M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline BQT.CDVN  
#1 Đã gửi : 01/03/2018 lúc 09:10:19(UTC)
BQT.CDVN


Danh hiệu: Moderator

Medals: Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 20-01-2014(UTC)
Bài viết: 985
Đến từ: CadoVN

Cảm ơn: 180 lần
Được cảm ơn: 1052 lần trong 416 bài viết

Thay mặt BQT xin thông báo,

Về việc gắn huy hiệu cho các thành viên tham gia cuộc thi thủ lĩnh tipster:

Danh hiệu tipster 5 thành viên tháng 02/2018:

Nay xin thông báo BQT sẽ gắn huy hiệu cho 5 thành viên đủ điều kiện có số pick trên 30 picks đứng đầu cuộc thi theo hệ thống ghi nhận. danh sách cụ thể như sau:

     User Name Picked Won Draw Lost Sum Amount Sum Profit Yield
1 Leo7989 142 82 7 53 394,000.00 114,430.00 29.04 %
2 crazydream 57 34 0 23 225,000.00 94,115.00 41.83 %
3 tungnt1008 103 55 2 46 367,000.00 90,650.00 24.70 %
4 greensnake 113 68 3 42 401,000.00 88,875.00 22.16 %
5 hoangquocthinh 43 27 2 14 103,000.00 62,165.00 60.35 %

Chúc mừng 5 thành viên đã tham gia và đạt kết quả tốt sẽ được gắn huy chương tipster tháng. 

Xin chúc mừng và cảm ơn.

 

 

Thân mến

Sửa bởi người viết 02/12/2018 lúc 11:32:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn BQT.CDVN cho bài viết.
tungnt1008 trên 02-03-2018(UTC) ngày, crazydream trên 02-03-2018(UTC) ngày, hoangquocthinh trên 07-03-2018(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline BQT.CDVN  
#2 Đã gửi : 01/03/2018 lúc 09:19:38(UTC)
BQT.CDVN


Danh hiệu: Moderator

Medals: Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 20-01-2014(UTC)
Bài viết: 985
Đến từ: CadoVN

Cảm ơn: 180 lần
Được cảm ơn: 1052 lần trong 416 bài viết

Anh em có phát hiện gian lận gì thì thông báo trong topic này nhé

Đề nghị 5 anh em trúng thưởng cung cấp thông tin theo điều lệ cuộc thi: http://forum.cadovn.com/posts/t337557-Wellbet---CadoVN-Tipster-cuoi-mua-giai-2017

1 - Leo7989-  Giải 1: 1 account Wellbet 5,000,000 VND + áo thun

2 - crazydream - Giải 2: 1 account Wellbet 4,000,000 VND + áo thun

3 - tungnt1008 Giải 3: 1 account Wellbet 3,000,000 VND + áo thun

4 - greensnake - áo thun

5 - conan741 - áo thun

(05 chiếc áo thun cao cấp (Đen , trắng và màu xám long chuột )

 

7. Kết quả chương trình sẽ được công bố ngay trên trang web cadovn.com, thông báo cho Thành viên
    Giải thưởng được trao qua:

- Tài khoản tạo hợp lệ trên trang web nhà tài trợ Wellbet

(Cung cấp rõ ràng thông tin tài khoản - BTC không chịu trách nhiệm khi thông tin của thành viên không rõ ràng cho việc trao thưởng). 

- Khi nhận giải thưởng Người trúng giải phải cung cấp thông tin tài khoản qua email:  [email protected].

Nội dung email: 

1. Tài khoản cadovn: Y_Min 

2.Tài khoản wellbet: Y_Min_wellbet (Đăng ký hợp lệ với wellbet)

3. Địa chỉ nhận áo thun, màu áo, size áo (đc, Tên người nhận, sdt để bên vận chuyển phát) 

Thời gian trước ngày 08/3/2018.

