M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

13 Trang«<111213
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Online se7en1308  
#841 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 05:37:35(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Originally Posted by: thongttt Go to Quoted Post
Cho em xin 1 slot đi bác. Khổ quá: Over u20 argentina. Indonesia -0.25. U20 japan+0.25. Ù21 thụy điẻn -0.25. Tài Thái Lan. Tksngoại
Sr bạn hết slot r bạn nhé Còn 2 slot của bạn choisunam và bạn nguyenvanvanve 2 bạn lên xiên luôn nào
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Online choisunam  
#842 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 06:09:32(UTC)
choisunam


Danh hiệu: Junior Member

Groups ready for retrieval: Member
Gia nhập: 15-07-2015(UTC)
Bài viết: 220

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 32 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post

Sr bạn hết slot r bạn nhé Còn 2 slot của bạn choisunam và bạn nguyenvanvanve 2 bạn lên xiên luôn nào

 

Tối nha bác. đang ở ngoài nên chưa nghiên cứu dc. hehe

Online se7en1308  
#843 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 06:10:56(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Originally Posted by: choisunam Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: se7en1308 <a href="/posts/m7678032-Event-cho-AE#post7678032"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p>Sr bạn hết slot r bạn nh&eacute; C&ograve;n 2 slot của bạn choisunam v&agrave; bạn nguyenvanvanve 2 bạn l&ecirc;n xi&ecirc;n lu&ocirc;n n&agrave;o</div></div></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #008000; font-size: 10pt;"><strong>Tối nha b&aacute;c. đang ở ngo&agrave;i n&ecirc;n chưa nghi&ecirc;n cứu dc. hehe</strong></span></p>
Ok thong thả thong thả
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Offline mailove  
#844 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 06:56:14(UTC)
mailove


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 18-03-2019(UTC)
Bài viết: 131
Đến từ: Cobacgao.com

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết

ĐÁNH CHO EM CÁI TÀI TNK NHA

Đêm không ngủ thao thức cùng bóng sáng Sáng mơ màng cùng làn khói trắng pha sương Trưa thư giãn cùng đầu lọc trắng Chiều bụi tàn bám lấy ta
Offline anhanhht1331  
#845 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 07:52:59(UTC)
anhanhht1331


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 24-03-2019(UTC)
Bài viết: 24
Albania
Đến từ: manila

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Online 4.0  
#846 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 07:54:50(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post

Originally Posted by: DucDiemDam Go to Quoted Post
Xin 1 slot uruguay -2.25.......thailand u19 +0.25.....Melbourne victory +0.25.....Sweden u21 -0.25......Bungaria u21 +0.25....GLuck

có tí lợi thế

0-1
1H 9'
FC Bulleen Lions
 
Melbourne Victory (Youth)
 
Hòa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xiên này ngon nè. còn 1 trận nữa thôi

Online se7en1308  
#847 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:08:39(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Trận U21 chưa kết thúc mà aSpeak to the hand
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Online 4.0  
#848 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:11:13(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Trận U21 chưa kết thúc mà aSpeak to the hand

Trận đó chắc rồi gì nữa

 

Thấy trận U21 Bulgari kèo đẹp lắm chắc sẽ chén xiên đấy

Online se7en1308  
#849 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:12:17(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Originally Posted by: 4.0 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: se7en1308 <a href="/posts/m7678181-Event-cho-AE#post7678181"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote">Trận U21 chưa kết th&uacute;c m&agrave; a<img src="/Images/Emoticons/eusa_hand.gif" alt="Speak to the hand" /> </div></div></p> <p>Trận đ&oacute; chắc rồi g&igrave; nữa<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Thấy trận U21 Bulgari k&egrave;o đẹp lắm chắc sẽ ch&eacute;n xi&ecirc;n đấy</p>
Chưa hết 90' chưa nói đc gì a ơiCool
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Online 4.0  
#850 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:13:39(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post

Originally Posted by: 4.0 Go to Quoted Post
Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Trận U21 chưa kết thúc mà aSpeak to the hand

Trận đó chắc rồi gì nữa

 

Thấy trận U21 Bulgari kèo đẹp lắm chắc sẽ chén xiên đấy

Chưa hết 90' chưa nói đc gì a ơiCool

Cơ hội lớn lắm đấy

Online se7en1308  
#851 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:15:20(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
<p>Cơ hội lớn lắm đấy<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p>
Nếu trúng thì a lại thền e cái xiên 6 thôibó tay
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Online 4.0  
#852 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:17:13(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post

Cơ hội lớn lắm đấy

Nếu trúng thì a lại thền e cái xiên 6 thôibó tay

Thua ngay thằng Thái

 

