M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
GPI.Viet  
#1 Đã gửi : 04/10/2017 lúc 05:46:32(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Chào mọi người, đến hẹn lại lên, hôm nay Ad tung bông tung hoa hò hét thông báo rằng GPI đã có Thể thao OW

tuy mới ở GPI nhưng quá quen thuộc với anh em! 

                                                                   

                                                             Tổng hợp khuyến mãi hiện có GPIVN.COM

Đối với thành viên mới

 CÓ NGAY 8 TRIỆU, THƯỞNG 100% GỬI TIỀN LẦN ĐẦU hoặc CÓ NGAY 1 TRIỆU THƯỞNG 100% GỬI TIỀN LẦN ĐẦU

  Đối với thành viên hiện tại

 10% / 20% / 30% THƯỞNG NẠP LẠI, LÊN ĐẾN 10 TRIỆU và HOÀN TRẢ 0.6% THỂ THAO + 1% CASINO và SLOTS (Liên hệ

 Chat Trực Tuyến để biết thêm chi tiết về chương trình Hoàn trả đặc biệt).

  Tất cả các thành viên GPI đều có

 1% MỖI GIAO DỊCH GỬI TIỀN + THÊM 80K MỖI GIAO DỊCH GỬI TIỀN 1 TRIỆU ĐỒNG + ĐIỂM ĐỔI DẶM TỪ "CUỘC ĐUA KỲ THÚ"

 THỂ THAO : HOÀN TRẢ CƯỢC THUA XIÊN 5+ và 600K CƯỢC BẢO HIỂM

 Và nhiều khuyến mãi khác tại GPIVN.COM

Xem ngay Link Vào GPIVN.COM
 Email : [email protected]

 Hotline/ Zalo : (+63) 927 523 0681

 Skype :  [email protected]

Sửa bởi người viết 04/10/2017 lúc 05:53:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline bastos01  
#2 Đã gửi : 08/10/2017 lúc 08:13:31(UTC)
bastos01


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 04-07-2017(UTC)
Bài viết: 124
Viet Nam
Đến từ: dong nai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post
<p><span style="font-size: 12pt;">Ch&agrave;o mọi người, đến hẹn lại l&ecirc;n, h&ocirc;m nay Ad tung b&ocirc;ng tung hoa h&ograve; h&eacute;t th&ocirc;ng b&aacute;o rằng GPI đ&atilde; c&oacute; <img src="http://dl.glitter-graphics.com/pub/120/120486fuj8mxombh.gif" alt="" width="13" height="13" /><span style="color: #339966;"><strong>Thể thao OW</strong></span></span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://dl.glitter-graphics.com/pub/120/120486fuj8mxombh.gif" alt="" width="13" height="13" /></span> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">tuy mới ở GPI nhưng qu&aacute; quen thuộc với anh em!&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-RF8b2CxGLLQ/WdS82UjoRaI/AAAAAAAAAfU/S2EAJRVdkx4P8-yEI4-TfQIDB7Z0gekyQCK4BGAYYCw/s1600/eeeee.png" alt="" width="800" height="658" /></span></p> <p><img src="http://3.bp.blogspot.com/-cKFDtsNCnFg/WdS3UXPHAdI/AAAAAAAAAfE/nV07Ft8vHck3vkgmcrpLshBtrLkoukS8ACK4BGAYYCw/s1600/ibc.png" alt="" width="799" height="702" /></p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="https://2.bp.blogspot.com/-rt3NNaeS1ug/WdHP-sl0jYI/AAAAAAAAAc8/MqhLbibnLpcUEh3eqhufv4mZ0PmqwmJHQCK4BGAYYCw/s1600/%25C4%2591%25C4%2583ng-k%25C3%25BD-ngay-v%25C3%25A0-lu%25C3%25B4n.gif" alt="" width="250" height="57" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Tổng hợp khuyến m&atilde;i hiện c&oacute; </span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://www.gpi123.com/affiliate/track?affiliateid=43678&amp;tid=1507029723963&amp;tid=1507113105571"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; background: white none repeat scroll 0% 0%;">GPIVN.COM</span></strong></a></span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="http://dl.glitter-graphics.com/pub/442/442960qk4wjtzztt.gif" alt="" width="15" height="15" /> <span style="text-decoration: underline;"><em>Đối với th&agrave;nh vi&ecirc;n mới</em></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">C&Oacute; NGAY <span style="background-color: #ffff99;"><strong>8 TRIỆU</strong></span>, THƯỞNG 100% GỬI TIỀN LẦN ĐẦU hoặc C&Oacute; NGAY <strong><span style="background-color: #ffff99;">1 TRIỆU</span> </strong>THƯỞNG 100% GỬI TIỀN LẦN ĐẦU</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="http://dl.glitter-graphics.com/pub/442/442960qk4wjtzztt.gif" alt="" width="15" height="15" /> <em><span style="text-decoration: underline;">Đối với th&agrave;nh vi&ecirc;n hiện tại</span></em></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><strong>10%</strong> / <strong>20%</strong> / <strong>30%</strong> THƯỞNG NẠP LẠI, L&Ecirc;N ĐẾN <span style="background-color: #ffff99;"><strong>10 TRIỆU</strong></span> v&agrave; HO&Agrave;N TRẢ <span style="background-color: #ffff99;"><strong>0.6%</strong> </span>THỂ THAO + <span style="background-color: #ffff99;"><strong>1%</strong> </span>CASINO v&agrave; SLOTS (Li&ecirc;n hệ </span></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Chat Trực Tuyến để biết th&ecirc;m chi tiết về chương tr&igrave;nh Ho&agrave;n trả đặc biệt).</span></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="http://dl.glitter-graphics.com/pub/442/442960qk4wjtzztt.gif" alt="" width="15" height="15" /> </span></span><span style="text-decoration: underline;"><em>Tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n GPI đều c&oacute; </em></span></span></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">1% MỖI GIAO DỊCH GỬI TIỀN + </span><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">TH&Ecirc;M 80K MỖI GIAO DỊCH GỬI TIỀN 1 TRIỆU ĐỒNG + ĐIỂM ĐỔI DẶM TỪ "CUỘC ĐUA KỲ TH&Uacute;"</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="http://dl.glitter-graphics.com/pub/439/439702yc1s6yyoii.gif" alt="" width="20" height="20" />THỂ THAO : HO&Agrave;N TRẢ CƯỢC THUA XI&Ecirc;N 5+ v&agrave; 600K CƯỢC BẢO HIỂM </span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px; line-height: 19px;">&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">V&agrave; nhiều khuyến m&atilde;i kh&aacute;c tại </span></span></span></span><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #000000; font-family: arial,sans,sans-serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://www.gpi123.com/affiliate/track?affiliateid=43678&amp;tid=1507029723963&amp;tid=1507113105571"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; background: white none repeat scroll 0% 0%;">GPIVN.COM</span></strong></a> </span>!&nbsp; </span></span></span></span><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://dl.glitter-graphics.com/pub/687/687658hr6skwfpde.gif" alt="" width="50" height="50" /></span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px; line-height: 19px;"><span style="font-size: 16px;"><img style="max-width: inherit; border: 0px;" src="http://upanh.ssc.vn/images/473mth.gif" alt="" width="48" height="15" /><span style="color: #000000; font-size: 18pt;"><strong>Xem ngay</strong></span>&nbsp;</span><img style="max-width: inherit; border: 0px;" src="http://upanh.ssc.vn/images/473mth.gif" alt="" width="48" height="15" /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 18.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; background: white;"><a href="https://www.gpivn.com/?affiliateId=43678&amp;tid=1507011307169&amp;tid=1507027798406&amp;tid=1507113105571">Link V&agrave;o GPIVN.COM </a></span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;"><img style="max-width: inherit; border: 0px; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif" alt="" />&nbsp;<span style="color: #000000;">Email :&nbsp;<a href="mailto:[email protected]?tid=1507113105571">[email protected]</a></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px; line-height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;"><img style="max-width: inherit; border: 0px; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif" alt="" />&nbsp;<span style="color: #000000;">Hotline/ Zalo : (+63) 927 523 0681</span></span></p> <p style="margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 12pt;"><img style="max-width: inherit; border: 0px; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif" alt="" />&nbsp;<span style="color: #000000;">Skype :&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #000000;"><a href="mailto:[email protected]?tid=1507113105571">[email protected]</a></span></span></p>
nha cai GPI deo co tiền dau ma choi? Nap vào thi mat tien day! Thang nao choi GPI thi cha me no bi dung. xe ma chet
warning: nick này không tham gia nhận định pick, chuyên đi săn km và gây rối - banned
Offline bongtanb5  
#3 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 12:49:38(UTC)
bongtanb5


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 04-07-2016(UTC)
Bài viết: 3
Viet Nam

định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.
GPI.Viet  
#4 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 01:08:03(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

 

Chào bongtanb5, bạn vui lòng thử vào trang GPIVN.COM trên máy bàn desktop nhé, vì khi vào trang bằng mobile thì chỉ xem được giao diện mobile thôi. 

Offline bastos01  
#5 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 02:04:22(UTC)
bastos01


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 04-07-2017(UTC)
Bài viết: 124
Viet Nam
Đến từ: dong nai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

warning: nick này không tham gia nhận định pick, chuyên đi săn km và gây rối - banned
GPI.Viet  
#6 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 02:17:08(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

Offline bastos01  
#7 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 02:42:33(UTC)
bastos01


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 04-07-2017(UTC)
Bài viết: 124
Viet Nam
Đến từ: dong nai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

warning: nick này không tham gia nhận định pick, chuyên đi săn km và gây rối - banned
GPI.Viet  
#8 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 02:49:32(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, bạn có nói gì cũng không thay đổi được nguyên nhân và kết quả. Ad cũng muốn đôi co với bạn! Mong bạn cược lành mạnh để không bị dính vào những trường hợp tương tự trong tương lai.

 

Offline bastos01  
#9 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 03:00:51(UTC)
bastos01


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 04-07-2017(UTC)
Bài viết: 124
Viet Nam
Đến từ: dong nai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, bạn có nói gì cũng không thay đổi được nguyên nhân và kết quả. Ad cũng muốn đôi co với bạn! Mong bạn cược lành mạnh để không bị dính vào những trường hợp tương tự trong tương lai.

 

mat gan 20 cu~ thi` cung da~ mat roi

co 20 chu bao nhieu? haha

ben may` quyt tien nguoi ta con` to? ve~ thanh' thien. 

