Ch&agrave;o anh <span style="color: #ff0000;"><strong>LuckyGuy</strong></span>,</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>1.</strong> </span>Những trang QQ kh&aacute;c anh vẫn chơi b&igrave;nh thường phải kh&ocirc;ng ạ.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>2.</strong></span> Do anh lập nhiều t&agrave;i khoản tại QQ kh&ocirc;ng biết v&igrave; mục đ&iacute;ch g&igrave;, n&ecirc;n hệ th&ocirc;ng của QQ nhận dạng c&oacute; vấn đề li&ecirc;n quan tới hacker rồi tự động kh&oacute;a.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>3.</strong></span> T&agrave;i khoản của anh bị kh&oacute;a liền ngay lập tức sau khi anh tạo t&agrave;i khoản chứ chưa nạp tiền th&agrave;nh c&ocirc;ng hay chơi bất cứ g&igrave; hết tại QQ101. M&agrave; t&agrave;i khoản bị kh&oacute;a rồi th&igrave; kh&ocirc;ng thể nạp tiền được.&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>4.</strong></span> Số tiền 1 triệu anh n&oacute;i anh nạp v&agrave;o QQ101 nhưng b&ecirc;n em kh&ocirc;ng hề nhận được số tiền n&agrave;o như vậy cả. Nếu nhận được b&ecirc;n em sẽ trả lại anh ngay, chứ b&ecirc;n em lấy l&agrave;m g&igrave; 1 triệu của anh ạ.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>5.</strong></span> Trường hợp n&agrave;y anh gi&uacute;p em li&ecirc;n hệ b&ecirc;n ph&iacute;a bảo kim xem sao nha anh.&nbsp;</span></p>Rất cảm o
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Tr&acirc;n trọng,</span></p>
<p><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;"><strong>QQ188.Viet</strong></span></p>

Rất cảm ơn bạn đã trả lời. Thứ 1 mình tạo nhiều acc để xem có phương thức nộp tiền quickpay ko vì nó nhanh và ít phí. Thứ 2 là mình đăng nhập vào được rồi mới nạp tiền bảo kim được nhé bạn có thể check lại sáng nay mình có đăng nhập hay không. Thứ 3 mình đã liên hệ bảo kim họ nói đã chuyẻn thành công tiền của mình đã bị trừ. Mình chưa bet gì hết nhà cái uy tin mong xử lý cho mìnnlh vụ này mình biết 1 tr ko là gì với qq
Offline LuckyGuy  
#6 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 12:35:05(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Mình trước đó có chơi qq188 288 xong qua 101 rồi mới qua vegá chảng cày km hay gian lận gì nạp 1tr xong bị khoá acc hỏi có ức ko tiền thì đã bị trừ gửi hình ảnh trừ tiền của ngân hàng cho bạn rồi
Offline LuckyGuy  
#7 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 12:36:20(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Giải quyết xong cho mình sẽ nhờ mod xoá thread hy vọng nhà cái uy tín đừng làm mình thất vọng
Offline whatthe  
#8 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 01:08:01(UTC)
whatthe


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-03-2016(UTC)
Bài viết: 210

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 42 lần trong 35 bài viết

Originally Posted by: LuckyGuy Go to Quoted Post

Originally Posted by: QQ188.Viet Go to Quoted Post

Chào anh LuckyGuy,

1. Những trang QQ khác anh vẫn chơi bình thường phải không ạ.

2. Do anh lập nhiều tài khoản tại QQ không biết vì mục đích gì, nên hệ thông của QQ nhận dạng có vấn đề liên quan tới hacker rồi tự động khóa.

3. Tài khoản của anh bị khóa liền ngay lập tức sau khi anh tạo tài khoản chứ chưa nạp tiền thành công hay chơi bất cứ gì hết tại QQ101. Mà tài khoản bị khóa rồi thì không thể nạp tiền được. 

4. Số tiền 1 triệu anh nói anh nạp vào QQ101 nhưng bên em không hề nhận được số tiền nào như vậy cả. Nếu nhận được bên em sẽ trả lại anh ngay, chứ bên em lấy làm gì 1 triệu của anh ạ.