Hết sạch $ mấy ngày, chờ cơ hội xiên lên mà như vầy đấy

Online se7en1308  
#853 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:21:29(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Originally Posted by: 4.0 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: se7en1308 <a href="/posts/m7678199-Event-cho-AE#post7678199"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p>Cơ hội lớn lắm đấy<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p> <p>Nếu tr&uacute;ng th&igrave; a lại thền e c&aacute;i xi&ecirc;n 6 th&ocirc;i<img src="/Images/Emoticons/computer.gif" alt="b&oacute; tay" /> </div></div></p> <p>Thua ngay thằng Th&aacute;i<img src="/Images/Emoticons/computer.gif" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Hết sạch $ mấy ng&agrave;y, chờ cơ hội xi&ecirc;n l&ecirc;n m&agrave; như vầy đấy<img src="/Images/Emoticons/sorun.gif" alt="" /></p>
Xiên a e cũng bet dư 1 cái mà xiên 5 đó e cũng bet dư 1 cáirolling on the floor Ông đó bet xiên 5 e vô nhầm xiên 4 nên phải bet thêm cáirolling on the floor 2 xiên xiên nào win cũng đcCool
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Online 4.0  
#854 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:23:10(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post

Originally Posted by: 4.0 Go to Quoted Post
Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
 

Cơ hội lớn lắm đấy

Nếu trúng thì a lại thền e cái xiên 6 thôibó tay

Thua ngay thằng Thái

 

Hết sạch $ mấy ngày, chờ cơ hội xiên lên mà như vầy đấy

Xiên a e cũng bet dư 1 cái mà xiên 5 đó e cũng bet dư 1 cáirolling on the floor Ông đó bet xiên 5 e vô nhầm xiên 4 nên phải bet thêm cáirolling on the floor 2 xiên xiên nào win cũng đcCool

Xiên a chết 2, xiên kia thắng 2, lãi to 

Online 4.0  
#855 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:25:15(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

Xíu nếu mà win 2 thì send a mượn 102k với dc k seven 

 

 

Online se7en1308  
#856 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:25:33(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Originally Posted by: 4.0 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: se7en1308 <a href="/posts/m7678211-Event-cho-AE#post7678211"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: 4.0 <a href="/posts/m7678204-Event-cho-AE#post7678204"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span> <div class="innerquote"> <div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: se7en1308 <a href="/posts/m7678199-Event-cho-AE#post7678199"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span> <div class="innerquote">&nbsp;</div> </div> <p>Cơ hội lớn lắm đấy<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p> <p>Nếu tr&uacute;ng th&igrave; a lại thền e c&aacute;i xi&ecirc;n 6 th&ocirc;i<img src="/Images/Emoticons/computer.gif" alt="b&oacute; tay" /></p> </div> </div> <p>Thua ngay thằng Th&aacute;i<img src="/Images/Emoticons/computer.gif" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Hết sạch $ mấy ng&agrave;y, chờ cơ hội xi&ecirc;n l&ecirc;n m&agrave; như vầy đấy<img src="/Images/Emoticons/sorun.gif" alt="" /></p> <p>Xi&ecirc;n a e cũng bet dư 1 c&aacute;i m&agrave; xi&ecirc;n 5 đ&oacute; e cũng bet dư 1 c&aacute;i<img src="/Images/Emoticons/smiles.gif" alt="rolling on the floor" /> &Ocirc;ng đ&oacute; bet xi&ecirc;n 5 e v&ocirc; nhầm xi&ecirc;n 4 n&ecirc;n phải bet th&ecirc;m c&aacute;i<img src="/Images/Emoticons/smiles.gif" alt="rolling on the floor" /> 2 xi&ecirc;n xi&ecirc;n n&agrave;o win cũng đc<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /> </div></div></p> <p>Xi&ecirc;n a chết 2, xi&ecirc;n kia thắng 2, l&atilde;i to&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p>
Nó nổ 4-0 rồi trận Uruqay ấy làm e có hi vọng thắng thêm xiên 5 e tự bet nữa Xiên 5 e tự bet e ghép tài 3.25 trận đóCool
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Online se7en1308  
#857 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:28:15(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Originally Posted by: 4.0 Go to Quoted Post
<p>X&iacute;u nếu m&agrave; win 2 th&igrave; send a mượn 102k với dc k seven&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Nếu win xiên đó e đưa cho mượn
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
thanks 1 người cảm ơn se7en1308 cho bài viết.
4.0 trên 25-03-2019(UTC) ngày
Online 4.0  
#858 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:29:30(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

ăN 1-0 RỒI

Online 4.0  
#859 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:30:48(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

Cho a xin zalo hay mail a gửi ttin tk với 

 

Chén 100%.

Online se7en1308  
#860 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:31:52(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Originally Posted by: 4.0 Go to Quoted Post
<p>Cho a xin zalo hay mail a gửi ttin tk với&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ch&eacute;n 100%.</p>
0-1con khỉ con khỉ A đưa mail để e liên hệ cho
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Online 4.0  
#861 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:32:43(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post

Originally Posted by: 4.0 Go to Quoted Post

Cho a xin zalo hay mail a gửi ttin tk với 

 

Chén 100%.