 

- Thời gian trao giải trong vòng 01 tháng kể từ ngày công bố giải thưởng. Ngoài thời gian này mọi khiếu nại không được giải quyết.

thanks 2 người cảm ơn BQT.CDVN cho bài viết.
tungnt1008 trên 02-03-2018(UTC) ngày, crazydream trên 02-03-2018(UTC) ngày
Offline Bonbon87  
#3 Đã gửi : 01/03/2018 lúc 11:44:34(UTC)
Bonbon87


Danh hiệu: Tipster

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Gia nhập: 11-04-2017(UTC)
Bài viết: 95
Australia
Đến từ: Sydney

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 12 bài viết
Originally Posted by: BQT.CDVN Go to Quoted Post
<p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 10pt;">Anh em c&oacute; ph&aacute;t hiện gian lận g&igrave; th&igrave; th&ocirc;ng b&aacute;o trong topic n&agrave;y nh&eacute;</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 10pt;">Đề nghị 5 anh em tr&uacute;ng thưởng cung cấp th&ocirc;ng tin theo điều lệ cuộc thi:&nbsp;http://forum.cadovn.com/posts/t337557-Wellbet---CadoVN-Tipster-cuoi-mua-giai-2017</span></p> <p><span style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12pt;">1 -&nbsp;</span><font color="#333333" face="arial, helvetica, lucida grande, verdana, sans-serif"><span style="font-size: 16px;">Leo7989-&nbsp;</span></font><strong style="color: #333333; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;Giải 1: 1 account Wellbet 5,000,000 VND + &aacute;o thun</strong></p> <p><span style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12pt;">2 -&nbsp;</span><font color="#333333" face="arial, helvetica, lucida grande, verdana, sans-serif"><span style="font-size: 16px;">crazydream&nbsp;-&nbsp;</span></font><strong style="color: #333333; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Giải 2: 1 account Wellbet 4,000,000 VND + &aacute;o thun</strong></p> <p><font color="#333333" face="arial, helvetica, lucida grande, verdana, sans-serif"><span style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12pt;">3 -&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">tungnt1008&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">-&nbsp;</span></font><strong style="color: #333333; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10.5pt;">Giải 3:&nbsp;1 account Wellbet 3,000,000 VND + &aacute;o thun</strong></p> <p><span style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12pt;">4 -&nbsp;</span><font color="#333333" face="arial, helvetica, lucida grande, verdana, sans-serif"><span style="font-size: 16px;">greensnake&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">- &aacute;o thun</span></font></p> <p><span style="color: #333333; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif;">5 -&nbsp;</span></span><font color="#333333" face="arial, helvetica, lucida grande, verdana, sans-serif"><span style="font-size: 16px;">conan741&nbsp;</span><span style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12pt;">- &aacute;o thun</span></font></p> <p style="color: #333333; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 12pt;"><font color="#333333" face="arial, helvetica, lucida grande, verdana, sans-serif">(</font></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px;">05 chiếc &aacute;o thun cao cấp (Đen , trắng v&agrave; m&agrave;u x&aacute;m long chuột )</span><span style="font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12pt;"><br /></span></p> <p style="color: #333333; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">7. Kết quả chương tr&igrave;nh sẽ được c&ocirc;ng bố ngay tr&ecirc;n trang web cadovn.com, th&ocirc;ng b&aacute;o cho Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giải thưởng được trao qua:</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">- T&agrave;i khoản tạo hợp lệ tr&ecirc;n trang web nh&agrave; t&agrave;i trợ Wellbet</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">(Cung cấp r&otilde; r&agrave;ng th&ocirc;ng tin t&agrave;i khoản - BTC kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm khi th&ocirc;ng tin của th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng cho việc trao thưởng).</span>&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">- Khi nhận giải thưởng Người tr&uacute;ng giải phải cung cấp th&ocirc;ng tin t&agrave;i khoản qua email:&nbsp;</span>&nbsp;<span style="font-size: 14pt;"><a style="color: #105cb6; text-decoration-line: none;" href="mailto:[email protected]?tid=1519912449740">[email protected]</a></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">.</span></strong></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">Nội dung email:&nbsp;</span></strong></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">1. T&agrave;i khoản cadovn:&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Y_Min&nbsp;</span></strong></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><strong><span style="font-size: 16px;">2.T&agrave;i khoản wellbet:&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Y_Min_wellbet (Đăng k&yacute; hợp lệ với wellbet)</span></strong></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><strong><span style="font-size: 16px;">3. Địa chỉ nhận &aacute;o thun, m&agrave;u &aacute;o, size &aacute;o (đc, T&ecirc;n người nhận, sdt để b&ecirc;n vận chuyển ph&aacute;t)&nbsp;</span></strong></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Thời gian trước ng&agrave;y 08/3/2018.</strong></span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;">&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">- Thời gian trao giải trong v&ograve;ng 01 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y c&ocirc;ng bố giải thưởng. Ngo&agrave;i thời gian n&agrave;y mọi khiếu nại kh&ocirc;ng được giải quyết.</span></p>
Adm xem lại cái bét ảo . Nhìu lúc trận đấu chưa có kq đáng nhẽ đá hnay thì lại đá hôm sau. Bet rồi win rồi lại phải xóa đi vì sợ k hợp lệ. Như mấy kèo c2 vừa rồi đó. Đáng nhẽ đá lúc 1h t5 tuần trc thì lại sai sang t6. Bet win rồi mà nó lại sai giờ đá Hay các trận tbn, nha , đức , pháp sai toàn sai giờ đá. Rồi nhìu trận k có
UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn Bonbon87 cho bài viết.
tungnt1008 trên 02-03-2018(UTC) ngày
Offline tungnt1008  
#4 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 10:45:19(UTC)
tungnt1008