5. Trường hợp này anh giúp em liên hệ bên phía bảo kim xem sao nha anh. 


Rất cảm o

 

Trân trọng,

QQ188.Viet

Rất cảm ơn bạn đã trả lời. Thứ 1 mình tạo nhiều acc để xem có phương thức nộp tiền quickpay ko vì nó nhanh và ít phí. Thứ 2 là mình đăng nhập vào được rồi mới nạp tiền bảo kim được nhé bạn có thể check lại sáng nay mình có đăng nhập hay không. Thứ 3 mình đã liên hệ bảo kim họ nói đã chuyẻn thành công tiền của mình đã bị trừ. Mình chưa bet gì hết nhà cái uy tin mong xử lý cho mìnnlh vụ này mình biết 1 tr ko là gì với qq

 

Thua cha nội, muốn biết có Quickpay hay không thiếu gì cách, chơi cá độ từ hồi nào rồi ?

Offline LuckyGuy  
#9 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 01:28:13(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: whatthe Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: LuckyGuy <a href="/posts/m7268415-Nghe-noi-nha-cai-QQ-uy-tin#post7268415"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p>
<div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: QQ188.Viet <a href="/posts/m7268409-Nghe-noi-nha-cai-QQ-uy-tin#post7268409"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span>
<div class="innerquote">
<p><span style="font-size: 12pt;">Ch&agrave;o anh <span style="color: #ff0000;"><strong>LuckyGuy</strong></span>,</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>1.</strong> </span>Những trang QQ kh&aacute;c anh vẫn chơi b&igrave;nh thường phải kh&ocirc;ng ạ.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>2.</strong></span> Do anh lập nhiều t&agrave;i khoản tại QQ kh&ocirc;ng biết v&igrave; mục đ&iacute;ch g&igrave;, n&ecirc;n hệ th&ocirc;ng của QQ nhận dạng c&oacute; vấn đề li&ecirc;n quan tới hacker rồi tự động kh&oacute;a.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>3.</strong></span> T&agrave;i khoản của anh bị kh&oacute;a liền ngay lập tức sau khi anh tạo t&agrave;i khoản chứ chưa nạp tiền th&agrave;nh c&ocirc;ng hay chơi bất cứ g&igrave; hết tại QQ101. M&agrave; t&agrave;i khoản bị kh&oacute;a rồi th&igrave; kh&ocirc;ng thể nạp tiền được.&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>4.</strong></span> Số tiền 1 triệu anh n&oacute;i anh nạp v&agrave;o QQ101 nhưng b&ecirc;n em kh&ocirc;ng hề nhận được số tiền n&agrave;o như vậy cả. Nếu nhận được b&ecirc;n em sẽ trả lại anh ngay, chứ b&ecirc;n em lấy l&agrave;m g&igrave; 1 triệu của anh ạ.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>5.</strong></span> Trường hợp n&agrave;y anh gi&uacute;p em li&ecirc;n hệ b&ecirc;n ph&iacute;a bảo kim xem sao nha anh.&nbsp;</span></p>
Rất cảm o
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Tr&acirc;n trọng,</span></p>
<p><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;"><strong>QQ188.Viet</strong></span></p>
</div>
</div>
<p>Rất cảm ơn bạn đ&atilde; trả lời. Thứ 1 m&igrave;nh tạo nhiều acc để xem c&oacute; phương thức nộp tiền quickpay ko v&igrave; n&oacute; nhanh v&agrave; &iacute;t ph&iacute;. Thứ 2 l&agrave; m&igrave;nh đăng nhập v&agrave;o được rồi mới nạp tiền bảo kim được nh&eacute; bạn c&oacute; thể check lại s&aacute;ng nay m&igrave;nh c&oacute; đăng nhập hay kh&ocirc;ng. Thứ 3 m&igrave;nh đ&atilde; li&ecirc;n hệ bảo kim họ n&oacute;i đ&atilde; chuyẻn th&agrave;nh c&ocirc;ng tiền của m&igrave;nh đ&atilde; bị trừ. M&igrave;nh chưa bet g&igrave; hết nh&agrave; c&aacute;i uy tin mong xử l&yacute; cho m&igrave;nnlh vụ n&agrave;y m&igrave;nh biết 1 tr ko l&agrave; g&igrave; với qq </div></div></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thua cha nội, muốn biết c&oacute; Quickpay hay kh&ocirc;ng thiếu g&igrave; c&aacute;ch, chơi c&aacute; độ từ hồi n&agrave;o rồi ?</p>

Cái mình cần là tại sao mình nạp tiền 1tr xong khoá acc mình lý do thì không rõ ràng
Offline LuckyGuy  
#10 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 01:29:31(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Bây giờ tk thì trừ tiền còn acc thì bị khoá bạn làm gì bây giờ??
Offline QQ188.Viet  
#11 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 04:47:43(UTC)
QQ188.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 05-04-2016(UTC)
Bài viết: 2,610
Đến từ: QQ188.COM

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 102 lần trong 90 bài viết

Sorry anh LuckyGuy

Em xin đính chính lại là anh bị khóa tài khoản trên trang QQVegas, ở trên em thông tin nhầm là QQ101 ạ.

