M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline tamgia711  
#1 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 03:55:19(UTC)
tamgia711


Danh hiệu: Silver Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 06-12-2010(UTC)
Bài viết: 10,224
Man
Đến từ: Hai Thế Giới

Thanks: 2091 times
Được cảm ơn: 9663 lần trong 2945 bài viết

Trước tiên mình phân tích kỹ về vòng bán kết 2 này như sau 

Anh được đánh giá là đội có khả năng đi tiếp cao đối với ánh mắt chung của tát cả mọi người chúng ta, có thể đó gọi là chắc chắn chung kết Pháp với Anh 

còn đối với mình Tamgia711 mình có ý kiến cá nhân về tâm lý kèo cho ra 1/4 có quá dễ với Anh, tâm lý người chơi tất cả bao gồm già,trẻ,gái,trái,rick kid các thể loại đánh Anh -1/4 nếu hòa bất quá thua nửa tiền sao ko dại gì ko đánh Anh chứ nó có hòa hay ăn cái thế cũng rất là tốt cho tâm lý người chơi . Nhưng tôi thì khác, tôi ko nghĩ đơn giản cái cho ra kèo 1/4 dễ dàng như vậy đói với Anh . Tôi vẫn chọn theo tâm lý ngược đánh CROATIA 

 

HÔM NAY CÓ THỂ NGÀY TÔI XUỐNG XÁC = TINH THẦN LẪN Ý TRÍ, NẾU WIN THÌ CHIẾN TIẾP THUA COI NHƯ THUA CHỊ CÁI WC MÙA NÀY  XIN CÁI THÁNKS CỦA AE LÀM ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHO TÔI, GOOD LUCK FOR ALL 

1
7/11/2018 1:06:46 AM
 
 
Bóng đá / Handicap
Croatia
0.25
 
 
 
 
England -vs- Croatia
*FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA)
 
0.98
MY
500   Đang Chạy
 

 

MUỐN THẮNG PHẢI THẮNG CÁI TÔI CỦA MÌNH TRƯỚC ĐÃ !
thanks 15 người cảm ơn tamgia711 cho bài viết.
depzaicaom72 trên 11-07-2018(UTC) ngày, ThuyDuong trên 11-07-2018(UTC) ngày, Vietnamarmy85 trên 11-07-2018(UTC) ngày, moc123 trên 11-07-2018(UTC) ngày, vua_football trên 11-07-2018(UTC) ngày, ANZ0210 trên 11-07-2018(UTC) ngày, $Thần_Tài$ trên 11-07-2018(UTC) ngày, bLuEsKyNK trên 11-07-2018(UTC) ngày, MrTruong trên 11-07-2018(UTC) ngày, fandem trên 11-07-2018(UTC) ngày, HAI-MS trên 11-07-2018(UTC) ngày, nhattam19 trên 11-07-2018(UTC) ngày, HIT AND RUN trên 12-07-2018(UTC) ngày, lotoo trên 12-07-2018(UTC) ngày, Dona87 trên 12-07-2018(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline tamgia711  
#2 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 03:57:46(UTC)
tamgia711


Danh hiệu: Silver Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 06-12-2010(UTC)
Bài viết: 10,224
Man
Đến từ: Hai Thế Giới

Thanks: 2091 times
Được cảm ơn: 9663 lần trong 2945 bài viết

Tỉ số nhận định Anh với Croatia :

1-1 

1-2

MUỐN THẮNG PHẢI THẮNG CÁI TÔI CỦA MÌNH TRƯỚC ĐÃ !
thanks 3 người cảm ơn tamgia711 cho bài viết.
$Thần_Tài$ trên 11-07-2018(UTC) ngày, nhattam19 trên 11-07-2018(UTC) ngày, HIT AND RUN trên 12-07-2018(UTC) ngày
Offline Vietnamarmy85  
#3 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 04:11:02(UTC)
Vietnamarmy85


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-06-2018(UTC)
Bài viết: 16
Viet Nam
Đến từ: Côn Đảo

