M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline vui thoi  
#1 Đã gửi : 04/11/2019 lúc 06:30:18(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Con đỷ mẹ mày thằng bắc kỳ tiến chó, và lũ mọi rợ đồng bọn, từ khi bị ông Phúc công chức vạch cái mặt loz bịp bợm rẻ rách giờ lại bày ra cái trò lập topic phân tích cá độ với chứng khoán rồi dùng văn thôi miên, dẫn dắt câu chuyện gây ảo tưởng và cuối cùng lại đến cái trò casino online bịp bợm của lũ chó đói mất nhân tính của chúng mày hả, đỷ con mẹ mày phải bán thận vì casino mà còn khốn nạn đẩy anh em người ta đến chỗ chết hả, đỷ con đỹ chó đẻ tiến bịp, bonus08 và cái nhóm bẩn thỉu hội tụ toàn lũ đầu đường xó chợ bịp bợm rẻ rách nhất xã hội. Anh em tin lời thằng súc sinh tiến bịp này thì xác định tan cửa nát nhà nhé Cool Cool Cool
Quảng cáo
Offline betbank1983  
#2 Đã gửi : 04/11/2019 lúc 09:47:58(UTC)
betbank1983


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-10-2019(UTC)
Bài viết: 9
Afganistan

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Originally Posted by: vui thoi Go to Quoted Post
Con đỷ mẹ mày thằng bắc kỳ tiến chó, và lũ mọi rợ đồng bọn, từ khi bị ông Phúc công chức vạch cái mặt loz bịp bợm rẻ rách giờ lại bày ra cái trò lập topic phân tích cá độ với chứng khoán rồi dùng văn thôi miên, dẫn dắt câu chuyện gây ảo tưởng và cuối cùng lại đến cái trò casino online bịp bợm của lũ chó đói mất nhân tính của chúng mày hả, đỷ con mẹ mày phải bán thận vì casino mà còn khốn nạn đẩy anh em người ta đến chỗ chết hả, đỷ con đỹ chó đẻ tiến bịp, bonus08 và cái nhóm bẩn thỉu hội tụ toàn lũ đầu đường xó chợ bịp bợm rẻ rách nhất xã hội. Anh em tin lời thằng súc sinh tiến bịp này thì xác định tan cửa nát nhà nhé Cool Cool Cool

Không nên phân biệt vùng miền, nhưng công nhận nghe mấy thằng lừa đảo trình bày cũng rất bài bản, khoa học đấy chứ 

Offline vui thoi  
#3 Đã gửi : 05/11/2019 lúc 12:28:46(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: betbank1983 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: vui thoi <a href="/posts/m7860715-vai-loz-tien-cho-nich-hunterbcr2015-va-dong-bon-dao-nay-doi-qua-lai-bay-binh-bo-tran#post7860715"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote">Con đỷ mẹ m&agrave;y thằng bắc kỳ tiến ch&oacute;, v&agrave; lũ mọi rợ đồng bọn, từ khi bị &ocirc;ng Ph&uacute;c c&ocirc;ng chức vạch c&aacute;i mặt loz bịp bợm rẻ r&aacute;ch giờ lại b&agrave;y ra c&aacute;i tr&ograve; lập topic ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute; độ với chứng kho&aacute;n rồi d&ugrave;ng văn th&ocirc;i mi&ecirc;n, dẫn dắt c&acirc;u chuyện g&acirc;y ảo tưởng v&agrave; cuối c&ugrave;ng lại đến c&aacute;i tr&ograve; casino online bịp bợm của lũ ch&oacute; đ&oacute;i mất nh&acirc;n t&iacute;nh của ch&uacute;ng m&agrave;y hả, đỷ con mẹ m&agrave;y phải b&aacute;n thận v&igrave; casino m&agrave; c&ograve;n khốn nạn đẩy anh em người ta đến chỗ chết hả, đỷ con đỹ ch&oacute; đẻ tiến bịp, bonus08 v&agrave; c&aacute;i nh&oacute;m bẩn thỉu hội tụ to&agrave;n lũ đầu đường x&oacute; chợ bịp bợm rẻ r&aacute;ch nhất x&atilde; hội. Anh em tin lời thằng s&uacute;c sinh tiến bịp n&agrave;y th&igrave; x&aacute;c định tan cửa n&aacute;t nh&agrave; nh&eacute; <img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /> <img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /> <img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /> </div></div></p> <p>Kh&ocirc;ng n&ecirc;n ph&acirc;n biệt v&ugrave;ng miền, nhưng c&ocirc;ng nhận nghe mấy thằng lừa đảo tr&igrave;nh b&agrave;y cũng rất b&agrave;i bản, khoa học đấy chứ&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/runaway.gif" alt="" /></p>
Cool Cool Cool
Offline vui thoi  
#4 Đã gửi : 06/11/2019 lúc 07:34:49(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Mấy con chó rách bịp bợm đã lặn hết, chỉ còn ta với ta con khỉ con khỉ con khỉ con khỉ con khỉ sợ run con khỉ Brick wall con khỉ
Offline thoxaychuyennghiep  
#5 Đã gửi : 06/11/2019 lúc 08:41:50(UTC)
thoxaychuyennghiep