0-1con khỉ con khỉ A đưa mail để e liên hệ cho

[email protected]

Online se7en1308  
#862 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:37:01(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Originally Posted by: 4.0 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: se7en1308 <a href="/posts/m7678239-Event-cho-AE#post7678239"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: 4.0 <a href="/posts/m7678234-Event-cho-AE#post7678234"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span> <div class="innerquote"> <p>Cho a xin zalo hay mail a gửi ttin tk với&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ch&eacute;n 100%.</p> </div> </div> <p>0-1<img src="/Images/Emoticons/monkey.gif" alt="con khỉ" /> <img src="/Images/Emoticons/monkey.gif" alt="con khỉ" /> A đưa mail để e li&ecirc;n hệ cho </div></div></p> <p>[email protected]</p>
Rồi e gởi mail rồi
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Online choisunam  
#863 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:40:14(UTC)
choisunam


Danh hiệu: Junior Member

Groups ready for retrieval: Member
Gia nhập: 15-07-2015(UTC)
Bài viết: 220

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 32 bài viết

Czech Republic U21vMexico U20  ####  Mexico U20+0/0.5

AzerbaijanvLithuania                     #### Lithuania+0.5

Ukraine U21vKazakhstan U21     ####  Ukraine U21-1

Cardiff City U23vAlexandra U23 #### Crewe Alexandra U23-0/0.5

Russia U21vNorway U21              ####Norway U21+1

Nigeria U23vLibya U23            #### Tỷ số Chẵn

KuwaitvNepal                           ####  Hiệp 1 Dưới1/1.5

Saudi ArabiavGuinea              ####  Saudi Arabia-0.5

Czech U20vNetherlands U20#### Netherlands U20-0/0.5

Uruguay U20vUkraine U20  #### Uruguay U20-0.5

Offline buibachinh11  
#864 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 08:41:07(UTC)
buibachinh11


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 20-03-2019(UTC)
Bài viết: 28
Algeria
Đến từ: manila

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

Originally Posted by: Betbanh1983 Go to Quoted Post

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Betbanh1983 Go to Quoted Post
Đăng kí 1 slot với bạn hiền
Ngay luôn cho nóng đi a ơi
Xiên 5 thui nhéCool @1: Hume City vs Heidelberg United OVER HT 1. ( australlia Victoria). @2: Acacia Ridge FC Vs North Pine OVER HT 1.5 ( Australlia bribane) @3: Adelaide Olympic Vs Adelaide Comets FC OVER HT 1.25( South australlia) @4: AFC Hermannstadt (N) Vs Gaz Metan Medias OVER HT 3/4( Romania liga 1). @5: Pandurii Targu Jiu Vs ASC Daco Getica Bucuresti OVER HT 1.( romania2) Thank kiu MANcon khỉ
Online 4.0  
#865 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 09:08:33(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

Bul đá lùi quá, Fin đang gây sức ép khá mạnh

Online se7en1308  
#866 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 09:12:55(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Trận 4 và 8 tìm k có nên bỏ nghe bạn
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
thanks 1 người cảm ơn se7en1308 cho bài viết.
choisunam trên 25-03-2019(UTC) ngày
Online choisunam  
#867 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 09:24:45(UTC)
choisunam


Danh hiệu: Junior Member

Groups ready for retrieval: Member
Gia nhập: 15-07-2015(UTC)
Bài viết: 220

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 32 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Trận 4 và 8 tìm k có nên bỏ nghe bạn

Là vào được cái xiên 8 rồi chưa bác, để hóng cho vui

Online se7en1308  
#868 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 09:42:39(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Originally Posted by: choisunam Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: se7en1308 <a href="/posts/m7678317-Event-cho-AE#post7678317"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote">Trận 4 v&agrave; 8 t&igrave;m k c&oacute; n&ecirc;n bỏ nghe bạn</div></div></p> <p><span style="color: #008000; font-size: 10pt;"><strong>L&agrave; v&agrave;o được c&aacute;i xi&ecirc;n 8 rồi chưa b&aacute;c, để h&oacute;ng cho vui</strong></span></p>
Có r bạn
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Online se7en1308  
#869 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 09:47:15(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Win xiên Cool
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Online 4.0  
#870 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 09:47:38(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,989
Đến từ: No

Cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 1513 lần trong 1257 bài viết

Congratzzzz! Full kìa

Online DucDiemDam  
#871 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 10:18:42(UTC)
DucDiemDam


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-04-2014(UTC)
Bài viết: 34

Cảm ơn: 62 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
con khỉ con khỉ con khỉ Chúc mừng thớt hôm nay may mắn quá. jum jum jum
Online se7en1308  
#872 Đã gửi : 25/03/2019 lúc 10:43:30(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 863
Man
Viet Nam

Thanks: 91 times
Được cảm ơn: 126 lần trong 114 bài viết
Originally Posted by: DucDiemDam Go to Quoted Post
con khỉ con khỉ con khỉ Chúc mừng thớt hôm nay may mắn quá. jum jum jum
Để lại email hoặc zalo mình liên hệ nhé bạn
Tiền Ơi Mi Ở Đâu :( Thôi !!! Kệ Rồi Sẽ Qua
Ai đang xem chủ đề này?
Similar Topics
Event cho AE , 5 xiên free (Góc Chuyện Vui & Tâm sự)
Bởi ngoisaomoi2018 15-03-2019 lúc 01:09:24(UTC)
13 Trang«<111213
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 5.516 giây.