20 trieu cua tao thi tao co the lam lai

nhung uy tin cua may mat' thi` lam lai duoc k?

hay la uy tin cua may` thap hon 20 cu~ cua tao de ben may` danh' doi?

hay la sap. trang GPI de lam` 1 trang moi' va` di lua` dao? tiep?

warning: nick này không tham gia nhận định pick, chuyên đi săn km và gây rối - banned
GPI.Viet  
#10 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 03:04:29(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, bạn có nói gì cũng không thay đổi được nguyên nhân và kết quả. Ad cũng muốn đôi co với bạn! Mong bạn cược lành mạnh để không bị dính vào những trường hợp tương tự trong tương lai.

 

 

mat gan 20 cu~ thi` cung da~ mat roi

co 20 chu bao nhieu? haha

ben may` quyt tien nguoi ta con` to? ve~ thanh' thien. 

20 trieu cua tao thi tao co the lam lai

nhung uy tin cua may mat' thi` lam lai duoc k?

hay la uy tin cua may` thap hon 20 cu~ cua tao de ben may` danh' doi?

hay la sap. trang GPI de lam` 1 trang moi' va` di lua` dao? tiep?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, uy tín của GPI cũng không được đánh giá qua lời nói 1 chiều của bạn. Hiện tại các thành viên khác đều rút được tiền và tiếp tục chơi tại GPI.

 

 

Offline bastos01  
#11 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 03:08:28(UTC)
bastos01


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 04-07-2017(UTC)
Bài viết: 124
Viet Nam
Đến từ: dong nai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, bạn có nói gì cũng không thay đổi được nguyên nhân và kết quả. Ad cũng muốn đôi co với bạn! Mong bạn cược lành mạnh để không bị dính vào những trường hợp tương tự trong tương lai.

 

 

mat gan 20 cu~ thi` cung da~ mat roi

co 20 chu bao nhieu? haha

ben may` quyt tien nguoi ta con` to? ve~ thanh' thien. 

20 trieu cua tao thi tao co the lam lai

nhung uy tin cua may mat' thi` lam lai duoc k?

hay la uy tin cua may` thap hon 20 cu~ cua tao de ben may` danh' doi?

hay la sap. trang GPI de lam` 1 trang moi' va` di lua` dao? tiep?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, uy tín của GPI cũng không được đánh giá qua lời nói 1 chiều của bạn. Hiện tại các thành viên khác đều rút được tiền và tiếp tục chơi tại GPI.

 

 

co can` xem hinh` anh? lua` dao? k

nhung thang con choi o GPI no choi it 20-30k thi` an nham` gi`?

ko bang` tao hi? mui~

 

warning: nick này không tham gia nhận định pick, chuyên đi săn km và gây rối - banned
GPI.Viet  
#12 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 03:16:39(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, bạn có nói gì cũng không thay đổi được nguyên nhân và kết quả. Ad cũng muốn đôi co với bạn! Mong bạn cược lành mạnh để không bị dính vào những trường hợp tương tự trong tương lai.

 

 

mat gan 20 cu~ thi` cung da~ mat roi

co 20 chu bao nhieu? haha

ben may` quyt tien nguoi ta con` to? ve~ thanh' thien. 

20 trieu cua tao thi tao co the lam lai

nhung uy tin cua may mat' thi` lam lai duoc k?

hay la uy tin cua may` thap hon 20 cu~ cua tao de ben may` danh' doi?

hay la sap. trang GPI de lam` 1 trang moi' va` di lua` dao? tiep?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, uy tín của GPI cũng không được đánh giá qua lời nói 1 chiều của bạn. Hiện tại các thành viên khác đều rút được tiền và tiếp tục chơi tại GPI.

 

 

co can` xem hinh` anh? lua` dao? k

nhung thang con choi o GPI no choi it 20-30k thi` an nham` gi`?

ko bang` tao hi? mui~

 

Có anh em nào đang chơi GPI như bastos01 nói thì lên tiếng nhé! hahaha 

 

Offline bastos01  
#13 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 03:20:43(UTC)
bastos01


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 04-07-2017(UTC)
Bài viết: 124
Viet Nam
Đến từ: dong nai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, bạn có nói gì cũng không thay đổi được nguyên nhân và kết quả. Ad cũng muốn đôi co với bạn! Mong bạn cược lành mạnh để không bị dính vào những trường hợp tương tự trong tương lai.

 

 

mat gan 20 cu~ thi` cung da~ mat roi

co 20 chu bao nhieu? haha

ben may` quyt tien nguoi ta con` to? ve~ thanh' thien. 

20 trieu cua tao thi tao co the lam lai

nhung uy tin cua may mat' thi` lam lai duoc k?

hay la uy tin cua may` thap hon 20 cu~ cua tao de ben may` danh' doi?

hay la sap. trang GPI de lam` 1 trang moi' va` di lua` dao? tiep?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, uy tín của GPI cũng không được đánh giá qua lời nói 1 chiều của bạn. Hiện tại các thành viên khác đều rút được tiền và tiếp tục chơi tại GPI.

 

 

co can` xem hinh` anh? lua` dao? k

nhung thang con choi o GPI no choi it 20-30k thi` an nham` gi`?

ko bang` tao hi? mui~

 

Có anh em nào đang chơi GPI như bastos01 nói thì lên tiếng nhé! hahaha 

 

http://forum.cadovn.com/posts/t348540-THUONG-NGAY-8-TRIEU-CHO-THANH-VIEN-MOI-TU-CADOVN/page2?tid=1507795921580

VAO DO MA XEM GPI LUA DAO? NHE

RUT CO MAY CHUC MA GIAM TIEN NGUOI TA

HAHAHA

NHA` CON...CAC GPI CHU NHA CAI'... LON`GPI  GI`

HAHAHA

warning: nick này không tham gia nhận định pick, chuyên đi săn km và gây rối - banned
GPI.Viet  
#14 Đã gửi : 13/10/2017 lúc 05:34:04(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, bạn có nói gì cũng không thay đổi được nguyên nhân và kết quả. Ad cũng muốn đôi co với bạn! Mong bạn cược lành mạnh để không bị dính vào những trường hợp tương tự trong tương lai.

 

 

mat gan 20 cu~ thi` cung da~ mat roi

co 20 chu bao nhieu? haha

ben may` quyt tien nguoi ta con` to? ve~ thanh' thien. 

20 trieu cua tao thi tao co the lam lai

nhung uy tin cua may mat' thi` lam lai duoc k?

hay la uy tin cua may` thap hon 20 cu~ cua tao de ben may` danh' doi?

hay la sap. trang GPI de lam` 1 trang moi' va` di lua` dao? tiep?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, uy tín của GPI cũng không được đánh giá qua lời nói 1 chiều của bạn. Hiện tại các thành viên khác đều rút được tiền và tiếp tục chơi tại GPI.

 

 

co can` xem hinh` anh? lua` dao? k

nhung thang con choi o GPI no choi it 20-30k thi` an nham` gi`?

ko bang` tao hi? mui~

 

Có anh em nào đang chơi GPI như bastos01 nói thì lên tiếng nhé! hahaha 

 

http://forum.cadovn.com/posts/t348540-THUONG-NGAY-8-TRIEU-CHO-THANH-VIEN-MOI-TU-CADOVN/page2?tid=1507795921580

VAO DO MA XEM GPI LUA DAO? NHE

RUT CO MAY CHUC MA GIAM TIEN NGUOI TA

HAHAHA

NHA` CON...CAC GPI CHU NHA CAI'... LON`GPI  GI`

HAHAHA

 

Chào bạn, Ad không muốn đôi co với bạn, trường hợp của bạn Chat trực tuyến đã thông báo rõ ràng rồi nhé!

 

Offline bastos01  
#15 Đã gửi : 13/10/2017 lúc 05:36:45(UTC)
bastos01


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 04-07-2017(UTC)
Bài viết: 124
Viet Nam
Đến từ: dong nai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, bạn có nói gì cũng không thay đổi được nguyên nhân và kết quả. Ad cũng muốn đôi co với bạn! Mong bạn cược lành mạnh để không bị dính vào những trường hợp tương tự trong tương lai.

 

 

mat gan 20 cu~ thi` cung da~ mat roi

co 20 chu bao nhieu? haha

ben may` quyt tien nguoi ta con` to? ve~ thanh' thien. 

20 trieu cua tao thi tao co the lam lai

nhung uy tin cua may mat' thi` lam lai duoc k?

hay la uy tin cua may` thap hon 20 cu~ cua tao de ben may` danh' doi?

hay la sap. trang GPI de lam` 1 trang moi' va` di lua` dao? tiep?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, uy tín của GPI cũng không được đánh giá qua lời nói 1 chiều của bạn. Hiện tại các thành viên khác đều rút được tiền và tiếp tục chơi tại GPI.

 

 

co can` xem hinh` anh? lua` dao? k

nhung thang con choi o GPI no choi it 20-30k thi` an nham` gi`?

ko bang` tao hi? mui~

 

Có anh em nào đang chơi GPI như bastos01 nói thì lên tiếng nhé! hahaha 

 

http://forum.cadovn.com/posts/t348540-THUONG-NGAY-8-TRIEU-CHO-THANH-VIEN-MOI-TU-CADOVN/page2?tid=1507795921580

VAO DO MA XEM GPI LUA DAO? NHE

RUT CO MAY CHUC MA GIAM TIEN NGUOI TA

HAHAHA

NHA` CON...CAC GPI CHU NHA CAI'... LON`GPI  GI`

HAHAHA

http://forum.cadovn.com/posts/t333937-------UY-TIN-CUA-QQ188-DUOC-KHANG-DINH-TAI-DAY?tid=1507890935246

de day' va khong noi gi`

kakaka

warning: nick này không tham gia nhận định pick, chuyên đi săn km và gây rối - banned
GPI.Viet  
#16 Đã gửi : 13/10/2017 lúc 05:52:01(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, bạn có nói gì cũng không thay đổi được nguyên nhân và kết quả. Ad cũng muốn đôi co với bạn! Mong bạn cược lành mạnh để không bị dính vào những trường hợp tương tự trong tương lai.

 

 

mat gan 20 cu~ thi` cung da~ mat roi

co 20 chu bao nhieu? haha

ben may` quyt tien nguoi ta con` to? ve~ thanh' thien. 