Bên em không nhận được khoản tiền nào 1 triệu từ bảo kim cả anh ạ. Nếu QQ có nhận được 1 triệu của anh QQ sẽ trả lại anh ngay lập tức. 

 

Trân trọng,

QQ188.Viet

 

Sửa bởi người viết 14/02/2018 lúc 04:57:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn QQ188.Viet cho bài viết.
LuckyGuy trên 14-02-2018(UTC) ngày
Offline LuckyGuy  
#12 Đã gửi : 14/02/2018 lúc 06:27:16(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Mình thấy rất khó hiểu nhé. Sáng rõ ràng mình đăngnhập được. Vào mụcuc chuywenr tiền mới ra chuyển bảo kim chứ mình làm gì có tk bảo kim bạn có thể xác nhận là mình có đăng nhập sáng nay không? Đăng nhập nạp tiền xong bị khoá là sao vạy bạn
Offline nuoi_vit  
#13 Đã gửi : 15/02/2018 lúc 09:23:24(UTC)
nuoi_vit


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-12-2015(UTC)
Bài viết: 1,074

Cảm ơn: 112 lần
Được cảm ơn: 367 lần trong 290 bài viết

bạn chủ thớt gà quá,lần đau tiên nạp tiền ở bat cứ trang nào nên dùng banking hoặc atm chuyển khoản đe nhà cái nó tin tưởng đay là tài khoản thật,người chợi thật.Tránh dùng trung gian ck như bảo kim ngân lương hay nop tai quầy,sau khi rút tiền làn đau thành cong thì sau này có nạp ra sao cũng dc

Offline LuckyGuy  
#14 Đã gửi : 15/02/2018 lúc 01:39:13(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Đại diện qqvegas vẫn chưa trả lời xác nhận giùm mình sáng mình đăng nhập vô được nạp tiền xong bị khoá tài khoản. Còn chuyện gà hay không thì mình chuyển không phải lần đầu chơi trên dưới chục trang nên các bác không biết gì đừng vội phán
Offline LuckyGuy  
#15 Đã gửi : 15/02/2018 lúc 01:41:28(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Acc có 1tr còn không giải thích cho thoả đáng kêu khoá acc vì nhà cung cấp khoá trong khi chưa bét 1 game nào cả khi nào các bác có acc 50, 100tr nó khoá acc xong trả lời cò quay nhà cung cấp khoá acc trong khi không
Cày khuyến mãi không gian lận gì cả mịa chỉ
Có win rate hơi
Cao thôi nhà cái cùi bắp
Offline LuckyGuy  
#16 Đã gửi : 15/02/2018 lúc 04:37:39(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Hiện tại acc đã được mở khoá còn tiền chả thấy cập nhật. Mong đươc lấy lại tiền chứ ai rảnh lập dựng chuyện lập ba cái topic nayf làm gìcon khỉ
Offline LuckyGuy  
#17 Đã gửi : 15/02/2018 lúc 04:48:09(UTC)
LuckyGuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 28-12-2009(UTC)
Bài viết: 516

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Đã giải quyết ổn thoả bên qq đã xác nhận lại đã nhận tiền. Mình biết 1 tr rất nhỏ với qq nên qua vụ việc này mong qq rút kinh nghiệm. Nhờ mode khoá topic này ạ. Thank qq188 việt đã support
Offline QQ188.Viet  
#18 Đã gửi : 16/02/2018 lúc 11:23:46(UTC)
QQ188.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 05-04-2016(UTC)
Bài viết: 2,610
Đến từ: QQ188.COM

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 102 lần trong 90 bài viết

Originally Posted by: LuckyGuy Go to Quoted Post
Đã giải quyết ổn thoả bên qq đã xác nhận lại đã nhận tiền. Mình biết 1 tr rất nhỏ với qq nên qua vụ việc này mong qq rút kinh nghiệm. Nhờ mode khoá topic này ạ. Thank qq188 việt đã support

Chào anh LuckyGuy,

Như em đã nói ở trên, nếu QQ188 có cập nhật được khoản tiền nào 1 triệu từ Bảo Kim thì QQ188 sẽ trả lại anh ngay lập tức.

Cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ QQ188. Chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ.

 

Trân trọng,

QQ188.Viet

Sửa bởi người viết 16/02/2018 lúc 11:27:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 5.639 giây.