M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

10 Trang«<56789>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline cakhon  
#421 Đã gửi : 09/06/2019 lúc 11:27:36(UTC)
cakhon


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-07-2018(UTC)
Bài viết: 27
Viet Nam
Đến từ: Đồng Nai

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết


@mmarlboro : bác xin add của khắc việt hay lão nhím ấy, mình chỉ mới chơi GG khoảng 1 tuần thôi, ko biết nhiều, mình ko biết bet game và cũng ko theo pp của các thím trên

@hocbongro1992 : mình nạp bằng BIDV và Tech bt bạn

Offline mmarlboro  
#422 Đã gửi : 09/06/2019 lúc 12:18:04(UTC)
mmarlboro


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 18-04-2013(UTC)
Bài viết: 325
Cuba
Đến từ: anh

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 64 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: cakhon Go to Quoted Post
<p><br />@mmarlboro : b&aacute;c xin add của khắc việt hay l&atilde;o nh&iacute;m ấy, m&igrave;nh chỉ mới chơi GG khoảng 1 tuần th&ocirc;i, ko biết nhiều, m&igrave;nh ko biết bet game v&agrave; cũng ko theo pp của c&aacute;c th&iacute;m tr&ecirc;n</p> <p>@hocbongro1992 : m&igrave;nh nạp bằng BIDV v&agrave; Tech bt bạn</p>
Tôi nạp Tech cứ báo lỗi, bạn inbox zalo tôi nhờ chỉ dẫn 1-2 mục cho đúng để chuyển được thôi, add zalo xong k thích xoá đi thì thôi chứ có gì đâu
Offline hocbongro1992  
#423 Đã gửi : 09/06/2019 lúc 01:41:25(UTC)
hocbongro1992


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 30-12-2018(UTC)
Bài viết: 215
Viet Nam
Đến từ: gia lai

Cảm ơn: 202 lần
Được cảm ơn: 78 lần trong 63 bài viết

Originally Posted by: cakhon Go to Quoted Post


@mmarlboro : bác xin add của khắc việt hay lão nhím ấy, mình chỉ mới chơi GG khoảng 1 tuần thôi, ko biết nhiều, mình ko biết bet game và cũng ko theo pp của các thím trên

@hocbongro1992 : mình nạp bằng BIDV và Tech bt bạn

bạn cho mình hỏi BIDV bác sài ứng dụng smatking luôn hay 

lúc nó chuyển  vào trang chung gian bác nhập cái số dt với mật khẩu ứng dụng  hay sao bác chỉ giúp e 

Offline mmarlboro  
#424 Đã gửi : 09/06/2019 lúc 02:39:16(UTC)
mmarlboro


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 18-04-2013(UTC)
Bài viết: 325
Cuba
Đến từ: anh

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 64 lần trong 31 bài viết
Tớ nạp Techcombank, bro nào cũng nạp Tech add zalo tớ hỏi nhờ chút.. đến cái trang trung gian đăng nhập vào rồi, nó chuyển đến 1 ô nhập smart otp mà thằng Tech giờ có dùng otp nữa đâu lấy gì điền vào
Offline cakhon  
#425 Đã gửi : 09/06/2019 lúc 05:13:28(UTC)
cakhon


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-07-2018(UTC)
Bài viết: 27
Viet Nam
Đến từ: Đồng Nai

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

@mmarlboro : thằng tech nó có SMS OTP và Smart OTP, nếu bác ko nhận được OTP thì chuyển qua sử dụng lại SMS OTP nhé

@hocbongro1992 : BIDV lúc nó chuyển vào trang trung gian bạn nhập mã số khách hàng (ko phải số đt đâu), pass. Xong nó chuyển sang 1 trang nữa có 3 dòng : dòng 1 hiện số tiền, dòng 2 bạn nhập pass lần nữa, dòng 3 nhập OTP.

Sửa bởi người viết 09/06/2019 lúc 05:16:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn cakhon cho bài viết.
hocbongro1992 trên 09-06-2019(UTC) ngày
Offline mmarlboro  
#426 Đã gửi : 09/06/2019 lúc 05:34:46(UTC)
mmarlboro


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 18-04-2013(UTC)
Bài viết: 325
Cuba
Đến từ: anh

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 64 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: cakhon Go to Quoted Post
<p>@mmarlboro : thằng tech n&oacute; c&oacute; SMS OTP v&agrave; Smart OTP, nếu b&aacute;c ko nhận được OTP th&igrave; chuyển qua sử dụng lại SMS OTP nh&eacute;</p> <p>@hocbongro1992 : BIDV l&uacute;c n&oacute; chuyển v&agrave;o trang trung gian bạn nhập m&atilde; số kh&aacute;ch h&agrave;ng (ko phải số đt đ&acirc;u), pass. Xong n&oacute; chuyển sang 1 trang nữa c&oacute; 3 d&ograve;ng : d&ograve;ng 1 hiện số tiền, d&ograve;ng 2 bạn nhập pass lần nữa, d&ograve;ng 3 nhập OTP.</p>
Ghi otp vào rồi ấn confirm là xong à pro
Offline cakhon  
#427 Đã gửi : 09/06/2019 lúc 05:42:07(UTC)
cakhon


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-07-2018(UTC)
Bài viết: 27
Viet Nam
Đến từ: Đồng Nai

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

Originally Posted by: mmarlboro Go to Quoted Post

Ghi otp vào rồi ấn confirm là xong à pro

ok

Offline mmarlboro  
#428 Đã gửi : 09/06/2019 lúc 05:45:03(UTC)
mmarlboro


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 18-04-2013(UTC)
Bài viết: 325
Cuba
Đến từ: anh

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 64 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: cakhon Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: mmarlboro <a href="/posts/m7746785-Esport---Cach-danh-bo-nhieu-an-it#post7746785"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p>Ghi otp v&agrave;o rồi ấn confirm l&agrave; xong &agrave; pro</div></div></p> <p>ok</p>
Vừa mò cách lấy lại sms otp thì thấy từ đầu tháng 4 Tech chỉ dùng Smart otp thôi, sao bạn lại dùng được nhỉ
thanks 1 người cảm ơn mmarlboro cho bài viết.
cakhon trên 09-06-2019(UTC) ngày
Offline cakhon  
#429 Đã gửi : 09/06/2019 lúc 05:51:41(UTC)
cakhon


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-07-2018(UTC)
Bài viết: 27
Viet Nam
Đến từ: Đồng Nai

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

Originally Posted by: mmarlboro Go to Quoted Post

 

Vừa mò cách lấy lại sms otp thì thấy từ đầu tháng 4 Tech chỉ dùng Smart otp thôi, sao bạn lại dùng được nhỉ

 

bạn ko chuyển smart OTP thì vẫn dùng cái cũ thôi có gì đâu

Offline hocbongro1992  
#430 Đã gửi : 10/06/2019 lúc 12:45:37(UTC)
hocbongro1992


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 30-12-2018(UTC)
Bài viết: 215
Viet Nam
Đến từ: gia lai

Cảm ơn: 202 lần
Được cảm ơn: 78 lần trong 63 bài viết

Originally Posted by: cakhon Go to Quoted Post

Originally Posted by: mmarlboro Go to Quoted Post

 

Vừa mò cách lấy lại sms otp thì thấy từ đầu tháng 4 Tech chỉ dùng Smart otp thôi, sao bạn lại dùng được nhỉ

 

bạn ko chuyển smart OTP thì vẫn dùng cái cũ thôi có gì đâu

bác sai zalo hay FB ko cho mình hỏi xíu đc ko

Offline mmarlboro  
#431 Đã gửi : 10/06/2019 lúc 07:16:27(UTC)
mmarlboro


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 18-04-2013(UTC)
Bài viết: 325
Cuba
Đến từ: anh

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 64 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: hocbongro1992 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: cakhon <a href="/posts/m7746796-Esport---Cach-danh-bo-nhieu-an-it#post7746796"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: mmarlboro <a href="/posts/m7746789-Esport---Cach-danh-bo-nhieu-an-it#post7746789"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p>&nbsp;</p> <p>Vừa m&ograve; c&aacute;ch lấy lại sms otp th&igrave; thấy từ đầu th&aacute;ng 4 Tech chỉ d&ugrave;ng Smart otp th&ocirc;i, sao bạn lại d&ugrave;ng được nhỉ</div></div></p> <p>&nbsp;</p> <p>bạn ko chuyển smart OTP th&igrave; vẫn d&ugrave;ng c&aacute;i cũ th&ocirc;i c&oacute; g&igrave; đ&acirc;u</p> <p></div></div></p> <p>b&aacute;c sai zalo hay FB ko cho m&igrave;nh hỏi x&iacute;u đc ko</p>
Vào zlo đi, tôi làm đc rồi
Offline Khắc Việt  
#432 Đã gửi : 11/06/2019 lúc 09:28:53(UTC)
Khắc Việt


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-01-2012(UTC)
Bài viết: 1,604
Đến từ: V-Pop

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 724 lần trong 428 bài viết

Originally Posted by: cakhon Go to Quoted Post

Originally Posted by: mmarlboro Go to Quoted Post
Bro Nhimret và các bro đi trước khác cho tôi hỏi là khi đăng ký xong, đến lúc nạp tiền thì mình chuyển khoản sang stk của nó ở VN hay là mình phải ad thẻ visa của mình vào trang bet của nó, chỉ dùng được thẻ visa thôi hay sao nhỉ? Ví dụ mình muốn nạp 100$ thì mình chuyển khoản cho nó bao nhiêu hay là họ tự trừ trên thẻ của mình? Cảm ơn các bro.. Ở trên này cứ phải update khó nhỉ? Nhimret làm nhóm zalo cho AE quan tâm chơi theo vào kiếm tiền chợ được k

 

trả lời từng ý

- nhà cái này có trung gian nhận tiền tại vn, tức là có tài khoản vn

- dùng thẻ ATM được rồi, ko bắt buộc visa hay master

- nạp qua trung gian giống như những nhà cái khác (kiểu như h2p ...), tài khoản nhận là tk vn

- tk bạn chơi ở bookie bằng USD, tỉ giá của trang 22.79 VND = USD, bạn chọn nạp 50$ thì trên trang web sẽ hiện giá tiền đã change là 1.173.000 vnđ, số tiền này ngân hàng sẽ trừ. Rút cũng tương tự, nhưng change theo tỉ giá rút. Vd rút 50$ thì change là 1.162.000 vnđ, mất phí hay ko thì ko biết tại mình chưa rút, rút lần đầu có xác minh tk rút

 chơi ít thôi, lỡ nó scam

 

Rút ko mất phí nhé, scam hay không thì mình biết, chỉ biết đã rút như này 

2019-06-06 250.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-06-06 250.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-05-31 250.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-05-30 250.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-05-29 250.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-05-29 250.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-05-28 250.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-05-22 200.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-05-22 200.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-05-22 200.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-05-22 200.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
2019-05-22 200.00 USD Withdraws bank_transfer_asia success
se7en1308  
#433 Đã gửi : 11/06/2019 lúc 04:58:52(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Scam thì chắc chỉ có mấy dự án HYID Cool chứ mấy trang nc ngoài này chắc k scam đâu Có cao nhân nào cho mình hỏi tại sao nhiều khi có team kill ít mạng hơn nhưng vẫn chiến thắng là vì sao vậy à kill ít + Push tower ít hơn luôn nhé mà vẫn win

Sửa bởi người viết 11/06/2019 lúc 05:00:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline andyz0301  
#434 Đã gửi : 11/06/2019 lúc 06:21:39(UTC)
andyz0301


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-09-2015(UTC)
Bài viết: 106

Cảm ơn: 104 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Scam thì chắc chỉ có mấy dự án HYID Cool chứ mấy trang nc ngoài này chắc k scam đâu Có cao nhân nào cho mình hỏi tại sao nhiều khi có team kill ít mạng hơn nhưng vẫn chiến thắng là vì sao vậy à kill ít + Push tower ít hơn luôn nhé mà vẫn win

Chúng nó đánh cò cưa, về late game team bị dẫn ko bị dẫn quá sâu hoặc nhà không bung bét hết hẳn. 1 combat lỗi team dẫn chết hết core mà không có buyback (chết dùng gold mua ra thêm 1 lần) thì bọn còn lại nó ủi thẳng nhà. Phá cái trụ 3 xong vào phá 2 trụ 4 đánh nhà chính luôn nên mới có kiểu win như vậy

se7en1308  
#435 Đã gửi : 11/06/2019 lúc 07:20:31(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Originally Posted by: andyz0301 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: se7en1308 <a href="/posts/m7748544-Esport---Cach-danh-bo-nhieu-an-it#post7748544"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote">Scam th&igrave; chắc chỉ c&oacute; mấy dự &aacute;n HYID <img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /> chứ mấy trang nc ngo&agrave;i n&agrave;y chắc k scam đ&acirc;u C&oacute; cao nh&acirc;n n&agrave;o cho m&igrave;nh hỏi tại sao nhiều khi c&oacute; team kill &iacute;t mạng hơn nhưng vẫn chiến thắng l&agrave; v&igrave; sao vậy &agrave; kill &iacute;t + Push tower &iacute;t hơn lu&ocirc;n nh&eacute; m&agrave; vẫn win</div></div></p> <p>Ch&uacute;ng n&oacute; đ&aacute;nh c&ograve; cưa, về late game team bị dẫn ko bị dẫn qu&aacute; s&acirc;u hoặc nh&agrave; kh&ocirc;ng bung b&eacute;t hết hẳn. 1 combat lỗi team dẫn chết hết core m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; buyback (chết d&ugrave;ng gold mua ra th&ecirc;m 1 lần) th&igrave; bọn c&ograve;n lại n&oacute; ủi thẳng nh&agrave;. Ph&aacute; c&aacute;i trụ 3 xong v&agrave;o ph&aacute; 2 trụ 4 đ&aacute;nh nh&agrave; ch&iacute;nh lu&ocirc;n n&ecirc;n mới c&oacute; kiểu win như vậy<img src="/Images/Emoticons/monkey.gif" alt="" /></p>
Thank bạn
se7en1308  
#436 Đã gửi : 12/06/2019 lúc 09:08:54(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Hqua cày acc từ 20$ lên 44$ chết cây khá thốnbó tay bó tay lose lose UserPostedImage UserPostedImage
Offline andyz0301  
#437 Đã gửi : 13/06/2019 lúc 12:13:52(UTC)
andyz0301


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-09-2015(UTC)
Bài viết: 106

Cảm ơn: 104 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Hqua cày acc từ 20$ lên 44$ chết cây khá thốnbó tay bó tay lose lose 

 

Dota cỏ đừng chơi, bán độ kinh lắm 

se7en1308  
#438 Đã gửi : 13/06/2019 lúc 06:52:39(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Do hôm đó ít trận bạn à mà lại đang rãnh nữa

Sửa bởi người viết 13/06/2019 lúc 07:38:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline Khắc Việt  
#439 Đã gửi : 13/06/2019 lúc 10:16:29(UTC)
Khắc Việt


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-01-2012(UTC)
Bài viết: 1,604
Đến từ: V-Pop

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 724 lần trong 428 bài viết

nhim dạo này đi đâu nhỉ? Mấy kèo dota dạo này ít nên toàn chơi cs 

se7en1308  
#440 Đã gửi : 13/06/2019 lúc 11:47:21(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
A nói sao chứ 3 hnay cứ 2h có 1 trận bắt đầu từ 12h mà ít 12h giải cỏ tối tầm 7 có giải mấy team Châu Âu đánh có khi 3h mới xong 1 trận. Riêng e e thấy k có time bu bám luôn ấy chứ
se7en1308  
#441 Đã gửi : 13/06/2019 lúc 03:07:21(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
2 ngày sập hầm 2 lần mong bác nhimret chỉ giáo cho thêm ít exp.lần trc thì thua trận giải cỏ,hqua lại sập trong giải Minorlose Map 3 nó vẫn win nhưng pick team chủ yếu để push UserPostedImage UserPostedImage
Offline anhkietcp  
#442 Đã gửi : 14/06/2019 lúc 02:33:16(UTC)
anhkietcp


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 02-08-2018(UTC)
Bài viết: 15
Viet Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ai cho mình hỏi nạp tiền vào bằng cổng nào là ok nhất ạ. Em mới tham gia nhưng ko biết nên chọn cổng nào.
se7en1308  
#443 Đã gửi : 14/06/2019 lúc 02:50:24(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Originally Posted by: anhkietcp Go to Quoted Post
Ai cho mình hỏi nạp tiền vào bằng cổng nào là ok nhất ạ. Em mới tham gia nhưng ko biết nên chọn cổng nào.
Cứ " bank asia tranfer " mà phang UserPostedImage

Sửa bởi người viết 14/06/2019 lúc 02:53:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline andyz0301  
#444 Đã gửi : 14/06/2019 lúc 04:07:34(UTC)
andyz0301


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-09-2015(UTC)
Bài viết: 106

Cảm ơn: 104 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
2 ngày sập hầm 2 lần mong bác nhimret chỉ giáo cho thêm ít exp.lần trc thì thua trận giải cỏ,hqua lại sập trong giải Minorlose Map 3 nó vẫn win nhưng pick team chủ yếu để push

 

Cái này thì khó đỡ, chủ yếu lúc ban pick xem bọn pick mấy con Lone Druid, Furion, Anti Mage, Naga, Lycan, Arc Warden nếu thua chúng nó vẫn chơi được rat doto (né combat đẩy trộm trụ) nhất là để ý mấy thằng team Alliance thì chuyên gia chơi trò đấy nên nhiều khi ăn kèo mà thua kill HDC là vậy

Sửa bởi người viết 14/06/2019 lúc 07:45:46(UTC)  | Lý do: Thêm hero Naga, Lycan

se7en1308  
#445 Đã gửi : 14/06/2019 lúc 06:06:34(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Originally Posted by: andyz0301 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: se7en1308 <a href="/posts/m7750581-Esport---Cach-danh-bo-nhieu-an-it#post7750581"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote">2 ng&agrave;y sập hầm 2 lần mong b&aacute;c nhimret chỉ gi&aacute;o cho th&ecirc;m &iacute;t exp.lần trc th&igrave; thua trận giải cỏ,hqua lại sập trong giải Minor<img src="/Images/Emoticons/lose1.gif" alt="lose" /> Map 3 n&oacute; vẫn win nhưng pick team chủ yếu để push</div></div></p> <p>&nbsp;</p> <p>C&aacute;i n&agrave;y th&igrave; kh&oacute; đỡ, chủ yếu l&uacute;c ban pick xem bọn pick mấy con Lone Druid, Furion, Anti Mage, Naga nếu thua ch&uacute;ng n&oacute; vẫn chơi được rat doto (n&eacute; combat đẩy trộm trụ) nhất l&agrave; để &yacute; mấy thằng team Alliance th&igrave; chuy&ecirc;n gia chơi tr&ograve; đấy n&ecirc;n nhiều khi ăn k&egrave;o m&agrave; thua kill HDC l&agrave; vậy</p>
Hôm đó team nó pick lone druid chưa rành về team này lắm nên sập thằng này
Offline andyz0301  
#446 Đã gửi : 14/06/2019 lúc 07:41:06(UTC)
andyz0301


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-09-2015(UTC)
Bài viết: 106

Cảm ơn: 104 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post

Originally Posted by: andyz0301 Go to Quoted Post
Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
2 ngày sập hầm 2 lần mong bác nhimret chỉ giáo cho thêm ít exp.lần trc thì thua trận giải cỏ,hqua lại sập trong giải Minorlose Map 3 nó vẫn win nhưng pick team chủ yếu để push

 

Cái này thì khó đỡ, chủ yếu lúc ban pick xem bọn pick mấy con Lone Druid, Furion, Anti Mage, Naga nếu thua chúng nó vẫn chơi được rat doto (né combat đẩy trộm trụ) nhất là để ý mấy thằng team Alliance thì chuyên gia chơi trò đấy nên nhiều khi ăn kèo mà thua kill HDC là vậy

Hôm đó team nó pick lone druid chưa rành về team này lắm nên sập thằng này

 

Cái phong cách của thằng Alliance này từ trước giờ vẫn thế nữa, để ý nếu gặp thằng này thì nên pick over mins hơn là đánh kèo kill HDC vì thằng này có thua giai đoạn early cũng chày cối chơi rat doto lắm chứ không chịu gg ngay đâu

se7en1308  
#447 Đã gửi : 15/06/2019 lúc 08:43:10(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Thank bạn đã chia sẻ kinh nghiệm. Nếu gặp Aillence thì pick over min nhưng vẫn theo phương châm bỏ nhiều ăn ít đúng k bạn
Offline nobody89  
#448 Đã gửi : 15/06/2019 lúc 09:40:42(UTC)
nobody89


Danh hiệu: Master Member

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Gia nhập: 12-07-2012(UTC)
Bài viết: 4,571
Viet Nam

Cảm ơn: 412 lần
Được cảm ơn: 280 lần trong 264 bài viết
Alliance có 2 thằng Việt kiều là Mickie Nguyễn với Taiga đó, nói chung team đánh OK nhưng ở chung khu vực với Sec Liquid OG thì lâu lâu mới dc đánh Major thôi, đa phần là đánh minor
UserPostedImage
se7en1308  
#449 Đã gửi : 15/06/2019 lúc 10:18:17(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Mình nghe nói rút lần đầu bên nó bắt xác minh tài khoản. Vậy mà sao e làm lệnh rút chỉ có email " chúc mừng bạn chiến thắng " ...chứ k thấy phần xác minh tài khoản gì hết. Như vậy thì tiền có về bank k mọi người. Từ đó h toàn nạp chưa đx rút lần nào mấy hnay dồn lại rút luôn 1 lần mong mọi ng chỉ giúp với
Offline andyz0301  
#450 Đã gửi : 15/06/2019 lúc 04:49:13(UTC)
andyz0301


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-09-2015(UTC)
Bài viết: 106

Cảm ơn: 104 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Thank bạn đã chia sẻ kinh nghiệm. Nếu gặp Aillence thì pick over min nhưng vẫn theo phương châm bỏ nhiều ăn ít đúng k bạn

Đúng r. Vẫn đánh theo công thức của ông thớt. Nếu như k đúng công thức thì đừng đánh nữa

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post

Mình nghe nói rút lần đầu bên nó bắt xác minh tài khoản. Vậy mà sao e làm lệnh rút chỉ có email " chúc mừng bạn chiến thắng " ...chứ k thấy phần xác minh tài khoản gì hết. Như vậy thì tiền có về bank k mọi người. Từ đó h toàn nạp chưa đx rút lần nào mấy hnay dồn lại rút luôn 1 lần mong mọi ng chỉ giúp với

Cái email nó gửi về lúc làm lệnh chuyển tiền chỉ là email auto rep của chúng nó thôi. Chờ sau 1 thời gian nó mới liên hệ lại với mình bằng 1 email nữa để xác minh

Sửa bởi người viết 15/06/2019 lúc 08:23:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

se7en1308  
#451 Đã gửi : 15/06/2019 lúc 09:19:07(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Originally Posted by: andyz0301 Go to Quoted Post
Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Thank bạn đ&atilde; chia sẻ kinh nghiệm. Nếu gặp Aillence th&igrave; pick over min nhưng vẫn theo phương ch&acirc;m bỏ nhiều ăn &iacute;t đ&uacute;ng k bạn
Đ&uacute;ng r. Vẫn đ&aacute;nh theo c&ocirc;ng thức của &ocirc;ng thớt. Nếu như k đ&uacute;ng c&ocirc;ng thức th&igrave; đừng đ&aacute;nh nữa
Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
M&igrave;nh nghe n&oacute;i r&uacute;t lần đầu b&ecirc;n n&oacute; bắt x&aacute;c minh t&agrave;i khoản. Vậy m&agrave; sao e l&agrave;m lệnh r&uacute;t chỉ c&oacute; email " ch&uacute;c mừng bạn chiến thắng " ...chứ k thấy phần x&aacute;c minh t&agrave;i khoản g&igrave; hết. Như vậy th&igrave; tiền c&oacute; về bank k mọi người. Từ đ&oacute; h to&agrave;n nạp chưa đx r&uacute;t lần n&agrave;o mấy hnay dồn lại r&uacute;t lu&ocirc;n 1 lần mong mọi ng chỉ gi&uacute;p với
C&aacute;i email n&oacute; gửi về l&uacute;c l&agrave;m lệnh chuyển tiền chỉ l&agrave; email auto rep của ch&uacute;ng n&oacute; th&ocirc;i. Chờ sau 1 thời gian n&oacute; mới li&ecirc;n hệ lại với m&igrave;nh bằng 1 email nữa để x&aacute;c minh
Thank ban nhiều
Offline Khắc Việt  
#452 Đã gửi : 17/06/2019 lúc 09:29:12(UTC)
Khắc Việt


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-01-2012(UTC)
Bài viết: 1,604
Đến từ: V-Pop

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 724 lần trong 428 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Mình nghe nói rút lần đầu bên nó bắt xác minh tài khoản. Vậy mà sao e làm lệnh rút chỉ có email " chúc mừng bạn chiến thắng " ...chứ k thấy phần xác minh tài khoản gì hết. Như vậy thì tiền có về bank k mọi người. Từ đó h toàn nạp chưa đx rút lần nào mấy hnay dồn lại rút luôn 1 lần mong mọi ng chỉ giúp với

Tôi nạp và rút cùng 1 tk chả bắt xác mình cái gì hết mặc dù lần nào cũng rút max 250$ 

thanks 1 người cảm ơn Khắc Việt cho bài viết.
cadobest trên 19-06-2019(UTC) ngày
se7en1308  
#453 Đã gửi : 17/06/2019 lúc 11:05:09(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Originally Posted by: Khắc Việt Go to Quoted Post
Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
M&igrave;nh nghe n&oacute;i r&uacute;t lần đầu b&ecirc;n n&oacute; bắt x&aacute;c minh t&agrave;i khoản. Vậy m&agrave; sao e l&agrave;m lệnh r&uacute;t chỉ c&oacute; email " ch&uacute;c mừng bạn chiến thắng " ...chứ k thấy phần x&aacute;c minh t&agrave;i khoản g&igrave; hết. Như vậy th&igrave; tiền c&oacute; về bank k mọi người. Từ đ&oacute; h to&agrave;n nạp chưa đx r&uacute;t lần n&agrave;o mấy hnay dồn lại r&uacute;t lu&ocirc;n 1 lần mong mọi ng chỉ gi&uacute;p với
T&ocirc;i nạp v&agrave; r&uacute;t c&ugrave;ng 1 tk chả bắt x&aacute;c m&igrave;nh c&aacute;i g&igrave; hết mặc d&ugrave; lần n&agrave;o cũng r&uacute;t max 250$UserPostedImage
Thank bạn. Mình cũng nạp rút cùng 1 tk để xem qua 2 ngày thử tiền có về k. Bây h nó thay đổi rồi rút max đc 300$
se7en1308  
#454 Đã gửi : 17/06/2019 lúc 11:49:35(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Ngoại trừ 2 ngày đầu thua vì giải cỏ và 1 trận team Aillence thì công cuộc cày cuốc mấy ngày vừa rồi cũng kiếm đc ít. K nhiều nhưng cũng có tí gọi làcon khỉ Mấy lần làm lệnh rút trong time đang đợi xử lý lệnh thì lại ngứa ngáy chọc ngoáy nên số dư hạ xuống quá số tiền muốn rút nên bị cancel hi vọng lần này nó xử lý nhanh nhanh UserPostedImage UserPostedImage UserPostedImage
Offline MCV80151  
#455 Đã gửi : 18/06/2019 lúc 12:27:40(UTC)
MCV80151