20 trieu cua tao thi tao co the lam lai

nhung uy tin cua may mat' thi` lam lai duoc k?

hay la uy tin cua may` thap hon 20 cu~ cua tao de ben may` danh' doi?

hay la sap. trang GPI de lam` 1 trang moi' va` di lua` dao? tiep?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, uy tín của GPI cũng không được đánh giá qua lời nói 1 chiều của bạn. Hiện tại các thành viên khác đều rút được tiền và tiếp tục chơi tại GPI.

 

 

co can` xem hinh` anh? lua` dao? k

nhung thang con choi o GPI no choi it 20-30k thi` an nham` gi`?

ko bang` tao hi? mui~

 

Có anh em nào đang chơi GPI như bastos01 nói thì lên tiếng nhé! hahaha 

 

http://forum.cadovn.com/posts/t348540-THUONG-NGAY-8-TRIEU-CHO-THANH-VIEN-MOI-TU-CADOVN/page2?tid=1507795921580

VAO DO MA XEM GPI LUA DAO? NHE

RUT CO MAY CHUC MA GIAM TIEN NGUOI TA

HAHAHA

NHA` CON...CAC GPI CHU NHA CAI'... LON`GPI  GI`

HAHAHA

http://forum.cadovn.com/posts/t333937-------UY-TIN-CUA-QQ188-DUOC-KHANG-DINH-TAI-DAY?tid=1507890935246

de day' va khong noi gi`

kakaka

 

Chào bastos01, bạn đang làm đại lý cho QQ188 hay sao mà cứ quảng cáo QQ hoài vậy?

Offline bastos01  
#17 Đã gửi : 15/10/2017 lúc 11:57:17(UTC)
bastos01


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 04-07-2017(UTC)
Bài viết: 124
Viet Nam
Đến từ: dong nai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: bastos01 Go to Quoted Post

Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.

nap tien vao choi khong rut duoc dau

no la lua dao day'

k tin thi xem tren forum ngta dang noi no qua troi kia?

 

Chào bastos01, khách hàng đó đã được thanh toán rồi nhé! Bạn có thể qua lại đó hỏi. Trường hợp của bạn khác với khách đó, nên bạn đừng có đánh đồng rồi đi spam lung tung.

spam lung tung gi

GPI co uy tin deo' dau ma spam

hahaha

quyt tien` cua? bo' may` con` la um sum` ah

ben may quyt cua bo gan` 20 cu~ co' map. len duoc 1 chut' nao` k?

k co tien` thi` noi' bo' cho

k nen giut. tien cua bo' nhu vay nhe' con trai GPI lua` dao?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, bạn có nói gì cũng không thay đổi được nguyên nhân và kết quả. Ad cũng muốn đôi co với bạn! Mong bạn cược lành mạnh để không bị dính vào những trường hợp tương tự trong tương lai.

 

 

mat gan 20 cu~ thi` cung da~ mat roi

co 20 chu bao nhieu? haha

ben may` quyt tien nguoi ta con` to? ve~ thanh' thien. 

20 trieu cua tao thi tao co the lam lai

nhung uy tin cua may mat' thi` lam lai duoc k?

hay la uy tin cua may` thap hon 20 cu~ cua tao de ben may` danh' doi?

hay la sap. trang GPI de lam` 1 trang moi' va` di lua` dao? tiep?

 

Chào anh hùng bàn phím bastos01, uy tín của GPI cũng không được đánh giá qua lời nói 1 chiều của bạn. Hiện tại các thành viên khác đều rút được tiền và tiếp tục chơi tại GPI.

 

 

co can` xem hinh` anh? lua` dao? k

nhung thang con choi o GPI no choi it 20-30k thi` an nham` gi`?

ko bang` tao hi? mui~

 

Có anh em nào đang chơi GPI như bastos01 nói thì lên tiếng nhé! hahaha 

 

http://forum.cadovn.com/posts/t348540-THUONG-NGAY-8-TRIEU-CHO-THANH-VIEN-MOI-TU-CADOVN/page2?tid=1507795921580

VAO DO MA XEM GPI LUA DAO? NHE

RUT CO MAY CHUC MA GIAM TIEN NGUOI TA

HAHAHA

NHA` CON...CAC GPI CHU NHA CAI'... LON`GPI  GI`

HAHAHA

http://forum.cadovn.com/posts/t333937-------UY-TIN-CUA-QQ188-DUOC-KHANG-DINH-TAI-DAY?tid=1507890935246

de day' va khong noi gi`

kakaka

 

Chào bastos01, bạn đang làm đại lý cho QQ188 hay sao mà cứ quảng cáo QQ hoài vậy?

tao chang lam dai ly cho ai ca

ma QQ rat uy tin, chu k phai dang. lua` dao nhu may`

tat ca anh em o day deu biet QQ rat uy tin nhe

warning: nick này không tham gia nhận định pick, chuyên đi săn km và gây rối - banned
Offline Hoanggiabao123  
#18 Đã gửi : 15/10/2017 lúc 03:27:04(UTC)
Hoanggiabao123


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 16-06-2016(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 39 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 46 bài viết
chính xác . hien tai ở Cn ko ai uy tín bằng qq vì qq ko cần xac minh cái quần què gì. những nhà cái mà cứ rút tiền là xác minh các kiểu thì dẹp hết
GPI.Viet  
#19 Đã gửi : 16/10/2017 lúc 09:36:01(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: Hoanggiabao123 Go to Quoted Post
chính xác . hien tai ở Cn ko ai uy tín bằng qq vì qq ko cần xac minh cái quần què gì. những nhà cái mà cứ rút tiền là xác minh các kiểu thì dẹp hết

 

Chào Hoanggiabao123, hiện tại GPI không yêu cầu khách hàng gửi chứng từ xác minh tài khoản. Chỉ có trường hợp khách hàng gian lận thì hủy tiền thắng và trả gốc. 

Offline kthinh9988  
#20 Đã gửi : 04/12/2017 lúc 10:38:36(UTC)
kthinh9988


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 04-12-2017(UTC)
Bài viết: 4
Viet Nam
Đến từ: vietnam

anh em cẩn thận chơi khuyến mãi với thằng này nha

thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip

ban đầu thì nó keu gửi hình chụp có mặt, và sau đó tôi đã gửi, gửi xong nó báo trùng ip, bo tay, vl thang gpi

ANH EM CAN THAN

GPI.Viet  
#21 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 07:17:50(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: kthinh9988 Go to Quoted Post

anh em cẩn thận chơi khuyến mãi với thằng này nha

thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip

ban đầu thì nó keu gửi hình chụp có mặt, và sau đó tôi đã gửi, gửi xong nó báo trùng ip, bo tay, vl thang gpi

ANH EM CAN THAN

 

Tài khoản forum mới tạo từ ngày hôm qua, được 2 bài viết, xong tố cáo nhà cái gian lận. Anh em thấy có quen không ạ?

Offline bcrrlvip1  
#22 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 08:54:44(UTC)
bcrrlvip1


Rank:: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-02-2017(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: da nang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post
Originally Posted by: kthinh9988 Go to Quoted Post
anh em cẩn thận chơi khuyến m&atilde;i với thằng n&agrave;y nha thắng &iacute;t cho r&uacute;t, thắng khoảng 10 triệu l&agrave; b&aacute;o tr&ugrave;ng ip ban đầu th&igrave; n&oacute; keu gửi h&igrave;nh chụp c&oacute; mặt, v&agrave; sau đ&oacute; t&ocirc;i đ&atilde; gửi, gửi xong n&oacute; b&aacute;o tr&ugrave;ng ip, bo tay, vl thang gpi ANH EM CAN THAN
T&agrave;i khoản forum mới tạo từ ng&agrave;y h&ocirc;m qua, được 2 b&agrave;i viết, xong tố c&aacute;o nh&agrave; c&aacute;i gian lận. Anh em thấy c&oacute; quen kh&ocirc;ng ạ?UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Dau phai 1 minh ban do bi GPI quyt tiền dau? bastos j cung bi quyt tiền ma, ma noi GPI dung co dien thoai moi toi vào choi nua nhe! Trang cua ban lua dao thi ai dam choi ma moi? Chụp hình nay no nua chu! Ko phát triển noi? Lua dao van mai la lua dao, Ae nen tranh nha cai nay!!!
GPI.Viet  
#23 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 09:13:45(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: bcrrlvip1 Go to Quoted Post
Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post
Originally Posted by: kthinh9988 Go to Quoted Post
anh em cẩn thận chơi khuyến mãi với thằng này nha thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip ban đầu thì nó keu gửi hình chụp có mặt, và sau đó tôi đã gửi, gửi xong nó báo trùng ip, bo tay, vl thang gpi ANH EM CAN THAN
Tài khoản forum mới tạo từ ngày hôm qua, được 2 bài viết, xong tố cáo nhà cái gian lận. Anh em thấy có quen không ạ?UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Dau phai 1 minh ban do bi GPI quyt tiền dau? bastos j cung bi quyt tiền ma, ma noi GPI dung co dien thoai moi toi vào choi nua nhe! Trang cua ban lua dao thi ai dam choi ma moi? Chụp hình nay no nua chu! Ko phát triển noi? Lua dao van mai la lua dao, Ae nen tranh nha cai nay!!!