Danh hiệu: Silver Member

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Ngày tham gia:: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 20,206
Đến từ: NHÀ CHỊ CÁI

Cảm ơn: 2921 lần
Được cảm ơn: 7653 lần trong 4770 bài viết

em đã gửi mail nhận giải

 

không ngờ giải có từ năm ngoái mà đến tận giờ mới biết

 

Cũng may tháng này kịp hoàn tất thủ tục 

Offline Leo7989  
#5 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 02:11:56(UTC)
Leo7989


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 02-05-2017(UTC)
Bài viết: 330
Man
Viet Nam
Đến từ: Đang trên núi

Thanks: 2674 times
Được cảm ơn: 278 lần trong 208 bài viết

- Em đã gửi mail nhận giải . Cảm ơn BQT !

thanks 1 người cảm ơn Leo7989 cho bài viết.
tungnt1008 trên 02-03-2018(UTC) ngày
Offline Dota2x  
#6 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 05:41:25(UTC)
Dota2x


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-04-2015(UTC)
Bài viết: 74

Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
Tung1008, conan, hoangquocthinh Đánh kèo đã có kq nha admin Top 3 : 1-leo 2- crazy 3-greensnake

Sửa bởi người viết 02/03/2018 lúc 05:42:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn Dota2x cho bài viết.
greensnake trên 02-03-2018(UTC) ngày
Offline tungnt1008  
#7 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 06:54:17(UTC)
tungnt1008


Danh hiệu: Silver Member

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Ngày tham gia:: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 20,206
Đến từ: NHÀ CHỊ CÁI

Cảm ơn: 2921 lần
Được cảm ơn: 7653 lần trong 4770 bài viết

Originally Posted by: Dota2x Go to Quoted Post
Tung1008, conan, hoangquocthinh Đánh kèo đã có kq nha admin Top 3 : 1-leo 2- crazy 3-greensnake

 

tào lao.

kèo ra công bằng cho tất cả mọi ng chơi

tôi chơi cả năm còn chẳng biết có giải mà đăng ký thì việc gì phải gian lận

ông này nick clone của ai vào khóc thuê thì đưa bằng chứng cho rõ ràng

 

không thì để a e nhận giải, có gì tôi tặng cho cái áo thun nhé

Sửa bởi người viết 02/03/2018 lúc 07:42:56(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline greensnake  
#8 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 07:43:00(UTC)
greensnake


Danh hiệu: Silver Member

Medals: Tipster: Tipster of the yearTipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster, Member
Gia nhập: 24-02-2008(UTC)
Bài viết: 6,983
Man
Đến từ: Real World

Thanks: 48 times
Được cảm ơn: 2089 lần trong 692 bài viết

Originally Posted by: tungnt1008 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Dota2x Go to Quoted Post
Tung1008, conan, hoangquocthinh Đánh kèo đã có kq nha admin Top 3 : 1-leo 2- crazy 3-greensnake
tào lao. kèo ra công bằng cho tất cả mọi ng chơi tôi chơi cả năm còn chẳng biết có giải mà đăng ký thì việc gì phải gian lận[/quote

 

ONG NÀY BET KÈO PHẠM QUI, ĐỀ NGHỊ BTC XEM LẠI.  