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-07-2017(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: ba ria-vung tau

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 60 bài viết
Originally Posted by: nhimret Go to Quoted Post
Originally Posted by: Khắc Việt Go to Quoted Post
Cho em hỏi trang n&agrave;y c&oacute; giới hạn max m&atilde; đ&aacute;nh ko? em đảnh hẳn mỗi m&atilde; tầm 1k-2k cho n&oacute; b&otilde;UserPostedImage
T&ugrave;y trận, hiện giờ đang v&ograve;ng loại gửi xe n&ecirc;n c&oacute; giới hạn, đến v&ograve;ng main th&igrave; bao nhi&ecirc;u bọn n&oacute; cũng c&acirc;n
Bạn cho mình hỏi kèo kill handicap đó áp dụng cho cả trận đấu hay sao bạn,có áp dụng riêng cho từng map đc ko ạ? Còn kèo duration over là áp dụng cho cả trận luôn hả bạn.có áp dung cho từng map đc ko?mình ko bk chơi game này,bạn nói các chiến thuật game mình ko hiểu cho lắm.nhưng bạn nói cách này dành cho người ko bk gì về game.thấy khó khó sao á.giúp mình vấn đề này nhé.mình muốn kiếm tí cf thôi. Thank bạn nhiều
se7en1308  
#456 Đã gửi : 18/06/2019 lúc 05:22:06(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Kèo kill handicap và over duration đều chỉ áp dụng cho mỗi map chứ k áp dụng cho cả trận gần sat h diễn ra trận đấu thì mới hiện kèo lên ví dụ 7h đánh thì 7h 7h5 bạn vào thì nó mới hiện kèo. Đặc biệt k đánh mấy trận giải cỏ thường diễn ra tầm buổi chiều h VN Còn nhân tiện đây mình thấy nạp tiền GG.bet thì cá nhân mình đang xài ACB thấy ok nạp tiền trong 30s còn rút thì đến h hơn 1 ngày rồi chưa thấy tiền về k biết có vấn đề gì khôg

Sửa bởi người viết 18/06/2019 lúc 05:27:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline MCV80151  
#457 Đã gửi : 18/06/2019 lúc 11:47:18(UTC)
MCV80151


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-07-2017(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: ba ria-vung tau

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 60 bài viết
Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Kèo kill handicap và over duration đều chỉ áp dụng cho mỗi map chứ k áp dụng cho cả trận gần sat h diễn ra trận đấu thì mới hiện kèo lên ví dụ 7h đánh thì 7h 7h5 bạn vào thì nó mới hiện kèo. Đặc biệt k đánh mấy trận giải cỏ thường diễn ra tầm buổi chiều h VN Còn nhân tiện đây mình thấy nạp tiền GG.bet thì cá nhân mình đang xài ACB thấy ok nạp tiền trong 30s còn rút thì đến h hơn 1 ngày rồi chưa thấy tiền về k biết có vấn đề gì khôg
Bạn có thể nói rõ về tiêu chí chọn kèo over duration ko.vì mình ko biết chiến thuật game gì hêt.mà bác nhimret lại nói kèo này dành cho người ko biết gì về game.nếu ko bk chiến thuật game thì dựa vào đâu để chọn kèo này.thank bạn nhiều
Offline nobody89  
#458 Đã gửi : 18/06/2019 lúc 12:00:32(UTC)
nobody89


Danh hiệu: Master Member

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Gia nhập: 12-07-2012(UTC)
Bài viết: 4,571
Viet Nam

Cảm ơn: 412 lần
Được cảm ơn: 280 lần trong 264 bài viết
Mình chơi Dota từ gần 10 năm trước, nhưng bet dota 2 thì hơn 2 năm rồi. Mình để ý càng gần TI( Giống World Cup bóng đá) thì tụi IceFrog nó sẽ có những bản cập nhật và buff cho những con Hard Carry quay trở lại để trận đấu kéo dài ra làm hấp dẫn người xem. Ví dụ năm ngoái là Spectre( trùm cân team và kéo late của dota 2 nếu trụ dc 30p và có vài iteam quan trọng như Radiance+ ,Manta + Diffusual ) nhằm kéo dài game đấu cho hấp dẫn và bằng chứng là team vô địch OG chuyên sử dụng hero này để lật kèo dù team toàn bị gác 15k 20k NW và đặc biệt là TI toàn kéo dài 4x 5x minutes không, nên nhà cái ra kèo over duration TI sẽ có 2 kèo là over 38 và over 41. Tin tôi đi, những trận playoff ở Epicenter sắp tới dễ ra over lắm vì sau Epicenter khoảng gần 2 tháng là TI rồi
UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn nobody89 cho bài viết.
MCV80151 trên 19-06-2019(UTC) ngày
se7en1308  
#459 Đã gửi : 18/06/2019 lúc 12:31:16(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Originally Posted by: MCV80151 Go to Quoted Post
Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Kèo kill handicap và over duration đều chỉ áp dụng cho mỗi map chứ k áp dụng cho cả trận gần sat h diễn ra trận đấu thì mới hiện kèo lên ví dụ 7h đánh thì 7h 7h5 bạn vào thì nó mới hiện kèo. Đặc biệt k đánh mấy trận giải cỏ thường diễn ra tầm buổi chiều h VN Còn nhân tiện đây mình thấy nạp tiền GG.bet thì cá nhân mình đang xài ACB thấy ok nạp tiền trong 30s còn rút thì đến h hơn 1 ngày rồi chưa thấy tiền về k biết có vấn đề gì khôg
Bạn có thể nói rõ về tiêu chí chọn kèo over duration ko.vì mình ko biết chiến thuật game gì hêt.mà bác nhimret lại nói kèo này dành cho người ko biết gì về game.nếu ko bk chiến thuật game thì dựa vào đâu để chọn kèo này.thank bạn nhiều
Chắc bạn hiểu nhầm ý nhimret rồi kill handicap mới giành cho ng k biết về chiến thuật chứ over duration thì ai có tí hiểu biết mới bet đc. Phải sát h vào trận xem team pick thì mới có nhận định đc ví dụ xem 2 đội có pick cơ bản mấy con như bac nhimret nói ở đầu topic thì mới dám bet over duration đc. Còn k thì bạn cứ bet mù theo kiểu kèo ăn 1.1x đến 1.2 thì bet nhưng cẩn thận mấy trận cỏ nhiều khi vẫn dính boom Giải cỏ chỉ nên bet vui vẻcon khỉ UserPostedImage UserPostedImage UserPostedImage

Sửa bởi người viết 18/06/2019 lúc 02:13:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn se7en1308 cho bài viết.
MCV80151 trên 19-06-2019(UTC) ngày
Offline MCV80151  
#460 Đã gửi : 19/06/2019 lúc 11:05:24(UTC)
MCV80151


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-07-2017(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: ba ria-vung tau

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 60 bài viết

Báo mới đăng game LMHT bán độ rúng động toàn thế giới,ko biết DOTA2 thế nào nữa.Riết rồi ko biết còn tin vào gì dc ko nữa ae à

Offline saigonpearl  
#461 Đã gửi : 20/06/2019 lúc 05:08:29(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

Cái giải ZBT là giải cỏ phải ko???

Còn WCG2019,RedRain Cup Season 3,EPICENTER Major 2019 : là giải chính phải không Nhỉmet, Khac viet

 