Chào bcrrlvip1, ad đã cố gắng không muốn nhắc lại vụ bastos01 nhưng có lẽ phải làm rõ lại cho bạn cũng như những người khác hiểu rõ vấn đề. bastos01 cày khuyến mãi tại GPI, đã bị bộ phận phòng chống gian lận chủ động đóng tài khoản và thông báo. Nói thật, GPI đã rất rộng lượng vì vẫn hoàn lại tiền gốc. Mà bạn bastos01 đó mình thấy nhà cái nào mới mở bạn ý cũng nói lừa đảo này nọ. Sắp tới 2018 rồi, cá cược online mở tại Việt Nam cũng được chục năm rồi, chẳng lẽ bạn không suy luận ra nổi bastos01 đã làm những gì hả bạn? Hay các bạn là 1 nhóm người của ai đó đang cố dìm hàng GPI?   

thanks 1 người cảm ơn GPI.Viet cho bài viết.
thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline Th603  
#24 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 12:51:15(UTC)
Th603


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-08-2015(UTC)
Bài viết: 687

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 154 lần trong 137 bài viết

AD GPI này kể cũng lạ, đôi co làm gì mấy thành phần quăng bom cực thô thiển nhằm bợ đít duy nhất QQ, đến những nhà cái lâu năm được mọi người công nhận như 188BET nó còn quăng bom để dìm nữa huống chi GPI

P/S : À mà sao GPI "não chó" thế đã quỵt tiền của thằng bcrrlvip1 mà vẫn suốt ngày gọi điện mời nó gửi tiền chơi, hài hước quá !

thanks 2 người cảm ơn Th603 cho bài viết.
GPI.Viet trên 05-12-2017(UTC) ngày, thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline super_kickoff  
#25 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 01:24:33(UTC)
super_kickoff


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 462
Man
Đến từ: Ha Noi

Thanks: 10 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 24 bài viết

Originally Posted by: kthinh9988 Go to Quoted Post

anh em cẩn thận chơi khuyến mãi với thằng này nha

thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip

ban đầu thì nó keu gửi hình chụp có mặt, và sau đó tôi đã gửi, gửi xong nó báo trùng ip, bo tay, vl thang gpi

ANH EM CAN THAN

thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip, đọc câu này xong mà mấy bố vẫn lao vào theo trào lưu dìm hàng, pochim mấy thanh niên ngu còn tỏ ra nguy hiểm

 

thanks 2 người cảm ơn super_kickoff cho bài viết.
GPI.Viet trên 05-12-2017(UTC) ngày, thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
GPI.Viet  
#26 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 01:34:12(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post

AD GPI này kể cũng lạ, đôi co làm gì mấy thành phần quăng bom cực thô thiển nhằm bợ đít duy nhất QQ, đến những nhà cái lâu năm được mọi người công nhận như 188BET nó còn quăng bom để dìm nữa huống chi GPI

P/S : À mà sao GPI "não chó" thế đã quỵt tiền của thằng bcrrlvip1 mà vẫn suốt ngày gọi điện mời nó gửi tiền chơi, hài hước quá !

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng bạn ạ. GPI đã nhiều lần cho qua, nhiều lần làm ngơ vì GPI biết các bạn này là như thế nào rồi. Vậy mà hết lần này đến lần khác, đã vi phạm lại còn rêu rao khắp nơi rằng ta đây bị hại, đến mức bị admin forum ban nick luôn. Xong lại thêm 1 số bạn khác nhảy vào dìm lên dìm xuống GPI, nâng lên nâng xuống ai đó. Có lộ liễu quá không ta?

thanks 1 người cảm ơn GPI.Viet cho bài viết.
thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
GPI.Viet  
#27 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 01:38:16(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Originally Posted by: super_kickoff Go to Quoted Post

Originally Posted by: kthinh9988 Go to Quoted Post

anh em cẩn thận chơi khuyến mãi với thằng này nha

thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip

ban đầu thì nó keu gửi hình chụp có mặt, và sau đó tôi đã gửi, gửi xong nó báo trùng ip, bo tay, vl thang gpi

ANH EM CAN THAN

thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip, đọc câu này xong mà mấy bố vẫn lao vào theo trào lưu dìm hàng, pochim mấy thanh niên ngu còn tỏ ra nguy hiểm

 

Mong ai cũng tinh ý như bạn này 

thanks 1 người cảm ơn GPI.Viet cho bài viết.
thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline Th603  
#28 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 01:48:30(UTC)
Th603


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-08-2015(UTC)
Bài viết: 687

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 154 lần trong 137 bài viết

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post

AD GPI này kể cũng lạ, đôi co làm gì mấy thành phần quăng bom cực thô thiển nhằm bợ đít duy nhất QQ, đến những nhà cái lâu năm được mọi người công nhận như 188BET nó còn quăng bom để dìm nữa huống chi GPI

P/S : À mà sao GPI "não chó" thế đã quỵt tiền của thằng bcrrlvip1 mà vẫn suốt ngày gọi điện mời nó gửi tiền chơi, hài hước quá !

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng bạn ạ. GPI đã nhiều lần cho qua, nhiều lần làm ngơ vì GPI biết các bạn này là như thế nào rồi. Vậy mà hết lần này đến lần khác, đã vi phạm lại còn rêu rao khắp nơi rằng ta đây bị hại, đến mức bị admin forum ban nick luôn. Xong lại thêm 1 số bạn khác nhảy vào dìm lên dìm xuống GPI, nâng lên nâng xuống ai đó. Có lộ liễu quá không ta?

Tôi không bênh bên nào cả, ngay cả GPI với tôi vẫn còn nhiều sạn sau những trải nghiệm ban đầu nên chưa thể yên tâm tham gia, tuy nhiên cái gì đúng và chuẩn vẫn phải tôn trọng chứ không như mấy thành phần bợ đít bất chấp quang bom nhằm dìm hàng

thanks 2 người cảm ơn Th603 cho bài viết.
GPI.Viet trên 05-12-2017(UTC) ngày, thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline bcrrlvip1  
#29 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 10:17:57(UTC)
bcrrlvip1


Rank:: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-02-2017(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: da nang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: Th603 <a href="/posts/m7192906-GPIVN-COM-DA-CO-THE-THAO-OW-DANH-TIENG-LAY-LUNG#post7192906"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p>AD GPI n&agrave;y kể cũng lạ, đ&ocirc;i co l&agrave;m g&igrave; mấy th&agrave;nh phần quăng bom cực th&ocirc; thiển nhằm bợ đ&iacute;t duy nhất QQ, đến những nh&agrave; c&aacute;i l&acirc;u năm được mọi người c&ocirc;ng nhận như 188BET n&oacute; c&ograve;n quăng bom để d&igrave;m nữa huống chi GPI</p> <p>P/S : &Agrave; m&agrave; sao GPI "n&atilde;o ch&oacute;" thế đ&atilde; quỵt tiền của thằng bcrrlvip1 m&agrave; vẫn suốt ng&agrave;y gọi điện mời n&oacute; gửi tiền chơi, h&agrave;i hước qu&aacute; !</p> <p></div></div></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;">C&acirc;y muốn lặng m&agrave; gi&oacute; chẳng ngừng bạn ạ. GPI đ&atilde; nhiều lần cho qua, nhiều lần l&agrave;m ngơ v&igrave; GPI biết c&aacute;c bạn n&agrave;y l&agrave; như thế n&agrave;o rồi. Vậy m&agrave; hết lần n&agrave;y đến lần kh&aacute;c, đ&atilde; vi phạm lại c&ograve;n r&ecirc;u rao khắp nơi rằng ta đ&acirc;y bị hại, đến mức bị admin forum ban nick lu&ocirc;n. Xong lại th&ecirc;m 1 số bạn kh&aacute;c nhảy v&agrave;o d&igrave;m l&ecirc;n d&igrave;m xuống GPI, n&acirc;ng l&ecirc;n n&acirc;ng xuống ai đ&oacute;. C&oacute; lộ liễu qu&aacute; kh&ocirc;ng ta?</span><img src="/Images/Emoticons/eusa_boohoo.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/eusa_boohoo.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/eusa_boohoo.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/eusa_boohoo.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/eusa_boohoo.gif" alt="" /></span></p>
Nha cai GPI co gì de dim hang ta??? GPI dam noi la ko co gọi dien thoai so de moi toi vào choi k? So đuoi la 188? Con thang Dog Th603 o cho nao cung co dau rang cua no nhi? QQ k xét cmnd thi bao la k dung nha cai quốc te? Tre trau! May thu noi nha cai quốc te nhu nao cho bo' may nghe xem dog Th603? Noi thi phai co chung cu nhe'! Con chuyen nha cai 188bet gũi Mail moi bo choi lai, nếu bo up hình len thi may lam dog ca 4rum nay nhe'? Dam ca' ko dog Th603?
Offline bcrrlvip1  
#30 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 10:20:23(UTC)
bcrrlvip1


Rank:: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-02-2017(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: da nang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: bongtanb5 Go to Quoted Post
định vào gửi tiền mà dùng iphone nó k có chế độ nhìn kiểu desktop lại thôi. Nhìn phiên bản mobile ko quen.
Thieu gì nha cai uy tin, choi GPI roi no quyt tiền cho roi o do ma khóc nhu nhung Ae kia? Hic....
Offline bcrrlvip1  
#31 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 10:29:22(UTC)
bcrrlvip1


Rank:: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-02-2017(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: da nang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: bcrrlvip1 <a href="/posts/m7192720-GPIVN-COM-DA-CO-THE-THAO-OW-DANH-TIENG-LAY-LUNG#post7192720"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: GPI.Viet <a href="/posts/m7192667-GPIVN-COM-DA-CO-THE-THAO-OW-DANH-TIENG-LAY-LUNG#post7192667"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: kthinh9988 <a href="/posts/m7192405-GPIVN-COM-DA-CO-THE-THAO-OW-DANH-TIENG-LAY-LUNG#post7192405"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"> anh em cẩn thận chơi khuyến m&atilde;i với thằng n&agrave;y nha thắng &iacute;t cho r&uacute;t, thắng khoảng 10 triệu l&agrave; b&aacute;o tr&ugrave;ng ip ban đầu th&igrave; n&oacute; keu gửi h&igrave;nh chụp c&oacute; mặt, v&agrave; sau đ&oacute; t&ocirc;i đ&atilde; gửi, gửi xong n&oacute; b&aacute;o tr&ugrave;ng ip, bo tay, vl thang gpi ANH EM CAN THAN </div></div> T&agrave;i khoản forum mới tạo từ ng&agrave;y h&ocirc;m qua, được 2 b&agrave;i viết, xong tố c&aacute;o nh&agrave; c&aacute;i gian lận. Anh em thấy c&oacute; quen kh&ocirc;ng ạ?UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage</div></div> Dau phai 1 minh ban do bi GPI quyt tiền dau? bastos j cung bi quyt tiền ma, ma noi GPI dung co dien thoai moi toi v&agrave;o choi nua nhe! Trang cua ban lua dao thi ai dam choi ma moi? Chụp h&igrave;nh nay no nua chu! Ko ph&aacute;t triển noi? Lua dao van mai la lua dao, Ae nen tranh nha cai nay!!! </div></div></p> <p><span style="font-size: 12pt; color: #ff0000;">Ch&agrave;o bcrrlvip1, ad đ&atilde; cố gắng kh&ocirc;ng muốn nhắc lại vụ bastos01 nhưng c&oacute; lẽ phải l&agrave;m r&otilde; lại cho bạn cũng như những người kh&aacute;c hiểu r&otilde; vấn đề. bastos01&nbsp;c&agrave;y khuyến m&atilde;i tại GPI, đ&atilde; bị bộ phận ph&ograve;ng chống gian lận chủ động đ&oacute;ng t&agrave;i khoản v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o. N&oacute;i thật, GPI đ&atilde; rất rộng lượng v&igrave; vẫn ho&agrave;n lại tiền gốc. M&agrave; bạn bastos01 đ&oacute; m&igrave;nh thấy nh&agrave; c&aacute;i n&agrave;o mới mở bạn &yacute; cũng n&oacute;i lừa đảo n&agrave;y nọ. Sắp tới 2018 rồi, c&aacute; cược online mở tại Việt Nam cũng được chục năm rồi, chẳng lẽ bạn kh&ocirc;ng suy luận ra nổi bastos01&nbsp;đ&atilde; l&agrave;m những g&igrave; hả bạn? Hay c&aacute;c bạn l&agrave; 1 nh&oacute;m người của ai đ&oacute; đang cố d&igrave;m h&agrave;ng GPI?&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/eusa_snooty.gif" alt="" />&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/eusa_snooty.gif" alt="" />&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/eusa_snooty.gif" alt="" /></span></p>
Nha cai GPI co uy tin gì dau ma dim voi cha hang ha ban? Nha cai moi chua gi da quyt tiền Tum lum? Gọi dien thoai moi Tum lum nua chu? Hai qua' ban oi? Neu thay k co ai choi thi dong' di ban, roi mo trang moi' ! Cung kiếm được chút dinh day'
GPI.Viet  
#32 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 09:21:39(UTC)
GPI.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 08-09-2017(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: GPI Philippine