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-04-2019(UTC)
Bài viết: 41

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết

các ông mệt hết rồi phải ko 

oppabet nhà cái uy tín s? 1
Offline vui thoi  
#6 Đã gửi : 06/11/2019 lúc 08:52:42(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: thoxaychuyennghiep Go to Quoted Post
<p>c&aacute;c &ocirc;ng mệt hết rồi phải ko&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/runaway.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/runaway.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/runaway.gif" alt="" /></p>
Thì chả mệt, từ khi bị ông Phúc công chức vạch mặt bịp bợm thì đói thối mõm cả lũ rồi. Đói thối mõm thì chả mệt Cool Cool Còn ta với nồng nàn con khỉ con khỉ khỏe re Gà Quay
Offline vui thoi  
#7 Đã gửi : 07/11/2019 lúc 08:20:24(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Bịp bợm đã bị vạch hết các bài vở, đói thối mõm phải lặn một thời gian chờ thời. Phúc công chức cuối năm cũng bận bia rượu khách khứa suốt, chỉ còn ta với ta con khỉ con khỉ con khỉ
Offline haicon89  
#8 Đã gửi : 07/11/2019 lúc 09:32:50(UTC)
haicon89


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 21-10-2019(UTC)
Bài viết: 45
Anguilla

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
Originally Posted by: vui thoi Go to Quoted Post
Bịp bợm đã bị vạch hết các bài vở, đói thối mõm phải lặn một thời gian chờ thời. Phúc công chức cuối năm cũng bận bia rượu khách khứa suốt, chỉ còn ta với ta con khỉ con khỉ con khỉ
Anh bạn vui thoi này hài vãi
Offline vui thoi  
#9 Đã gửi : 07/11/2019 lúc 09:46:04(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: haicon89 Go to Quoted Post
Originally Posted by: vui thoi Go to Quoted Post
Bịp bợm đã bị vạch hết các bài vở, đói thối mõm phải lặn một thời gian chờ thời. Phúc công chức cuối năm cũng bận bia rượu khách khứa suốt, chỉ còn ta với ta con khỉ con khỉ con khỉ
Anh bạn vui thoi này hài vãi
Chỉ còn ta với ta - còn ta với nồng nàn con khỉ con khỉ
thanks 1 người cảm ơn vui thoi cho bài viết.
bonus08 trên 09-11-2019(UTC) ngày
Offline vui thoi  
#10 Đã gửi : 08/11/2019 lúc 10:03:03(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Bịp bợm đã biến hết, chỉ còn tar với tar, tự do tự tại ngắm bầu trời đêm hít không khí trong lành giàu oxi. Phê, phê tới nóc con khỉ con khỉ con khỉ
thanks 1 người cảm ơn vui thoi cho bài viết.
bonus08 trên 09-11-2019(UTC) ngày
Offline bonus08  
#11 Đã gửi : 09/11/2019 lúc 09:13:13(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 737
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 452 lần
Được cảm ơn: 266 lần trong 254 bài viết

Nhớ chơi hàng xịn, đá ngon một chút ! Không lại khổ ba má vợ con nha em ! 

Thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ :v

Chọc " chó " là một nghệ thuật - Người " chọc nó " là một nghệ sỹ ! :D
Offline vui thoi  
#12 Đã gửi : 09/11/2019 lúc 10:11:24(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: bonus08 Go to Quoted Post
Nhớ chơi h&agrave;ng xịn, đ&aacute; ngon một ch&uacute;t ! Kh&ocirc;ng lại khổ ba m&aacute; vợ con nha em ! Thấy cũng tội...m&agrave; th&ocirc;i cũng kệ :v UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Bị cả diễn đàn ỉa vô mõm cho nhục không cháu, ông thấy cháu là 1 thằng bá dơ nhất cái xã hội chứ bang chủ gì loại cháu, loại như cháu làm đéo gì có cha có mẹ, sinh ra từ hậu môn con chó cái thôi, vì nếu có cha có mẹ cháu đã không theo cái nghiệp súc vật đi lừa đảo giết hại gia đình, người dân Đất Nước như vậy con khỉ con khỉ
thanks 1 người cảm ơn vui thoi cho bài viết.
bonus08 trên 09-11-2019(UTC) ngày
Offline bonus08  
#13 Đã gửi : 09/11/2019 lúc 11:30:06(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 737
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 452 lần
Được cảm ơn: 266 lần trong 254 bài viết