se7en1308  
#462 Đã gửi : 20/06/2019 lúc 07:18:19(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Originally Posted by: saigonpearl Go to Quoted Post
C&aacute;i giải ZBT l&agrave; giải cỏ phải ko??? C&ograve;n WCG2019,<span title="RedRain Cup Season 3">RedRain Cup Season 3</span>,<span title="EPICENTER Major 2019">EPICENTER Major 2019</span> : l&agrave; giải ch&iacute;nh phải kh&ocirc;ng Nhỉmet, Khac viet [img=data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA/AAAAH4CAYAAADtkwZKAAAgAElEQVR4nOzdeVxTd74/fh+Pe3937p073+mdmdvpdKZRgmAhIJuyKasiCFRAUAFRQUVELRQVURFFFpFFkEVAirTWqlXRuhZsT3W6ONq6tWPFdWpbbfV2v+3U2sXe1++PLCQhQaIHkpO8fDyej5bk5OSTT96fk7xyzvmcQf/134+CiIiIiIiIiCzboN89/GcQERERERERkWUb9Ps//gVEREREREREZNkG/f6Pj4GIiIiIiIiILNugPzwigz5n92AiIiIiIiIiEoGh3H0/DAZ4hUcIEREREREREYmAAZ6IiIiIiIhIAhjgiYiIiIiIiCSAAZ6IiIiIiIhIAhjgiYiIiIiIiCSAAZ6IiIiIiIhIAhjgiYiIiIiIiCSAAZ6IiIiIiIhIAhjgiYiIiIiIiCRAEgF+mX8QKgOC0BAYiC1BSitGBWGRfxBqAwLxcfhofBahtD8kANEjg/HmmABcHTca58IC8NqYALQEBqIpMBDL/IPM3ulEREREREREppJEgD8+NkAT0B/UpXGjzd7pRERERERERKaSRIB/JVS8AH9kTIDZO52IiIiIiIjIVJIK8KfHBqA6IBCH+hDoL40bjU1BgXhtjO6yXWEM8ERERERERCQ9kgjw74QFaPaej/BU3lYdEGgwuN+KGI1Feue5d4XphnhzdzoRERERERGRqSQR4D8K1z0EXh3i03yCcdrA+fG3IkbrTFZ3ddxoUQN86rYzuHr1Wg9vbcuBwiMHW97Wvv0Kzh5tx6LIECjS2/GWgcddvXoNnRV6z1NxFFffbkeqh/pxF7C3IFxnmbKXVY9L2oZjV99EXZjuOoI3vImrx7chQdWmzgrjbb969SjKNI8tw96ua3i9NVXnuQw+7u12pGqtX7l8OBKrX8Hf3ruCq1ev4eI7b2JLXqLua7t8AhuTtNubgy1vn8GWdN3XMKH1BK52dWK5h/6yBvqMiIiIiIjIikkiwL+tF9KPjAmAhyrEe3iGoCEwELcM7I3fERyIAK8Qnduu9sckduk7cOLSaTybHoIe4TJgNmpfuYRze4t1HpO67QyuvlxvfJ09Avw1XD17ANk+3ctoArzHHLQev4pX6+K11hGPur9ew7Fn5vRsk4eBdmrxWP0yznddwvnj25DQo2316LyqH7R11+VR0Ilz772BhoyJ8PAIR+CiPThx+Qy2ZoZ3v7ar13Dpr5sQprMO/fXOQevxSzjfdQn7V4f3qe1ERERERETWShIBflNQz8Pl24MDMVxrmZiRwQZnq9fee/9ZxGg86Sf2ZeRy8OxbV3BiS47mb/1w6Vv7Wo+wbnqAP4nX37yq2suvXKY7wIcg4ZmTuHSkBcHqx4dtwpGrJ7Ax3nCbjIfgcKw8eAlHNtRjb9dJtCbp33+vAK/84eCvTYk9Xu/5/WXdr+3UCbz+3iV0VsRrrUNvvUnbcOzdAyhrPYHzByvhcc+2k7UKTFmOkrqNaG1tRXNdORamxCrvGzMHC0sb0NzaitaNDSjJngF3jxAoPMIQMbcYVU1Po7V1IzZUFWL6GNX60kvR2tqqshF1pUsQ661/eytaW2uxcKL5X7tUuQdOx8zFa1BVsQwTVO9JbG4tNhRkqt6jJ5BauAFVi2fA3SMW0/PXo6mlFa0tG1CqeR9J6iYsrkVrXQHidW5PQ25dK6oXT9O6bQqyKp9G8bwnum+buBzVWmNSZ+yrpZeidXWW1m3TsLBGd+y6pxWhSa8NM1e3atWi6rlqlmOCus3q52ysxrJZ8arlslDYWoqZqsfob5eeTAh78NdDJBU9PjO1Pje1PptbmupUn83TsLBGf/lWrfEbhukrm1Gbl6b1PLpjjoiUJBHgXwwxfL57e3CgznLDPUJQGRBkcG+8WtEocQN86pbTuPjWDmXQ9ghBzz3wWWh78wpeb52j+ziTA/xRlKXvwIlL3Yeeawd4RfwWvH75DVSrDqMP3vAmrr65RfXF2YQA71OPzsvK4L98/yWdHwyU7hXgy7C3q+eh8IqCTpxXvx7Va8suE3DuvU4s91GvQ/dxmtAfvwWvXz6KMp97tJ2s1FQ8ta4ey6ZFw90jBCOmFKC6qQgpHk8go2QjqnJnwdc7BO7j5mNFXT1yp4RAMaUAtY2lmBMZAYVHBKKzy7GhYgnCPUJ0v/B7x2PmqgaszU4wEATo/k1Ddmkllj25AmtUoUjZ3zOwqKYeeclhcE8tQv06VbhPLcKG0lyM8w+B+7insLppLTJGmfs1kBgmLK5FU1M9VqR1h1v3tCLUNjXrBvgpBagqKkVJRZ5ynHqE6IRqhUcYfJMKtP5WuWeAfwIZJVUoXF2j04aZq1vR0rIB+alhPZ5rwuJaTdtGxC5GcaNqu6IdJoJyULyxBouSouHuEYbQWUWo1f6RwITXY+73iOjB6Ids/c/mDCyraeoeax66Y0wjKAfFFaUoXFeE6d7G1k1ECg+JBPgVo4KMBvKmwMAeyxvbG/9ZxGi8EiriLPQ6h86r6Z8Dfw1X334RGQG6j72vAO8Rjtnbz2gOPdcJ8B6p2Pim+jB65V7wIxviddrUlwAfXPcGLqmDf0Enzp/dh/k6bbtXgDd0v+o16AX4VI9EVL5yCWd2r4RHjwC/HDvOXsLeAv3XZrztZK0SMH9tE9bmZiIiMAwKjzD4jovFCI8sFDYVIUVr2cDJTyIxUvnlYG12gtY6ZiOvvhxzg0IY4AdUFgr1Apd78krU1qxFcU0NFqr3WPrHIiRQ9f/ec7BsXSGSzd52EsOExbUozCtATUkO/D1CoNzLVoPcvFKtL/Cq26aEYfrKcmRFqR5vKPDWr8Rk7ee4V4CPysPakhz4R+WhdOU8zR73matbUbh4GaoaipDiHWI0wCs8QuA/vxz1y2ZDJ0ykl6KpIFPreWMxcXY6xt3H6zH3e0T0YPRDds/P5u4xpPzbUIAPz6lC8bwnEJ5TrvVjGwM8kSGSCPA7gg3vge8txBvbGy9egNc/dL77dp1w6TMR2dtP46L24e0e9xvgQ6DwWYmdZy/hcHWiXoBX7nW/dKQFwWGbcERrb3zfA7wy+Gsmr/OpxP6u97BzkfYy4u2BT/UIgSJyE45cPoOtmYt1A/yiA3hHa/K6hGdO4upfN6n6kAHe5vinYE5+JdY3Pd192KnOl2FdM1e3olCnBrW+1Osc9vc06suMHELPMC+CngFe4RGBOSWtaF79JEboL++dhLkltVg564kBah/1twmLa7F6bjKyKtcpg2xQDoor8hCerhXgvedhxRrVnuopBVijPoRW/5DzxmosSzNwCL2xw3g9QrTCwBpik.C5DRpDydvU2YsLCGtQXZMK9lwDf/SNBd5gwuAdR7UFeD5Hk6IVsQ5/Nej+09Rw/U5C1RrXnPSgHq4vVP/gxwBMZIokA/0ofrvtuKMQrPEIQPTJY51rw74h0HXjlofPtmO2jf5+BcKkdwNWPv98A7xGC4DIB594T8NJf9Z4nrAWvXjqKuqY3dc+H72uAj9+C1w3MNK85d90jBH09B145eZ7u6730cr3yPHbt16bpSwGdWgF++f5LBma97+2cfrJa3tEIGRetObfdNykfVY1FSBFhD3x4zrru8+24B74fGNgDn1qE+nUlKKypxSLtc4a945G+uhaF6Qw01kT9Rd1/3lrU5KVp9rIptAK8/7y1aNEO4E2qL/K9/Ein0eseeOW59trhviJnChQe2j/yTcNT62qRNz9ftD3wD/R6iCRHhD3wUwpQq/MjnOoHPwZ4IoMkEeC198BvCQrE2tGGD6nfpjexnZp6b7xo14FP2oLXL53GlsxwA/cb2AO/84zW+ehKDxLgFapDz3tefi4e1Ueu4OKlK+isuNes7T1vS3jmpOqyc923KWekfxkrNT9UiDQLvVaAV/gsxta3r+Gqer0+ldjfY+b5OWg93tus+mS1vLNQuLEK2fGqc+Ajc1GysQSpmvPs0jDC437Pgc9EfkM55o4JYYDvF3oB3ns28uqUwV15KH2+8ugHj1jMZHi3Spov6t7zsKKuBlU1pZipOuJF+QU+AU9WVOHJiO7HTF5Wq9xr/qABPrUItdohO2ghSiqVe8a1j9JxT1iOqo1Po6VHgA+Db/w9zoGfEgGFzjnwD/h6iCTnwc+BTymoR35q9zr955erfmxjgCcyRBIBfrpPsCZ8T/QOhsIjBKuMnBe/wsgkdcv8xQvwRq+l/nI9DF0H/tyJV1CZEt5zHfcd4ENUh54bOYddZ8K3EPQtwBu6FF0IlOeiX9X6QeDeAb5P14HXDvAeIfBYdABnVOv1WP2ygXPvVa9N67rz+v3PQG+9tGd7bmla3z0r9Jh5WLauGS2q2wvmJhmYhf5pNK3Tm4Ve6wt/eHaV8hBazkLfD7QDfBgmL6tHdW73lQJSClSz0OsdWtzaqj9DOUmV9hf1+Lx6NKnPQ1cH+Kg8VFRqTfTmEQLFFNU58w8U4MMwfaXu5HnKYFGL3Cn6p9mEIXZxjU6A754pvhK5xmahTyvU2sYUI/2JsAd/PUSSYyBkG71CjJJOgPeehxV12hPXhSh/IKspQLxHFgr1PhsK9U/RJLJBkgjwi1Th+80xuoe/GwrxtyJGY56BS8Vpz2Rv7k4nIiIiIiIiMpUkArw6fB8ZEwB/L937agN6TnB3K2I0pvsEa5YZNyJYZzI7c3c6ERERERERkakkEeC1J7E7PTYAS/yDsHZ0kNFLxX0WMRofhSvPl98SFIg3x+guZ+5OJyIiIiIiIjKVJAL8vpDeLyNnKnN3OhEREREREZGpJBHgD4Xc+zJyDPBERERERERkzSQR4P29QjBmRLDGuBHBmOSt/P/ZvsF4JTQA+0MC8E5YADYFBaIyIAiVAcrD7DN8g1AbEIiWwEBM8g7GEn/Ds9QTERERERERWTJJBHgiIiIiIiIiW8cAT0RERERERCQBDPBEREREREREEsAAT0RERERERCQBDPBEREREREREEsAAT0RERERERCQBDPBEREREREREEsAAT0RERERERCQBDPBEREREREREEsAAT0RERERERCQB/RrgiYiIiIiIiMiyGAzwMrmCLAjfE6KBxTFHpmLNkJSxfolILH94RIZjof5kAAO8DeF7QjSwOObIVKwZkjLWLxGJhQGeAZ7k/GAlGmgcc2Qq1gxJGeuXiMTCAM8AT3J+sBINNI45MhVrhqSM9UtEYmGAZ4AnOT9YiQYaxxyZijVDUsb6JSKxMMAzwJOcH6xEA41jjkzFmiEpY/0SkVgY4BngSc4PVqKBxjGny87BFX4BYRgfHY/x0fHwCwiDnYOr2dtlSVgzJGWsXyISCwM8AzzJ+cFKNNA45ro5D/dBbHwyvP1C4eDkCQcnT4zwDUZsfDJcPfzM3j5LwZohKWP9EpFYGOAZ4EnOD1aigcYxpyR3dENsfDLkjm497rNzcEXMxCTYD3M3ezstAWuGpIz1S0RiYYBngCc5P1iJBhrHnJKPfyi8/UKN3u/lEwT/wHFmb6clYM2QlLF+iUgsDPAM8CTnByvRQOOYUxobHgNnV2+j9zs6e2Hc+Dizt9MSsGZIyli/RCQWBngGeJLzg5VooHHMKYVHxsHR2cvo/Y7OXgiPZICXyVkzJG2sXyISCwM8AzzJ+cFKNNBsfcwN9/THcE9/TJyUgpF+IZq/9Y30C8HESSmav83dbtYM0f1h/RKRWBjgGeBJ3r8frIPtFZDZOfe4Xe4wHB5eo+EXEIbgMePhNzoEY8IjMWSIPR76zW/h5jkCbx77G3a1vwg3r1Fm7yMiMdn6djBxahqCQiMxJnwCgsdEISg00qDgMVEYEz4BQaGRSJyaZvZ2s2aI7g/rl4jEwgDPAE9y8T9YB9u7QCbXDe1OLiPhFxCGkLAoxCUkYkJcAjxH+mCo3B4P/fa3GD50KEKHD0dSZCRa6uvxp0GDULJ4MXwlNIHVnDoBgiCgNtP8bSHLZuvbwdj45AF5jDWx9Zoh5ZUZ/ALCMD46HuOj4+EXEAY7B1ezt6svWL9EJBYGeAZ4kov3wTrYvvv/hwx1hZd3IMaET0DkE3EIDA6Fg4Mj/vDQQ/D38MAj//Zv+O2gQXAYNAgj//M/0bR8OapmzcL1K1dQOWkS5tjZITo6HjK5Ao5OHvd+/shibBWUAVqfGIFaHc6Nqc0UN8BHrNqu+xwd+7G5vgDJo3hJLWtg69tBBnjT2XrN2Drn4T6IjU+Gt18oHJw84eDkiRG+wYiNT4arh5/Z23cvrF8iEgsDPAM8ycX9YHVw8oTvqFAEBI2B/6jRsJPJ8K+DBuFfBg3CkP/6L4x3d0duUhJGDBqElD/9CRdOnsTt77/HxlmzsMLTE/kjRmBNWBgO1Dcgb/pM1BSXISA44t7PrQnw7Xi6pg7VWhYnPPjrisvtXt/TO5Whemer7nP0S4Df2Ybqmka07jiETkGAsK8Bc3zMXzP0YGx9O2gsjEfHTEZsfLLqKJ6+PcZW2HrN2DK5oxti45Mhd3TrcZ+dgytiJibBfphl/7jL+iUisTDAM8CTXJwPVkcnT4RFPIFxYeEICgxERFgYfvcv/4L/GDQIE7y9cfJvf8OxF1/EzY8+woapU5H8m9/gyqlT+PTyZezNy8NaT080jRqFjoQEnF66FBVTpuDVF1/s+wzUmgDfgDkGlxmJsCdrseXgYQiCgI59z2Pd/CjYq+5Xhu/tKFtVh92dArauMv68xoK6+vb61floau+AIBzGwbYyJGoCtztC5htvgzZNgK/L0jw2arXyts6mRRiutUz96kJs7uhe1iu5WPX8AjoP7kTTqlR4qdbrlVyMJvWPAZ2HsKO5WNO+7vVptf/5KkyPmIOy55WP6Tz4LPInWPYXRSmw9e2goTBu5+CK9LlZyMjMNhhUGOBtu2ZsmY9/KLz9Qo3e7+UTBH8LP93MFup3RnEbCmeavx1E1o4BngGe5OJ8sIaGRSNp6gyM9A2ET0AYdh44hJWTJyPo179GZUwMinx9UREaijOHDiJj0CBsDgnBsRUr8HxICPb7++NsUBDOTJyIFyZNgtfgwZiQmIjps+dBJlfAbmjPvXE93CPAe+W0qPZgb0F9TQu2dQgQhH2oSVfObK1/iPyDBHih4wU01TTimd3KoL6rOAkyuQLD0+uwVxDQuXuzVhvaUTKlZyDuGeAVkHnmokkQIAiNyBxm4DD7uizIIguxpVO/DYfRlBMIWcBSPN0pQOjciZpleSjYsBOdgoADdVk6PwgInXvwTEN3+zs7O7D72UbUP7tH2YfbihFhAXV7fx7HltSHcKfgV7hb8Gt8mSrHRImOOSkzFsZDxkYjZGy0SY+xFZZcM3K3CMTOX4XSqo2oWBJjdDmXzCo0t7RpWYsZFtB+Szc2PAbOrt5G73d09sK48ZZ9uUWLqd/wfFTp1KBKdT7GPuC6GeB7E4DEZTVY39yG5pZWrC/LR9wIc7fJeswobkOVzrZ3LgpN3L5KqX5NDfBnUpPwbdd5aP/7tus8zs5KMXvgZoCnBxoIYq7PxV6BguRpWOHpibRBg5D961+jxMsLb7e04OWkJOz4zW/wVw8PvDlsGC4PHYqL3t54LiYGHu7umPOv/4rowECUVa6DvaObwUNpDTJ2Dvy2YkTI41CwTRmWi+KVy9snV6JdECC05cNf3h2+W3JDDe4R13bPPfDzVYF8SrnWc4Qht02AIDyHvFBVG9LW44Ag4EDl7B7PYTDAy1NQslt5pEBBZPcy7RUz4aRaJqXyIAThIKrSVG0ILcAzWq9T53nUPwhsL0GU1nM25agu15XZoGzD00uVe/CHPYX6Xo9ysHyK8Y/gTu4jeMHLGTInB7yz8N9xPdZJ8mNOaoyFcW8/43saGeAttWZikFNRj9JlOVhSrv8lUtfYJfW93k+GhUfGwdHZy+j9js5efT9azUwssX77Hlj6FoakFIAG2tjFdaivWIYJbm6QOYYiIb8OjWXZ8LCAtlkDBnjj3s2cibvffw9D/3758Ue8t3CB2UM3Azzd90AQYz2PK7wwOXoi8sPCUeLujoxBg3Bo6VJ8eesWPjl8GCdjY/Ha73+PU//5n/jHoEH4UC7Hs2FhSElIwBg7OzgPG4a9ra0oKi3FzFmZkMkVGNKXve9yhfFz4Ivmw1+ehdoewVN1W2cdZslNO3/9XgFec7u6TduKEaFpgwE6IV3JcICfjYqDPQN899EC6h8qjP2QoXcIvYayX9Tr07RfHeA1bTDUj9JSO+03+CrZQfN3buJD+HG2XLJjTqqMhfHB9i5Gf7RjgLf8mun5JVJXStEmlGb6mr2dUjHc0x/DPf0xcVIKRvqFaP7WN9IvBBMnpWj+Nne7DbHE+u0RWBzjsKCsCY0tbWhqrMfK2RGQ6+yxVwYij4R8lNa1ormlDY115UgPNLI+UknC0rp6LArX7uuZWNlYgwX+MVhUrXXfxEKsr1qCUXIFPKYWoapxk2qPfS7CHRXKIyjK12JV3Sb+GKiltwA/dkk9qktKVDXbivWFc5U/nDhGIKNEWe+NdeUoqeyuX0vv+74G+OMRwbjz8Q0AwDfn/o6/L0jHVydP6IT4H27dNHvoZoCn+x4IYqxnsL0LBg91xciwaBxZuQrbH34YP92+jZ8OHcLliRPx0axZ+D49HT+OGYNjU6ciISYGv/nLX+Dh5YX29nZc6OrCrLmZCAgIRFzCVM06+/T8vR5Cb0kB/nmszc7BvAVaknpO0mfKIfQ9A/xeNBToPcesBAwPzUdbpwBh30YsjBuH0UF5aLCxAL87/Vf4Ksmx+7boh3E33W7A22Hr20HOQm86KdRM7wHeDWklbaiv6w5Iy6cGmL3NlixxahqCQiMxJnwCgsdEISg00qDgMVEYEz4BQaGRSJyaZvZ2G2KJ9asfuKOWNaK+eB68HRUYFpCNokZ1sNTemzkSocnzMSXMCzK5G7yzqtFUlG5wfaRmaG9wDBZVN2HpRAVGPVWr2W5ELWvE2uxQyNyzUFJbgqn+yj3201c3KW8Pz0dVYzlm+fecJ8WW3SvAN1cXIcHfDbIR81DUWIMF/gq4zK1E47oViFQoIPefh8INqvqVQN/3NcBfyM/VBPVPD7+kuf1yaSG+euu45r7e1nFm0zv48Ye7AH7Czx8exqXxW/Bdj335l3Gj4A38qP7z7g/48e8bcSbUHzeu6C7549/yVOvOxOef3sV320M0z3XjCvB/H7bjlPZr+NsXwBdv4AIDPBkaCGKsZ8hQ5fVoRydMxem4OFx2d8fH8+ej0ckFrXPm4e01a5Dl4IDFU6ci5cknMXXaNEyMicH4iAiMCwtDUFAw/vTHPyB38VPwDww37fl7DfB9P4S+/wK8ug0HUT8/UPWYkZi+LB9Rw3o+hymT2HUHeHfMqVOet7519STVqQDuGLOwQDlzvX4g1/wgwAA/0O2w9e0gA7zppFAzvQd4X4ybloPpcb6Qy93gPXst6htLkeho/nZbKmsaJ5ZYv7qBOwo56xqwOLL7/ph8VXDRC6DyyFyU1ragSb1nvniugfVRN2MBvgUrkhSQBS1BRdUSjJLHYFF1FTLcFZDNXNtjnoKGlanKECnCfAXW5p4BXlWjyn5X/jCVUrQJRbPddNZROFMafd/XAP9Bc4PBAH8s1B9/CwvA50eFewT4tfj6n9fxaUYIjoVG4PLJL3DnlZmq+/Lw5ReXcUO9bMEb+FEdtMen4n8++l98vU4Zyr/bbmDd2QK+v/4R7lzZguOaAP8Dfvn+Gm4mqpcrxtef/4BfGODJ2EAQa12Pu/nicHUtPvf2xtZRgQh180F81ER0LMzFzDFh+PVf/oJHHnsM/+/X/wGnxx+Hvb09HB0dMdTeDv/6q99jXvJ/ozT/CcgfN/EwQJEmseu/AK+AV2YD9momiatTTQp3GA0LfHo8R18uI9czwCtgP6FYOYmd0IFtzXWobn4BHYKAF4qmQBZfhl2CchK7jTV1aNrWYXOH0DPAW4bY+OT7Yu52m5Pl1MxcFBqZ+Oteh9DrisPi9co9cOZ/TZaJAb5/3V+Aj0LOuiasmhmGYXKFMuwwwN9Db4fQKyCThyOrqhZZU/NRVZYNF3W/lsyDXH9dFhQiLcnklS3iBngL7/u+BvjLa1YbDfDnF2fjh1s37xHgM/H5p1/g263LcXK8/n29BPiYDHx6jwB/7shH+GZjHG6+/w9NYL9x5Qt8feZDfH8gTrnculP44cwpfMcAT8YGwoOuY7BcgdHuvmicNQc3VxTg2n//AfYuIzFsuA9mRsXBwckTQRHRCA0MRFBgINzd3RESEgIfHx8MHz4cI0Z4wWGYC+ZPd8aq5TMxzMXPtDbc8zJyvV/CbSACvLINVWg1cok3bT1mmO/Yj831BUge5d5jGf0Z872SC1Cnuuyb0LEfm6ufQsgw5fNH5bVgV4fyEnJbystRf1CAILQg29M2AjzPgSepkkLN9BrgXZ7AlPSpWpNpMsDfi7EwHh0zGbHxyQZPMWOA7zvTDqEvR5qjAsq6bcTyBC/lZGwF9QzwfTB2cR0a160wOomdT3YNamo3oGSuao4M/0Uoa67DYvURO1MWYGqwm0WFSEuiPhx+gpsbZHIvhGRVoUE1l4CxAG/0EHoJ9H1fA/zpaZM1Af4z4bDykPjUpB7nwfe6nhnV+Pzq5/jl7k/46cJ2vKcJ8gYCvGaNd/HTe4YOoVcvn4cvP3wbV0L9cXz7RdzeG6cJ8F+ua8ftmwLOhfrjg/c+w9drtzDAk/GB8KDrsHd0Q7hfCJycvbA18glsiI6FTK6AXOsLxnB3X4wOGgf/gLEICB6HgOBxGBWo/P/RQWEIDBkHL98wJKakw9llpNn7hayPYvwjuLP0YeznLPQkMVKomR4B3tEXI3x9VXtyJiOvdiMKZ4fyEPo+MhTG7RxckT43CxmZ2ZA79jwXlQG+7/o0iZ1cAZk8HPMqWrsnsZtahOrmNjQ3N6G0tAYNqr3GDPC9ucdl5NyzUdpciXT37tu6J1LbhIbqIiSOUFhUiLQsAYhbUqXp3/qqUqQFKz3LKIAAACAASURBVLcPxgK8TD4O6fecxM4y+76vAf5YqD8+2b0DAPDzP/+JL4+9jv+7e1cnvN/c2963dY1PxbV3+3YI/YW/fYbvDySqQrmBPfA6Yb/7vHflsiG4ceUTfJ67Ed/efAMXQhngqZeBINa6Btu7YM4T8XhM64vFkL5OREfU7x5Hc8rveB14khwp1EyPAD+5CPXNpUhS/S2PzO2evXtDNfISOIldb4yF8ZCx0QgZG23SY8xNCvVLRNJgSoA/HhGML14/2mPaOQD44vWjOBE1xvjjE1/E99+cxbUp3efA//jGU/c+hD6xHbe/Vu5hNxTgr5z6DN9sVP8dh1sffYhbid3LHt90Hnc+/wx3jmTiGAM89TYQzN0GIlvCMUemYs3YHmNh3NsvFN5+oSY9xtxYv0QkFlMCvFpX3kJ8snsHvjp5Ap/s3oGuvIV9eFwI3tt1XjUL/V38cvM4rmommOslwIeG4OqZr3F7b5yBWeh34uuvL+OG1jn1777yCb5/KVEr7G/ANz98gs8y/a0zwNf/P3+c+LdgvPWrILz1H4F469cBePs3o/D2/xuFtx/yx9v/5YeTv/fByf/2xsk/jsTJR7xw6k+eOPVnD5x6zAOnZG44PXg4Ttu54rS9C844KHDG0Rlnhj2OM07DcEYxDBuchpm9UAdiIJi7DUS2hGOOTMWasT3Gwvhgexejl1hlgCcia3c/Ad5WSCLAn/j/gpUB/t+D8NZ/BOCt/xytDO+/VYX33/ni5B+8cfJhb5z84whlgH/UE6f+4oFTMndleB/iitNyF5we6oIzDs444+iEM48/jjPOw3DWxRFnXR1Ea6+l4gcr0cDimCNTsWZsD2ehJyLqiQFe6gG+n/e+n3V1wNnhQ81eqAMxEMzdBiJbItYGlmyLueuWBhYDPBFRT394hAFe+gH+vve+u/Vp7/tZN3uzF+pADARzt4HIlnDMkalYM7YnNj75vpi73YawfolILAzwEg/w/bP3/XHl3ncX5d53BngiEhvHHJmKNUNSxvolIrEwwEs9wP+7KsCr9r5feekLAJdxU2vv+81zAM49i78/9wGAT/FVijtOD/bG/1wE8M0JfNh8QXd6wM+O4H2tve9n3RngiUhcHHNkKtYMSRnrl4jEwgAv9QCvt/f9SocqwGvtfb95DsB7z+BU5CH8AODO8xE4Pbga/7wD/HJ6Hc5svADgS3y7ZhIuTp6Ei3FBeFdr7/s7HnKzF+pADARzt4HIlnDMkalYMyRlrF8iEgsDvDUEeK1z3690fK4M8FrnvmsC/F9y8PWnwC+nanA6/Sh+wg/4bp2XKsB/hv+d3/Pc97Pu9njH087shToQA8HcbSCyJRxzZCrWDEkZ65eIxMIAL/UAr3fuuzLAX8JNzbnvI3DrPVWAf8wD117/GvjidVzfeg24ewG3XBWqAN/976ej83T2vr/jNcTshToQA8HcbSCyJRxzZCrWDEkZ65eIxMIAL/UArz3z/EN+3QFea+Z5TYCXueP00rdwFzdw58oPwD924j0HZ1WA/wLfrk3ApcR4XBzrqrP3nQGeiMTGMafLzsEVfgFhGB8dj/HR8fALCIOdg6vZ22VJWDMkZaxfIhILA7zEA7z+zPPKAP8PfBY+A10R03He008rwLtpzn0HgB/2TVbOPN/SpQzw5coAfylhNN7V2vv+zojBZi/UgRgI5m4DkS3hmOvmPNwHsfHJ8PYLhYOTJxycPDHCNxix8clw9fAze/ssBWuGpIz1S0RiYYCXeoDX2vt+8ne+uNL5ue7h8C8vVAb4822q676PwK3zdwHcxFdJquu+t3TpzkL/uYD3tfa+vzOSAZ6IxMUxpyR3dENsfDLkjm497rNzcEXMxCTYD3M3ezstAWuGpIz1S0RiYYC3hgBv8LrvI1TXffc04brvjrrnvnsq976/6239Hzr8YCUaWBxzSj7+ofD2CzV6v5dPEPwDx5m9nZaANUNSxvolIrEwwEs9wGvtfT+pNfP8yUe8cOpRT5z6i4fy3PfBbjg9xBWn5a44PVQd4J1w5nHjM8+r974zwBOR2DjmlMaGx8DZ1dvo/Y7OXhg3Ps7s7bQErBmSMtYvEYmFAV7qAX4A9r6/62P9HzrW8MHqkVmFmvwkyOUKyBxTsaKuChkjzN8uIkOsYcyJITwyDo7OXkbvd3T2QngkA7xMzpohaWP9EpFYGOAlHuAbHh7Z73vfGz3kZi/UgRgI5m7Dg4vBonV1yAlXYOySOlQujrGANhEZZh1j7v4N9/THcE9/TJyUgpF+IZq/9Y30C8HESSmav83dbtYM0f1h/RKRWBjgJR7gSbyBYO42iEE+sRA1FdVYW1uIGEfzt4fIGGsZc/crcWoagkIjMSZ8AoLHRCEoNNKg4DFRGBM+AUGhkUicmmb2drNmiO4P65eIxMIAzwBPcmv6YI3AU1VtKH+Kk16RZbOeMXd/YuOTB+Qx1sTWa4akjfVLRGJhgGeAJ7n1fLDKk0pQU1aJtXUlmMw98DZBrA2VqcRot7n7zpwY4E1nrlonEou5xxARWQdzb8tsAQO8BFjFe+IYh8XrarAgSIFR2TWoXBKnnNCOyAJZxZh7AMbCeHTMZMTGJ2OwvUufH2MrbL1mSNpYv0QkFm5Peu8bBngbIf33xA1BT9VozUKfhKW1yjBv/rYR9ST9MfdgDIVxOwdXpM/NQkZmNuSObn16jC2x9ZohaWP9EpFYuD3pvW8Y4G0E3xOigWXrY85YGA8ZG42QsdEmPcZW2HrNkLSxfolILNye9N43DPA2gu8J0cCy9TFnLIx7+4XC2y/UpMfYCluvGZI21i8RiYXbk977hgHeRvA9IRpYtj7mjIXxwfYuBs9/7+0xtsLWa4akjfVLRGLh9qT3vmGAtxF8T4gGlq2POc5CbzpbrxmSNtYvEYmF25Pe+4YB3kbwPSEaWLY+5hjgTWfrNUPSxvolIrFwe9J73zDA2wi+J0QDy9bHXGx88n0xd7tZM0T3h/VLRGLh9qT3vmGAtxF8T4gGFsccmYo1Q1LG+iUisXB70nvfMMDbCL4nRAOLY45MxZohKWP9EpFYuD3pvW8Y4G0E3xOigcUxR6ZizZCUsX6JSCzcnvTeNwzwNoLvCdHA4pgjU7FmSMpYv0QkFm5Peu8bBngbwfeEaGBxzJGpWDMkZaxfIhILtye99w0DvI3ge0I0sDjmyFSsGbJzcIVfQBjGR8djfHQ8/ALCYOfgavZ29QXrl3oj5dqWGmvoa25Peu8biw/wM4rb0NxiQHU+xsoVkDlGIK2wFvXNbWhuacX6snzEjTDy+OaNqCichwBH/ecJxYKKNjSsTNXc5jJzLRoaS5GovWxQLtY212NxpJvZ37z7ebPN3QYiWyLWBpZsi7nrlszHebgPYuOT4e0XCgcnTzg4eWKEbzBi45Ph6uFn9vbdC+uXjJF6bUuJtfQ1tye9940YBmgP/FwUttRjUbj2bW6YvHIj6tfkIMzNDTJHX0xYUoem6hUIVwXvGcVtqFoSA5lcAblbLOau2Yimsmx4aK87aAkqGlv0Ans4sqo2YW12uM5zNRTPhYsFvHn382YP5PP96S9D8cdHh5j9dROZCz98yFSsGdsld3RDbHwy5I49dxDYObgiZmIS7Ie5m72dvWH9kiHWUNtSYU193R/bk7CIWBQUluKFHbvxUsfLKCmrQvK02WZ/rffTN9IO8O7ZKG2pxtwR2svFYFF1C1YkKf/WDvAyuQIyx5lY2diIvAndjxn1VC3W58/FgooWrJzaXfTypBLUbyjBZEcFZCOyUdpci6wg879x9/tmD8TzDLZ3gUyuQMq0VOTmLsGQodI6ZIdILPwyS6ZizdguH/9QePuFGr3fyycI/oHjzN7O3rB+yRBrqG2psKa+FnN74uQyEpuf2wYA+PnuXXR1XcTZs+/iu9u3AQAnTpyUTL+o+0baAT6pBA3qQ+m1TF7ZogntPQK86rbKxVGqv7sDv092DZqK50KuWTYcCypasTY7EjH5jahfmap1n7QMyAernTNkcgUeGzIM1dXV2Lx5M7xG+kMmV2CwBfQB2YrHsSX1Idwp+BXuFvwaX6bKMdEM7eCXWTKV5deMGxTByZi7rAoVG2r1jojT5ouMMr3T3ornWkD7LdfY8Bg4u3obvd/R2QvjxseZvZ29sfz6JXOwhtqWCmvqa7G2Jy7uvvjgw4/w3e3bKCgshYOTp87901MzcOPGx/ju9m1ERMebvP6QwqO4+r8/KX8cuPMpzm5Kg6P6vqpT+J87dwEAP/3v+9i/0F+0vpF2gJ+5tvtceO0CXlJ/zwCvuW3CKtQ0lmCyXAGZfy7WNlci3b17WfnEQtRsaML65hoskOjedzEHgjGD7V00e9tXrlqNc+fO4bXXXsPu