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết

Chốt lại tại đây. Việc lựa chọn nhà cái là quyền của mỗi người, GPI không hoàn hảo, GPI vẫn đang phải cố gắng nhiều, GPI luôn mong muốn có những thành viên cược lành mạnh. Đã cược lành mạnh thì thanh toán cực sòng phẳng. Chắc các bạn cũng từng tham gia 1 số sới cờ bạc ở Việt Nam rồi, hoặc sắp tới Việt Nam hợp pháp hóa cờ bạc, sẽ có sòng bạc chơi trực tiếp, Ad đang hình dung thử xem bcrrlvip1 và những người bạn ý ủng hộ như bastos01 cược gian lận tại những nơi như vậy nếu bị chủ sòng phát hiện thì sẽ ra sao? Có được trả lại tiền gốc như GPI đã làm không? Có được rêu rao nhà cái thế này thế kia như bạn ý làm với GPI không? Hay là....   

 

Ad hi vọng bcrrlvip1 và nhóm của bạn ý vẫn có thể nói nhiều được như này 

 

thanks 2 người cảm ơn GPI.Viet cho bài viết.
super_kickoff trên 06-12-2017(UTC) ngày, thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline Th603  
#33 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 09:39:30(UTC)
Th603


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-08-2015(UTC)
Bài viết: 687

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 154 lần trong 137 bài viết
bcrrlvip1 phàm những người đọc hiểu đều biết mày là thành phần như nào, 188BET có gửi mail cho mày hay không ở đây không ai quan tâm sau khi đọc những phát ngôn trẻ trâu gây cười của mày, mày là ai, mày như thế nào mà bất kỳ nhà cái nào cũng có dấu vết dìm hàng lôi kéo về chơi QQ, riêng về việc nhà cái chuẩn quốc tế cái loại trẻ ranh đéo hiểu biết như mày có nói cũng bằng thừa bởi trong cái đầu gần như không chứa óc mà chỉ chứa những thứ rác rưởi có nói cũng phí lời mà thôi !
thanks 2 người cảm ơn Th603 cho bài viết.
super_kickoff trên 06-12-2017(UTC) ngày, thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline super_kickoff  
#34 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 09:55:23(UTC)
super_kickoff


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 462
Man
Đến từ: Ha Noi

Thanks: 10 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 24 bài viết
Mấy thanh niên săn km lập nick kêu gào, sau đó 1 đám éo cần biết nguyên nhân lợi dụng ùa vào cổ súy lôi kéo sang nhà cái khác, làm ăn cạnh tranh éo minh bạch gì cả
thanks 1 người cảm ơn super_kickoff cho bài viết.
thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline super_kickoff  
#35 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 09:58:00(UTC)
super_kickoff


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 462
Man
Đến từ: Ha Noi

Thanks: 10 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 24 bài viết

Originally Posted by: bcrrlvip1 Go to Quoted Post

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post
Originally Posted by: bcrrlvip1 Go to Quoted Post
Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post
Originally Posted by: kthinh9988 Go to Quoted Post
anh em cẩn thận chơi khuyến mãi với thằng này nha thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip ban đầu thì nó keu gửi hình chụp có mặt, và sau đó tôi đã gửi, gửi xong nó báo trùng ip, bo tay, vl thang gpi ANH EM CAN THAN
Tài khoản forum mới tạo từ ngày hôm qua, được 2 bài viết, xong tố cáo nhà cái gian lận. Anh em thấy có quen không ạ?UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Dau phai 1 minh ban do bi GPI quyt tiền dau? bastos j cung bi quyt tiền ma, ma noi GPI dung co dien thoai moi toi vào choi nua nhe! Trang cua ban lua dao thi ai dam choi ma moi? Chụp hình nay no nua chu! Ko phát triển noi? Lua dao van mai la lua dao, Ae nen tranh nha cai nay!!!

Chào bcrrlvip1, ad đã cố gắng không muốn nhắc lại vụ bastos01 nhưng có lẽ phải làm rõ lại cho bạn cũng như những người khác hiểu rõ vấn đề. bastos01 cày khuyến mãi tại GPI, đã bị bộ phận phòng chống gian lận chủ động đóng tài khoản và thông báo. Nói thật, GPI đã rất rộng lượng vì vẫn hoàn lại tiền gốc. Mà bạn bastos01 đó mình thấy nhà cái nào mới mở bạn ý cũng nói lừa đảo này nọ. Sắp tới 2018 rồi, cá cược online mở tại Việt Nam cũng được chục năm rồi, chẳng lẽ bạn không suy luận ra nổi bastos01 đã làm những gì hả bạn? Hay các bạn là 1 nhóm người của ai đó đang cố dìm hàng GPI?   

Nha cai GPI co uy tin gì dau ma dim voi cha hang ha ban? Nha cai moi chua gi da quyt tiền Tum lum? Gọi dien thoai moi Tum lum nua chu? Hai qua' ban oi? Neu thay k co ai choi thi dong' di ban, roi mo trang moi' ! Cung kiếm được chút dinh day'

Ăn nói trẻ trâu, pochim lần 2 với ông này,  luôn tỏ ra nguy hiểm nhỉ, ở 4rum này chắc toàn người ngu thôi, mình ông này khôn bá đạo

Sửa bởi người viết 06/12/2017 lúc 09:58:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn super_kickoff cho bài viết.
thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline bcrrlvip1  
#36 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 10:14:49(UTC)
bcrrlvip1


Rank:: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-02-2017(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: da nang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: super_kickoff Go to Quoted Post
Mấy thanh niên săn km lập nick kêu gào, sau đó 1 đám éo cần biết nguyên nhân lợi dụng ùa vào cổ súy lôi kéo sang nhà cái khác, làm ăn cạnh tranh éo minh bạch gì cả
O 4rum nay co may va Th603 la bro. Nen cai gi cung biết!? Tao chi hoi 1 cau thoi, nha cai uy tin ma di quyt tiền thi uy tin cho nao? Tai sao QQ k bao gio ai noi lua dao, ma nhung nha cai GPI lai mang tiếng lua dao? Tui may benh vực GPI, phai chang lam dai ly cho GPI? De nhung ng moi vào choi GPI de tui may huong loi? O day nhieu ng hieu biết lam, chang qua ngta k noi ma thoi? Con Th603 lay bang chung nha cai quốc te cho Ae 4rum xem di? Nao la xác minh cmnd, chung minh ho khau? Sao ke dien nước... quy dinh nao cua nha cai chuẩn quốc te noi dieu do? Chung minh được k? Hay la xao lo\ ma thoi ha Th603? Con GPI noi khách hang gian lan thi lay bang chung ra cho Ae 4rum ngta xem, giong nhu QQ chung minh cho Ae 4rum xem day'! OK? Lam được k ha Th603 va GPI...haha
Offline super_kickoff  
#37 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 10:23:54(UTC)
super_kickoff


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 462
Man
Đến từ: Ha Noi

Thanks: 10 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 24 bài viết

Originally Posted by: bcrrlvip1 Go to Quoted Post

Originally Posted by: super_kickoff Go to Quoted Post
Mấy thanh niên săn km lập nick kêu gào, sau đó 1 đám éo cần biết nguyên nhân lợi dụng ùa vào cổ súy lôi kéo sang nhà cái khác, làm ăn cạnh tranh éo minh bạch gì cả

O 4rum nay co may va Th603 la bro. Nen cai gi cung biết!? Tao chi hoi 1 cau thoi, nha cai uy tin ma di quyt tiền thi uy tin cho nao? Tai sao QQ k bao gio ai noi lua dao, ma nhung nha cai GPI lai mang tiếng lua dao? Tui may benh vực GPI, phai chang lam dai ly cho GPI? De nhung ng moi vào choi GPI de tui may huong loi? O day nhieu ng hieu biết lam, chang qua ngta k noi ma thoi? Con Th603 lay bang chung nha cai quốc te cho Ae 4rum xem di? Nao la xác minh cmnd, chung minh ho khau? Sao ke dien nước... quy dinh nao cua nha cai chuẩn quốc te noi dieu do? Chung minh được k? Hay la xao lo\ ma thoi ha Th603? Con GPI noi khách hang gian lan thi lay bang chung ra cho Ae 4rum ngta xem, giong nhu QQ chung minh cho Ae 4rum xem day'! OK? Lam được k ha Th603 va GPI...haha

Câm mịa nó mồm lại đi ông ơi, ông chơi qq cứ chơi đừng làm trò bẩn thiếu suy nghĩ đi dìm hàng nhà cái khác, bẩn thỉu lắm, ông tạo ra 1 nick mới dìm hàng và cách dìm hàng non nớt lộ liễu thô thiển ko khác gì những bài viết của ông, sau đó ùa vào tâng bốc

P/S : Sau dìm hàng khéo vào nhé đừng viết bừa bãi lộ liễu dấu đầu hở đuôi như này thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip,

thanks 1 người cảm ơn super_kickoff cho bài viết.
thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline super_kickoff  
#38 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 10:28:24(UTC)
super_kickoff