23/02/2018 
07:51
23/02/2018
22:00
[Europa League Qualifiers - Asian Handicap]Arsenal 0 Ostersunds FKOstersunds FK @ 6.5505,000.0032,750.0027,750.001 - 2

Offline tungnt1008  
#9 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 07:44:43(UTC)
tungnt1008


Danh hiệu: Silver Member

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Ngày tham gia:: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 20,206
Đến từ: NHÀ CHỊ CÁI

Cảm ơn: 2921 lần
Được cảm ơn: 7653 lần trong 4770 bài viết

Originally Posted by: greensnake Go to Quoted Post

Originally Posted by: tungnt1008 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Dota2x Go to Quoted Post
Tung1008, conan, hoangquocthinh Đánh kèo đã có kq nha admin Top 3 : 1-leo 2- crazy 3-greensnake
tào lao. kèo ra công bằng cho tất cả mọi ng chơi tôi chơi cả năm còn chẳng biết có giải mà đăng ký thì việc gì phải gian lận[/quote

 

ONG NÀY BET KÈO PHẠM QUI, ĐỀ NGHỊ BTC XEM LẠI.  

23/02/2018 
07:51
23/02/2018
22:00
[Europa League Qualifiers - Asian Handicap]Arsenal 0 Ostersunds FKOstersunds FK @ 6.5505,000.0032,750.0027,750.001 - 2

 

 

 

 

oánh trước cả chục tiếng bảo vi phạm, tôi mà vi phạm thì tôi đã không bỏ mấy giải năm ngoái rồi

Offline greensnake  
#10 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 07:46:18(UTC)
greensnake


Danh hiệu: Silver Member

Medals: Tipster: Tipster of the yearTipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster, Member
Gia nhập: 24-02-2008(UTC)
Bài viết: 6,983
Man
Đến từ: Real World

Thanks: 48 times
Được cảm ơn: 2089 lần trong 692 bài viết

 

 

3522/02/2018 
22:36
23/02/2018
22:00
[Europa League Qualifiers - Asian Handicap]FC Red Bull Salzburg 0 Real SociedadFC Red Bull Salzburg @ 2.4405,000.0012,200.007,200.002 - 1
3622/02/2018 
22:36
23/02/2018
22:00
[Europa League Qualifiers - Asian Handicap]Leipzig 0 NapoliLeipzig @ 2.6605,000.000.00-5,000.000 - 2
3722/02/2018 
22:37
23/02/2018
22:00
[Europa League Qualifiers - Asian Handicap]Atalanta 0 Borussia DortmundAtalanta @ 2.5605,000.005,000.000.001 - 1
3822/02/2018 
22:37
23/02/2018
22:00
[Europa League Qualifiers - Asian Handicap]Lokomotiv 0 NiceLokomotiv @ 2.1701,000.002,170.001,170.001 - 0
3922/02/2018 
22:37
23/02/2018
22:00
[Europa League Qualifiers - Asian Handicap]Sporting Braga 0 MarseilleSporting Braga @ 2.6301,000.002,630.001,630.001 - 0
4023/02/2018 
07:51
23/02/2018
22:00
[Europa League Qualifiers - Asian Handicap]Arsenal 0 Ostersunds FKOstersunds FK @ 6.5505,000.0032,750.0027,750.001 - 2
Offline tungnt1008  
#11 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 07:48:00(UTC)
tungnt1008


Danh hiệu: Silver Member

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Ngày tham gia:: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 20,206
Đến từ: NHÀ CHỊ CÁI

Cảm ơn: 2921 lần
Được cảm ơn: 7653 lần trong 4770 bài viết

thôi tôi nhường giải cho các ông hết đấy

 

mệt quá

Offline Leo7989  
#12 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 08:25:35(UTC)
Leo7989


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 02-05-2017(UTC)
Bài viết: 330
Man
Viet Nam
Đến từ: Đang trên núi

Thanks: 2674 times
Được cảm ơn: 278 lần trong 208 bài viết

Anh rắn xanh đã xuất hiện 

thanks 1 người cảm ơn Leo7989 cho bài viết.
tungnt1008 trên 02-03-2018(UTC) ngày
Offline Dota2x  
#13 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 09:14:33(UTC)
Dota2x


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-04-2015(UTC)
Bài viết: 74

Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
Originally Posted by: greensnake Go to Quoted Post
Originally Posted by: tungnt1008 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Dota2x Go to Quoted Post
Tung1008, conan, hoangquocthinh Đ&aacute;nh k&egrave;o đ&atilde; c&oacute; kq nha admin Top 3 : 1-leo 2- crazy 3-greensnake
t&agrave;o lao. k&egrave;o ra c&ocirc;ng bằng cho tất cả mọi ng chơi t&ocirc;i chơi cả năm c&ograve;n chẳng biết c&oacute; giải m&agrave; đăng k&yacute; th&igrave; việc g&igrave; phải gian lận[/quote ONG N&Agrave;Y BET K&Egrave;O PHẠM QUI, ĐỀ NGHỊ BTC XEM LẠI. 23/02/2018 07:5123/02/2018 22:00[Europa League Qualifiers - Asian Handicap]Arsenal 0 Ostersunds FKOstersunds [email protected]5,000.0032,750.0027,750.001 - 2
Trc khi mở mồm ra nói ngkhac tào lao thì xem lại bản thân nhé chú e. Chú em cố tình đánh 2-3 kèo khi đã có kq còn kêu ca gì. Chú em up cái ảnh kèo arsenal đánh vào ngày thứ 5 cho anh xem cái.
Offline BQT.CDVN  
#14 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 10:09:17(UTC)
BQT.CDVN