3bsx2F73fhJDGBa2HobQuRX5keZui2VRjH8Ed3IfwQtezpA5OeCdhf+O67FOA94OfpklU1lUzbjHITl9Kvy1bwtfjrXVVcibvxJlPU5p0xaDRdW93U/6wiPj4OjsZfR+R2cvhEda9hdvi6pfshjWUNtSYU19Ldb2ZNfuvfjmm28RGDLe6DJOLiNx4sRJdHVdhNxheN/XP+UAProL/Pzleexv242Tt+4CuIn9UxSQjd6GK5r7XsWV2wBun8IqkfpG2gFehD3wMflNWpPXhSOrqg2lmb5aywdgbnkb1hdMlezedzEHgtqQoa6QO7jiMbvHMfRxNzz6mAMelTnicWc3dHV14cyZMzh46BA++eQThI+PxqMyBzz6mAOGDFVgyFAXDLZ3hv0w0yYDnFMnQBCMq800X/9GrNqu256O/dhcX4DkUSKdaxRZjK2CAGFbMSLkCsjkYchp6YDQsQVLGeB11E77Db5KdtD8nZv4EH6cLR/wdvDLLJnKomomPB9VLWsxw+D9huak0ZaOVc1VyHDvh3ZZmeGe/hju6Y+Jk1Iw0i9E87e+kX4hmDgpRfO3udttiEXVL5mdNdW2pbPGvhZjezI5KRUAsCg3X+f29IwsrC5eq3Obf+A4fHf7NtZW1PR5/X5brwEALmxS/mjiuOkyAOB8swKy+vP4GcCnwpOQyRXIPPolgM/wSoY4fSPtAO+ejdIW/fPSY7CoehMKZyrDYe/nwKdiRaOBGe4rcuGj9dyGfgSQGjHfk8H2Lhhir8Dm557DuXPnUF5ejuaNG/HMM89gxowZOHXqFGpqajBjxgxcvHgRc+bMwfraWjy7eTNWr16NY8eO4cSJE3BxG2nS88bl1qG6RunpncqgvLO1+7bFCebrX02A39mG6ppGtO44hE5BgLCvAXN8RHiOHgGejNmd/it8leTYfVv0w7ibbjfg7eCXWTKVRdXMgwR4x3koatmI9XWtaG7ZhIbqIiSO6Ic2WoHEqWkICo3EmPAJCB4ThaDQSIOCx0RhTPgEBIVGInFqmtnbbYhF1S+ZnTXVtqWzxr4WY3tSW9+Eq/94v8cRwJue2YIbNz7usfxzz2/H0dfeuM/n80LF2Tvde+Bj9uKDu8Cdi5sR4pyA3R8AuPMuKpzF6RtpB/gHnIVePrXUwKXilqBC70cBBnjDZs+Zh0uXLuHChQtQ/zt16hQqKyuxadMmNDY2or6+Hjt27NDc//333+Pdd99FY9NGyOSK+z6sXr03vsded59UFDTvRocgQOg8hB3NxUhUB+hhUcisfh77OpSP7dj3PNbNj4K9XAGZPAu1ggBhWyXyyrfiYKcAoWM3mvISEZvXgl0dAgShA7uqs+BloD2aAF+XpbrNHVGrlbd1Ni3CcNVy9mOfwrrnVeG+Yz82Vz+FkGFa9z23v2fbMxv0jjZowBx5HAq2CRCE7SiI1Frm6UrN6+88uBVlaYGQDZuDqoMCBOFZ5AYon2t4TkuPtlkLBnjLZA3Xpe1vllAzY5fUG7x0a+FM7eXuEeDd45A8PwMT3NwgcwxFWvFGNBTOlPRRbP0lNj55QB4zECyhfk3VXe885UNs1lTbls4a+1qM7cmrR17Dq0de0/ydnpGFmtoN6Oq6iG+++RY1tRt09sQXFJbiu9u37+u5Qpov4DsA351rhp9cAZncC3E738ePmgT0FU5XRIvWNxIP8AoTrwPfhLUF6uvAuyGxsAU1yybrPY8v0tds0gnsDPBKj9kpD3t3cffF0MfdIZM7I2NuJgDg7t27uHtXOVFDRkYGmpqa0NbWhvnz5+PatWv45Zdf0NXVhbfeegt5eXn482DHB2qL4QAfh/wthyEIHdjWXIf6Z/egUxDQ2ZwLL7kCSeX7IAgC9raWIWdZFTbv0wrA6gAvCOjY1oLq5hdUQfowOjteQFNNC7Z1CBCEw6jN7HlYfM8Ar4DMMxdNggBBaETmMAVknvNQs0+A0LkHzzTUoWlbBwRBwK41KbCXJ6FolwBBaEftshzkVGxVtr0tH0EhMzAvvxHtggBhdyOWLZiBQGMBXjiM3c82al67cLAaKXJ3TF93EIIgoCnHHzK5O+bUHYYgHEZjlmUfQnU/GOAtj7Vcl7a/WVTNPNAh9HoiV6C6rhAx5n5NFsiavnhbVP2S2VlTbVs6a+xrMbYnXV0X8eLeA5q/d+3eC/1/2nvi0zOyAMDk53FccBS37gI/3zqKTPUedtX58d99+De80PYS/v7lXeD2edSOFqdvJBTg6UHf7Addx+igcairq8f8+QuwcuUq2Du6wGX4CHz88cf44ccf8X//93949913sWrVKqxatQobN27EsWPHsGfPHvz000/YvHkzVq1ahQ0bNiB4bBTsHFzxmJ1ycjE7UyaNkBsJ8NOrcUAQcGDdHNVe9fHIe1Z3z7O2hDV7IAgC6ue7QxPgd5cjQa6ATBOQ96AsWRnYo1bvgCAI2Lqq5wQgBgO8PAUlu7tDtn/esxAEAc8sU02kod4zfrAaKZrnr0TiMAVk8ghMXpCDeQtmIFCuMHAIvZEA35yr2qM+Cau2CxCErcgPV8A+s0H5g0DTIgyXz0bFQQFC50Ys8DR/bYqN58BbFmu6Lm1/s6iaeYAA7zQuFTMTtC7JwwBvlLEv0dExkxEbn6y5NGtfHmNuFlW/ZHbWVNuWzhr7WoztydbtO/H2ydM9bjd2CH1N7Qa8d/6Cac8zthXnbwO4fQGNY7X6fu+N7vPh5QoMf/aKzt8P2jcM8DZCjPdE4eaNkpISJCcn45VXXsHSpUuxalUhVqxYgeeeew5r1qxBUVERysvLkZaWhgULFqC6uhpr165FbW0tysrKsHTpUmzduhX5+StQUVGJLVuex8aWpzHSN9CkthgK8D0mktNQhVy9Q+jVlIFcfQi9kYCstf6+B3hVUFatw/gkfA2YIw/EnLp93RPgNVehICMGTup19TXAa55f7/5hWajtFCB0NmBOcjnarfTweZlcNQv90oexn7PQWwRrui5tf7OomhmTi7K6IiQZvL9ngJe7BWOEm+pHmgmrULNhLdL8eQj9vRj6Em3n4Ir0uVnIyMw2+MOXpX7xtqj6JbOzptq2dNbY12JsTwoKS/Hz3bvw8df9DrJr916DAf7kqTN4qePlvj+HOrzjK/x973PY1KZSkAJZ0SnlIfUf/g0vaGaot8lJ7OhB32wx1vOXwY7Iyn4Kr7/+OmakpmLEiBGYPHkypk2bhsjISCQnJ2PNmjXYtGkTZsyYATs7O6SlpSEqKgrl5eVIT09HbGwspkyZgpSUFGzfvh2Lc/NMPhe2twD/4obVmLcgR8tcRHm6I6VyHwThMLasScfYoHFIKt3RvwFe7xB6dZs3ly/Wa59qL/swP4x/sgxNz72oPAdfELB3/TxlyH7QAK85bP4gtm7bY7WHzys9juaU3/E68BbCmq5L29+kUzM9A3x8wUY0Fs5S/e2G8OwqrFed2lZfsUrn1DbqZuxLdMjYaISMNXy+pKV+8ZZO/dJAsKbatnTW2NdibE9c3H1x89b/6JwHb8yi3Hz8fPcuYkzpl+YLPQ7JV+5mb4VM7o+nDryPL1XXgde/RvyD9g0DvI0Q4z0ZMlR5CE5gSDgOHTqEjo4OzJs3D9XV1cjIyEBzczM2bNiAM2fOICsrC8uXL0dWVpbmXPj29nY0NDSgvLwcO3fuxKRJk7Bo0SKERUwwuS2GArz6MHFhWwmi1BPDjVuCvMxAGArk6kPo+yfA95zETr3MgYanNBPhOaUVIHeCO2RxeaisqcPabNW6XRaiQbN3XiFCgNfqH8F6D5+3JNwOKlnTdWn7G2vG9hj7Eu3tZ/zIFUv94s36JW3WVNuWzhr7WqztSdrseQCATc9sgYOTp8Fl5s7PwXe3b6Pl6WfM/rr72jcM8DZCvPfEGTK5AhHjn4Cvrx98fX3h6ekJDw8PjBw5EkFBQfD29oanpydGjBgBT09P+Pj4wNfXFzKZDD4+PoiKioLw6quorq7GosVLMGSoq8Hzc3pj8Bz4YZNQsOVw90R06onndpRigtwfC5qU9+3d3Ijqhs3Y3dkPh9D3dhk5nyzU7uueaE7dhs4NOVBoJrjbiZplOcgpbsNeQYDwbAGC5Iruvfmde/BMQylmBZge4DWH0eucK0+WP+akyRqvS8uaIbEZ+xI92N7F6OeipX7xZv2SNmuqbUtnjX0t5vZk+YoifHf7Ni5dvoLVxWsRP3kaomMmo6CwFK8eeQ0AsPm5bZCbOB+XOfuGAd5GiPmeqDcGcRMnIzc3FwuefBKnT59Gc3Mzli9fjvLychw9ehTHjh1DS0sLsrKy8PTTT+Pdd99FdnY2Hn74YYSGhiIicgKcXE27Frxab5eRy6tXXQZO6MC+52qROVY1QZbPHJSpLuHW0d6ConXPQRAEtK9JgWgBXq1jPzbXFyB5lO7kXPZjn0LZJsOXuetxGblNZZilebw7ogqeVb6uzi1YGn4fAV5zGL16Nnrz16U1s/XtoDVel5Y1Q2KzptmjWb+kzZpq29JZY1+LvT3xDxyHlzpexpdffaU50v2727dx8tQZTE5KNfvrNbVvGOBthNjvyRB7BWbMSMXhw4fR1taG57duRV1dHSZNmtTjVJDc3FzkLFyIHTt3ori4GAcPHsSSJUvw6GP2Zu8X2xKIhU8LEIQWZPPw+X5n69tBa/xC0d9svWZskTWNE9YvabOm2rZ01tjX3J703jcM8DZC7PdksL0L7B2Hw37YcNg5uODRxxzwqMwRzi4e+PTTTzXh/ZdffsHYsAg8KnPAo485QO7oCgcnD7i4+WDosJ6zYlI/SVimuTa8tc4+b2lsfTtojV8o+put14wtio1Pvi/mbrchrF/SZk21bemssa+5Pem9bxjgbUR/vyeD7V0wZKhyJvlp01PR1dWFy5cvo6ioCH8ePKzX83BoAKTXKU8d2FaF6T5mbouNsPXtoDVel7a/2XrNkLSxfolILNye9N43DPA2YkDeEztnZZC3d8ZLL72Erq4u+I0KhkyuwGAL6AOigWTr20FrvC5tf7P1miFpY/0SkVi4Pem9bxjgbcRAvSfqvfAFK1djz54X8Zgq1Jv79RMNNFvfDlrjdWn7m63XDEkb65eIxMLtSe99wwBvIwb6PRksd4a9o6vZXzeRudj6dtAar0vb32y9ZkjaWL9EJBZuT3rvGwZ4G8H3hGhg2fqYs8br0vY3W68ZkjbWLxGJhduT3vuGAd5G8D0hGli2PuY4C73pbL1mSNpYv0QkFm5Peu8bBngbwfeEaGDZ+phjgDedrdcMSRvrl4jEwu1J733DAG8j+J4QDSxbH3PWeF1a1gyRcaxfIhILtye99w0DvI3ge0I0sDjmyFSsGZIy1i8RiYXbk977hgHeRvA9IRpYHHNkKtYMSRnrl4jEwu1J733DAG8j+J4QDSyOOTIVa4akjPVLRGLh9qT3vmGAtxF8T4gGFsccmYo1Q1LG+iUisXB70nvfMMDbCL4nRAOLY45MxZohKWP9EpFYuD3pvW8Y4G0E3xOigcUxR6ZizZCUsX6JSCzcnvTeN/0W4ImIiIiIiIjIsjDAExEREREREUkAAzwRERERERGRBDDAExEREREREUkAJ7GTAL4nRAOLY45MxZohKWP9EpFY/vCIDMdC/ckABngbwveEaGBxzJGpWDMkZaxfIhILAzwDPMn5wUo00DjmyFSsGZIy1i8RiYUBngGe5PxgJRpoHHNkKtYMSRnrl4jEwgDPAE9yfrASDTSOOTIVa4akjPVLRGJhgGeAJzk/WIkGGsccmYo1Q1LG+iUisTDAM8CTnB+sRAONY45MxZohKWP9EpFYGOAZ4Ek+UB+sLhgy1FXnthE+QZgxMwNryipQsqYcySkz4ejkafb+IOpv3A6SqVgzJGWsXyISCwM8AzzJ+/eDdbC9Ar6j/DA5cTxkcgXsHFwRHTMJxSVl2LlzJ7Zu3Yb5T+ZgpG+w2fuBaKBwO0imYs2QlLF+iUgsDPAM8CTvvw/WIUNdIJMrsO3ZNMxIG48JccnY1NaGAwcOoKWlBU/EJGDI0O7l7RxcMNjexez9QdTfuB0kU7FmSMpYv0QkFgZ4BniS988H62B75X8jx/vi9ldFeGZzM7Y+vx0bGjcgPWMuhnv4mv11E5mLzW0H/Zrx5vUbuK7l1fKeyznMfA5vdH2A69dv4P2uv6F1ZvcpNSMbjus8/vr111Bm7tfFmiHqE9YvEYmFAZ4BnuT988E6ZKgCg+1d8Parqbj99Xo0ND6Nisp1mJsxFTK5s2a54Z4+GB0YiLhJ0cjLn4mI6Ajlffbm7xei/mJz28Hp7Tj7Tjum9rrcFLSd/ggntqTCRe6JsevfwNX39iFDdf/UF/6Osy+km/+1mInN1QxZFdYvEYmFAZ4BnuTif7CqD4tflBMF3FmEGx9txKtHN+KLy09iY10SZHIFvP1H47nnFuPmjWZ8989NAHZha1se3Dy9zd4fRP3N5raDJUfxwbFmjOxtGb9mvHn9DVQ6qW8rxysfvoPnpyj/LhI+wpsNIeZ/LWZiczVDVoX1S0RiYYBngCe5uB+s6kPnvXz98N1Hafj+bSd88/4CoQXNHAAAIABJREFU3D43FriZiKp1mcjOmojPbtYBP24Efm7AN5+ux5yUSDz6mIPZ+4JoINjadtBh3Ru4fuUizl+7gesfvo8zB0swWn+56e04q3NYfDq2vfN3bJuugEzuicq/3sDlrot4//oNfHD1XRxYGW7218WaIeob1i8RiYUBngGe5OJ+sA4ZqoCdowu2bwjDa01DcenoeNw564Mvjzji9v8U4bMPVgH/uxZ3Pi0C/lmMc28uQYi/Hx6zc4KdoyvshrpqJrIbbO+imQiP7iUMC1sPQ+jcivxIc7eF7sXWtoMjZ5ahqWwxvJwUcAivw6tX3kfHSr1LRvYa4EMwo2gTSrOC4CD3xNh1r+Hy1VewwmngXoO52VrNkHVh/RKRWBjgGeBJLv4Hq5OjC1LHj0aQ13icFqbjx5Mu+OZSKr7/ZCnufLwY391YDPxzOdpbpsLRTqSAHlmMrYIAQWjAHPVtPlmo3SdAEA5jy6pJsB/gfvVKLkDdc/vRISjbcHDP86hblgqvfnm+MOS0dEDo2IKl/RHgMxsgCAKEbcWIGOB+tEa2vh1M3XUeXftydW/vNcDry8SOc5fwYrb5X8tAsfWaIWlj/RKRWBjgGeBJLu4Hq9zRDesq12PHrgNoqK7DhVeC8MM7o3H7+nx8ezUdP3+Sgf+7NR9LM0Lw5z+7QGavgIOTO8aMm4D5Ty7EmrJKrK+tR0lpGVYVFmFy4rS+XVpOP8APm4SCLYchCAL21mX1U2g2zn56NfYKAgShA7s2NaK6+Xns61D9mFAQZ/b33GQM8KKyre3gKCQW1CN7QvdtBgN8b+fAe83E8uo8RGmWZ4AnkhLWLxGJhQGeAZ7k4nywqg91T5+bhRNvHYdw5Ahqy0vxwVEf/HghHt+eTwQ+TMSt44kYP9od/gHBOHN2HWLjo5AyIwP5K4uwbftOfPzxxzh+/DhefPFFHDp0CAcPHkRE5IR7t0EnwLsjatVWdAoChG0liBrWvZxXcjGa2jsgCAI6D+5E0yrtPeKBSFzVgl2qoH1wRwsKkgMhkysQsWo7BEHA9poSrHv+EDoFAR3tLcid4G6gPeOR96xyHU05gd23hy5F0+49aH92NaLlCsiGRSGzWh3sBXTsex7r5kepjhTIQq0gQNhWibzyrTjYKUDo2I2mvETE5qnb2IFd1eofJ+JQsE2AIGxHQaSiO3A/XYmC5t3oEAR0HtyKsrTu9nilVWHLwcPK1/p8C57epXcEg7ZeA7yqrVqPVffX1lUS/LFCImNOSjL2dOHykTqM7XEIvS/8I8fBRa6Aehb607uyDMxCn43d713Fq+tieAg9kQTZQv3OKG5D4Uzzt4PI2jHAM8CTXLwP1iFDXbFjZzt2727HsROn0VyxDDcPDsc//xoEvBWEvzb6w3WoAvOeTMI/v6wD8BxylyTqrGNddR3ee+89tLe3Y/v27Thw8CCmJKbc+/m1AvzCzAbl3u/OrSjQDtiRhdjSKUDoeAFNNY14ZvdhnZAdUaAM/R3bWlDdsBm7OwUInS3I9ukOpILQgW3NdWjapvwRQGjLh79+Wzxz0SQIEIRGZA4z3uak8n3KIwRay5CzrAqb92kFcE0oVrWn+QXlofidh9HZ8QKaalqwTfVDQ22mO4wGeOEwdj/biPpn9yh/0DhYjRTtvtB/PVYf4B/HltSHcKfgV7hb8Gt8mSrHRAmPOclwykTrm8oJ6K5fu4oTe5YrJ7Eb34bj187iGdVM8w4JzThi5DrwOteIv3ISuxdzEjvL4obw7Cqsb25Dc0sr1pflItzR0HK+yChrQ3OLluK5FtB+C+A+DjPL2nH4rS5cFaqNL5d9EF3Xb+C6Rs9TTRxm7sHZ6zfwarkFvC65BdVveD6qWvTqr6UNzdX5GPuA62aA700AEpfVaG0f8hE3wtxtsh4zittQtSRG67a5KGxZixkmrqNwpvlfS1+YGuDPpCbh267z0P73bdd5nJ2VYvbAzQBPDzQQxFhP5BMJeOWVV7B16xacfucCKhfNwImS36GrYQhWT5Lj4UeGoa52FoD1+Oet1fjln+XYu2MeZHIFHJw8MGSoK6anZeDqP65i3/792LFjB3bt2onI6In3fn5NgN+HvfuUwXdLQYzOMimVByEIB1GVpgr1oQV4RhPCZ6PioADh4HpMV4XuoGXPQRAEtOWFaQJp+xrVjwnDnkK9IEDorMMso21RB9ruMN5bSE5YsweCIKB+vnv3Y3aXI0GuQHdA34OyZGX7o1bv0ArJRgJ8cy6GyxWQySdh1XYBgrAV+eHdj921JkV3j7+VB3jF+EdwJ/cRvODlDJmTA95Z+O+4Husk2TFHtsOiasY9DsnpU3V/vAxagormGjwV5gWZYyhmlbSgZtlkA4+PwaLqeiwKt4DXYWHKDl/EiZfbsfnl87h+pJcAX/5a7/fLp6D1rQ/wwYcM8L3pe2DpWxiSUgAaaGMX16G+YhkmuLlB5hiKhPw6NJZlw8MC2mYNGOCNezdzJu5+/z0M/fvlxx/x3sIFZg/dDPB03wNBjPUUl5Zj79692LO7HS+/+iamhQ5H4RO/hY/sTwiPjMbKglm49tZc/HQzF99+uBh3by3Bh2ez4OjUvZd80ZJ8XLt2DQcOHMDOXTtRU1OD4Z5+935+TWjWotp7rlxGHXAN2FaMCEOPV9m6Ks5AIO0l8PYI8MlYXFOH6g1bcUDnPH3dQ+i1n6/7EHp1YNYL6HL9kGwkwNdl6b1+5f1z6pTPVZupuPfrkSusJsDXTvsNvkruvlxhbuJD+HG2XLJjjmyHRdVMeD6q9L4cumRWoblkHuTq22aUoWndcgT3eHw6VjVXIcPdAl6HhZr6wt97DegJW9/pOYeEltENx9El7MCL7zDA96ZHYHGMw4KyJjS2tKGpsR4rZ0dArrPHXlnzHgn5KK1rRXNLGxrrypEeaGR9pJKEpXV6P9o5zsTKxhos8Nf7QW9iIdZXLcEouQIeU4tQ1bhJ94ie8HxUla/FqrpNeoHVtvUW4McuqUd1SYmqZluxvnCu8ocTxwhklCjrvbGuHCWV3fVr6X3f1wB/PCIYdz6+AQD45tzf8fcF6fjq5AmdEP/DrZtmD90M8HTfA+FB1yF3dMOOne3YvHkzDh06iJaWZ2D/m9/C7g/2WJg7Az/e2YhNG9IRO2Yk9rXG4pfPM/DN5TT8/HEGJkSP0qxn67YXcOnSJRw4cAAvvPACZs1O71sbNKH5MLasmonMOuXh6QcantI7R3wvGgpyMG+BllkJGK5+/IvNWLFA9/60J/xNC/CaQ+hbkO1pqI3K8/RTKvcp27smHWODxiGpdAcDfD/bnf4rfJXk2H1b9MO4m24nyTFHtsWiasZAgB+7pF73UPjwfFQZOizZcR6KWjZifV0rmls2oaG6CIk8lFbHvQJ86q7zuHrhIq5+eAPXr13EG22ZcFDf71eNV68cR11wOrYxwPdKP3BHLWtEffE8eDsqMCwgG0WN6mCpvTdzJEKT52NKmBdkcjd4Z1WjqSjd4PpIzdDe4Bgsqm7C0okKjHqqVhMIo5Y1Ym12KGTuWSipLcFUf+Ue++mrm5S3h+ejqrEcs/zdLOB1WY57Bfjm6iIk+LtBNmIeihprsMBfAZe5lWhctwKRCgXk/vNQuEFVvxLo+74G+Av5uZqg/unhlzS3Xy4txFdvHdfc19s6zmx6Bz/+cBfAT/j5w8O49P+zd+9hUZV7+8Dp3ft9907ljHgcZAwQB+WkoiggKKJoouJZU0RRUANRFBVRVAgQBDkISIiZaZ7TNMFcaaWV5bnMUilL3bt257f95q5d7t/9+2MOzMAwMDrMzGLurutzJTNr1qx51nc9cM961rNG7cIvjc7l38L99LP4t/LHh7/h3x9uw+WwQNy/rbnkv99NVaw7Ad998xC/vByqeq/7t4H/9+VBXFT/DO9+D3x/Fp8wwJO2A+Fx1xE24mmcOXMGlZWVOHbsVSQnpcLTwxuvHUkG/pULPHgO82JHQSKVYcUzg4DPovHTpSjgzhRkrxwGl54yBIWOwO3bt/Huu+/i1WPHUFJahAGBwS3bhoZnvQOWoOS4AEE4jpJFwZBIfTC/WD4r/e71ylvK+WDY0nTMD5BB4pGIolp5wF2nvG7e42ksWSWfJE6vAK82iZ3G7evGZuJl1WsaB3LlEHpjBHjla3UOoffqD0/lv3UG+IUorNX8wkJzeL8MEml/eHrVv8bTq7/Wf7c2BngSK3OomeErShpfO1wp/6OvxQHeZzymL1qgGko7Z+M2lGbE1p+5p2YD/Ojk7dicPgleUhm84g/j0pdXUD1OBonUDytrbuJ89RTIb8PIAK+LZuAejeTNpUhRuw1rVJoiuDQIoNLI5cgqqkR5gzkcGOCb0lSAr8SaaTL55Tf5KzBYGoVlBYrRObE5jfqZ0rUxTfcrFq7ZAK/qm+tHPMzcsB0b5nlrrCMjVhxt39IA/0VFqdYA/05YIN4ND8J3Z4RmAnwOfvq/e/hmQSjeCRuJWxe+x6+nYhXPpeKH72/hvnLZ9LP4tzJoj4rBP+7+L37aLA/lv7ysZd1JAv517y5+vb0L76kC/G/4z7/u4KupyuU24qfvfsN/GOCpqQPhcdcxN24Rzp07hx07dmD37t2YHTMX195cAPzfSvz82bP499+WInLUYPR4SoZgby/c3dMH9/Z64cejffFqrj8kUhl27tyFL7/8EqdOncLhw4cxf8F8uPRs4TZouQ+8f3KlYuK2MiQEyNBz7EaNiduUE8Pt3TAFEvWZ62v2orxQObHbfqwfr2+AV38v+QzvBaU7sO+4/AuE2l0ZGCkNxOJyxW3udpbVT5pnpAAvCUtDta5J7KKzsLdWQG11GkKkaus7vhulhcUoUMnC3KBwLK1S+ywVilnzVdumeL52HzKiZRi3fh9qhZN4PiUcgSnVqBUEHMmdY5RaZ4AnsTKrmnmcM/ANRa5BQXEGokz9mcxIcwFekx/y3ryPc6WhcEs6jutXDyPGUwYG+OY9WoAfjeTN5VgXGw4PqUwedhjgm6FrCL0MEmkEEvOLkDgjDfnZSfK7ksTmaF6So2RGIdKcTF5badgAb+Zt39IAf+u59U0G+I9TkvDb1181E+AT8N033+Ofu1fjwqiGz+kI8FEL8E0zAf6j03fx87bx+Orzz1SB/f7t7/HT5S/xr2Pj5cttvojfLl/ELwzw1NSB8LjrSEvfgLfeegv79u1FYfFWLIiZiF9uTMWDm8/gt7pn8MNHz6BfP/mM0j26yfBcdCfsjHfErnhnbJlui6XJyfjy7n28+847OHHiBMrKSuE/YHDLt0FLgJdIR2F5tea94P2np6NYcRs4oeZV7CxYglDVTPHBmLpqq+LWapq3ddM3wEukMniOXIrs7ftVYbbm6D5U5S5FuPJMdMB8ZKvdkm7D5hfVJspr5QAvVb+NXA0OVFRrtl9kOnbWCKipWqkZ4BuRr6/n2DTV7flqDlZiU+k+jQCfXFkDoWYXVkbKMHL1LtQINdi2LBx944pxRDiJXenGGWrPa+BJrMyqZh7jGnjPETGInTii/jEG+EZ0B/hxWLQpG7MHKX+uD/AbhLtqM9PXu7K3hZeitSKzql8F/YbQ52KOuwwS6XikbCnD6onyyRonppcwwLfA8JRilG1e0+QkdgFJhSgs2orM+IHy1wQuQ3ZFMVLGD4RU6o0BUxZjxlBvswqR5kQ5HH6stzckUn+EJuajVDGXQFMBvskh9CJo+5YG+EvPTFYF+G+Fk/Ih8THTGl0Hr3M9swvwXd13+M/D3/H7Jy/juirIawnwqjU+xO/XtQ2hVy6fih++/AC3wwLx3suf4sGR8aoA/8Pmg3jwlYCPwgLxxfVv8VPOLgZ4avpAeNx1lJZtw9tvv42jRw4jN78Yy2aF4sEbAfj25CA8ODMEn+wdAql7X/nyrt7o17ULglz/ir4OVgjo/Be88+ZJfPjRdZx47TUcOHAA02Y8Y/J2aetCJkxVzA8ggyRgJSqbmlW/DZGN6oRfV3bEq5yFnkTGrGpm2HJkF2/ANPXHQlZgU0UxUsY2noVe6j0U/bwVZ3rGrkPh1hzMCeQQ+qY0DvADERg5Qn5mUhqKwrNf4NKBRC1D6NXxDHxzWjSJnVQGiTQCCzdV1U9iN2MDCiqqUVFRjqysQpQqzhozwOvSzG3kfJKQVZGHOLXJLesnUlObK8OMQqR5CcL4FfW38SzJz8KcofI+t6kAL5GOQFyzk9iZZ9u3NMC/ExaIvx/aBwD44//+Dz+88zb+38OHGuH9qyMHW7auUTG4c61lQ+g/efdb/OvYVEUo13IGXiPs11/3Ll82FPdv/x3fLd+Gf351Fp+EMcCTjgPhcddRUbkdly9dwqGD+1FR9SKWT/LHsWX22JfohBMrOqJgritcnuqDHorlHWy7wa27DCuT0/BC1W68+957OFFTg0OHDmHV6pXo6dHX5O3SpgWtxPO1invMF5ZhxyHFSIW8efXX7LdJvVAx0573gSfRMf+a8UZQQq7W+8BHp29DWcZc1XLq94sv2bSO94NuoFGAH1WN9+5cwY4pip+HZuLYlc/xxb37+KLuBk6XzqifxE6FAZ6I2iZ9Avx7I4fi+7fPNJp2DgC+f/sMzo8e1vTrp76Cf/18BXem1F8D/++zS5ofQj/1IB78JD/Dri3A3774LX7epvx5PL6++yW+nlq/7HvbP8av332LX08n4B0GeNJ1IDzuOlJXrcWnn3yCV48fw/btOzGkZ3cM6voXBEmdEeDSHU9JnlIt6+03GEuWrcTpN9/Czdu3cP7993DkyBHs3bsXGzeuR1+/AJO3SdvXH+HPFmHnUfmw99rj+1G+LhYBHqbeLsvAfpD0xZohMWP9EpGh6BPglW6kLsXfD+3DjxfO4++H9uFG6tIWvC4U1w98rJiF/iH+89V7qFNNMKcjwIeFou7yT3hwZLyWWej346efbuG+2jX11079Hf86MVUt7G/Fz7/9Hd8mBLbNAF9iHYjz/zMU7/8lBO8/GYz32wXhgw6D8YH1YHxgG4gP7AbhgkMALjgNwAXn/rjQyR8XO/vhYldfXOzui4sSb1xy6YtLrn1wqacXLrvJcNm9Ny579MJlTw9clnlgq6eHyQvVGAfC465j1pwFuH79Os5/8D52v/QSnh4WhT69AyF164enPAcgYPBwTH9mLvLyt+D110/h0qVLePPNN/HK4Vew9+W9eOGFF5Cauhw+/gNN3h5ErY1/zJK+WDMkZqxfIjKURwnwlkIUAf78fw+VB/i/huD9J4Pwfvsh8vBuowjv9gNxwXEALnQcgAvO/eQBvosfLnbzxUWJjzy89+iDS1IvXHrKC5fdeuOyuycu9+qFy709cMXLHVf6uBlse82VIfZJ/0FDce3ah9i6dStO1JxA/uY8zF8wHxMnTkRIcDCmT5+O1atXY86cOYiNjcXUadMwe/ZsLFq0CHPnzkVwcAjcPeXX67iYQZsQtSb+MUv6Ys2QmLF+ichQGODFHuBb+ez7lT5uuNL3KYNtr7ky1D45/MpRrFmzBmvWrMHixYsRGBiISZMmISIiAqNGjcLo0aMRFhaGESNGwN/fH6NGjcKQIUPgKnWDrb0TnLv0MHlbEBmDoTpYsiymrluiR8X6JSJDcezEAC/+AP/IZ9+9W3T2/Yp3T5MXqjEOBEOsJ3xkFM6ePYsDBw5g3/79qN6xAwcOHEB1dTW2lpWhpKQEFRUV2LVrF7KzsxE7dz7cPX3QrUcvdO/RC91djT8bOJEp8I9Z0hdrhsSM9UtEhsIAL/IA3zpn33vJz757yc++M8C3jEtPL0ikMoyLno5Tp97AxYsXcfHiRbzzzjt49913cfbsWQiCgJf37sXy1NUYNGSYyT83kanwj1nSF2uGxIz1S0SGwgAv9gD/V0WAV5x9v33iewC38JXa2fevPgLw0Qv48MUvAHyDH2f64JLLAPzjUwA/n8eXFZ9oTg/47Wl8rnb2/YoPA3xLKUP8U718MP2ZuVidtg65eQXIzs1HyorVmDh5Jvr6BZr88xKZGv+YJX2xZkjMWL9EZCgM8GIP8A3Ovt+uUQR4tbPvX30E4PoOXIx8Db8B+PWlkbjkUoD/+xX4z6XNuLztEwA/4J/PTcKnkyfh0/EhuKZ29v2qr9TkhWqMA8HU20BkSXjMkb5YMyRmrF8iMhQG+LYQ4NWufb9d8508wKtd+64K8N2S8dM3wH8uFuJS3Bn8jt/wy2Z/RYD/Fv+7qPG171d8euKqn6vJC9UYB4Kpt4HIkvCYI32xZkjMWL9EZCgM8GIP8A2ufZcH+Jv4SnXtez98fV0R4Lv74s7bPwHfv417u+8ADz/B131kigBf/9/vZxZqnH2/6t/2Z0bnL1Yi4+IxR/pizZCYsX6JyFAY4MUe4NVnnrcdVB/g1WaeVwV4iQ8urXwfD3Efv97+DfhsP6679VYE+O/xz5yJuDk1Gp8O76Nx9p0BnogMjccc6Ys1Q2LG+iUiQ2GAF3mAbzjzvDzAf4ZvI2bjxshZ+NhvkFqA91Zd+w4Avx2dLJ95vvKGPMDnygP8zYlDcE3t7PvVfi4mL1RjHAim3gYiS8JjjvTFmiExY/0SkaEwwIs9wKudfb9gPxC3a7/THA7/+lJ5gP+4WnHf9374+uOHAL7Cj9MU932vvKE5C/13Aj5XO/t+tT8DPBEZFo850hdrhsSM9UtEhsIA3xYCvNb7vvdT3PfdT4/7vrtrXvvuJz/7fm1A2/+lw1+sRMbFY470xZohMWP9EpGhMMCLPcCrnX2/oDbz/IVO/rjYxQ8Xu/nKr3138calHn1wSdoHl55SBnhPXO7V9MzzyrPvDPBEZGiWdsy5xb6Is9c/xxf37uOLumuo3TwDbk0td+ML3Lt3H5/feBdVsX5aljmMK/fu441c038u1gxRy7B+ichQGODFHuCNcPb9WkDb/6XTFn6x+ibkozBtGqRSGSTuMVhTnI8F/Uy/XUTatIVjruWScOj65zhTOgleUhm84o/iyr0LqBrVcLkpqL50F+d3xcBL6ofhW86i7vpRLGiwTNX7X+CLLxngicSE9UtEhsIAL/IAX9qxf6uffS/zlZq8UI1xIJh6Gx5fFJZtLkZyhAzDVxQjLyXKDLaJSLu2ccy1UFg29r6+A/Gqx+Kw5+qH2DOrwXKDKnDu3lnkeSofy8WpL6/ipSn1ywwpfQ83hH145SoDPJGYsH6JyFAY4EUe4MlwB4Kpt8EQpBMyULipADlFGYhyN/32EDWlrRxzj2TcS7hYdwprPBs8Pusgrtx7C