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 462
Man
Đến từ: Ha Noi

Thanks: 10 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 24 bài viết
GPI cũng như 1 số nhà cái khác phải kiến nghị admin cân nhắc xử lý triệt để những thành phần spam, hoặc người nhà cái khác dìm hàng bôi xấu tạo sân chơi cạnh tranh công bằng chứ nhỉ, để bọn này spam ngứa mắt người đọc quá
thanks 1 người cảm ơn super_kickoff cho bài viết.
thai74 trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline bcrrlvip1  
#39 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 12:44:15(UTC)
bcrrlvip1


Rank:: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-02-2017(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: da nang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: super_kickoff Go to Quoted Post
GPI cũng như 1 số nhà cái khác phải kiến nghị admin cân nhắc xử lý triệt để những thành phần spam, hoặc người nhà cái khác dìm hàng bôi xấu tạo sân chơi cạnh tranh công bằng chứ nhỉ, để bọn này spam ngứa mắt người đọc quá
O 4rum nay co may la benh vực cho GPI thi ai cung hieu may lam dai ly cho no roi, nếu may dam noi k lam thi ra duong xe can' k? Tao dam noi la tao lam quang cao cho QQ thi xe can' dong ho tao day'! Chang qua tao noi nha cai nao uy tin, de Ae vào choi k bi nhung nha cai GPI quyt tiền ma thoi! Toi nghiệp nhung ng moi choi, k biết gi, toan bi nha cai lua dao quyt tiền nhu GPI, haiixxx
Offline thai74  
#40 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 01:31:07(UTC)
thai74


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 02-12-2016(UTC)
Bài viết: 233
Viet Nam

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 40 bài viết

Originally Posted by: bcrrlvip1 Go to Quoted Post

Originally Posted by: super_kickoff Go to Quoted Post
GPI cũng như 1 số nhà cái khác phải kiến nghị admin cân nhắc xử lý triệt để những thành phần spam, hoặc người nhà cái khác dìm hàng bôi xấu tạo sân chơi cạnh tranh công bằng chứ nhỉ, để bọn này spam ngứa mắt người đọc quá

O 4rum nay co may la benh vực cho GPI thi ai cung hieu may lam dai ly cho no roi, nếu may dam noi k lam thi ra duong xe can' k? Tao dam noi la tao lam quang cao cho QQ thi xe can' dong ho tao day'! Chang qua tao noi nha cai nao uy tin, de Ae vào choi k bi nhung nha cai GPI quyt tiền ma thoi! Toi nghiệp nhung ng moi choi, k biết gi, toan bi nha cai lua dao quyt tiền nhu GPI, haiixxx

hài vãi cứt, 1 thằng từng nói chơi 188bet năm 2003 đô 21,5K thề thốt kìa

Offline thai74  
#41 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 01:35:03(UTC)
thai74


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 02-12-2016(UTC)
Bài viết: 233
Viet Nam

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 40 bài viết

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Originally Posted by: super_kickoff Go to Quoted Post

Originally Posted by: kthinh9988 Go to Quoted Post

anh em cẩn thận chơi khuyến mãi với thằng này nha

thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip

ban đầu thì nó keu gửi hình chụp có mặt, và sau đó tôi đã gửi, gửi xong nó báo trùng ip, bo tay, vl thang gpi

ANH EM CAN THAN

thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip, đọc câu này xong mà mấy bố vẫn lao vào theo trào lưu dìm hàng, pochim mấy thanh niên ngu còn tỏ ra nguy hiểm

 

Mong ai cũng tinh ý như bạn này 

Quá tinh ý, ae cho ý kiến có nên tặng danh hiệu nick ảo dìm hàng ngu nhất năm cho kthinh9988 ko ?

thanks 1 người cảm ơn thai74 cho bài viết.
dapphatanluon trên 06-12-2017(UTC) ngày
Offline bcrrlvip1  
#42 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 03:07:24(UTC)
bcrrlvip1


Rank:: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-02-2017(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: da nang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: thai74 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: GPI.Viet <a href="/posts/m7192917-GPIVN-COM-DA-CO-THE-THAO-OW-DANH-TIENG-LAY-LUNG#post7192917"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: super_kickoff <a href="/posts/m7192914-GPIVN-COM-DA-CO-THE-THAO-OW-DANH-TIENG-LAY-LUNG#post7192914"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: kthinh9988 <a href="/posts/m7192405-GPIVN-COM-DA-CO-THE-THAO-OW-DANH-TIENG-LAY-LUNG#post7192405"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p>anh em cẩn thận chơi khuyến m&atilde;i với thằng n&agrave;y nha</p> <p>thắng &iacute;t cho r&uacute;t, thắng khoảng 10 triệu l&agrave; b&aacute;o tr&ugrave;ng ip</p> <p>ban đầu th&igrave; n&oacute; keu gửi h&igrave;nh chụp c&oacute; mặt, v&agrave; sau đ&oacute; t&ocirc;i đ&atilde; gửi, gửi xong n&oacute; b&aacute;o tr&ugrave;ng ip, bo tay, vl thang gpi</p> <p>ANH EM CAN THAN</p> <p></div></div></p> <p><span style="font-size: 12pt;">thắng &iacute;t cho r&uacute;t, thắng khoảng 10 triệu l&agrave; b&aacute;o tr&ugrave;ng ip</span>, đọc c&acirc;u n&agrave;y xong m&agrave; mấy bố vẫn lao v&agrave;o theo tr&agrave;o lưu d&igrave;m h&agrave;ng, pochim mấy thanh ni&ecirc;n ngu c&ograve;n tỏ ra nguy hiểm<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p></div></div></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: 14pt;">Mong ai cũng tinh &yacute; như bạn n&agrave;y</span>&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/eusa_clap.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/eusa_clap.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/eusa_clap.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/eusa_clap.gif" alt="" /></p> <p></div></div></p> <p>Qu&aacute; tinh &yacute;, ae cho &yacute; kiến c&oacute; n&ecirc;n tặng danh hiệu nick ảo d&igrave;m h&agrave;ng ngu nhất năm cho kthinh9988 ko ?</p>
Chung ta k the chiến thang được nhung ke ngu, vi chung' qua dong va nguy hiểm! Mong anh em moi vào choi thi nen tim hieu ky comment cua Ae 4rum, hiện tai tot nhất thi nen vào QQ ma choi! Minh se k binh luận nua, tai vi tren nay người lua dao va xao. nhieu qua! Bao trong!
Offline super_kickoff  
#43 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 03:32:05(UTC)
super_kickoff


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 462
Man
Đến từ: Ha Noi

Thanks: 10 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 24 bài viết

Originally Posted by: bcrrlvip1 Go to Quoted Post

Originally Posted by: thai74 Go to Quoted Post
Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post
 
Originally Posted by: super_kickoff Go to Quoted Post
 
Originally Posted by: kthinh9988 Go to Quoted Post
 

anh em cẩn thận chơi khuyến mãi với thằng này nha

thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip

ban đầu thì nó keu gửi hình chụp có mặt, và sau đó tôi đã gửi, gửi xong nó báo trùng ip, bo tay, vl thang gpi

ANH EM CAN THAN

 

thắng ít cho rút, thắng khoảng 10 triệu là báo trùng ip, đọc câu này xong mà mấy bố vẫn lao vào theo trào lưu dìm hàng, pochim mấy thanh niên ngu còn tỏ ra nguy hiểm

 

 

Mong ai cũng tinh ý như bạn này 

 

Quá tinh ý, ae cho ý kiến có nên tặng danh hiệu nick ảo dìm hàng ngu nhất năm cho kthinh9988 ko ?

Chung ta k the chiến thang được nhung ke ngu, vi chung' qua dong va nguy hiểm! Mong anh em moi vào choi thi nen tim hieu ky comment cua Ae 4rum, hiện tai tot nhất thi nen vào QQ ma choi! Minh se k binh luận nua, tai vi tren nay người lua dao va xao. nhieu qua! Bao trong!

Công nhận ông này ngu hết cả phần dog, 1 thằng suốt ngày quăng bom bất chấp để nâng bi qq, từng nổ là VIP 188bet chơi usd quy đổi usd 21,5k từ năm 2003 mà giờ vẫn mạnh miệng phun ra câu này đéo ngượng mồm  tai vi tren nay người lua dao va xao. nhieu qua! đúng là tự tay bóp dái, đã ngu dốt mà luôn tỏ ra mình nguy hiểm, pochim với ông

Offline dajka2018  
#44 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 02:27:04(UTC)
dajka2018


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-01-2018(UTC)
Bài viết: 7
Viet Nam
Đến từ: SG

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Mấy ong này gay nhau chi vậy. ai mun choi ben nào chơi . có chơi có chịu. a e vụve trao dồi kiến thức win tiền đeeeeeeeeeeeee

Offline cuongphutho19  
#45 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 02:05:38(UTC)
cuongphutho19


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 06-07-2017(UTC)
Bài viết: 16
Viet Nam
Đến từ: ha noi

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post
bcrrlvip1 phàm những người đọc hiểu đều biết mày là thành phần như nào, 188BET có gửi mail cho mày hay không ở đây không ai quan tâm sau khi đọc những phát ngôn trẻ trâu gây cười của mày, mày là ai, mày như thế nào mà bất kỳ nhà cái nào cũng có dấu vết dìm hàng lôi kéo về chơi QQ, riêng về việc nhà cái chuẩn quốc tế cái loại trẻ ranh không hiểu biết như mày có nói cũng bằng thừa bởi trong cái đầu gần như không chứa óc mà chỉ chứa những thứ rác rưởi có nói cũng phí lời mà thôi !

cái thằng rồ này nhà cái nào tao cũng thấy mày chê này chê nọ  vấn đề gì cũng thấy mày vào sủa. không biết mày chơi to đến mức nào, từ lần sau không phải việc của mày thì câm cái mõm chó lại nhé

UserPostedImage
Offline thienthannho012018  
#46 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 10:32:12(UTC)
thienthannho012018


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 09-01-2018(UTC)
Bài viết: 8
Viet Nam

Originally Posted by: bcrrlvip1 Go to Quoted Post

Originally Posted by: super_kickoff Go to Quoted Post
Mấy thanh niên săn km lập nick kêu gào, sau đó 1 đám éo cần biết nguyên nhân lợi dụng ùa vào cổ súy lôi kéo sang nhà cái khác, làm ăn cạnh tranh éo minh bạch gì cả

O 4rum nay co may va Th603 la bro. Nen cai gi cung biết!? Tao chi hoi 1 cau thoi, nha cai uy tin ma di quyt tiền thi uy tin cho nao? Tai sao QQ k bao gio ai noi lua dao, ma nhung nha cai GPI lai mang tiếng lua dao? Tui may benh vực GPI, phai chang lam dai ly cho GPI? De nhung ng moi vào choi GPI de tui may huong loi? O day nhieu ng hieu biết lam, chang qua ngta k noi ma thoi? Con Th603 lay bang chung nha cai quốc te cho Ae 4rum xem di? Nao la xác minh cmnd, chung minh ho khau? Sao ke dien nước... quy dinh nao cua nha cai chuẩn quốc te noi dieu do? Chung minh được k? Hay la xao lo\ ma thoi ha Th603? Con GPI noi khách hang gian lan thi lay bang chung ra cho Ae 4rum ngta xem, giong nhu QQ chung minh cho Ae 4rum xem day'! OK? Lam được k ha Th603 va GPI...haha

 

Tớ thấy ku bcrrlvip1 này rõ ràng của chế cái nào đó cài cắm đây . Toàn nói chuyện kiểu dìm hàng nhà cái khác, rồi lôi kéo vào QQ chơi. Tớ thì chơi ít thôi, chả dám phán mạnh miệng đâu, nhưng thấy có gì đó không ổn trong mấy cái bài post của thánh bcrrlvip1.