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Originally Posted by: tamgia711 Go to Quoted Post
Trước ti&ecirc;n m&igrave;nh ph&acirc;n t&iacute;ch kỹ về v&ograve;ng b&aacute;n kết 2 n&agrave;y như sauUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage Anh được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đội c&oacute; khả năng đi tiếp cao đối với &aacute;nh mắt chung của t&aacute;t cả mọi người ch&uacute;ng ta, c&oacute; thể đ&oacute; gọi l&agrave; chắc chắn chung kết Ph&aacute;p với AnhUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage c&ograve;n đối với m&igrave;nh Tamgia711 m&igrave;nh c&oacute; &yacute; kiến c&aacute; nh&acirc;n về t&acirc;m l&yacute; k&egrave;o cho ra 1/4 c&oacute; qu&aacute; dễ với Anh, t&acirc;m l&yacute; người chơi tất cả bao gồm gi&agrave;,trẻ,g&aacute;i,tr&aacute;i,rick kid c&aacute;c thể loại đ&aacute;nh Anh -1/4 nếu h&ograve;a bất qu&aacute; thua nửa tiền sao ko dại g&igrave; ko đ&aacute;nh Anh chứ n&oacute; c&oacute; h&ograve;a hay ăn c&aacute;i thế cũng rất l&agrave; tốt cho t&acirc;m l&yacute; người chơi . Nhưng t&ocirc;i th&igrave; kh&aacute;c, t&ocirc;i ko nghĩ đơn giản c&aacute;i cho ra k&egrave;o 1/4 dễ d&agrave;ng như vậy đ&oacute;i với Anh . T&ocirc;i vẫn chọn theo t&acirc;m l&yacute; ngược đ&aacute;nh <span style="font-size: 36pt;">CROATIA<img src="/Images/Emoticons/023.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/023.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/023.gif" alt="" /> H&Ocirc;M NAY C&Oacute; THỂ NG&Agrave;Y T&Ocirc;I XUỐNG X&Aacute;C = TINH THẦN LẪN &Yacute; TR&Iacute;, NẾU WIN TH&Igrave; CHIẾN TIẾP THUA COI NHƯ THUA CHỊ C&Aacute;I WC M&Ugrave;A N&Agrave;Y<img src="/Images/Emoticons/secret.gif" alt="" /> XIN C&Aacute;I TH&Aacute;NKS CỦA AE L&Agrave;M ĐỘNG LỰC TH&Uacute;C ĐẨY CHO T&Ocirc;I, GOOD LUCK FOR ALL<img src="/Images/Emoticons/hi.gif" alt="" /> 1 7/11/2018 1:06:46 AM B&oacute;ng đ&aacute; / Handicap Croatia 0.25 England -vs- Croatia *FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA) Mùa WC rực lữa ! Cái đã lấy tất cả những gì mà kỳ EURO đả cho 🤣 ! Bạn già này vẫn bám trụ gr lâu thật ! GL bro !
Offline Hachau13  
#4 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 04:29:46(UTC)
Hachau13


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-06-2018(UTC)
Bài viết: 5
Viet Nam
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: tamgia711 Go to Quoted Post
Trước ti&ecirc;n m&igrave;nh ph&acirc;n t&iacute;ch kỹ về v&ograve;ng b&aacute;n kết 2 n&agrave;y như sauUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage Anh được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đội c&oacute; khả năng đi tiếp cao đối với &aacute;nh mắt chung của t&aacute;t cả mọi người ch&uacute;ng ta, c&oacute; thể đ&oacute; gọi l&agrave; chắc chắn chung kết Ph&aacute;p với AnhUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage c&ograve;n đối với m&igrave;nh Tamgia711 m&igrave;nh c&oacute; &yacute; kiến c&aacute; nh&acirc;n về t&acirc;m l&yacute; k&egrave;o cho ra 1/4 c&oacute; qu&aacute; dễ với Anh, t&acirc;m l&yacute; người chơi tất cả bao gồm gi&agrave;,trẻ,g&aacute;i,tr&aacute;i,rick kid c&aacute;c thể loại đ&aacute;nh Anh -1/4 nếu h&ograve;a bất qu&aacute; thua nửa tiền sao ko dại g&igrave; ko đ&aacute;nh Anh chứ n&oacute; c&oacute; h&ograve;a hay ăn c&aacute;i thế cũng rất l&agrave; tốt cho t&acirc;m l&yacute; người chơi . Nhưng t&ocirc;i th&igrave; kh&aacute;c, t&ocirc;i ko nghĩ đơn giản c&aacute;i cho ra k&egrave;o 1/4 dễ d&agrave;ng như vậy đ&oacute;i với Anh . T&ocirc;i vẫn chọn theo t&acirc;m l&yacute; ngược đ&aacute;nh <span style="font-size: 36pt;">CROATIA<img src="/Images/Emoticons/023.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/023.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/023.gif" alt="" /> H&Ocirc;M NAY C&Oacute; THỂ NG&Agrave;Y T&Ocirc;I XUỐNG X&Aacute;C = TINH THẦN LẪN &Yacute; TR&Iacute;, NẾU WIN TH&Igrave; CHIẾN TIẾP THUA COI NHƯ THUA CHỊ C&Aacute;I WC M&Ugrave;A N&Agrave;Y<img src="/Images/Emoticons/secret.gif" alt="" /> XIN C&Aacute;I TH&Aacute;NKS CỦA AE L&Agrave;M ĐỘNG LỰC TH&Uacute;C ĐẨY CHO T&Ocirc;I, GOOD LUCK FOR ALL<img src="/Images/Emoticons/hi.gif" alt="" /> 1 7/11/2018 1:06:46 AM B&oacute;ng đ&aacute; / Handicap Croatia 0.25 England -vs- Croatia *FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA) 0.98 MY 500 Đang Chạy
500 là 500 củ hay 500 gì bác ơi Ủng hộ bác, hn e cũng đánh Croatia đó
Offline tamgia711  
#5 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 04:42:35(UTC)
tamgia711


Danh hiệu: Silver Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 06-12-2010(UTC)
Bài viết: 10,224
Man
Đến từ: Hai Thế Giới