9mqxxoE/UEFeOP2eygeGoc9DPBEosL6JSJDYYBngCdpW/rFOhJL8quRu2SEGWwLUdPazjGnJ88E7Ln8Bc6VRjR+TmeA98PKmps4Xz1F8TgDPJGYsH6JyFAY4BngSdp2frFKp2WiMDsPOcWZmMwz8BbBUB2Vvgyx3aZuO+OLQPbpm/ioJhNDtD2vI8C7JR3H9auHEeOpfNwyAzyRmJn6GCKitsHUfZklYIAXgTaxT9zHI2VzIRaHyDA4qRB5K8bLJ7QjMkNt4pjTix9i9l7FjdMF2sO7VKbzGvgNwl3cu3e/kSt748zgs7FmiJrD+iUiQ2F/orttGOAthPj3iTdClhSqzUI/DSuL5GHe9NtG1Jj4jzl9+CFm9xXUXT6oOIOubiACI0fASyqDchb6SwcSdcxCL4Mln4E39TYQPSrWLxEZCvsT3W3DAG8huE+IjMuyjrkCvKHl7Pm90wWQjKrGe3euYIdipnm3iRU43cx94BngicSH9UtEhsL+RHfbMMBbCO4TIuPiMUf6Ys2QmLF+ichQ2J/obhsGeAvBfUJkXDzmSF+sGRIz1i8RGQr7E91twwBvIbhPiIyLxxzpizVDYsb6JSJDYX+iu20Y4C0E9wmRcfGYI32xZkjMWL9EZCjsT3S3DQO8heA+ITIuHnOkL9YMiRnrl4gMhf2J7rZhgLcQ3CdExsVjjvTFmiExY/0SkaGwP9HdNgzwFoL7hMi4eMyRvlgzJGasXyIyFPYnutuGAd5CcJ8QGRePOdIXa4bEjPVLRIbC/kR32zDAWwjuEyLj4jFH+mLNkJixfonIUNif6G4bBngLwX1CZFw85khfrBkSM9YvERkK+xPdbcMAbyG4T4iMi8cc6Ys1Q2LG+iVdXN36YFBQOEaNicaoMdEYFBQOV7c+Jt+utqgttDX7E91tY/YBfvbGalRUalGQhuFSGSTuIzEnowglFdWoqKzCluw0jO/XxOsrtmFTxkIEuTd8nzAs3lSN0rUxqse8YnNQWpaFqerLhixHTkUJUiK9Tb7zHmVnm3obiCyJoTpYsiymrluiR8X6pab07huAcdHTMWBQGNw8/eDm6Yd+A4diXPR09PEdZPLta0vaSluzP9HdNoZgpDPw8cioLMGyCPXHvDF57TaUPJeMcG9vSNwHYuyKYpQXrEGEInjP3liN/BVRkEhlkHqPQ/xz21CenQRf9XWHrMCmssoGgT0CifnbkZMUofFepRvj4WUGO+9Rdrapt4HIkvCYI32xZkjMWL+kjdTdG+Oip0Pq3vjkl6tbH0RNmIaeHj4m3862oC21dWv0J+EjxyE9Iwt79x3CiZrXkZmdj+nPzDP5Z32UthF3gPdJQlZlAeL7qS8XhWUFlVgzTf6zeoCXSGWQuMdibVkZUsfWv2bwkiJsSYvH4k2VWDujvuil0zJRsjUTk91lkPRLQlZFERJDTL/jHnVnm3obiCwJjznSF2uGxIz1S9oEBIZhwKCwJp/3DwhBYPAIk29nW9CW2tqQ/YmnV3/sfHEPAOCPhw9x48anuHLlGn558AAAcP78BdG0i7JtxB3gp2WiVDmUXs3ktZWq0N4owCsey0sZrfi5PvAHJBWifGM8pKplI7B4UxVykiIRlVaGkrUxas+JC3+xkuXohV0xtvg1/S94mN4OP8RIMcEE28FjjvRlzjUjjVyOrOIqVFRWo6w4H4sa9DPpAAAgAElEQVSbuJTMKyG/wSVvOZhtBttvLtxiX8TZ65/ji3v38UXdNdRungE3LcsNWVuDS7e/wL179/H5jXdRFeuneq5/6Xu4d+++mreQbQafzZzrl0xneEQUevcZ0OTz7r39MWLUeJNvZ1vQltraUP2Jl89AfPHlXfzy4AHSM7Lg5umn8fysmAW4f/9v+OXBA4wcE/3I7+O++jx+BIBvzmCeVAaJdDhe+gwN/vsWpxYYpm3EHeBjc+qvhVcv4BUlzQZ41WNj16GwLBOTpTJIApcjpyIPcT71y0onZKBwazm2VBRisUjPvhvyQCB14VhadRJC7W6kRZp6Wx7VHGQfFSAcLcZcP1Nvi2HIRnXCr8s7Ya9/b0g83XB16V9xb5yn0beDxxzpy3xrRnFJ2dIx8JB6Y8D8XJQWrcNoLcuq//6lhpJw6PrnOFM6CV5SGbzij+LKvQuoGtVguUFlePvLD3EwMQRuUj8M33IWdVcPYobi+Rl7P8SVvXFm8Hk0mW/9kilFRI6He2//Jp937+2PiEhxhEpz15ba2lD9yYFDR/Dzz/9EcOioJpfx9OqP8+cv4MaNTyF16/sI7zMLh+8+lGd0VYB/Fqe+AfC3D7C9+kWFUsQPMUzbiDvAG+AMfFRaudrkdRFIzK9GVsJAteWDEJ9bjS3pM0R79l25s029DY8r9QUBgiBg9zrNzqfnnC04JggQjm/BLA9jblM4kitrINTswkoDBnj/6ekofvFV1AgCBOEkjh9+CcWrYuDfKp9hDrIOnUTtoaI2E+CLnumAH6e7qX5ePtUW/54nNfp2tIVjjozLbGvGJwlZlbmYo5ojJg7rKoqRPKzxsjM3bG/wO5RUwrKx9/UdiFc9Foc9Vz/EnlkNlhsUj3Ub4tFf+fOsg7iidpZ9g3AX50pDTf95GjDb+iWT6OsXiL5+gZgwaSb6DwpV/dxQ/0GhmDBppupnU2+3GLXFtjZEfzJ5WgwAYNnyNI3H4xYkYv3GHI3HAoNH4JcHD5CzqVDv9wndfQd/PHyIPzQCfAU+fAj8emlzq7SNuAO8TxKyKhtelx6FZQXbkRErH96n+xr4GKwp0zLD/ablCFB7b21fAohNa/5i7SGV4SkXD/jYO8PfxgFS197ooXhO6tobftb28HTqip49eqkefxSBqS9AEAQI1WkIVHt8Zt5xCIKAY3nim4iioZ6zCnBEECAINTiwvQwFFS/haI08yO9KF8e3pqZ2KO4v+HGae/1jYzriYZyr0beDf8ySvsy2ZiLSkK8xFD4KywoaTiorg0TqjTmZ1SgpLkdZZTXKy0qwekaQ6bffXI17CRfrTmGNp67lBiLuwFV8frZMEej9kPfmfdy68Sk+VwzDP7Y2ovW3tQXMtn7JJKbOmIOQsEgMixiLocNGIyQsUquhw0ZjWMRYhIRFYuqMOSbfbjFqi21tiP6kqKQcdZ99jh5Pad5Cb/uOXbh//2+Nln/xpZdx5q2z+r1P7824+AD4RjiDj9UD/JB9+AzAH7/+it8B4Pef8fHuOXA3UNuIO8A/5iz00hlZWm4VtwKbGnwpwADfNFdpb/Swc4L1n/4EFysruFhZwdXaDv7trOFtbQfX9jboYWWFblZWsPnTnyF16PToId5vOcoFAYLwApYHKR+ficxDAgThODbNkkEiDcbUdZXYd/wkBEFA7fH9KF+nPHs9Hul7BAhCGdalVuJAjQCh9jXsyp2P8Dn52HX8pPyMd3UGRivO5M8vFiAIh1G+RXN5zfW9jPRIGSSRG7FbECCUZiJtZw0EoRTzpTJIAmKQXnFIfka99jXsq9iIqQHaPuMoxSiDkyhPDq5/PGwlyg8dxsEX1mOMVAaJx2gkFCiDvYCaoy9h86LR6CmVQSJNRJEgQNiTh9Tc3TheK0CoOYTy1KkYp/zMQg0OFCQqPoNieeW2JpTKvyR5Pk+1zbXHdyN7Tv32+Ku31UuVeP6A2uvNAAM8iZXZ1kyLA/xAjHgmGbPGD4RU6o0B83JQ0vB3LMl5JmDP5S9wrrTp8D1j74fya9w/fQt5Y5XXbYZi9obtyFIOr9/8Fm41+yWAcZht/eowfEWJ4uSNtnqmxzEuerpRXkNts60N0Z+8cfotvHH6LdXPcQsSUVi0FTdufIqff/4nCou2apyJT8/Iwi8PHuj1HvOEb4FfP0HZkKoGAX4zaj+5j7oPKvFsUiUufP0QwFd4dYph2kbkAV6m533gy5GTrrwPvDemZlSicNXkBu8zEHHPbdcI7Azw2vV08UAPG3s8YWUFKysr/PmJJ/DEE0/gCSsr2FpZwU7x+BNPPIE/P/EErKys8CcrK/S0dYRrj0e5JjkQSRXy0FqerBj6MyUXBwUBwqFcTJTKEJhSjVpBQO2+YqQu24jSfSchCMdRlBCI+sAtoPbQTpSU7sShWnlgrq05jB2lZdhx6KTGMH15gBcg1OxFeWEl9ijOhlenjkKTAV6lFPOl45G26yQEoQZ7KopR8sJh+fZVLG88JF71BUUZEnRcCjAt9ygEQcCRqmwkr8rHzqNq26AK5AJq9lSioGKv4ouDk6ht8BmKEnzQZIAXTuLQC2Wq7RWOF2CmVAZJZAZ21Qqqz1O+p0bts5q+ziVSBngSL/OpmXhkKH9vFqRheIsDfEPjkbKlHCsnmPrzmJsIZJ++iY9qMjGk2WUHInLLW7h1/SgWaH0+Afs+uolXkkz9mcypfskctMVQaa7aYlsboj+5ceNTvHLkmOrnA4eONJxVTuNMfNyCRABo+XsM34fPHj7E3SOzIJE2CPANuG+/BQD4uMIwbSOiAE+Pu7MNuT4X197w6tIDzn95Etb/9V/4L0VY1+UJKyu0+9Of4fxke3h0f+qR3rdv4jZ5AC5ORE+pDCPXvQxBEHDwuZnal0+uhCAIeHn9JNQH7kokKa73Vgb0yhT5Geaei8rkgbQ4Ue35w8hUfGOmut6+Og2BTQX4Q5sx3UuxDbMKcEwQcGzzfMUZcuVZdvVRBAqqLwCUYbg+jOsKyROfOwxBEFCySC2QK77QqP/Mh5E9XX7vz9Hr96l9SdFEgK9Yjr5SGSTSSVj3sgBB2I20iPrXHnhupuYZfzMK8LwGnsTKbGumpdfAez2NKXEz1C5xYoBvzA8xe6/ixumCpsP72FTkq18DLy3AG/cU18r7x2J1QaraBIIM8GSemgqIY6ImY1z0dLj09Grxa8jy2toQ/cnul/fjgwuXGj3e1BD6wqKtuP7xJy1e/8yT/2j0hYA8pVdBsvworl77CAeXy5dlgKdH3tmtsd6err3RS+KOznZOsG/XARJbR9j++b9hZWWF/7Kygt1//w8kdk6wf7IDnB07o2ePXnCV9n709/RbhrJaAUJtKeZ7KMPpQWyIVi6jOYRepTgR9WG2PmwqA3xRguL1ygCrEeCVZ7dl9WfJD+ViYlMBfs9GjFSsX/kFQ2Nq61RqFOCnI6WwGAVbd8u/NFA+3mAIvZJGIFdtQ4NtVNsmnQFe8fkbvr5Re5lhgJeN6oRfV3bEq5yFnkTGfGtGPgt93opJjWehdx+IfgMHKiZ5nYzUom3ImBfGIfRa+SFm9xXUXT6ImEZD3gciMHIEvKQySEa9iPNfXsW++IGQKIfJ367BMqkM8pns6/DG5igOoSezpi0gurr1QVx8IhYkJEHq3vhWlOYeKs1VW2xrQ/Qn6RlZ+OPhQwQEhmk8fuDQEa0B/sLFyzhR83qL1z9oUanaDPMf4G8A8PNNHE+fCcmUY7j7EPjj68vYW30CH/7wEHj4GV6wvFno6XF3trHey93VEzb//T948q/tIXV9jLCuVSAWl8uHxW9KSkO1IEA4kI1xiudDUl9ArSDgSPlKjA0ZgSHLKgwb4IMU76lngH9l63osXJysJh6jG876rhpCXz9CQCKVNQj2PpiZd1Q+qd1zcRgeMgLTsrScUbfgAC+R9kLFTHveB97I2vL9rVkzMkiHJmG9tvvAT96AkoosTFMup36/+K0FSJ3ISezqFeANjfpWOF0AyahqvHfnCnZMkUEi9cPwjTW4XHdX63HiFvsizt5QHEO3L+BQCiexI/PTVEAMHT4GocPH6PUasry2NkR/4uUzEF99/Q+N6+Cbsmx5Gv54+BBRj9wujYfQh2acQd3//g4A+P1/P8epDO374lHahgHeQrTGPnmquxs8uriil1MX9HLuDrfOLniqkwtcukohsbGHp40DPLpK4e7cHe4du8K9iys8Okng2bkHukvcH/l9lcPojx2Xzz5/YOM01XMNA6ZyCP3jBXg9h9CrBfieCaXya8j3ZKomxus5YgVSE4K1fLb6Sex2rZukGKIug2RsJl5Wu6a+YSBXDqE3RoBXvtach9CbC8vqB9v2/a1ZM0TNY/2SuqYC4oBBYRgwKEyv15DltbWh+pM58xYCALbv2AU3Tz+ty8QvSsYvDx6g8vkdJv/cLW0bBngL0Rr7xLdzD2RYWWGYlRXmWVlhupUV1llZIdvKColPPIHnrKywxMoKs62skKR4LkHxb9eO3R79vT0SUVSrfSj6uI0H5ZPU7atCgWrCtscN8I0nsZPPEt98gJd4TEL6rpP1k8op17EvC2O1fLaeYzcqJomTz/BeULqjfkb9XRkYqRqBIODIzjIUqCbiM06Al4SlodrMJ7EzFxbVD7bx+1uzZoiax/oldU0FRJeeXlqvydb1GrK8tjZkf7J6zQb88uABbt66jfUbcxA9+RmMiZqM9IwsvHH6LQDAzhf3QOrW1+Sfu6VtwwBvIQy9T1wU/5/5ZHsMtbJCyBNPYL6VFaKtrDDNygozraww1soKIVZWiFeE+Jl//h+M/9OfsNDKCjJbR8W6HmWIvQ/mFyuucVcPy1IZJB6TsFz99mfPlcnPmFcsR99HDvD7UJKnx23kGm5TQAxSSxS3dBNqcPTFIiQM92ny83mOXIrs7fsVywuoOboPVblLEa6cGC9gPrJfeg21goCag5XYsPlFtYn8WjnAS9VvI1eDAxXVDa7bp9Y65kSljd3fmjVD1DzWL6lrizOjm6u22NaG7k8Cg0fgRM3r+OHHH1Vzzf3y4AEuXLyMydNiTP559W0bBngLYfh9Ig/ebvYd0cPOCc6dJJDaOsK5Yzd0ce6ObnZOcHTqCg8bB/T+7/9Bd3tndHf1RLduT8HVsTNcuvU0eZu0RKNr4AkhE6bW3wIvYCUqBQFCbTHmmsG2mROL7Qfb4P2tWTNEzWP9krq2GCrNVVtsa/YnutuGAd5CcJ88Ggb4BoJW4vla5eUAZdhxSDGcP29e/TX7BInUUo+5tnl/a2OxzJqhtoL1S+rGRU9/JKbebjFqi23N/kR32zDAWwjuk0fDAN9Qf4Q/W4SdR+XXvtce34/ydbEI8DD1dpkfyzvm2u79rVkzRM1j/RKRobA/0d02DPAWgvuEyLgs65hr2/e3Zs0QNY/1S0SGwv5Ed9swwFsI7hMi47KsY65t39+aNUPUPNYvERkK+xPdbcMAbyG4T4iMi8cc6Ys1Q2LG+iUiQ2F/orttGOAtBPcJkXHxmCN9sWZIzFi/RGQo7E90tw0DvIXgPiEyLh5zpC/WDIkZ65eIDIX9ie62YYC3ENwnRMbFY470xZohMWP9EpGhsD/R3TYM8BaC+4TIuHjMkb5YMyRmrF8iMhT2J7rbhgHeQnCfEBkXjznSF2uGxIz1S0SGwv5Ed9swwFsI7hMi4+IxR/pizZCYsX6JyFDYn+huGwZ4C8F9QmRcPOZIX6wZEjPWLxEZCvsT3W3DAG8huE+IjIvHHOmLNUNixvolIkNhf6K7bRjgLQT3CZFx8ZgjfbFmSMxYv0RkKOxPdLcNA7yF4D4hMi4ec6Qv1gyJGeuXiAyF/Ynutmm1AE9ERERERERE5oUBnoiIiIiIiEgEGOCJiIiIiIiIRIABnoiIiIiIiEgEGOCJiIiIiIiIRIABnoiIiIiIiEgEGOCJiIiIiIiIRIABnoiIiIiIiEgEGOCJiIiIiIiIREBrgJf5hhIRERERERGRATDAExEREREREYkAAzwRERERERGRCDDAExEREREREYkAAzwRERERERGRCDDAExEREREREYkAAzwRERERERGRCDDAExEREREREYkAAzwRERERERGRCDDAExEREREREYmAKAL8qsAQ5AWFoDQ4GLtC5NYMDsGywBAUBQXjbxFD8O1IuVdDgzCm/1CcGxaEuhFD8FF4EN4aFoTK4GCUBwdjVWCIyRudiIiIiIiISF+iCPDvDQ9SBfTHdXPEEJM3OhEREREREZG+RBHgT4UZLsCfHhZk8kYnIiIiIiIi0peoAvyl4UEoCArGay0I9DdHDMH2kGC8NUxz2RvhDPBEREREREQkPqII8FfDg1Rnz/v5yR8rCArWGty/HjkEyxpc534jXDPEm7rRiYiIiIiIiPQligB/N0JzCLwyxM8JGIpLWq6P/3rkEI3J6upGDDFogJ/38lV8/Gp2/WPLjuHqrTPIDlAuk4LdF2/iSLr8Z9+ZZTh+/hN8WncHdTc/wbtHCjAmoH594akH8cbV26iru4O6mx/hjT0bEK7tvQNSsO3MNXx86w7qbt3E+yfKMFW5nsg8HP7gJm7W3cHNG5dxeP1U1esGjkpF1p5TePvyTZzYpL7OCMyrOocrNxXrO5Kn/X2JiIiIiIjI5EQR4D9oENJPDwuCryLE+/qFojQ4GF9rORu/b2gwgvxDNR6rM8QkdtkCbr6/D9MVP8fsuYybtz5RBXZZ+HacrjuH4vBQyMK34MT1T/BG+TIEB4TCd3g6dr9fh8sHVsuXjduH8zcvYf+6eRjoG4qBU3Nx+IM6vF01v9H7LjrwIT4+VYXooFDIglZi7wd38HZVDGS+EVh7/CYuH5d/MTDw2SN4/9ZZFISHQuZbguNXz+P4nr04fvEOatUD/KoT+Oj6GeSNj4Dv+Cwc/qAObxRHm7woiYiIiIiIqDFRBPjtIY2Hyx8cGoy+astE9R+qdbZ69bP3344cgmcHGeA2cuHbcbruTeQFhELmG43iN6+j9vXzuPByivz59Fp8rAj4Y6vOo+7N7Riq/vpVR/HB2T2I8Q3F6ldv4uPjefBVe9435SUc35mJIRrvOwMZe06hfEn9YzF7LuP9PcmQ+a7F/mtXsTtB+dwivPB+HU5kq78+Gbs+0AzwMXsu12+zbyiGbj2HutdLTF6URGSeAhflonD5bMXP85BaUorU6Yrnp69FyYYk+ExYjYLC1RjrG4qxKUWo3LQCEap1JCKjKguxvqGQxWWhqmwDZg5QPvcMlhYWYemEUMgmrEZBVRWq1GTEydeneqyyAvlpCxFsBu1CBhSXhar1iWqPqdWF4jGfORtQXpyOaLXXxa6vwtb0BPgoH2tQh8q6qSgrwKq50Yrl1OrRNxwj4zciv/x5VFU9j/LNGZg1TG27BizEmvISLJ+i9liDOq0ozsXSmeNM34ZExhCXpdFHyymO1WHzsTSrFBVVVagsL0Zm0mz4+D6DpYUNl69SO97DMWttBYpS56i9j/oxSkRKogjwr4Rqv9794NBgjeX6+oYiLyhE69l4pQ2DDXEf+GTs+uA69i8LhSygBLU3BWyMO4j3z+3CWN9QTN91STXEfmNNnSJka1tPDLadu4OTBRGPsA3zUfXeTby6PgIy3xLU1l3Grrj657Nfb3C2vQUBXrbpDOo+OIgYMyhMIjJDE1ajYNMKDFP8O3/bNuSnPAOZbyiGJeUjJ2lio+BUWbkNOUlTFOtoEOArn0eJKnQ1CPCKdai//9iUIhQo3k8WOBPJeRVIizGDdiHDaTbAP40FmfnIWF+INXPCVcvFrq9CZeVWpMUoHmtQh8q66TcuBRvLlEFcrR6npKOoLAvzI0dC5jsSY5bmoyIzGYGK9QcuzEHO+izkr12o9UsCmW84Bk5LR0HhatO3IZFRNQzZT2NB5jbkL5+LgQNC4TNiAVYVltcfm74N+nKlkGRs3JSFjM0bMGtAU+smIpmvSAL8msEhTQby8uDgRss3dTb+25FDcCrMMLPQr371Js7vWiQ/2/7mdgz1XYv9186hODwCeafqQ3n263d0BPgGoXrTGfl18HV3mgnSEZi35xI+fXO74pr1Rwvwvutfx8eKIfSyoJWoPneTAZ6IdEhAWlkmYnzlgT0zORWZm1ZgmG844jYozsY3DE6rVmFtaT6eHR2KRgF+/Wos2awMXQzwFNp8gB+dipzMZASOTkWWWpiOXV+FjJRVyC9VjOpoIsDLfOUjSUpWzdOox7EpRfIvoJTvO2AapsfOUgT4KUjclIMFIVOQ+JxauNAW4EvWmr4NiYyqYchOREb5BsxUW6b+mJP/rC3ARyTnY+PCpxGRnKv25RwDPJE2ogjw+4ZqPwOvK8Q3dTbeUAF+6NZzqDtVhmWHrquuQ89+/TZOZGfjyI1LeGG2fDndZ+CjUfymljPwzZwJD990Blcv1WJtpPKxRwvwMt+pWHvkMj6+pZj47vi7HEJPRDqEI3Z9CVKnP434rFzEh0zEs5tyER+SgLRixR9sWoJT4NxMlGxagYhGAT4RsgnK0KVjCL2WodBVVdtQwCH0bY+uYbm+oWp/3D+NBRuzsSBE/njsesVlFksL5aM6dAT4+i8J6utR+Xqt26T2ZUHgwmysX/i0/PGGQ+jLCrBqDofQk6VpELK1fQHb4Iu5xgFe7cuxkGSs36gc/cIAT6SNKAL8qRbc911biJf5hmJM/6Ea94K/aqj7wM/eh/MXz6D2/frgPHTrOVw9fRbnrx1DkmK5Jq+Bf3c/5vsqJqZrcA28rgDvm3AQ56+dQXak+uOPdg28pggsO6L8MsL0hUlE5mlYUj5yklcgI0c+lD4iOR8ZS1cjP2up/A8urcHpacRkbEXmopTGAd5XHroKVy3FshafgQ/HrLXl2KgMUtR26DwDPwfLizXD/aZk+eUZ9QH8GSzZXITURWkGOwMfnVqi+YVCXqp8Xocm6pTIshjgDPyUdBRpfGm3GYkNR20RkYooArz6GfhdIcHIGaJ9SP2eBhPbKSnPxhv2PvDZOHLjDurUwrosehfevnETH71eUh/IVbPQJ2Kgr5ZZ6Kftwtu36p+XBc1D2pHLuPn2zkZ/FPgm7MM7Ny5hV0LDa+bls9B/9HqZllnolXQE+KApWFB+Fh9dF7AxXN92ICKLMjENBWXlyFH+8TVhNTJLSpG/dIbqZ63BaVgiMkqfR6WWAC8bMBtLN29DZaUeQ+hHr0BO4VpMHtBKn5NMQ1eAj9mAovSE+udCliJTEabVz6D7TFyN/G3Po7JRHYZjYLTua+DjRoRD8xp4tdElvqGQ+T6N+CxFuGCAJ4IhroGfmV6icTlU4KJcxZdzDPBE2ogiwM8KGKoK3xMGDIXMNxTrmrgufk0Tk9StCjR0gJdf665xP3hFSG54Ftt3ZhmOK+7Rru0+8ANjt9U/f+smLp05iGWRjd8z+/U79dfIq5xBtm8oZJEbsO8d7feBV9+2RgF+0xn5e547gbyZjzKZHhFZlgSklatPKtZgNnodQ5eD47KwVVuA91WErsrmZ6GvX184ZqZvVZsgj9qEJgN8OGatLdGYuE4eFIqwfErDIfDhGJdSqBHg62eKz8PyJmahH5eUi+Jt8sszirNWY9ow+Yz3ReoT1/nKJ7QrTJ3DAE/kGwqtIVttFvqqbaWKWejrn9foywcsxJpi9YnrQuUT2hWmI9o3ERlafheY/jMTmZYoAvwyRfg+N0xz+Lu2EP/1yCFYqOVWceoz2Zu60YmIiIiIiIj0JYoArwzfp4cFIdBf87mioMYT3H09cghmBQxVLTOi31CNyexM3ehERERERERE+hJFgFefxO7S8CCsCAxBzpCQJm8V9+3IIbgbIb9efldIMM4N01zO1I1OREREREREpC9RBPijobpvI6cvUzc6ERERERERkb5EEeBfC23+NnIM8ERERERERNSWiSLAB/qHYli/oSoj+g3FpAHyf88bOBSnwoLwamgQroYHYXtIMPKCQpAXJB9mv2BgCIqCglEZHIxJA4ZiRaD2WeqJiIiIiIiIzJkoAjwRERERERGRpWOAJyIiIiIiIhIBBngiIiIiIiIiEWCAJyIiIiIiIhIBBngiIiIiIiIiEWCAJyIiIiIiIhIBBngiIiIiIiIiEWCAJyIiIiIiIhIBBngiIiIiIiIiEWCAJyIiIiIiIhKBVg3wRERERERERGRetAZ4iVRGZoT7hMi4eMyRvlgzJGasXyIyFPYnutuGAd5CcJ8QGRePOdIXa4bEjPVLRIbC/kR32zDAWwjuEyLj4jFH+mLNkJixfonIUNif6G4bBngLwX1CZFw85khfrBkSM9YvERkK+xPdbcMAbyG4T4iMi8cc6Ys1Q2LG+iUiQ2F/orttGOAtBPcJkXHxmCN9sWZIzFi/RGQo7E90tw0DvIXgPiEyLh5zpC/WDIkZ65eIDIX9ie62YYC3ENwnRMbFY470xZohMWP9EpGhsD/R3TYM8BaC+4TIuHjMkb5YMyRmrF8iMhT2J7rbhgHeQnCfEBkXjznSF2uGxIz1S0SGwv5Ed9swwFsIQ+0TWTdX+HXqjN7OzvDu2BE+Ts6QOXeBW6du6NWpG/ra2cLXuh38bNqjn017eDt3wlPdpAhzsMcEB3vMcHLABCdHjOrcBYu6dEZct+7o2aOXyduHyNDYD5K+WDMkZqxfIjIU9ie624YB3kIYap/4OXXEILsO6GfTHv7W7eFn3R5+HZ7EQJv2CLBuh/7W7eDT4a8YaNMeg23bY7BNe4TaW2OUvTUm21tjkZM94p3ssMjJHvMd7ZDVyQnBLk+ZvH2IDI39IOmLNUNixvolIkNhf6K7bRjgLYSh9kkvp47orwjqQ2zkAX2gdXsMse2AwbYdEGjTHoE27RFhb4MR9tYItesgD+8ONnjWyQ5pzg5Y2dEBy50ckNrREQscbDGyu6vJ24fI0NgPkr5YMyRmrF8iMhT2J7rbhgHeQhhqn/g4OOjmga0AACAASURBVGCQTXv0c3SEVw93eHdzRbCDPSLsrBFm2wGDbdtjtIMNohxsMcnBBrMd7bDAyR4JHR2woFNHTO7cBcu6dMESJ3tkde6IhQ62iOjSzeTtQ2Ro7AdJX6wZEjPWLxEZCvsT3W3DAG8hDLFPXHv0wgBbawywbofBdjZw6yZVPd6vUxeMdrDBRAdbTHOUS3CyQ5qzI5I6O8NdUj9MfrxLT2Q6OyHGwRYJDjYY6dzJ5O2jl8iN2C0IEPZsxEhTbwuZLfaDpC/WDLm69cGgoHCMGhONUWOiMSgoHK5ufUy+XS3B+iUiQ2F/orttGOAthCH2SU8XD/h3aA/f9n9FQIcnMcSmHXp17aF63sPFDeHOnTDLyRaLOtoj0dkBizraI6OTIzK6dcMIVw9IpDJM7SZBekcHJDjaIdnRDhOcOrZsG5TBWV3ta9hXsRHTB/sYrz11BPj5xQ22r4GiBNPXAhkH+0HSF2vGsvXuG4Bx0dMxYFAY3Dz94Obph34Dh2Jc9HT08R1k8u1rDuuXiAyF/YnutmGAtxAG2SeuvdHX1hr9OzyJ/tbtMMimHYbbWcO7q+Y17P6SnpjbyRkZnZyQ5uyIpR0dsMrZAUVdnDGnmwRLunTBWicHJDvaY7mjPUK7urTs/VUB/iCeLyxGQWEZqg7WyMPx0WLM9TNSe+oI8OOXF6OgUO75/fLQvr+q/rGUiaavBTIO9oOkL9aM5ZK6e2Nc9HRI3b0bPefq1gdRE6ahp4cRv6h+BKxfIjIU9ie624YB3kIYap/0t7NDkE17DLaRT2IXYdcBkxxs4N9NEcJde0MilcHFtTfGdu+B7C7OKOzSEes6OSGtowM2ODsis6MjMjo6YIWjPVIc7OHl4tay91cF+FLMVz0ejKXPy4NydWp4/TKlmUjbWaNa1nPkUmx+6TXUCgKEmlexs2AJQj3k6xi57mUIgoDd68Yr1pmIIo33CcbUjS/geK0AoeYQyvPK8HILhtArz8ZrnnVXrHtPHtK3HEat8DLSI2WQeEVhUcFu+XsINTj6YhEShtf/sdZzcCzSKw6hRm3UwdSABu3yQqnqM9YcrMTysWqvH76kic8/Hul7BAhCGdal70INRwkYDPtB0hdrxnIFBIZhwKCwJp/3DwhBYPAIk2+nLpZQv7M3ViMj1vTbQdTWWUJ/8jhtwwBvIQx1Bn6ggwNCbTsg2LY9htl2wNN21pjmYIMFTnaqM+kuihAvkcrQx9UDiyUu2N6tM7Z2ccYGZydkdHRAupMD1jg5IN3RHmM6dW3Z+2sN8DKMXr+vPoA3GmZfivkBy1FeK0AQjmJnaTHK98jP2h/ZshB9pc0H+L6J2xTBdy/KCyuxp0ax7scJ8CovIz0yGEkVJ+XbtLMMBRV75UFdOarAYyYyDwgQhJPYW1mMkhcOo1YQULsrQ/7+qs98EodeKFM9LxwtwEwPGSR+C1F4VIBQexg71D7/gedmoqcqwHOYv1kec2LiMwKx2Qdx8v0bqBMKdC7rFb8dpy/X4fN7H2LPrPrH+5e+h3v37qt5C9mm/lysGTKC4RFR6N1nQJPPu/f2x4hR4422PY/CbOo3Ig35ldWoaKggDcMfc90M8LoEYeqqQmypqEZFZRW2ZKdhfD9Tb1PbMXtjNfJXRKk9Fo+MyhzM1nMdGbGm/ywtYTb9iRligLcghtonfk7OGGHbAeG2HTDGrgMm2Fljpr015jjaItnJDsOVIV4qQw+1IB/awx3ru3VFRRdnZDs7YZWTAxY62CHB3gYTOup7DXx9gO85OBbZe+ThtSwxsH6ZQ5sx3Uu+jDKgH9g4Tb4ejxhkHxIgCC9geVBzAT4QSRUCBOE48ucozmhPycXBxw7w25GivG5fuc0HsjFOKoNE6oOpOYdVowp6JpTKA3v5MvSVylA/6uA4Ns1Se33FcsXzo5D6Qv3zgakvQBAE7Fg1SvH55yP/uADheAFmqgL8YeQ+09/kddqWWFo/mH3yU5x//SB2vv4x7p1uOsC7xR7EpTtX8Ur6dPh7aj43Y++HuLI3zuSfxVQsrWaoXkTkeLj39m/yeffe/oiIZIDXV8sDS8vCkJgCkLENTylGyaZVGOvtDYl7GCamFaMsOwm+ZrBtbQEDPKm3DQO8hTDEPpF174lh1u0xzKY9Rtl2QJRtB0TbWWOWvQ1m29tgnqMtUp0cML5Ld9VrXBQkUhm6u/bGBElPFHV2Ro6zI561t0WMnTUmODlphP0maZvETqFmZwZGe8i0Xp+uLUjLHzuJwrjmArwy4MrDvsZ2PFaAVxtFkFAq/xzFifXLKR6r3bJQy/bVb/Ou9LH126P2+onPyb8AKE8O1DGxnvrnUwzlN4NabSsstR+csfdDHQHeD9mnv8C50gitz28Q7uJcaajJP4OpWGrNWLK+foHo6xeICZNmov+gUNXPDfUfFIoJk2aqfjb1dmtjjvXbKLC4j8fi7HKUVVajvKwEa+eNhFTjjL08EPlOTENWcRUqKqtRVpyLuOAm1kcK07CyuATLItTbOhZrywqxODAKywrUnpuQgS35KzBYKoPvjA3IL9uuOGO/HBHuMvkIitwcrCve3iCwWjZdAX74ihIUZGYqarYKWzLi5V+cuI/Egkx5vZcV5yIzr75+zb3tzbE/MRcM8BbEEPvEv6sLnrbtgBE27THKpj3G2Ntggp01ptt1wDN2HTDb3hrJjvbY5OyE2V27a7zWRe3fPj08MKNrd6x2ssdU2w5IcrBFiNpt5prUaBK7YhQU5iN9QTT6eDRYxsID/My8440C/M7cFCxcnKxmNoIZ4FuNpfaDugN8Bk7UXcUZ4RrqvryPe3eu49haZZj3Q96b93Hrxqf4/N59fFF3Te05y2CpNWPJps6Yg5CwSAyLGIuhw0YjJCxSq6HDRmNYxFiEhEVi6ow5Jt9ubcyxfhsG7tGrylCycSEGuMvgEZSEDWXKYKl+NrM/wqYvwpRwf0ik3hiQWIDyDXFa10dK2s4GR2FZQTlWTpBh8JIiVSAcvaoMOUlhkPgkIrMoEzMC5WfsZ60vlz8ekYb8slzMDWw8oaMlay7AVxRswMRAb0j6LcSGskIsDpTBKz4PZZvXIFImgzRwITK2KupXBG1vjv2JuWCAtyCG2Ce9uz+FcFsbDLfpgHG2HdC3mxQ+3XtinoMtZttZY769DZY42GFtR0eUdO6