Nói chung thì muốn dìm hàng ai thì phải "nói có sách, mách có trứng". Lên phán như ku bcrrlvip1 thì ai chả phán được. Với lại nếu có phán thì phải phán cho chuẩn, phán cái kiếu nớ thì dân tình hiểu chuyện nó ném đá cho bể đầu, đã vậy nó kéo cả dòng ra chửi đấy 

Hứng được bao nhiêu thúng gạch đá rồi thì show hàng cho anh em xem đê bcrrlvip1 ơi 

Offline thienthannho012018  
#47 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 10:36:57(UTC)
thienthannho012018


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 09-01-2018(UTC)
Bài viết: 8
Viet Nam

Originally Posted by: cuongphutho19 Go to Quoted Post

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post
bcrrlvip1 phàm những người đọc hiểu đều biết mày là thành phần như nào, 188BET có gửi mail cho mày hay không ở đây không ai quan tâm sau khi đọc những phát ngôn trẻ trâu gây cười của mày, mày là ai, mày như thế nào mà bất kỳ nhà cái nào cũng có dấu vết dìm hàng lôi kéo về chơi QQ, riêng về việc nhà cái chuẩn quốc tế cái loại trẻ ranh không hiểu biết như mày có nói cũng bằng thừa bởi trong cái đầu gần như không chứa óc mà chỉ chứa những thứ rác rưởi có nói cũng phí lời mà thôi !

cái thằng rồ này nhà cái nào tao cũng thấy mày chê này chê nọ  vấn đề gì cũng thấy mày vào sủa. không biết mày chơi to đến mức nào, từ lần sau không phải việc của mày thì câm cái mõm chó lại nhé

 

100 Like cho câu chửi của bồ cuongphutho19  . Bác chửi thằng bcrrlvip1 này thay cho rất nhiều người ở trong diễn đàn này đấy bác ạ. Đống cứt nào cũng thấy dấu răng của thằng bcrrlvip1 hết, thôi thì bác lấy cả hầm cứt nhét vào mồm nó luôn 1 thể cho nó câm mõm chóa nó lại đi bác cuongphutho19 ơi

Offline Th603  
#48 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 11:39:55(UTC)
Th603


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-08-2015(UTC)
Bài viết: 687

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 154 lần trong 137 bài viết

Originally Posted by: thienthannho012018 Go to Quoted Post

Originally Posted by: cuongphutho19 Go to Quoted Post

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post
bcrrlvip1 phàm những người đọc hiểu đều biết mày là thành phần như nào, 188BET có gửi mail cho mày hay không ở đây không ai quan tâm sau khi đọc những phát ngôn trẻ trâu gây cười của mày, mày là ai, mày như thế nào mà bất kỳ nhà cái nào cũng có dấu vết dìm hàng lôi kéo về chơi QQ, riêng về việc nhà cái chuẩn quốc tế cái loại trẻ ranh không hiểu biết như mày có nói cũng bằng thừa bởi trong cái đầu gần như không chứa óc mà chỉ chứa những thứ rác rưởi có nói cũng phí lời mà thôi !

cái thằng rồ này nhà cái nào tao cũng thấy mày chê này chê nọ  vấn đề gì cũng thấy mày vào sủa. không biết mày chơi to đến mức nào, từ lần sau không phải việc của mày thì câm cái mõm chó lại nhé

 

100 Like cho câu chửi của bồ cuongphutho19  . Bác chửi thằng bcrrlvip1 này thay cho rất nhiều người ở trong diễn đàn này đấy bác ạ. Đống cứt nào cũng thấy dấu răng của thằng bcrrlvip1 hết, thôi thì bác lấy cả hầm cứt nhét vào mồm nó luôn 1 thể cho nó câm mõm chóa nó lại đi bác cuongphutho19 ơi

Nó chửi tôi đấy bạn, chắc đồng nghiệp của thăn bcrrlvip1 

Offline thienthannho012018  
#49 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 02:25:48(UTC)
thienthannho012018


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 09-01-2018(UTC)
Bài viết: 8
Viet Nam

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post

Originally Posted by: thienthannho012018 Go to Quoted Post

Originally Posted by: cuongphutho19 Go to Quoted Post

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post
bcrrlvip1 phàm những người đọc hiểu đều biết mày là thành phần như nào, 188BET có gửi mail cho mày hay không ở đây không ai quan tâm sau khi đọc những phát ngôn trẻ trâu gây cười của mày, mày là ai, mày như thế nào mà bất kỳ nhà cái nào cũng có dấu vết dìm hàng lôi kéo về chơi QQ, riêng về việc nhà cái chuẩn quốc tế cái loại trẻ ranh không hiểu biết như mày có nói cũng bằng thừa bởi trong cái đầu gần như không chứa óc mà chỉ chứa những thứ rác rưởi có nói cũng phí lời mà thôi !

cái thằng rồ này nhà cái nào tao cũng thấy mày chê này chê nọ  vấn đề gì cũng thấy mày vào sủa. không biết mày chơi to đến mức nào, từ lần sau không phải việc của mày thì câm cái mõm chó lại nhé

 

100 Like cho câu chửi của bồ cuongphutho19  . Bác chửi thằng bcrrlvip1 này thay cho rất nhiều người ở trong diễn đàn này đấy bác ạ. Đống cứt nào cũng thấy dấu răng của thằng bcrrlvip1 hết, thôi thì bác lấy cả hầm cứt nhét vào mồm nó luôn 1 thể cho nó câm mõm chóa nó lại đi bác cuongphutho19 ơi

Nó chửi tôi đấy bạn, chắc đồng nghiệp của thăn bcrrlvip1 

 

Ơ đm thế là Like lộn à , thế thì cho tôi đổi 100 like cho cuongphutho19 thành 100 cục gạch vào đầu cuongphutho19  nha 

Thôi thì tôi với bác Th603 lập hội bồ tèo đi ném đá hội bcrrlvip1 đê .

Nhà tôi chuyên bán vật liệu xây dựng, mà gần đó cũng có cầu tiêu công cộng. 

Tôi với bác nhét hết vào mồm cái tụi bcrrlvip1 với cuongphutho19  đê bác ơi 

Offline cuongphutho19  
#50 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 06:57:46(UTC)
cuongphutho19


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 06-07-2017(UTC)
Bài viết: 16
Viet Nam
Đến từ: ha noi

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Originally Posted by: thienthannho012018 Go to Quoted Post

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post

Originally Posted by: thienthannho012018 Go to Quoted Post

Originally Posted by: cuongphutho19 Go to Quoted Post

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post
bcrrlvip1 phàm những người đọc hiểu đều biết mày là thành phần như nào, 188BET có gửi mail cho mày hay không ở đây không ai quan tâm sau khi đọc những phát ngôn trẻ trâu gây cười của mày, mày là ai, mày như thế nào mà bất kỳ nhà cái nào cũng có dấu vết dìm hàng lôi kéo về chơi QQ, riêng về việc nhà cái chuẩn quốc tế cái loại trẻ ranh không hiểu biết như mày có nói cũng bằng thừa bởi trong cái đầu gần như không chứa óc mà chỉ chứa những thứ rác rưởi có nói cũng phí lời mà thôi !

cái thằng rồ này nhà cái nào tao cũng thấy mày chê này chê nọ  vấn đề gì cũng thấy mày vào sủa. không biết mày chơi to đến mức nào, từ lần sau không phải việc của mày thì câm cái mõm chó lại nhé

 

100 Like cho câu chửi của bồ cuongphutho19  . Bác chửi thằng bcrrlvip1 này thay cho rất nhiều người ở trong diễn đàn này đấy bác ạ. Đống cứt nào cũng thấy dấu răng của thằng bcrrlvip1 hết, thôi thì bác lấy cả hầm cứt nhét vào mồm nó luôn 1 thể cho nó câm mõm chóa nó lại đi bác cuongphutho19 ơi

Nó chửi tôi đấy bạn, chắc đồng nghiệp của thăn bcrrlvip1 

 

Ơ đm thế là Like lộn à , thế thì cho tôi đổi 100 like cho cuongphutho19 thành 100 cục gạch vào đầu cuongphutho19  nha 

Thôi thì tôi với bác Th603 lập hội bồ tèo đi ném đá hội bcrrlvip1 đê .

Nhà tôi chuyên bán vật liệu xây dựng, mà gần đó cũng có cầu tiêu công cộng. 