Thanks: 2091 times
Được cảm ơn: 9663 lần trong 2945 bài viết
Đánh 25chai ấy
MUỐN THẮNG PHẢI THẮNG CÁI TÔI CỦA MÌNH TRƯỚC ĐÃ !
thanks 1 người cảm ơn tamgia711 cho bài viết.
nhattam19 trên 11-07-2018(UTC) ngày
Offline tamgia711  
#6 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 03:04:50(UTC)
tamgia711


Danh hiệu: Silver Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 06-12-2010(UTC)
Bài viết: 10,224
Man
Đến từ: Hai Thế Giới

Thanks: 2091 times
Được cảm ơn: 9663 lần trong 2945 bài viết

4 mâm lên tận núi xanh 

1
7/11/2018 1:06:46 AM
 
 
Bóng đá / Handicap
Croatia
0.25
 
 
 
 
England -vs- Croatia
*FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA)
 
0.98
MY
500   Đang Chạy
 
2
7/11/2018 1:09:18 AM
 
 
Bóng đá / Handicap
Croatia
0.25
 
 
 
 
England -vs- Croatia
*FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA)
 
0.98
MY
170   Đang Chạy
 
3
7/11/2018 4:53:39 AM
 
 
Bóng đá / Điểm Số Chính Xác
1-1
 
 
 
 
England -vs- Croatia
*FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA)
 
6
Dec
25   Đang Chạy
 
4
7/11/2018 4:53:49 AM
 
 
Bóng đá / Điểm Số Chính Xác
1-2
 
 
 
 
England -vs- Croatia
*FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA)
 
13
Dec
25   Đang Chạy
 
5
7/11/2018 2:05:56 PM
 
 
Bóng đá / Handicap
Croatia
0.25[1-0]
 
 
 
 
England -vs- Croatia
*FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA)
 
0.80
MY
200   Đang Chạy
 
6
7/11/2018 3:19:40 PM
 
 
Bóng đá / Tài/Xỉu
Tài
1.75[1-0]
 
 
 
 
England -vs- Croatia
*FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA)
 
0.90
MY
200   Đang Chạy
 
7
7/11/2018 3:51:15 PM
 
 
Bóng đá / Handicap
Croatia (ET)
0.00[0-0]
 
 
 
 
England (ET) -vs- Croatia (ET)
*FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA)
 
-0.79
MY
200   Đang Chạy
 
MUỐN THẮNG PHẢI THẮNG CÁI TÔI CỦA MÌNH TRƯỚC ĐÃ !
Offline tamgia711  
#7 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 03:27:31(UTC)
tamgia711


Danh hiệu: Silver Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 06-12-2010(UTC)
Bài viết: 10,224
Man
Đến từ: Hai Thế Giới

Thanks: 2091 times
Được cảm ơn: 9663 lần trong 2945 bài viết

bao nhiu là tiền 

1
7/11/2018 3:51:15 PM
 
 
Bóng đá / Handicap
Croatia (ET)
0.00[0-0]
 
 
 
 
England (ET) -vs- Croatia (ET)
*FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA)
 
-0.79
MY
200   Đang Chạy
 
2
7/11/2018 4:19:34 PM
 
 
Bóng đá / Tài/Xỉu
Tài
0.50[0-0]
 
 
 
 
England (ET) -vs- Croatia (ET)
*FIFA WORLD CUP 2018 (IN RUSSIA)
 
-0.48
MY
200   Đang Chạy

 

MUỐN THẮNG PHẢI THẮNG CÁI TÔI CỦA MÌNH TRƯỚC ĐÃ !
thanks 1 người cảm ơn tamgia711 cho bài viết.
HIT AND RUN trên 12-07-2018(UTC) ngày
Offline ase_wenger  
#8 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 03:44:24(UTC)
ase_wenger


Danh hiệu: Silver Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-12-2011(UTC)
Bài viết: 3,049
Đến từ: MaCau

Cảm ơn: 378 lần
Được cảm ơn: 2807 lần trong 629 bài viết
Chúc mừng bác xuống xác thành côngcon khỉ
thanks 1 người cảm ơn ase_wenger cho bài viết.
tamgia711 trên 12-07-2018(UTC) ngày
Offline tamgia711  
#9 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 03:49:01(UTC)
tamgia711


Danh hiệu: Silver Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 06-12-2010(UTC)
Bài viết: 10,224
Man
Đến từ: Hai Thế Giới

Thanks: 2091 times
Được cảm ơn: 9663 lần trong 2945 bài viết

Originally Posted by: ase_wenger Go to Quoted Post
Chúc mừng bác xuống xác thành côngcon khỉ

MUỐN THẮNG PHẢI THẮNG CÁI TÔI CỦA MÌNH TRƯỚC ĐÃ !
Offline thephuong001  
#10 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 03:54:09(UTC)
thephuong001


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 31-12-2015(UTC)
Bài viết: 3,206

Cảm ơn: 2898 lần
Được cảm ơn: 543 lần trong 503 bài viết
Hay ghê con khỉ con khỉ con khỉ
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 6.504 giây.