IxV27NTqzrh7kA7u6YJpte0ywaQ+/lsxE38Q18FqXUQvXzQ2hH56+G4Ig4OBzMxXPL0FJqw+hV/sMrTyEXvn5j5Uugb/iPT3npCsmuWOAby2W2g/qDvAFeOPeXVw6kAJ/Txm84o/iypfvonCQDBJpKGZv2I6sxBC4Sf0wfPNbuFV3Cms8jbftpmapNWPJxkVPN8prjMEc61czcI9G8uZSpKj9rotKUwSXBgFUGrkcWUWVKFeemd8Yr2V9VK+pAF+JNdNkkISswKb8FRgsjcKygnws8JFBEpvTaJ6C0rUx8hBpgPkK2ppmA7yiRuXtLv9iauaG7dgwz1tjHRmx4mh7c+xPzAUDvAUx1D4JsLfDKJt2CHNwUIVxH0lPzHWwQ5KDLZIdbJHuZI80Jwc819ERMZ07o3vDEO/aGy7S3hjYRYKZth0w2aY9BnTu3vz7P2KAlzQziZ1kRj6OCAKE2v3Ypn5rOq2T2JVh51FDTGKnOZN+q0xidyAXEz1kkAQkouho/fMFpTtxqFZA7dZkyBjgW42l9oPNB3j1ielm4aXL9/FGrrZlE7Dvo5t4Jcn0n8lYxFQzszcq//BrMGyW9MIA37oeLcCPRvLmcqyLDYeHVCYPOwzwzdA1hF4GiTQCiflFSJyRhvzsJHgp2zVzIaQN12VGIdKcTF5badgAb+Ztb479iblggLcghtgnPVw8EGzTAaNt2qFvN/m935Vn2L0lblje0QnpjvZY7WiPFAdbPGtvizRHO8zv1AWuareXU85SP6ZjZ8yztcYUmw4Y3KlL89vwqAFequs2ajJIpMGYlau4hVvta9iVuwWVDW8jt64Kh5S3kdtYiB0GDfAySDxGI0HHbeQkATHN30bu+S3I1nEbuezt2l7PAN9aLLUf1B3gc3HqyyuoHqf8eRZeunwXpzJlkPjHYnVBKkarlmWAp7avqTA+JmoyxkVPh0tPrxa/xtTMsX71G0KfiznuMkik45GypQyrJ/rLJ2NLL2GAb4HhKcUo27ymyUnsApik.UVi0FZnxA+WvCVyG7IpipIwfCKnUGwOmLMaMod5mFSLNiXI4/Fhvb0ik/ghNzEepYi6BpgJ8k0PoRdD25tifmAsGeAtiiH3S37kzwq3bIdS6Hby6NF6fj4sHVnV0xDIHW8TbWWOxnQ2edbBFlpMDEjt1hofamXhX196YZW+HSTbtEG3dHiFOziZvI9HScg08mZ6l9oONA/xABEaOkJ9xkfphZU0dbp0uxnBPP/gnqg+hT8Kh63V4Y3MUh9CTxdAWxl3d+iAuPhELEpIgdW98LSoDfMu1aBI7qQwSaQQWbqqqn8RuxgYUVFSjoqIcWVmFKFWcNWaA16WZ28j5JCGrIg9xPvWP1U+kth2lBRswtZ/MrEKkeQnC+BX5qvYtyc/CnKHy/qGpAC+RjkBcs5PYmWfbm2N/Yi4Y4C2IIfZJoIMjhnV4EqNs2iHSuh0GdewMT8lT8Onqiqc7dUW8kxMW29tgnm0HzLe1RrK9DVY52GGxvQ3SHGwxz8kRkc5dMLRTV4xy6ogpNu0x3qY9oq3bYaSjo8nbSLQY4M2SpfaDjQL8qGq8d+cKdkxR/OyZgKpz2ieqc4t9EWdvfIF79+7j89sXcCiFk9hR29ZUGA8dPgahw8fo9RpTY/0SkaGwP9HdNgzwFsIQ+yTI0QER1u0wQRG8J9u0xwSbdphq0wGzbTsg3s4aC2ytEWdrjWftbJBib4vlDrZYYmeDWNsOmGXbAXNsOyDGtgOm27RHlPWTGG8jn8Quyt7e5G0kWgzwZon9IOmLNWN5mgrjAwaFYcCgML1eY2qsXyIyFPYnutuGAd5CGGKfTLCzwSSb9pho0w4zbTtgriKUx9p2wCwb+f/n2lpjrq01FttZY6m9DRLtrBGneH6GTXvE2nbAAltrTLVpjyjrdphgIzfb1sbkbURkSOwHSV+sGcvTVBh36eml9fp3Xa8xNdYvERkK+xPdbcMAbyEMsU+GKYa+j3B0wjinjoh0dMIYp44Y7dgRwxycEOnggAm2Nkiws8ZcRVBPtLPBDEXQf8bWGnEO9phlb4coWxtMsOmA8Q6OGOTcBVOdO5m8jYgMif0g6Ys1Y3k4Cz0RUWPsT3S3DQO8hTDWPnnKxR1Du7qgX5ceCOvcDf7dn0JvFw94urijl4s7nnL1hNTVEz179EJviRt6NrjFHFFbwX6Q9MWasTwM8EREjbE/0d02ogjwHv7RmLXiOeQUVWJdrPpzQZiaXoLSimpUVFQiPz1WdbsKDf1isbqgEuWKWUdXzwhSPSeNXI6s4ipUVFajrDgfiyMbz/jaFvBAIDIuHnOkL9aM5RkXPf2RmHq7tWH9EpGhsD/R3TYiCPDxWFtciHUrVmLdFs3bd0hnZKF0aw7mBHpDIpuE1ILt9feXVPHG1IxKFK6Lk9/3c+w65KtuYxGBxPztyFk6Bh5SbwyYn4vSonVq9yFuO3ggEBkXjznSF2uGxIz1S0SGwv5Ed9uIIMArRWFZgWaA17zvofzn/BVRkEhlmLlhO0rSn4FEOg0ri0uREql83Wgkb96OdbNl8ntSVuZijrvyuTisqyhG8jDT75zW2Nmm3gYiS8JjjvTFmiExY/0SkaGwP9HdNqIO8JKx61CocQZ+G9ZMkw+Bl3oPRT9vb0ik8cioLMGyiPrXzd6oWE9EGvIrczBb4z00l20reCAQGRePOdIXa4bEjPVLRIbC/kR324g7wEv9MW7NVlRUVqOishpFGXMha/Q6Bnjlzjb1NhBZEh5zpC/WDIkZ65eIDIX9ie62EXWA94rPQ9nmNYiUySCRjcGi7G3ISYpo8DoGeOXONvU2EFkSHnOkL9YMiRnrl4gMhf2J7rYRdYCfvbEaG+f71y8Tm6NxTbwcr4FX7mxTbwORJeExR/pizZCYsX6JyFDYn+huG1EH+NGrylC+aSVCZTJIZOGYn1mpmLhO/Rp4+Sz0JRsXNjkLfd6KSZyFnogMiscc6Ys1Q2LG+iUiQ2F/orttRB3gJe4jMSdDcR/4yipsyV6OCMXZ9JkbtmPLGsW9UvvNQOqmJu4DPzQJ63kfeCIyMB5zpC/WDIkZ65eIDKW1+5Oo6OnYvmMXrly5hl8ePMCNG59i775DmBWzwOSfvSVtI6IAT4+7s029DUSWhMcc6Ys1Q2LG+iUiQ2mt/sTN0w+Vz+/AHw8f4osv7+KVI8dQWLQVrxw5hs8+uwMAOHDoCLx8Bpq8DXS1DQO8heA+ITIuHnOkL9YMiRnrl4gMpbX6kxM1r+O3335DZnY+pG59Gz2/bHkafv75n7hy5ZrW53Vxn7ETV756gN8B4PcH+PvVnZjau3XahgHeQrSFfeKbkI/CtGmQSmWQuMdgTXE+FvQz/XYRadMWjjkyLtYMiRnrl4gMpTX6k/hFyQCA+EXJOpcLHzlOFfJbvv5ZePXvAB7+Axf2v4i9F/+BPwD87disVmkbBngL0Tb2SRSWbS5GcoQMw1cUIy8lygy2iUi7tnHMkTGxZkjMWL9EZCit0Z989fU/8OrxGo3H/ANCcP78BYwcE63xeM6mQvz222/w9OrfwvXPRFr1i9iePlP+c++d+AQAPq5qlbZhgLcQbWWfSCdkoHBTAXKKMhDlbvrtIWpKWznmyHhYMyRmrF8iMpTW6E8AIGHxUo3HAoNHAAAmT4vReHxE5HgAQMzcBP3ep3cYIsbFI/vdf+AP/I5Ptw9vlbZhgLcQbWefjMSS/GrkLhlhBttC1LS2c8yRsbBmSMxYv0RkKK0V4H38h0AilWHkmGicP38BV65cAwDcuPEpzp+/oDEL/Q8//qjnMHoZJAvO4BvI//v33dcQw2vg6XF3tqm3wRCk0zJRmJ2HnOJMTOYZeDJjhupgiYjEwtT9LhG1Da3RnxglwEtlkEgDEZL+Dr4B8MsH2a3SNobAAC8CbWKfuI9HyuZCLA6RYXBSIfJWjJdPaEdkhtrEMUdGxZohMWP9EpGhtFaAb/EQ+lHyIfRz5i1s2fqjKvDmtY/wdoVy0rqlOP09gG/OYF4rtA0DvIUQ/z7xRsiSQrVZ6KdhZZE8zJt+24gaE/8xR8bGmiExY/0SkaG0Rn/yw48/4sChIxqP6ZrE7o+HD/W4H3w23n8A4MFdvL3//7N353FR3ef+wPv73fvrvVXZcWeAM8wMMGyCipC4IQoCyubCFkXcQA1IVIwiigIiiiCLgERx3+KSmJCAyYlpYm6TNGk0aWqz2DSJSdvc3ra3aWObRpPP749hFZgw8cDMmfPJ6/V+ReacOXPm+T7nmXnmbMdw5uqn+ArAX65uHpDYsIFXCI4J0eDiNkemYs6QnDF/iUgqA1FPch55tF971afPjMHXX3+NPRXVJi1fm3oU1774J+7wPvAk5WCbex2IlITbHJmKOUNyxvwlIqkMVD15tuU5fHX7NgoKS3qdvmTZKvz+D1/g2rW3IWj8zB6HvmLDBl4hOCZEg4vbHJmKOUNyxvwlIqkMVD3ReAWi8bHDuHP3Lt7/4EMcPXYKBYUlOHT4ON548y0AwLkLT5pw6Lx5YsMGXiE4JkSDi9scmYo5Q3LG/CUiqQx0PYlNTMGhw8dx7drb+Or2bdy48R7OnL3Q7Sr0looNvIJwTIgGF7c5MhVzhuSM+UtEUmE9MR4bNvAKwTEhGlzc5shUzBmSM+YvEUmF9cR4bNjAKwTHhGhwcZsjUzFnSM6Yv0QkFdYT47FhA68QHBOiwcVtjkzFnCE5Y/4SkVRYT4zHhg28QnBMiAYXtzkyFXOG5Iz5S0RSYT0xHhs28Aox+GPiDZWgh1ajx9LoKKxPS8XalCQ8kpqM3NQ0hPj7QaM1f1yIBgrrIJmKOUNyxvwlIqmwnhiPDRt4hTDXmDzo54s//PZDfPnVV/jv//0Lvv7qKzx18QKiw8MweeJEuLh7mT02RAOBdZBMxZwhOWP+EpFUWE+Mx8biG/jFRU1oaOxFRT7CBT1U2kgsKaxCTUMTGhoPYl9pPuLH9/H8hgPYXbgKk3vs+Q3Dmt1NqN2a3vGYT8Yu1NaVIKnrvFM3YFdDDdZH+Zt98H7IYN//cry7/e2q9oGqjavap8d8o8aqUf5oHq7/+lfYlJWFPevWIW9jHqZMmoTDh49gy8aN8BC0UAl6uLh7S7B+RJaDHz5kKuYMuWt8ETJ5JmbHJGJ2TCJCJs+Eu8bX7OvVH8xfMkbOuS031hBr1hPjsbH4Br5TJgoba7Auoutj/liw9QBqduZipr8/VNpJmJtXjfqKLYhoa7wXFzWhPC8WKkEPwT8OmTsPoL40B+O6LntqHnbXNd7TsEcgu/wQduVEdHut2qJM+FjA4P2QwZZqWR5aX7i46TBGpe3Gxc0TrurO+TxVAq69chXlVftwydcLlxbOR0R0NFYtXQbxxRdxsKEePp7cA0/WiR8+ZCrmjLJ5+wUjLjEFE0PCoPEKhMYrEOMnTUNcYgp8x4WYff2+D/OX+iL33JYTa4k164nx2Mi7gQ/IQUljBTLHd50vFusqGrEl2fB31wZeJeih0mZga10dNs7tfM4Da6uwLz8Ta3Y3Ymtq5951IbkYNfuLsUCrh2p8DkoaqpA91fwD90MH+36XofPyxRidL9y9fJAxJxrFeXnYnrceJcXFKCkpQeSsCPjrfaHzDIBK8MaS6Bj8/au/4/XXX8e155/D2lVZmBk2HSdPnERLy7OITYjDKHdPjNH4QOcpr18Gib4PP3zIVMwZ5RK0/ohLTIGg7XmEn7vGF7EJyVDrAsy+nsYwf6k31pDbcmFNsWY9MR4beTfwycWobT+UvosFWxs7mvYeDXzbY3vWR7f93dnwB+dUor4oE0LHvBFYs/sgduVEITa/DjVb07tMkxcpxiTIzw+P+Pog29UN6VOm4DsAX//5T/joQD3+98QxFKWlIfSBBzBu3ESMHuWG504cR8uVK9i0eRMO5m/B7CmTsXnzZrxw5Qq2FuRj4ejRKNB4IsfXF4F+fmaPEZGU+OFDpmLOKFdwaBgmhoT1OT0oeCpCp8wy+3oaw/yl3lhDbsuFNcWa9cR4bOTdwGfs6jwXvovwvJrvbeA7Hpu7DZV1xVgg6KEK3YBdDXuwPKBzXiGhEJX767GvoRJrZLr3vX2w73cZejcNnp4Zia9e/zlWp6SgtqQEX3/5JZ5PX4w3MxbjqL8f5kRHIyTkQYT7+OJXb7+NLSnJKEpOxvapU5EcFYmLly7hxNFjmDdnDq5ffAL/eP3naImZC71aZ/YYEUlJaR8+moxjuPruR/j41mf4+ObbaN2bCk1v8wWnILvhEq6+dRNvnlnex7Iu4tqtz/BCmfnfF3OGBkN4RCy8fSf2OV3rHYRZs+PNvp7GMH+pN9aQ23JhTbFmPTEeG3k38BLsgY/Nr+9y8boIZJc3oSRrUpf5JyOzrAn7ClJlu/e9fbDvdxm6Me44HxsPALj+6xuIfeAB/OF3n+P2d9/iwyeewItBgVgSOgmzoyJRuXkT/vDPf+KnF87j2J49eHDyZOzdW47nnn8e6Wmp2F9bg/b/nk5KgZebxuwxIpKSsj58cnDh3Y/wYu18+Ah6+GRewrVbb+Dg7HvnW44TP38bVy8ewrlXP8O1Xhv4hTj4+sf4+BM28KQcEVHx0HoH9Tld6x2EiCjL/uLN/KXeWENuy4U1xZr1xHhs5N3AB+SgpPHe89Jjsa7iEAozDOd/GD8HPh1b6nq5wv3uDQju8tq9/QggN1KMiedYAU/FxuPbu3cBAEXbCrA9Nwe4excvrFiGNzMysH3RQ4ibOgXPP/wwbh45ii/OX0BZTjZSkpPQ0tKK8rIyLEpOxp/+/Gd8e/cuvvvuW7QsTIa3u/Z7X39FtQhR7FtVlvniG7ntdB/rdRoFGQU43P7vqK7PC8Civc0QRRFP710BdVat0ffW22u0XDqB6k3pCLKAHKPuFPXhE1aKM88dRmbHY8tx6vo7OLWo7+eUXum9gX+w9lXcEM/iiets4Mn6+QWGwi8wFAnz0zAhZHrH3/eaEDIdCfPTOv4293r3hvlLXVlTbls6a4w164nx2Mi7gb/Pq9ALqSW93CouD7vv+VGADbyBq0aPcj9//O2t6/gO3+HWrVtICA/H2z/9Kb765z/x1d//jstXRGS6u+O1MWMhOg7HRTsHzPX3x4FDh3Dx4nkkxMTguecuAwDuAvjn2++gPHA83PtxEbv4DdWoqDR47HFDA/v4wc7H1s8zX3w7muvHmzrWx6AESyfPxIYmw/o2bZzZ5XnLsLtZhCg2Y/ciPVTtDXzzSdR2W4bhvfV4jYaTaG4VIYqXcbxAHr+oKomiP3ziTuDNm89ji1ff8/TawIdU4IUPX0X1tOU4xQaeFCApdQmmhkVhRsRcTJsRjalhUb2aNiMaMyLmYmpYFJJSl5h9vXvD/KWurCm3LZ01xpr1xHhsZN7A6028D3w9dhW03wfeH0mFjajctOCe15mE5TsPdWvY2cC3UfvgATcBr6Qtxp07dwAAh44dQ6arK36m94Po5Y1nfHzwhKDGy4IH3vDQIlerxcN5eWh99lnk5jyMvA25uPvtt7h75w6+vXMHr6ZnIETwgMrDx6R1ad8b32Ove3A6ChouoEUUIbY+g7MNRUgKbpumi0ZWxQlcaunce713dTTUgh4qIRtVogjx1B5sLGtrjFsuoH5jEuI2NuJciwhRbMG5iuxe93Z3NNfV2b2ur19uo2F6Uz5C2x9fWIbzogixuQJpgr6zgT9VhMh+voZ6yT48LYoQTxcj2gLyjDop9sPHKwun3voYr9RGGJ2vZwMfiEdbXx6cwQAAIABJREFU3sdrTQth2IPPBp6sX1xiyqA8ZzDIMX/D82raviP28v2S7os15bals8ZYy7GeDGZsZNTA0/0OthTLGavzw1o3d/z+zFl8B+Avf/0rlsyfh+OOznhlrAovjB6LKy6ueNnFHcfHuCA+MhInTp3CocceQ1z0bHx480Pg22/xHYA/PX4e2R4eGKvrebuL79N7Ax+P/OOXIYotONVQjZojF9Eqimht2IAgQY/ksksQRRFPHixF7qZyHL3U9bD2tgZeFNFyqhEVDWfafgS4jNaWM6ivbMSpFsPe7qqsnrfg+L4GXhW4AfWiCFFsRE6g4bF5Oy9CFEWc35lmmOcHNPCqqCKc7PojAFkMZdbBCJReeR+/bCnGg98z770NvCanGe9ev4h0Lz3YwFu+zh/H2fjcD2v64i2n/KWBZ025bemsMdasJ8ZjwwZeIaQZE2+oBD28NN44O3ka/vnFF4aL0D3/PNLd3XFllAuaR6vQPMoF4sgxWKTVYUtxMZ5+6imkLpiPxxoaAADf3L2LO//zRzweNhOeWu9uy+6vXhv4RRV4uv18ckEPlTAbG4+IEMUj2DC55zLaG+ia1QHoaOAvlGGeoIdKiEfBKRGieBGlKYaGPXr7WYiiiJPbeh6u3tc58J3zhmJN/eUuPwB0Lr94Ydty+joHvq1h79HA60KQuP2k4UeK+nXws4A8o07Kq4OBSD9zHTeuVHxv864SejbwO8RPcevWZz30fqE766S8nKG+vkTHxC5AXGIKXNU9j06z1C/ezF/qyppy29JZY6xZT4zHhg28Qkg1Jq6CHiqNL+JV7nivoBDfAvjX1/9C9uosFNnY4JzzSJxzGo5CRyckJSfh/PnzKNmxAw8lJ+HvX32Fu3fv4DsAH+woRpybGi6aH3b/994aeKMXkovS9ziEvnuT3X4Iffve7/YGu/PCc+3LN9rA33MO/PYVnee8+2UfMDTb1dlQt+85P1eKuPbl9HUO/IYUo++v9UId1kw3f45Rd8qqg4FIP3kNN98637YHvatJCI2aBZ97ntPXRewMuAeelKG3L9HuGl8sz8zGyqwcCNqeR6hZ6hdv5i91ZU25bemsMdasJ8ZjwwZeIaQeE1etL3Z7euOvb7wJAPj59beQoNOiYYgNaobaYI6vHnuq9uHMqdOYGxmJn/70pwCAOwD+8dY1lPn6QeX5w5p3lWC8gX9i/3asWpPbRSaiAwOQtueS4YJvO5cjfOosJJeclb6B7+sQekEPVeA61LUaDnd/eOMRiKKIc0XJndP7ewh9248Ehgv5XUZ97hSz5xf1pKw6WIEXetl7futKBVSzm/Dqb6/h8MLuz2EDr/ScIZXQ95fo6eExmB4eY9JzzI35S11ZU25bOmuMNeuJ8diwgVcIScfE3RsqtQ9C3DzwcnIK7nzzL3z33bfYtr0Qmf/+71jp7ITVubl45plnsGblSmzKyzM073fu4LtvvsErDy3GJLUWql4O6emv3hp4dVYtWkUR4qliROvaHpuVh41ZU9BbQ95+CP2gNfAdh9E34+lmEaJ4HjsSu0w38Rx49aIKPCmKEC9VIE1n/hyj7lgHyVTMGeXp60v0xJAwTAwJM+k55sb8pa6sKbctnTXGmvXEeGzYwCuEFGPidm/DrfHBalcBXxw7CQD47Pe/Q3RgAILd3bExLw8bH3kEc2dH4ne/+x3a//vTqTNYKXj0OHS+x7K/R6/nwOvmo+D45c4L0bVfeO5sCeZ2NM8injxah4rao7jQOvCH0BtuI9c5X8ePDL016v29jVzHjwRTkNNwuc91IvNiHSRTMWeUp68v0a5qn17PWzX2HHNj/lJX1pTbls4aY816Yjw2bOAVQoox8dX7I0DvAzdXd+g0nvD19oOvhwcOhU7G5+/ewF//+lecPXcOJcVF2LNrJ4oLCyE+9zz+cfsf+Ovf/o4vP/4Ex8MjEOTrh/EBQfDWekPv6YNA3wD46U27Er2x28htrGm/P3oLLh2rQlZ421Xjg1eg9MQzaBVFtJxvxI69x7pcBV6iBr6v8+/b59Vlo6rbDwddpvV1Ebu292n0KvStjcgJ7n/8aOCxDpKpmDPKY01Xj2b+UlfWlNuWzhpjzXpiPDZs4BVCijFxd9chYc4cXDh3Hnt370Febi52luzEhjWrcfboUZx7/HG0PvsMWltacfXqK3j+8nOo21+Lx8+extPNT+PUoUPYs6MQB+rrUF9djasvvYw3X/85du0ogrubxuwxIpIS6yCZijmjPNb0xZv5S11ZU25bOmuMNeuJ8diwgVcIKcZk9Fg1Fj+UBgB45+23sTl/E+prarG/thq/uP4L7Ni2DY+fOomIqVPw8k9fQmNdHeqr9+FoUxPW5eRgy6ZNOHHsKOrr9iMtLRWff/45AODwoUMYM9rd7DEikhLrIJmKOaM8cYkpP4i517s3zF/qyppy29JZY6xZT4zHhg28QkjSwI8RsOShRfjXv/6FP37yCZ45cABPV+zD86dO4z3xCkpmzELzzl1Y8R/D8NZzz6F51y681XoZv7r8HPYuSMaJgm34eetlNFfXIXvqdHz++ef45ptvcOzwEYx1UZs9RkRSYh0kUzFnSM6Yv0QkFdYT47FhA68QUozJyLFqrM7KNFxR/m9/w/VnW/HB5efQXFqG10+fxbPbduDlU2fxVEkJfv3qq3jz1OM4W7gDt955B9cvXcIvLz6J1j17ce2JS3j1yDH8+dYtAMClCxcwZqxg9hgRSYl1kEzFnCE5Y/4SkVRYT4zHhg28QkgxJq5uOixMiENVxV5UlpejoqICVVX7sGdXKWqqqlB38DE8VVWNG2+8gV9/8D4++M1N/OrqK3jx8GGcOXcOFx5/HKePHcMTFy7gqacu4eLZM2h95mmUFW+Hu6Aze4yIpMQ6SKZizpCcMX+JSCqsJ8ZjwwZeIaQYE73eH37ePlCNdceYMe4YO1bA2LECVK4ecHVRY5SLGlHOI/HL9Xn4ru22ce/nb0XEyDEY7aqBm8oD7m5auKrUULmo4eqqgZtKgLfOE74+AWaPEZGUWAfJVMwZkjPmLxFJhfXEeGzYwCuEFGPi5vH987h4+qFI8MCXv3gLt6+/jUKdN1y8vr85d1ObP0ZEUmIdJFMxZ0jOmL9EJBXWE+OxYQOvENKOiXfv3L2hEvQIdFfjauJ8XF2YjHGC1vAc9z6eI3ibPTZEA4F1kEzFnCE5Y/4SkVRYT4zHhg28QgzmmLh4+GK1zgtZel+4ePiY/b0TmQPrIJmKOUNyxvwlIqmwnhiPDRt4hRjsMdF5+UPn7W/2901kLqyDZCrmDMkZ85eIpMJ6Yjw2bOAVgmNCNLi4zZGpmDMkZ8xfIpik.64nx2LCBVwiOCdHg4jZHpmLOkJwxf4lIKqwnxmPDBl4hOCZEg4vbHJmKOUNyxvwlIqmwnhiPDRt4heCYEA0ubnNkKuYMyRnzl4ikwnpiPDZs4BWCY0I0uLjNkamYMyRnzF8ikgrrifHYsIFXCI4J0eDiNkemYs6QnDF/iUgqrCfGYzNgDTwRERERERERWRY28EREREREREQywAaeiIiIiIiISAbYwBMRERERERHJAC9iJwMcE6LBxW2OTMWcITlj/hKRVFhPjMeGDbxCcEyIBhe3OTIVc4bkjPlLRFJhPTEeGzbwCsExIRpc3ObIVMwZkjPmLxFJhfXEeGzYwCsEx4RocHGbI1MxZ0jOmL9EJBXWE+OxYQOvEBwTosHFbY5MxZwhOWP+EpFUWE+Mx4YNvEIM1Ji4qn06/h0VFYvFqWlIiE/EnOgYJMfOQcrCFHgHhJj9/RMNNtZBMhVzhuSM+UtEUmE9MR4bNvAKMZBj4uEVhIXxiYhPegj6yIXQV70Cj6hFcItZinEz47EkcS6CJk0zewyIBhPrIJmKOUNyxvwlIqmwnhiPDRt4hZByTFzVnXvex4dMx/KH0vDAyq3wrn0N+mXbEXzuFoJ2XsS4yitwT9kEn9T1WJScAkEXYPY4EA0W1kEyFXOG5Iz5S0RSYT0xHhs28AoxEGPi6RWAxWlpcA2OhHNWPYJPf4TA/f8Fj+2X4L6uCfq9VzDh6A24JD2KsHHeiIxJhEroftg9kbViHSRTMWdIzpi/RCQV1hPjsWEDrxBSjYng4YO5SRmYn7URK3M3obi0DA+lr8CEyPkQtl6ER/Gz0CzZAf3aGrjOXw+/6lfgV/Ik9DPiETc7qm053maPB9FAYx0kUzFnSM6Yv0QkFdYT47FhA68QUo2Jt1cAFq7dBmFNLXQ5dfBbU4HUddux8eE1WJCyCGOiV2DcgTcRdPYWtIsL4JKYC9eCi9AGPoCkhIS25bCBJ+vHOkimYs6QnDF/iUgqrCfGY8MGXiGkHJOUpavhtXovxiZtgtvax+C9/+eYW3Yak+cmwyW9GGOWlsNr2zlM2HkBa5YugTBnBcbPjMPc6LlwVfvwEHpSBNZBMhVzhuSM+UtEUmE9MR4bNvAKIc2YGPacJ6RmQLf+ELxy6+AatRRC3nGMzW2Ca8hsqKYkYEzAFPhsPgq/I+9hzdbdyM/OQtrCBfDQ+Zk9DkSDhXWQTMWcITlj/hKRVFhPjMeGDbxCSDUmnt4BmP/QMvgWP4GgEzehnZMBt//8ETQ6b3imPQqXKQnwXFWOcXWvQdjeDCEkEpMe2Yd5a/KxcPFKhE8LN3ssiAYD6yCZijlDcsb8JSKpsJ4Yjw0beIWQakweDJmM8A0VcC9ugdeuy/Bc/xg8Ro+Ah5sbPOKz4LOhEYEnbkIouACVdxCE//sjqBdvhWvKJqiX7kRk5mYkLUxpW563RR9OH7ntNERRRFWW+deF5Id1kEzFnCF3jS9CJs/E7JhEzI5JRMjkmXDX+Jp9vfqD+UtEUmE9MR4bNvAKIdWYTAgMRuLW/Rj50HZoFm+F776X4Zt/DBq9P7RxK+H92LtwzSiFu99EaGfOh0dcJtzHT4XHyj3wWv8Y3DYcQfjyjUiKiYLgYeKXkqginBRFiOJ5FC/sek/5bFSJIkSxFiskjBkbeLofrINkKuaMsnn7BSMuMQUTQ8Kg8QqExisQ4ydNQ1xiCnzHhZh9/b4P85eIpMJ6Yjw2bOAVQqoxETS+eHT9BoTOXwEhay+8Cs7AZ99VeBU9BbeJ4XAJnAaPyFSoNxyFKm0rVOGpUM3OgKt+PNzmPwLdjqegKb2M4PW1SElLR+TsWKj6uxe+o4EXIZ4qQmTHNDbwZHlYB8lUzBnlErT+iEtMgaD17zHNXeOL2IRkqHUBg75epmD+EpFUWE+Mx4YNvEJIOSbefsFISUhEZGY+dPmnoX30OHQbj8Bz5gKofcdDNW8dXMeMhXrYv8HDYQg8RjhC7a6Gh8NPoBK0cJ2aiMnLtyIlfQXi4hZApfaBa39eu2sDL15G08bZbdN6NvDq8LXYe+IZtIoixJancLRiLabr9FDNLcZpUYRYuxZqofPvk9vioRL0CN14BKIoomnjzI4GvnFvOY43X4YotuBcQz6idZ3rFJRShPrzLRBFEa3Nj6N+WzqC2tdXF42sipNobhUhii24dKwKWeGW/QWMpMM6SKZizihXcGgYJoaE9Tk9KHgqQqfMMvt6GqOE/F1c1ITCDPOvB5G1U0I9uZ/YsIFXiIEYk/Qly+G16TjUjzTCe8cT8CxthXvuQWhTN8Jr+hxoVGMh2P0Egv0QqB2GQhjhCA8nG6TOmY1ZU8MgmHpeX0cD34ynm0WIrY3ICdajRwMfuAqVl0SIrRdxuLYa9acMDfa5nWlQC8uwu1mEeKEM84TOhl1sykeooEfanmaI4kUUL+zcA29YTh0OX7gMURTx5J5lhuY/qhDHW0WILWdQX9k+/TLqc6dAJYRi6b5LEMXLuHCkDhUNZ9AiihDPlWGeTroxIMul7Do4CaHLy3HquTfw7s0XUdrXfF5TEbf2EC68ch0f/OI8Us2+3ual7JxRtvCIWHj7TuxzutY7CLNmx5t9PY2xmPyNyEd5YxMa7lWRj/D7XDYbeGMmI2lTJfY1NKGh8SD2leYjfry518l6LC5qQnlebJfHMlHYuAuLTVxGYYb530t/WEw9sUBs4BVEyjEx3Mtdj4iZ0YjL2wuPpA1wj1oCXfHT8FhVCVXKFriva4Lnzmfhu74e+rmLoZswGe4enggKDMLKVdmIjIpFWlIKNF6B/X/tjga+Fhs3HkGrKOLJfavgd08D396UH97UtodetwLlzSLE5gqkCaHIaRAhikewYXL7v0WIrbVYoZuL/OPt/+5s4BvXTzEsJ/hRNIrty2lv9ptRvqRtr3pYAQ63/xgwOR9NogjxSAGmCnqohAAs2muYf/ci8+cDDTxF18EyEb96/QWcOv4C3rn1Up8NfOrJN/HWK5dQf/7nuHWdDbyic0bhIqLiofUO6nO61jsIEVFs4E3V/4alf82QnBqgwRa+vho1uzdhrr8/VNowzMuvRl1pDsZZwLpZAzbw1DU2bOAVQuoxab96fNr8hZg2ZQrcotLhOmclNJtOwGvDQbiGp8AlLAnu2Q3wPvwBgh7/DBMOXcO4fS/Cb3crvCtfwqzMzZg5Pbzb8ozq0sCvEOKRf/wyRPESdi9a262BX1Hdfpj9vQzTwwtOGhrpJdmoahVxsqER58Vm7F7U9kNA2974nufAz8e20yJEsRE5gfEoONXH65wqQmRWbR/rwHPqlYJ1UA/VovO4ZqSB71D2Eht4gTmjRH6BofALDEXC/DRMCJne8fe9JoRMR8L8tI6/zb3evbHE/O3RsGjjsaa0HnWNTaivq8HWZZEQuu2xNzRE4+blo6T6IBoam1BXXYblU/pYHrVJxqPVNVgX0TXWGdhaV4k1obFYV9FlWkIh9pXn4QFBj3GpO1Bed6htj/0GRGj1hiMoynZhW/WhexpWZTPWwIfn1aCiuLgtZw9iX2Gm4YcTbSRWFhvyva66DMV7OvPX0mNvifXEUrCBV5CBGBOdz0TEh0+FJvVRqFM3QXAYAlVkOrSPNMJv7wvwSN8G9xkL4frgXKjSi+FZ9SoCz3yKiad+g4lnfovAsmeQNG9B/28l162B10O9sAznRBHiqdPdHm9v4I+WrceqNbldLMYUQQ/VwjKcF0UcP9iEp8WLKF5oOKz+/GOHcFoUcXr7fKiE/jbwT6K2ILf76yydB7/2Bv5YOR5e0336gunmzwcaeKyDejbwJmLOKE9S6hJMDYvCjIi5mDYjGlPDono1bUY0ZkTMxdSwKCSlLjH7evfGEvP33oY7elMdaopWYaJWD93kHOyoa28su+7NnICwlNVYODMIKsEfE7MrUL9jea/Lo3a97Q2OxbqKejyaoMcDa6s6GsLoTXXYlRMGVUA2iquKkRpq2GO/aHu94fGIfJTXlWFpaM8LOirZ9zXwDRU7MC/UH6rxq7CjrhJrQvXwydyDur1bEKXXQwhdhcL9bfkrg9hbYj2xFGzgFUTqQ+hVgh4zZ8Vg2oMPwj33MQgqV3g420JQa6Ca9RA0q/dhXONb0G89A3XmXggxS+H24By4z38E2q3nEXDgF/BpvI7oxVkIDZnSv9e+p4FXCQFI23Opxx729sb76dq1HReU81pSgA1z2w511xn2vIsdh8MHYEX15bZldB7ibvwQ+s7nnNw+33BOvBCAGY8UYEVwl3VtrkNWcNv6+6zAxo3t85K1Yx3Us4E3EXNGeeISUwblOYPBEvO3e8Mdjdy9tVgf1Tk9Nr+tcbmnARWiNqCkqhH17XvmizJ7WR516quBb8SWZD1UU/OwuzwPDwixWFdRjpUBeqgydvW4TkHt1nRDEynB9Qqszfc28G05aoi74YeptB2HsGOZf7dlFGbII/aWWE8sBRt4BZF2TLyhEvRImB0J/5hUaJfvhGDzY6jHjoHa2RaCpy9co5dBWL4bgUduIHDfFXhuPgFN7gF4pG+HsHADPLLr4H/kPQSvKsbcWf28sm6PBl7fecG6ro8HZ6Pqkth5Abnao7jQKqJ1fy70gh4qYSY2NBme01qdDbWgh19uY9syGpETaFh294vYVePA2e4XsVPPLTJcxE5swamG6o4L1Z3ZsRAqYQpWVBt+XGi9cBQ17Re5a63