Tôi với bác nhét hết vào mồm cái tụi bcrrlvip1 với cuongphutho19  đê bác ơi 

 thằng rẻ rach này là thằng nào mà đi bợ đít cho con dog Th603 chắc vân là con dog này tự lập nick rồi pm cho bản thân ấy mà

 

UserPostedImage
Offline cuongphutho19  
#51 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 06:59:07(UTC)
cuongphutho19


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 06-07-2017(UTC)
Bài viết: 16
Viet Nam
Đến từ: ha noi

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Originally Posted by: thienthannho012018 Go to Quoted Post

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post

Originally Posted by: thienthannho012018 Go to Quoted Post

Originally Posted by: cuongphutho19 Go to Quoted Post

Originally Posted by: Th603 Go to Quoted Post
bcrrlvip1 phàm những người đọc hiểu đều biết mày là thành phần như nào, 188BET có gửi mail cho mày hay không ở đây không ai quan tâm sau khi đọc những phát ngôn trẻ trâu gây cười của mày, mày là ai, mày như thế nào mà bất kỳ nhà cái nào cũng có dấu vết dìm hàng lôi kéo về chơi QQ, riêng về việc nhà cái chuẩn quốc tế cái loại trẻ ranh không hiểu biết như mày có nói cũng bằng thừa bởi trong cái đầu gần như không chứa óc mà chỉ chứa những thứ rác rưởi có nói cũng phí lời mà thôi !

cái thằng rồ này nhà cái nào tao cũng thấy mày chê này chê nọ  vấn đề gì cũng thấy mày vào sủa. không biết mày chơi to đến mức nào, từ lần sau không phải việc của mày thì câm cái mõm chó lại nhé

 

100 Like cho câu chửi của bồ cuongphutho19  . Bác chửi thằng bcrrlvip1 này thay cho rất nhiều người ở trong diễn đàn này đấy bác ạ. Đống cứt nào cũng thấy dấu răng của thằng bcrrlvip1 hết, thôi thì bác lấy cả hầm cứt nhét vào mồm nó luôn 1 thể cho nó câm mõm chóa nó lại đi bác cuongphutho19 ơi

Nó chửi tôi đấy bạn, chắc đồng nghiệp của thăn bcrrlvip1 

 

Ơ đm thế là Like lộn à , thế thì cho tôi đổi 100 like cho cuongphutho19 thành 100 cục gạch vào đầu cuongphutho19  nha 

Thôi thì tôi với bác Th603 lập hội bồ tèo đi ném đá hội bcrrlvip1 đê .

Nhà tôi chuyên bán vật liệu xây dựng, mà gần đó cũng có cầu tiêu công cộng. 

Tôi với bác nhét hết vào mồm cái tụi bcrrlvip1 với cuongphutho19  đê bác ơi 

 thằng rẻ rach này là thằng nào mà đi bợ đít cho con dog Th603 chắc vân là con dog này tự lập nick rồi pr cho bản thân ấy mà

 

UserPostedImage
Offline super_kickoff  
#52 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 07:10:08(UTC)
super_kickoff


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 462
Man
Đến từ: Ha Noi

Thanks: 10 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 24 bài viết
cuongphutho19 này chắc với bccrvip1 là 1 nói éo suy nghĩ gì cả, mồm chửi người ta ko phải chuyện của mình thì đừng sủa, vậy đây có phải chuyện của ông ko mà ông vẫn sủa đó thôi, đúng là....pochim với mấy thanh niên sống ảo
Offline Th603  
#53 Đã gửi : 11/01/2018 lúc 10:45:59(UTC)
Th603


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-08-2015(UTC)
Bài viết: 687

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 154 lần trong 137 bài viết

Originally Posted by: super_kickoff Go to Quoted Post
cuongphutho19 này chắc với bccrvip1 là 1 nói éo suy nghĩ gì cả, mồm chửi người ta ko phải chuyện của mình thì đừng sủa, vậy đây có phải chuyện của ông ko mà ông vẫn sủa đó thôi, đúng là....pochim với mấy thanh niên sống ảo

Bọn này chán đéo thèm chửi cho nó bận tay, kệ chúng nó bộc lộ hết sự ngu dốt cho thiên hạ xem thôi

Offline minhthao2901  
#54 Đã gửi : 12/01/2018 lúc 11:44:14(UTC)
minhthao2901


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 12-01-2018(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: daklak

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết

lưầ đảo chứ lẫy lừng gì . khách thua ăn tiền , khách ăn quỵt nợ, thích bằng chứng cung cấp cho

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Chào mọi người, đến hẹn lại lên, hôm nay Ad tung bông tung hoa hò hét thông báo rằng GPI đã có Thể thao OW

tuy mới ở GPI nhưng quá quen thuộc với anh em! 

                                                                   

                                                             Tổng hợp khuyến mãi hiện có GPIVN.COM

Đối với thành viên mới

 CÓ NGAY 8 TRIỆU, THƯỞNG 100% GỬI TIỀN LẦN ĐẦU hoặc CÓ NGAY 1 TRIỆU THƯỞNG 100% GỬI TIỀN LẦN ĐẦU

  Đối với thành viên hiện tại

 10% / 20% / 30% THƯỞNG NẠP LẠI, LÊN ĐẾN 10 TRIỆU và HOÀN TRẢ 0.6% THỂ THAO + 1% CASINO và SLOTS (Liên hệ

 Chat Trực Tuyến để biết thêm chi tiết về chương trình Hoàn trả đặc biệt).

  Tất cả các thành viên GPI đều có

 1% MỖI GIAO DỊCH GỬI TIỀN + THÊM 80K MỖI GIAO DỊCH GỬI TIỀN 1 TRIỆU ĐỒNG + ĐIỂM ĐỔI DẶM TỪ "CUỘC ĐUA KỲ THÚ"

 THỂ THAO : HOÀN TRẢ CƯỢC THUA XIÊN 5+ và 600K CƯỢC BẢO HIỂM

 Và nhiều khuyến mãi khác tại GPIVN.COM

Xem ngay Link Vào GPIVN.COM
 Email : [email protected]

 Hotline/ Zalo : (+63) 927 523 0681

 Skype :  [email protected]

Offline SHtattay  
#55 Đã gửi : 26/02/2018 lúc 11:32:25(UTC)
SHtattay


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-01-2018(UTC)
Bài viết: 43
Viet Nam
Đến từ: hue

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết

Originally Posted by: minhthao2901 Go to Quoted Post

lưầ đảo chứ lẫy lừng gì . khách thua ăn tiền , khách ăn quỵt nợ, thích bằng chứng cung cấp cho

Originally Posted by: GPI.Viet Go to Quoted Post

Chào mọi người, đến hẹn lại lên, hôm nay Ad tung bông tung hoa hò hét thông báo rằng GPI đã có Thể thao OW

tuy mới ở GPI nhưng quá quen thuộc với anh em! 

                                                                   

                                                             Tổng hợp khuyến mãi hiện có GPIVN.COM

Đối với thành viên mới

 CÓ NGAY 8 TRIỆU, THƯỞNG 100% GỬI TIỀN LẦN ĐẦU hoặc CÓ NGAY 1 TRIỆU THƯỞNG 100% GỬI TIỀN LẦN ĐẦU

  Đối với thành viên hiện tại

 10% / 20% / 30% THƯỞNG NẠP LẠI, LÊN ĐẾN 10 TRIỆU và HOÀN TRẢ 0.6% THỂ THAO + 1% CASINO và SLOTS (Liên hệ

 Chat Trực Tuyến để biết thêm chi tiết về chương trình Hoàn trả đặc biệt).

  Tất cả các thành viên GPI đều có

 1% MỖI GIAO DỊCH GỬI TIỀN + THÊM 80K MỖI GIAO DỊCH GỬI TIỀN 1 TRIỆU ĐỒNG + ĐIỂM ĐỔI DẶM TỪ "CUỘC ĐUA KỲ THÚ"

 THỂ THAO : HOÀN TRẢ CƯỢC THUA XIÊN 5+ và 600K CƯỢC BẢO HIỂM

 Và nhiều khuyến mãi khác tại GPIVN.COM

Xem ngay Link Vào GPIVN.COM
 Email : [email protected]

 Hotline/ Zalo : (+63) 927 523 0681

 Skype :  [email protected]

GPI giai the roi ma !!!

ai nap tien vao thi tien van nam do, rut tien khong dc, thua thi thoi

GPI dang chuan bi ra trang moi' trong dau nam nay !

anh em can than

Offline khoetn12  
#56 Đã gửi : 14/03/2018 lúc 09:57:39(UTC)
khoetn12


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-03-2018(UTC)
Bài viết: 6

Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975) bị bắt hồi năm ngoái trong vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành”. Vụ án này gây chấn động trong dư luận gần đây không chỉ về quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước mà còn liên quan đến hoạt động tiếp tay, “bảo kê” của cựu tướng Nguyễn Thanh Hoá khi còn là Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và nhiều cán bộ công an khác. Khi đường dây cờ bạc này bị triệt phá, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 80 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Offline vankhuebanxekt  
#57 Đã gửi : 23/03/2018 lúc 01:57:12(UTC)
vankhuebanxekt


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 31-01-2018(UTC)
Bài viết: 1

Xe máy Suzuki có sản phẩm nào tốt vậy mọi người, em có tầm khoảng dưới 30 triệu đang cần mua xe. Mà không biết có nên mua xe suzuki không nhỉ ? các bác tư vấn giúp em cái? UserPostedImage Với tầm tiền đó cố thêm tí mua Suzuki Impule là hợp lý nhất. Nhìn thực tế bên ngoài thiết kế ngoại hình đẹp, theo mình con xe này đẹp nhất từ trước đến nay trong dòng xe ga của Su, máy móc là của Hayate cũ lắp sang thì bền có tiếng, vì mình đag đi hayate 2009 đc 5 năm rồi mà chưa phải sửa chữa j. Nếu Ở HN thì ra Suzuki Khangthinh 284 Vong có cho chạy thử xe thích thì mua luôn. Chắc sẽ không phải hối hận đâu. Đánh giá nhanh xe Suzuki Impulse 125 Fi: • Đây là chiếc xe tay ga thể thao cao cấp đầu tiên được Suzuki sản xuất dành riêng cho thị trường Việt Nam. Impulse (im-bơ) là sáng tạo độc đáo của Suzuki sau nhiều nghiên cứu chuyên sâu thị trường và điều kiện sử dụng xe máy của những người trẻ thành thị tại Việt Nam. Những cải tiến vượt bậc của Suzuki đến từ những đường nét thiết kế, các tính năng của xe nhằm đưa Impulse 125 FI trở thành tốc lực đưa bạn dẫn đầu thành công. • Suzuki Impulse là dòng xe tay ga của Suzuki được thiết kế đặc biệt cho thị trường Việt Nam, dựa trên việc nghiên cứu thói quen, điều kiện đường xá, thời tiết cũng như cách thức, luật giao thông tại Việt Nam. Chính vì thế, Suzuki Impulse hội tụ được tất cả những đặc điểm làm hài lòng hầu hết người tiêu dùng tại Việt Nam. Address LH tel 02433 639 269 ; 02438 235 235 $Link$
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 9.624 giây.