Nay cuối tuần ! Nghỉ ngơi đi Fu*k em :v ko Long lại cho e vui với c**t đấy

Chọc " chó " là một nghệ thuật - Người " chọc nó " là một nghệ sỹ ! :D
Offline vui thoi  
#14 Đã gửi : 09/11/2019 lúc 12:19:11(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: bonus08 Go to Quoted Post
UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage Nay cuối tuần ! Nghỉ ngơi đi Fu*k em :v ko Long lại cho e vui với c**t đấy
Cay ông Phúc lắm phải không thằng chó đẻ, ám ảnh ông Phúc lắm nhỉ, sân si cay cú ổng quá đây mà. Sang voz nghe người ta chửi mấy con chó bịp bợm chăn dắt khách vào con đường chết như loại nghiệp súc chúng mày đi, sang đó đọc mà nghe chửi cho phê, phê tới nóc đi. Những con chó rách như mày cả gia đình sẽ phải gánh nghiệp quật một cách đau đớn nhất con khỉ con khỉ
Offline bonus08  
#15 Đã gửi : 09/11/2019 lúc 03:06:30(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 737
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 452 lần
Được cảm ơn: 266 lần trong 254 bài viết

Ném cho " vui thôi " tý đá rồi đi ngủ :v Nay mồi ngon !

Chọc " chó " là một nghệ thuật - Người " chọc nó " là một nghệ sỹ ! :D
Offline haicon89  
#16 Đã gửi : 09/11/2019 lúc 06:40:58(UTC)
haicon89


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 21-10-2019(UTC)
Bài viết: 45
Anguilla

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
Originally Posted by: bonus08 Go to Quoted Post
Nhớ chơi h&agrave;ng xịn, đ&aacute; ngon một ch&uacute;t ! Kh&ocirc;ng lại khổ ba m&aacute; vợ con nha em ! Thấy cũng tội...m&agrave; th&ocirc;i cũng kệ :v UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Thằng này có phải thằng bán thận không? Dùng thêm ních này hả? Cờ bạc bán thận khốn khổ khốn nạn rồi thì đừng tạo thêm nghiệp ác nữa kẻo không giữ nốt được quả thận còn lại mà đái đâu. Cờ bạc nó bạc lắm con nhé.
thanks 1 người cảm ơn haicon89 cho bài viết.
bonus08 trên 09-11-2019(UTC) ngày
Offline vui thoi  
#17 Đã gửi : 09/11/2019 lúc 07:11:03(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: haicon89 Go to Quoted Post
Originally Posted by: bonus08 Go to Quoted Post
Nhớ chơi h&agrave;ng xịn, đ&aacute; ngon một ch&uacute;t ! Kh&ocirc;ng lại khổ ba m&aacute; vợ con nha em ! Thấy cũng tội...m&agrave; th&ocirc;i cũng kệ :v UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Thằng này có phải thằng bán thận không? Dùng thêm ních này hả? Cờ bạc bán thận khốn khổ khốn nạn rồi thì đừng tạo thêm nghiệp ác nữa kẻo không giữ nốt được quả thận còn lại mà đái đâu. Cờ bạc nó bạc lắm con nhé.
9 xác Cool Cool Cool
Offline bonus08  
#18 Đã gửi : 09/11/2019 lúc 07:11:41(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 737
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 452 lần
Được cảm ơn: 266 lần trong 254 bài viết

Originally Posted by: haicon89 Go to Quoted Post
Originally Posted by: bonus08 Go to Quoted Post
Nhớ chơi hàng xịn, đá ngon một chút ! Không lại khổ ba má vợ con nha em ! Thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ :v UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Thằng này có phải thằng bán thận không? Dùng thêm ních này hả? Cờ bạc bán thận khốn khổ khốn nạn rồi thì đừng tạo thêm nghiệp ác nữa kẻo không giữ nốt được quả thận còn lại mà đái đâu. Cờ bạc nó bạc lắm con nhé.