HKn/z5wMNPNZBPRt4E8kpZxYXtX/xu+ewWTIJG/iB9cMa+Gjk7q3HtoyZ0Al6Q7PDBv57GDuEXg+VEIHs8ipkp+ajvDQHPu1xLV4F4d5lWVATaUkWbG2UtoG38NhbYj2xFGzgFUTqMXHTjkP8jGnwSt0AbfxKqG1/DI/RI6EeMwpqJxsIOh+4JmTDbVkZ/A++g4nHfo3Aqp/Cd3er4Yr16xrhVfQUxibkYEH0bLhp+nG4Tm8NvKBHUG6j4XZx99xGrvTQBcOV31ufwdmGIiQFdz4nevtZiKKI+ty2cwnbLzp3vLCjcBka+GbU76kychu5AlT3drs6QW+4jVzZYZxrMfyY0Hy2EQUp/TzagGSPdVDPBt5EzBnl6asZj4ldgLjElF5PMWMD33+mHUJfhiVaPVRCPNbvq8PmeUGGi7EV1LCB74fw9dWo27ulz4vYBedUorJqP4ozJxmeE7oOpQ3VWB8/CYLgj4kL1yB1mr9FNZGWpP1w+Ln+/lAJQZieXY7atmsJ9NXA93kIvQxib4n1xFKwgVcQqcdE5zMRc6eFwitzF7zilkGw/Q+ox4yEx6jhbU28LdRuAlznPQLX1bXwqXgRQUffw/jDv0Tw4bcRdPTXGLG6HtPCIxEXm9D/8+CJZIJ1UN9rA68JjsH04HvuPsEGHiqBOaNEvTXj7hpfLM/MxsqsHAjanj9us4Hvv35dxE7QQyVEYNXug50XsUvdgYqGJjQ01KOkpBK1bXuN2cAb8z23kQvIQUnDHiwP6Hys80Jqh1BbsQNJ4/UW1URalsmIzyvviG9NeQmWTDPUh74aeJUwC8u/9yJ2lhl7S6wnloINvIJI3sD7BmPOlBDolmxDQE4l3P/jR/AYMxIeo0dAPWo4PMaOhpujLTxGDYd2QS7cHj2FwJqXMeH4+1DXvgXV0t2IiZuPxPh5UAls3sn6sA7qe23g1zXfxEeXS7rPxwYeKoE5o0R9NePTw2MwPTzGpOeYG/OXiKTCemI8NmzgFULqMXHV+GJ+TDTc/YLhW/cmNJOjoB7hBI/RI6AZOwoqJ3voXEYjZcECLJqfiKB5K+FS2AzXvJMISchAWkIcpk3r57nvRDLEOkimYs4oT1/N+MSQMEwMCTPpOebG/CUiqbCeGI8NG3iFkHJM2g93j54zH1PH6eGoGw+XBRvg6ukHlf0wjLG3xUQfbyxKWwT/iVPh5hmIpPh4RMUtQGLCPMREzIa7bpxhWRYQG6KBwDpIpmLOKE9fzbir2qfPU8vYwBORtWM9MR4bNvAKMRBjImj8kJKyCDMnBsB3tAP81K4ICfBF4tw5WLAwDRqv7ue5Tp4cDq1352M8752sGesgmYo5ozy8Cj0RUU+sJ8ZjwwZeISQZE7UPVGrfNj5QqQ2H0s+MSkBcQhLmxs3H7JhE+E8wXGndRRMA9YJH4B6ebJi/bTmuHl2X4dvJAuJEJBXWQTIVc0Z52MATEfXEemI8NrJo4HVBiViUtxO7qhqxLaPrtMlIKqhBbUMTGhoaUV6Q0XG7im7GZ2BzRSPq2646ujl1csc0IWoDSqoPoqGxCXXV5VgT1Y/bmcmQOTYEF40/vC78AR6bjpn9/RMNNn74kKmYM8oTl5jyg5h7vXvD/CUiqbCeGI+NDBr4TGytrsS2vEexbV/323cIqSWo3b8LS0L9odLPx8aKQ533l+zgj6TCRlRuW2647+fcbSjvuI1FBLLLD2HXIzHQCf6YuKIMtVXbEG0BgzMQg32/y1AvLYa29BlodzZDvWIXPHLroSt9Brrt5+Cxai80eYfg/uAcaPIOwfXBufB4uAq66lfgUXAKmq1nISzZDs3m49CWPAXNlpNQp2+DpvhJaHach0fBKbPHiEhK/PAhUzFnSM6Yv0QkFdYT47GRQQPfLhbrKro38N3ve2j4uzwvFipBj7Qdh1BT8BBUQjIera7F+qj250Ujd+8hbFusN9yTsrEMS7Tt05ZjW0M1cmeYf3AGYrDvdxm6hjehLWuBru51aPc8B13Tu9AUXYT3E3+EemUZdMfeh2brGXg9/jk0Oy7CY9Mx6Pa/DnXWHnge/hU0xU9Ad/Q9aEsuQXfqI2i2noHnY9ehrfwpdEffN3uMiKTEDx8yFXOG5Iz5S0RSYT0xHhtZN/CqudtQ2W0P/AFsSTYcAi/4T8N4f3+ohEwUNtZgXUTn8xYXtS0nIh/ljbuwuNtrdJ/XWkgxJp7HPoA6fZthD3rRE9Ad+AXUWeXQbD4Old+D0B34BbzOfQ7PEzfhefpjuM1Kg+eRG1Cnb4Nu/+vQFJyGruENeGTthXrVXnjkHYK2/Hl45O6H8NAWs8eISEr88CFTMWdIzpi/RCQV1hPjsZF3Ay8EIW7LfjQ0NqGhsQlVhUuh7/E8NvDtg32/y/A68wnc0zZDW/USPLacgueRX0F3+F3o9r8GVcAUaPeK0JY/b/j/nufhOn4GvE5/DM/jH8DzyA1oNjYZ/j78K2i2X4Rm+wV4nb0Fz0PvQP3IAbPHiEhK/PAhUzFnSM6Yv0QkFdYT47GRdQPvk7kHdXu3IEqvh0ofg9WlB7ArJ+Ke57GBbx9sc68DkZJwmyNTMWdIzpi/RCQV1hPjsZF1A7+4qAlFK4I658nY1e2ceAOeA98+2OZeByIl4TZHpmLOkJwxf4lIKqwnxmMj6wY+elMd6nc/iul6PVT6mVhR3Nh24bqu58AbrkJfU7Sqz6vQ78mbz6vQE5GkuM2RqZgzJGfMXyKSCuuJ8djIuoFXaSOxpLDtPvCNB7GvdAMi2vamp+04hH1b2u6VOj4VG3f3cR/4aTnYzvvAE5HEuM2RqZgzJGfMXyKSykDXk9jEFBw6fBzXrr2Nr27fxo0b7+HM2QtYlL7S7O+9P7GRUQNP9zvY5l4HIiXhNkfBBq/pAAAgAElEQVSmYs6QnDF/iUgqA1VPNF6BaHzsMO7cvYuPP/kUTzz5NCqr9uOJJ5/Gb37zWwDAuQtPwidgktljYCw2bOAVgmNCNLi4zZGpmDMkZ8xfIpLKQNWTZ1uew9dff43i0nIIGr8e09dtyMeXX/4N16693et0Y7SpR3Ht97fxDQB8cxu/u34USd4DExs28AphDWMyLqsclfnJEAQ9VNp0bKkux8rx5l8vot5YwzZHg4s5Q3LG/CUiqQxEPclcnQsAyFyda3S+mZFxHU1+/5e/CE/9DsDdL/DG48dw5s0vcAfA508vGpDYsIFXCOsYk1is21uN3Ag9wvOqsWd9rAWsE1HvrGObo8HEnCE5Y/4SkVQGop78/g9f4Knmlm6PBQVPxWuvvYHImMRuj+/aXYmvv/4aXj4T+rn8NOQ3HcOhgjTD395H8WsA+NXBAYkNG3iFsJYxERIKUbm7AruqChGrNf/6EPXFWrY5GjzMGZIz5i8RSWUg6gkAZK15pNtjoVNmAQAWJKd3e3xWVDwAIH1plmmv4x2GiLhMlP7sC9zBN3jvUPiAxIYNvEJYz5hEYm15E8rWzrKAdSHqm/VsczRYmDMkZ8xfIpLKQDXwAUEPQiXoERmTiNdeewPXrr0NALhx4z289tob3a5C/+e//MXEw+j1UK18Ef8Nw3//+vQZpPMceLrfwTb3OkhBSC5GZeke7KouxgLugScLJlWBJSKSC3PXXSKyDgNRTwalgRf0UAmhmFrwX/hvAF/9vHRAYiMFNvAyYBVjoo3H+r2VWDNVjwdyKrEnL95wQTsiC2QV2xwNKuYMyRnzl4ikMlANfL8PoZ9tOIR+ybJV/Vt+bAN++vYv8XJD+0XrHsGVPwH47xexbABiwwZeIeQ/Jv6Yurayy1Xok/FolaGZN/+6EfUk/22OBhtzhuSM+UtEUhmIevLnv/wF5y482e0xYxexu3P3rgn3gy/F67cB3P4ULz9+DGeufoqvAPzl6uYBiQ0beIXgmBANLm5zZCrmDMkZ85eIpDIQ9STnkUf7tVd9+swYfP3119hTUW3S8rWpR3Hti3/iDu8DT1IOtrnXgUhJuM2RqZgzJGfMXyKSykDVk2dbnsNXt2+joLCk1+lLlq3C7//wBa5dexuCxs/scegrNmzgFYJjQjS4uM2RqZgzJGfMXyKSykDVE41XIBofO4w7d+/i/Q8+xNFjp1BQWIJDh4/jjTffAgCcu/CkCYfOmyc2bOAVgmNCNLi4zZGpmDMkZ8xfIpLKQNeT2MQUHDp8HNeuvY2vbt/GjRvv4czZC92uQm+p2MArCMeEaHBxmyNTMWdIzpi/RCQV1hPjsWEDrxAcE6LBxW2OTMWcITlj/hKRVFhPjMeGDbxCcEyIBhe3OTIVc4bkjPlLRFJhPTEeGzbwCsExIRpc3ObIVMwZkjPmLxFJhfXEeGzYwCsEx4RocHGbI1MxZ0jOmL9EJBXWE+OxYQOvEBwTosHFbY5MxZwhOWP+EpFUWE+Mx4YNvEJwTIgGF7c5MhVzhuSM+UtEUmE9MR4bi2/gFxc1oaGxFxX5CBf0UGkjsaSwCjUNTWhoPIh9pfmIH9/H8xsOYHfhKkzW3vs6YVizuwm1W9M7HvPJ2IXauhIkdZ136gbsaqjB+ih/sw/eDxlsc68DkZJwmyNTMWfIXeOLkMkzMTsmEbNjEhEyeSbcNb5mX6/+YP6SMXLObbmxhliznhiPjcU38J0yUdhYg3URXR/zx4KtB1CzMxcz/f2h0k7C3Lxq1FdsQURb4724qAnlebFQCXoI/nHI3HkA9aU5GNd12VPzsLuu8Z6GPQLZ5YewKyei22vVFmXCxwIG74cMthTL0Y91R+DIUfAeMQL+w4cjwHkE9CNGQzNyLDxHjoWfvR3G2QxBoO1QjLcdCv8RI+ExVkCYowMSHB2Q6uyIBGcnzB41GqtHj8LysS5Qu3maPT5EUuOHD5mKOaNs3n7BiEtMwcSQMGi8AqHxCsT4SdMQl5gC33EhZl+/78P8pb7IPbflxFpizXpiPDbybuADclDSWIHM8V3ni8W6ikZsSTb83bWBVwl6qLQZ2FpXh41zO5/zwNoq7MvPxJrdjdia2rl3XUguRs3+YizQ6qEan4OShipkTzX/wP3QwZZiOYHOwxFiPwzjbYciyGYoAm2GInDYTzDJdiiCbYZggs0QBAz7T0yyHYoH7IbiAduhmO5gg9kONljgYIPVzg7IdLbHamcHrHCyR8lIZ0xx9TB7fIikxg8fMhVzRrkErT/iElMgaHse4eeu8UVsQjLUugCzr6cxzF/qjTXktlxYU6xZT4zHRt4NfHIxatsPpe9iwdbGjqa9RwPf9tie9dFtf3c2/ME5lagvyoTQMW8E1uw+iF05UYjNr0PN1vQu0+RFqjHxdB6OCW2N+oO2hgZ9ks1QPGg3DA/YDUOo7VCE2g5FhIMtZjnYYLr9MEPz7miLh53tkT/CEY8Od8QGZ0dsHO6ElY52iHRxN3t8iKTGDx8yFXNGuYJDwzAxJKzP6UHBUxE6ZZbZ19MY5i/1xhpyWy6sKdasJ8ZjI+8GPmNX57nwXYTn1XxvA9/x2NxtqKwrxgJBD1XoBuxq2IPlAZ3zCgmFqNxfj30NlVgj073v7YMtxXICHB0RYjsU452c4OOmhf9Yd0xxdECEvQ3C7IbhAbuhiHa0RayjHeY72mKxkz1WOjsga7gjVo4cjgWjRmPd6NFY6+yAklHDscrRDhGjx5o9PkRSU+KHjyZiFy68fgM3P/kML5T1MU/GMVy98TFu3foMH934GQ5mBHZMe3BrC966+Slu3foUN6+1YMs0878n5gwNhvCIWHj7TuxzutY7CLNmx5t9PY1h/lJvrCG35cKaYs16Yjw28m7gJdgDH5tf3+XidRHILm9CSdakLvNPRmZZE/YVpMp273v7YN/vMtzdPDHRzgYTbYbgAXtbaMYKHY+PHzka0Y62mOdoh2Qngyxne+SPcELOqBHQqjoPk493VaN4hDPSHe2Q5WiLyBEjBzceqeV4UhTx5L5V8LOAsSHrpLgPn2kVeOHDm3i5YTVCA/qabyGafvEpXjueDh8hEOH7ruLmu5ewUtBD5VWMlps38cLeWGiESVh+4R18fLUOE8z9vpgzNAgiouKh9Q7qc7rWOwgRUZb9xZv5S72xhtyWC2uKNeuJ8djIu4EPyEFJ473npcdiXcUhFGYYzv8wfg58OrbU9XKF+90bENzltXv7EUBupBgTtasOQcOGYtzQ/0TwsJ/gQdsh8Bzj1jFd56rBzBEjscjZDquHOyB7hCNWD3dA4UgnFI4di1nuOqgEPZLGqlAw3BFZTvbIdbJHgvPwfr3+xiMiRFHEyW3di496yT48LYoQm/dh4/bTEEWxTye3xUOVuhsXWi/jQkUvDXzwBtS3ihDF0yiI6vJ4VBFOiiLE1kbkBJt/PMnyKe3DJ/XMO3j30gZojM0X0oBXbl3FHq/2x8rw/CfXcWKhHqpF53Ht1ksobZ930Xlcu34eqRbw3pgzNFD8AkPhFxiKhPlpmBAyvePve00ImY6E+Wkdf5t7vXvD/KWurCm3LZ01xpr1xHhs5N3A3+dV6IXUkl5uFZeH3ff8KMAGvo27N/zsbDBh2E8wwWYIQmyHINzeBv5jup/DHqRSY+nIESgc6Yz8EU54ZLgjNo1wRNXoEVgyVoW1o0djq7Mjcp0csMHJAdPHuPbr9UM3HjE04k35CO3yeNqeZoiiiKf3LEPoihJUVFajorIatcfbHj/e0PHY9hUzv+d1AjBv53nD8/augLrtsUV7Dcs6V5Rs9rEkeVDWh088Dr7+AX525Wf41W8/w61P3sd/NWX1bObvbdKF5Th1/R2cWqSHSsjBhXe774H/oKXQ+A8CVkZZOUMqQY+k1CWYGhaFGRFzMW1GNKaGRfVq2oxozIiYi6lhUUhKXWL29e4N85e6sqbctnTWGGvWE+OxkXkDrzfxPvD12FXQfh94fyQVNqJy04J7XmcSlu881K1hZwPfaYK9PSbbDsUDtoaL2EXYD8N8R1sEjW1rwt29oRL0cHX3xlwXN5SOHoHK0cOxbaQz8oc7YscIJxQPd0LhcEfkOTlgvaMDfFw1/Xv9wA2oF0WI4hFsmNz+eBqKL4gQxWbsXtR9/shtp3vdY6/KqjX8EFCd3cfrrENda5e97WH5aGoVIbYewJpA848lyYOyPnyW49T1z/DBlVpEBeihiajFizdv4ELWPfMZbeD18Fn7DN699Rlu3foMt94TsVVhR7soK2dIJegRl5gyKM8ZDHLM3/C8mrbviL18v6T7Yk25bemsMdZyrCeDGRsZNfB0v4N938tx98YkR0dMtxuGKXZDMcNuGObY2yDZ0RYrne079qS7tjXxKkEPX3cd1qhccWjsKOwfPQI7RjijcLgjCpwdscXZEQVODogZOaaf6xCKnAbDofD1uW2H/iwsw3lRhHihDPPumf8HN/CCHnFF5zv2uLf/u8dyiIxQVh3s3oirBD12iJ/i2pnl3ecz1sCH1OHl317H2cxJUAmTsPDgq/jg9WOYY/b3xpzpTeeP42x87oc1ffGWU/7SwLOm3LZ01hhr1hPjsWEDrxBSjUmg8wjMshuGmXbDEGM/DAn2NkhzsMESJzvkOtsjvL2JF/Rw69LIT3fTYvvYMWgYPQKlI5yxydkRqxztkeVgi4Th/TsHXiXo4Zd9AK2iiNbqbKiFzib9/M60HvPeTwOvCsxGVbMIsfk8Hm8WITbXYgX3vpMJlFUHF+HEWx+hZWvnFeV3iJ/iFycXdZ/P2DnwZS/h1su18OmYvwIvdGv2rZ+ycoZUQt9fomNiFyAuMQWuap9+P8fcmL/UlTXltqWzxliznhiPDRt4hZBiTPQuasywGYoZtkMx224YYu2GIdHeBoscbLHYwRbLnOyw0dkR8aNdOp7j2kYl6OHi7o0ElRpVo0Zg1wgnPOxgh3R7GyQ4O3dr9o3qOLy9Fit08Sg4JUIUz2NHYs9576uB7/J8URRxeNNss48hyYvS6uCcpjfw0VsXsTxAD5+5DV0OoZ+E0KhZbY254Sr0vziX3fMq9FmX8O4nb+BoimEPfFTtVdz8sAXrLOC9MWdooPT2Jdpd44vlmdlYmZUDQevfr+dYAuYvdWVNuW3prDHWrCfGY8MGXiGkGJOgMa6YYzcMs2yHYrbtUMQ42CLB3gYp9sPwkP0wLHawQa6TA3aPcMbiMS7dnuva5d8BbjqkjnHBZmcHJNkNQ46jHaZ2uc2ccaFYU3/ZcM57Tj6aRBHiuVLE9TLv/Tbwnefc1yFLZ/4xJHlRXh2MwJbmt3Hzk89w67fv4Wr7RexmN+HV317D4YWG+TTzGnCl1/vAByJ+r9h2H/ie94hXAuXlDPX1JXp6eAymh8eY9BxzY/5SV9aU25bOGmPNemI8NmzgFUKKMfF28cBMO1uE2w5DnN0w+I0VEOCixjJHOyy2t8EKB1usdbTH1uFOqBk1HGvGjO2xZ71rIx86xhXJdkORYDsUgf28Er1K6DyM/ulm41eGN6WB9/KZ0MsyslElihDFWqywgDEkeWEdJFMxZ5Snry/RE0PCMDEkzKTnmBvzl7qypty2dNYYa9YT47FhA68QUo1JsIM9ZtsOQZijY0czHqBSY6mjPXIc7ZDraIcCZwfkOzti53AnpI8aBZd7m3h3b7gK3pg0WoU0u2FYYDsUE0e59H89dNmoam2/t/s992vvor8NfNz2s2gVL6Np472HybOBpx+OdZBMxZxRnr6+RLuqfXo9b9XYc8yN+UtdWVNuWzprjDXrifHYsIFXCCnGxM1Vhym2wxBtOwR+Yw33fm/fw+6v0mDDcGcUODlgs5MD1jva4WEHO+Q72WPFyNFw73J7ufar1McMH4VldjZYaDsMD4wcbcK6BGBF9WVDE36qCJF9zNffBj5y83G0iC14bD0beJIO6yCZijmjPNZ09WjmL3VlTblt6awx1qwnxmPDBl4hpBiTCSNGYabNEEy3GQKf0T2XF+Cqw6bhTljnaIdMexussbfFw452KHF2RPbIUdB12RPv7u6NRQ72mG87BIk2QzHVeYTZY0QkJdZBMhVzRnms6Ys385e6sqbctnTWGGvWE+OxYQOvEFKMSaijE2YM+wlm2w5BlM0QhAwfBS+VBwLGuGPOyDHIdHbGGgdbLLMbhhV2Nsh1sMUmR3uscbBFvqMdljk7IWrEaEwbOQaznYdjoe1QxNsORaLNEEQ6OZk9RkRSYh0kUzFnlCcuMeUHMfd694b5S11ZU25bOmuMNeuJ8diwgVcIKcZkspMjImyGIKGt8V5gOxQJtkOQZDsMi+2GIdPeBivtbLDczgYP29tivYMdNjjaYa29LTLshmGR3TAssRuGdLthSLEdilibnyDe1nARu1gHB7PHiEhKrINkKuYMyRnzl4ikwnpiPDZs4BVCijFJsLfFfNuhmGc7BGl2w7C0rSnPsBuGRbaG/y+1s8FSOxussbfBIw62yLa3wfK26am2Q5FhNwwr7WyQZDsUsTZDkGBrsNjO1uwxIpIS6yCZijlDcsb8JSKpsJ4Yjw0beIWQYkxmtB36PsvJGXHOwxHl5IwY5+GIdhqOGY7OiHJ0RIKdLbLsbbC0rVHPtrdFaluj/5CdDZY7OmCRgz1i7WyRYDsM8Y5OCBkxGkkjRpo9RkRSYh0kUzFnSM6Yv0QkFdYT47FhA68QgzUmHq5aTBvjivGj3RA2aiyCXDzg7aqDl6sWnq5aeLh7QXD3gtrNE94qDdT33GKOyFqwDpKpmDMkZ8xfIpik.64nx2LCBVwiOCdHg4jZHpmLOkJwxf4lIKqwnxmPDBl4hOCZEg4vbHJmKOUNyxvwlIqmwnhiPDRt4heCYEA0ubnNkKuYMyRnzl4ikwnpiPDZs4BWCY0I0uLjNkamYMyRnzF8ikgrrifHYsIFXCI4J0eDiNkemYs6QnDF/iUgqrCfGY8MGXiE4JkSDi9scmYo5Q3LG/CUiqbCeGI8NG3iF4JgQDS5uc2Qq5gzJGfOXiKTCemI8NmzgFYJjQjS4uM2RqZgzJGfMXyKSCuuJ8diwgVcIjgnR4OI2R6ZizpCcMX+JSCqsJ8ZjwwZeITgmRIOL2xyZijlDcsb8JSKpsJ4Yj82ANfBEREREREREZFnYwBMRERERERHJABt4IiIiIiIiIhlgA09EREREREQkA7yInQxwTIgGF7c5MhVzhuSM+UtEUmE9MR4bNvAKwTEhGlzc5shUzBmSM+YvEUmF9cR4bNjAKwTHhGhwcZsjUzFnSM6Yv0QkFdYT47FhA68QHBOiwcVtjkzFnCE5Y/4SkVRYT4zHhg28QnBMiAYXtzkyFXOG5Iz5S0RSYT0xHhs28ArBMSEaXNzmyFTMGZIz5i8RSYX1xHhs2MArBMeEaHBxmyNTMWdIzpi/RCQV1hPjsWEDrxAcE6LBxW2OTMWcITlj/hKRVFhPjMeGDbxCmHdMvKES9HD0CMRPho7GyDGC2eNBNNBYB8lUzBmSM+YvEUmF9cR4bNjAK8Tgj4l3t7+1sxLQcO5p1NUdRcKqjVAJerhaQFyIBgrrIJmKOUNyxvwlIqmwnhiPDRt4hTDbmHj4Yuzk2bjy+psAgOcuX0HDk61w0Y1jA09WjXWQTMWcITlj/hKRVFhPjMeGDbxCDM6Y+EAl6OE27kG4RyVBv2IDnOYuwsnLVwAAP3v9Lfz7/xuNxNUb4OLhb/aYEA0k1kEyFXOG5Iz5S0RSYT0xHhs28Aox4GOiNvzfLWgK1EvWIuTim7DZfBwlb30KAPjy718hdfEaVFTU44nnr8Avcl7b83zMHhuigcA6SKZizpCcMX+JSCqsJ8ZjwwZeIQZjTNz0E+G+YDmCnryGoBOvo+DEC7h951t89913+OP//Am/+ehjtP83LeNhqAQ9XNXmjw3RQGAdJFMxZ0jOmL9EJBXWE+OxYQOvEAM1Ji5qH6jUPvCavxwjQmfAc/cxzH/rT/jof7/qaNZv376NL7/8El//4zZ+98f/QXpZLcZMnDEg6xO6vgmt4mUcL4jvc57ksksQxUuoXB5q9nEh68U6SKZizpC7xhchk2didkwiZsckImTyTLhrfM2+Xv3B/CUiqbCeGI8NG3iFGOgx0T30MFwXrYG+6nEkvfEHHP3oT/jqmzu4e/cu/vrXv+J//vxnfPLbjxC+ZBXuvUK9SYLTsbHmBC61iBBFEa3Nj+Ng2VpM1xmmh647iBaxBUc3G2ngSy+itfUi9rKBpwHEOkimYs4om7dfMOISUzAxJAwar0BovAIxftI0xCWmwHdciNnX7/swf4lIKqwnxmPDBl4hBmJMXPUT4D4zAdpV+XDLeAQ2Hl4IOf0y9M//Fgc+/CMA4Ju733Y08ftra2Hj4QfBwxcuP+g1k7HjnKFxbzl/GDWVjTjefBmiKOLJfavgZwFxJmrHOkimYs4ol6D1R1xiCgRtzwu8umt8EZuQDLUuwOzraQzzl4ikwnpiPDZs4BVioMbEY/5y6DZXwGlyBNRZmxHy0i3Mfekj/OPOXTz/+7/hznff4euvv8Y339xBXu5aDJ0YBnXAD9zzHVWEk6II8UIZ5rU/FvwoGkURotiInEA9IredhiiKOLktHiohHgWnRIhiHbYVHEeLKKIqS48V1YYfAaqyuizzVBEi25bZbboQgOmrq3D0UkvHHv/6bekIsoAxJcvGOkimYs4oV3BoGCaGhPU5PSh4KkKnzDL7ehqjhPxdXNSEwgzzrweRtVNCPbmf2LCBVwipx8TVKwjqmGQMDwjF/xsyFPqiA5j19t/h23wD+97/I058/BcU/vIPAIB/fP01AGDtmjX49+GjoY1fDFefYNNfd3I+mkQRongeVQ8nwlfXc57eG/hOJjfwiaU4J4oQH6/FxjUbUXb8MkTxMpo2zjb7mJJlU1wdDJiFjNLzuPz6DdwUK/qcT5NxDFdvfIxbtz7DRzd+hoMZgR3THtzagrdufopbtz7FzWst2DLNAt4Xc4YGQXhELLx9J/Y5XesdhFmz+z41zBJYTP5G5KO8sQkN96rIR/h9LpsNvDGTkbSpEvsamtDQeBD7SvMRP97c62Q9Fhc1oTwvtstjmShs3IXFJi6jMMP876U/LKaeWCA28Aoi7Zj4QOXhC/XshRgycgz+/cf/gQknX8LUF3+L4MsfIOP1W5gs3kTe9d/hD//4Bnfu3sF3332HJ5+4iB/96P9AmBkP1Q+6KE8Aojc24cn2hrz1GRyvKcLyyAkd8/TewF9E2UOd85jUwGfVQhRFnN+VDrWgh2r6Yqxak4tVyZFmH1OybEqrg6WX38Nrz53H0ed+hVtX+mrgF6LpF5/itePp8BECEb7vKm6+ewkrBT1UXsVouXkTL+yNhUaYhOUX3sHHV+swwQLeG3OGBlpEVDy03kF9Ttd6ByEiig28qfrfsPSvGZJTAzTYwtdXo2b3Jsz194dKG4Z5+dWoK83BOAtYN2vABp66xoYNvEJIOyaGi9C5hszAj3/8H/g///Zv8Hx0L6a9+gUmt97ApOc+xAPP38Rk8SY+v/0v4DvDreR+8+EH+E8bO6iC2w4T/IG3kPOatgiPlB3G2bbz30XxEh5bb/hi03sDfxoFUZ3PN6mBD85G1aW28+4vnUB9WfcfDIj6otQ6mHrmnb4b+JAGvHLrKvZ4tT9Whuc/uY4TC/VQLTqPa7deQmn7vIvO49r180i1gPfEnKGB4hcYCr/AUCTMT8OEkOkdf99rQsh0JMxP6/jb3OvdG0vM3x4NizYea0rrUdfYhPq6GmxdFgmh2x57Q0M0bl4+SqoPoqGxCXXVZVg+pY/lUZtkPFpdg3URXWOdga11lVgTGot1FV2mJRRiX3keHhD0GJe6A+V1h9r22G9AhFZvOIKibBe2VR+6p2FVNmMNfHheDSqKi9ty9iD2FWYafjjRRmJlsSHf66rLULynM38tPfaWWE8sBRt4BRmIBn70hCmw1ejxox/9CG7pazHj2peYevUzTHv+QwS2vI8N134HAPjXN3cAAG9fu4Z/+/F/wi207Tw+Ext49bgwPDh1FoLHtV/IZwImP1xr2CPfWosVugFo4P9/e2cbFNV1BuBtp2mdJs1nTXTiJVwEpBezCIq4lIiLugkQDAEDkUQDkRGIYXVACPEjdIURdWEF1mVL0URhIk7USBICKdu00TROTNPExJhG06pFnbZTxZn8STv98fTHLkFgl69ZwpV7fjw/dnfu3b3veeed++w59z2yQtCcNJ6raGTfkXY6PX8YiC3oBMOh1To4pMAPlHQ5l1c//YxXVypIspnDp/vPwJ/tKCdYBdckckYwXmRmZbPQmEiCKYX4hCQWGhO9Ep+QRIIphYXGRDKzsif8d3tDjfk7ULiTyhzUby0gOkQhNM6MxdErljfOZs7DuOI5MpZEIcl6ogtraLDkej2foBdvs8HLKKpp4IXHFWLX1X4nhEllDqrMRqSIQipqK8gyuGfsV/6qwf2+aSNWx3aeNQxu6KhlhhN4Z42FdIMeaW4BFoeNtQaF8LydOKo3kagoyIYCynd78vcmiL0a64laEAKvIcZjTAIfWU5oZh63TZvBHbP0hFc0Emy2kPDRVWJ/f4GM4+dZ/6duAHZUVbHEaORHt97OzFgTUpDCAzNnExAUPuLvM5S+4m4k59zQ10QudB31Lhcu1ytsiBuDwJvKae7XGC+CfHvf5ylFNmpsVp73HB/2vNM9619XOOFjKlA3Wq2DYxd4hfB17ZzuvkR39yW6/+Jiy/yJvx6RM4Lx5LG0Fd/LMd8Haszf/sKdxPpqO8U33A8s2+gRlwECKiduoLK2kYbemfmteV7OJ+jDl8A3sulJBWlhCTusJcTKyyiqsbImQkHKqRrUp8C+5Rm3RPqhX8FkY1iB9+SoO+7uP6aesuzBslrf7xzlOTdH7NVYT9SCEHgNMS4CPycOaeZsAg1LuSt8LpQk5IUAAARzSURBVD/+2Z3odDqmPZyO4eifMbzXzUPvX+HIyVPc8ZNb0Ol03BdpICDM93N+QxJZgK3Nhcv1Dm+1NFJjc9B0yNMdvrmch+UxCLyczTbPOVsb66jfc5iOGxrePZhbx1GXi86DdZSuLcXS1IbL5eLlMtHETjA0Wq2DYxb4BQ6Onf+Ug3kxSHIMGU0nOPvhfh5VwTWJnBnMqq29N34Dls0KRoUQ+PFlbAKfxPrqBl7KWUKorLhlRwj8MAy1hF5Bkk0UWmspzNqIdZuZ8N64VhQgDzyXiiRSTTyxpdG/Aq/y2KuxnqgFIfAawt9j8sCA13K0kXvnxvGDKbei0+mYcvdUZu9+nai3z3BXjBHdD2/hnjkLmL7oUX4eFklA7BKyijdizFrN/aGRI/7eoNgcSutbaOvwNLLreIN99ZvJ9MzUjV7gFaKyrZ795N/hrRYr1t8MvY1cU0UB8710wBcIbkSrdXDMz8Bvf4/uY3b3jZ2sIMk1/K6f7E9+tJozWsaXjCcve4LH0lZ4XaUmBH7kjG4J/XayQxQkOZXiXQ5eTI9yN2PbXC8EfgQsLq7DUb3JZxO7+WYbttrdVOTFuI8xFLHNWUdxagyyrCc6Yy1Z8XpVSaSa6F0On6LXI8lRLCq0Yvf0EvAl8D6X0N8EsVdjPVELQuA1hL/HZLo0i/ukWUwP1jM1LJJ7wyKZmZDCvCefJcKUjO7OqUSnZ5G5ZRsRyWnYWo9we2Qcu5pbKW85zKH3P+Szv11k/2+PMe1B8Ty5YPKh1To4WOBjMCQu9Yi5uwv9x68VDu5Cn9/G6YsfsW+FewY+0X6cr891UKSCaxI5IxgvvMl4YPBscvMKWZNvRg4Z/CyqEPiRM6ImdrKCJJso2NHU18Quy0KNcy9OZwOVlTbsnlljIfBDMcw2chFmKp07yY3oe6+vkdoe7DUWMucqqpJIdRFHaon1u/jWWyvJjnfXB18CL8lLyR22iZ06Y6/GeqIWhMBrCH+OSfAvl9LU3sUfv/or81fls991jOXrX6Bsl4POLy/zyeUe1lTsZLP915w4/SXLzSVc//a//HRGKB+c+pzGruNcudaDs/kA0yIfQgqdM+HxEQj8jVbr4CCBf2QvJ85/wssZ7tfB6U7e9boPfCSp1S7PPvCD94jXAlrNGS3jS8YXLU5m0eLkUR0z0Yj8FQgE/kLUk6FjIwReI/hjTAKDFGYEhmE7cJhvvv0PT5mLCU1M4+9Xe1hZsoldLa9R1XWKN7+4jPPIm1iceznY9QeeKXuJj7/6milTAzn5+RnWbN9NSNpqTpw5xwdfnOV+MQMvmISIOigYLSJntIcvGY9eYCR6gXFUx0w0In8FAoG/EPVk6NgIgdcI/hiTAFlBkn9BamEpl672cKC9k+Ck5Vz4dw+mnHz2vdHON/+Dk+cucFuIntbOLhoPtfF0yWYu/uNfxK8q4J/XrlPkaOHFhmbsrUe5cu06AfO836QIBDczog4KRovIGe3hS8YDgsJ97tIiBF4gEEx2RD0ZOjb+4P83VvYMZMyxygAAAABJRU5ErkJggg==][/img]
Major và minor thôi bạn nhé ( tầm hiểu biết của mình là vậy )
Offline saigonpearl  
#463 Đã gửi : 20/06/2019 lúc 09:10:38(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết
EPICENTER Major 2019.... Major thì thấy nó ghi rõ, còn minor ko thấy ghí, làm sao biết nhỉ
Offline saigonpearl  
#464 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 03:16:49(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