Danh hiệu: Moderator

Medals: Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 20-01-2014(UTC)
Bài viết: 985
Đến từ: CadoVN

Cảm ơn: 180 lần
Được cảm ơn: 1052 lần trong 416 bài viết

BQT kiểm tra và kết luận: nick tungnt100d9a4554 vi phạm. như vậy danh sách mới, nhận giải:

 User Name Picked Won Draw Lost Sum Amount Sum Profit Yield
1 Leo7989 142 82 7 53 394,000.00 114,430.00 29.04 %
2 crazydream 57 34 0 23 225,000.00 94,115.00 41.83 %
3 greensnake 113 68 3 42 401,000.00 88,875.00 22.16 %
4 conan741 75 39 3 33 275,000.00 59,790.00 21.74 %
5 bonbon87 84 41 2 41 388,000.00 47,815.00 12.32 %

 

 

1 - Leo7989-  Giải 1: 1 account Wellbet 5,000,000 VND + áo thun

2 - crazydream - Giải 2: 1 account Wellbet 4,000,000 VND + áo thun

3 - greensnake Giải 3: 1 account Wellbet 3,000,000 VND + áo thun

4 - conan741 - áo thun

5 - bonbon87 - áo thun

Thân mến,

 

thanks 3 người cảm ơn BQT.CDVN cho bài viết.
tungnt1008 trên 02-03-2018(UTC) ngày, Leo7989 trên 03-03-2018(UTC) ngày, greensnake trên 04-03-2018(UTC) ngày
Offline Bonbon87  
#15 Đã gửi : 03/03/2018 lúc 03:46:27(UTC)
Bonbon87


Danh hiệu: Tipster

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Gia nhập: 11-04-2017(UTC)
Bài viết: 95
Australia
Đến từ: Sydney

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 12 bài viết
Mình k lấy áo Adm đôn người dưới lên trao giải áo nha
UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn Bonbon87 cho bài viết.
Leo7989 trên 07-03-2018(UTC) ngày
Offline tungnt1008  
#16 Đã gửi : 03/03/2018 lúc 08:33:53(UTC)
tungnt1008


Danh hiệu: Silver Member

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Ngày tham gia:: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 20,206
Đến từ: NHÀ CHỊ CÁI

Cảm ơn: 2921 lần
Được cảm ơn: 7653 lần trong 4770 bài viết

hẹn gặp lại cuộc thi Tháng 3 thôi

 

Nếu biết sớm cuộc thi và điều lệ này thì đã không bet những kèo do hệ thống cập nhật muộn đâu 

cho nên đừng có quy kết gian lận gì, chỉ là không biết có cuộc thi này nên vi phạm điều lệ thôi nhé

Sửa bởi người viết 05/03/2018 lúc 08:23:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn tungnt1008 cho bài viết.
conan741 trên 03-03-2018(UTC) ngày, Leo7989 trên 07-03-2018(UTC) ngày
Offline Leo7989  
#17 Đã gửi : 07/03/2018 lúc 09:32:54(UTC)
Leo7989


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 02-05-2017(UTC)
Bài viết: 330
Man
Viet Nam
Đến từ: Đang trên núi

Thanks: 2674 times
Được cảm ơn: 278 lần trong 208 bài viết

Đã nhận được giải thưởng , cảm ơn BQT 

Offline greensnake  
#18 Đã gửi : 07/03/2018 lúc 10:18:26(UTC)
greensnake


Danh hiệu: Silver Member

Medals: Tipster: Tipster of the yearTipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster, Member
Gia nhập: 24-02-2008(UTC)
Bài viết: 6,983
Man
Đến từ: Real World

Thanks: 48 times
Được cảm ơn: 2089 lần trong 692 bài viết

Đã nhận giải, cám ơn BTC và Nhà Tài Trợ !!!

 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 8.058 giây.