Csn có 2 cửa thôi - a thấy Fu*ck e đánh thêm cửa thứ 3 - bạc này còn bạc dài dài e ạ ...

Chọc " chó " là một nghệ thuật - Người " chọc nó " là một nghệ sỹ ! :D
Offline vui thoi  
#19 Đã gửi : 09/11/2019 lúc 07:33:39(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: bonus08 Go to Quoted Post
Originally Posted by: haicon89 Go to Quoted Post
Originally Posted by: bonus08 Go to Quoted Post
Nhớ chơi h&agrave;ng xịn, đ&aacute; ngon một ch&uacute;t ! Kh&ocirc;ng lại khổ ba m&aacute; vợ con nha em ! Thấy cũng tội...m&agrave; th&ocirc;i cũng kệ :v UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Thằng n&agrave;y c&oacute; phải thằng b&aacute;n thận kh&ocirc;ng? D&ugrave;ng th&ecirc;m n&iacute;ch n&agrave;y hả? Cờ bạc b&aacute;n thận khốn khổ khốn nạn rồi th&igrave; đừng tạo th&ecirc;m nghiệp &aacute;c nữa kẻo kh&ocirc;ng giữ nốt được quả thận c&ograve;n lại m&agrave; đ&aacute;i đ&acirc;u. Cờ bạc n&oacute; bạc lắm con nh&eacute;.
Csn c&oacute; 2 cửa th&ocirc;i - a thấy Fu*ck e đ&aacute;nh th&ecirc;m cửa thứ 3 - bạc n&agrave;y c&ograve;n bạc d&agrave;i d&agrave;i e ạ ...
Bị ỉa vào mõm đói thối mõm rồi à con chó rách, nghiệp gia đình mày gánh, cuối đời mày đéo có cái chiếu mà đắp đâu con đỷ chó rách bịp bợm mạt hạng Cool Cool Cool
Offline haicon89  
#20 Đã gửi : 09/11/2019 lúc 09:48:10(UTC)
haicon89


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 21-10-2019(UTC)
Bài viết: 45
Anguilla

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
Originally Posted by: bonus08 Go to Quoted Post
Originally Posted by: haicon89 Go to Quoted Post
Originally Posted by: bonus08 Go to Quoted Post
Nhớ chơi h&agrave;ng xịn, đ&aacute; ngon một ch&uacute;t ! Kh&ocirc;ng lại khổ ba m&aacute; vợ con nha em ! Thấy cũng tội...m&agrave; th&ocirc;i cũng kệ :v UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Thằng n&agrave;y c&oacute; phải thằng b&aacute;n thận kh&ocirc;ng? D&ugrave;ng th&ecirc;m n&iacute;ch n&agrave;y hả? Cờ bạc b&aacute;n thận khốn khổ khốn nạn rồi th&igrave; đừng tạo th&ecirc;m nghiệp &aacute;c nữa kẻo kh&ocirc;ng giữ nốt được quả thận c&ograve;n lại m&agrave; đ&aacute;i đ&acirc;u. Cờ bạc n&oacute; bạc lắm con nh&eacute;.
Csn c&oacute; 2 cửa th&ocirc;i - a thấy Fu*ck e đ&aacute;nh th&ecirc;m cửa thứ 3 - bạc n&agrave;y c&ograve;n bạc d&agrave;i d&agrave;i e ạ ...
Con chó này bán thận chơi casino online vẫn lên mạng dạy đời đánh bạc được, đúng là thể loại giẻ rách không còn đầu quay về bờ nữa rồi. Đéo chấp loại thần kinh này nữa.
Offline vui thoi  
#21 Đã gửi : 15/11/2019 lúc 08:48:51(UTC)
vui thoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 29-10-2019(UTC)
Bài viết: 75
Andorra
Đến từ: pleiku

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
ngoại ngoại ngoại
thanks 1 người cảm ơn vui thoi cho bài viết.
bonus08 trên 16-11-2019(UTC) ngày
Offline bonus08  
#22 Đã gửi : 16/11/2019 lúc 09:59:14(UTC)
bonus08


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-02-2018(UTC)
Bài viết: 737
Viet Nam
Đến từ: VN

Cảm ơn: 452 lần
Được cảm ơn: 266 lần trong 254 bài viết
Originally Posted by: vui thoi Go to Quoted Post
ngoại ngoại ngoại
con khỉ
Chọc " chó " là một nghệ thuật - Người " chọc nó " là một nghệ sỹ ! :D
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 6.646 giây.