thử nghiệm

Offline saigonpearl  
#465 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 03:29:18(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

Originally Posted by: saigonpearl Go to Quoted Post

thử nghiệm

Cang phết

Offline saigonpearl  
#466 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 04:06:45(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

Originally Posted by: saigonpearl Go to Quoted Post

Originally Posted by: saigonpearl Go to Quoted Post

thử nghiệm

Cang phết

Offline saigonpearl  
#467 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 04:08:32(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết
Làm tiếp Team Aster VS CDEC Gaming 2nd map - kill handicap Team Aster (+15.5) 1.13
Offline saigonpearl  
#468 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 04:59:27(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

Căng phết

Offline saigonpearl  
#469 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 05:13:24(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

Originally Posted by: saigonpearl Go to Quoted Post

Căng phết

Haha

18h có tran làm tiếp, khỏi suy nghỉ chi cho mệt

Offline nhimret  
#470 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 05:32:27(UTC)
nhimret


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-11-2006(UTC)
Bài viết: 2,482

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 111 bài viết

mấy tuần đi công tác với cả toàn giải cỏ ko có kèo nên ko chơi.

Đang có giải CSGO to, ngon phết,đánh tạm cũng được.

Mai bắt đầu có giải Dota 2 Major nhé, giải to thứ 2 sau mỗi TI thôi. Chuẩn bị cày :D

...FwAANmmrQAW21-06-201909:18 (GMT+0) Team Aster VS CDEC Gaming2nd map - kill handicapTeam Aster (+15.5) 1.19 Single56.20 USD Win66.87 USD
copy...4AAACEg/gAQ20-06-201918:35 (GMT+0) FaZe VS mousesports2nd map - round handicap (incl. overtime)mousesports (+3.5) 1.08 Single52.00 USD Win56.16 USD
copy...nIAADa6GwAd20-06-201918:33 (GMT+0) FaZe VS mousesports2nd map - round handicap (incl. overtime)mousesports (+3.5) 1.08 Single52.00 USD Declined
copy...FsAACEg/gAY20-06-201918:00 (GMT+0) MiBR VS Liquid2nd map - round handicap (incl. overtime)Liquid (+5.5) 1.06 Single49.12 USD Win52.06 USD
copy...HoAACEg/gAW20-06-201917:09 (GMT+0) FaZe VS mousesports1st map - round handicap (incl. overtime)mousesports (+5.5) 1.08 Single45.00 USD Win48.60 USD
copy...NsAADa6GwAS20-06-201915:35 (GMT+0) NRG VS Astralis3rd map - round handicap (incl. overtime)Astralis (+4.5) 1.11 Single41.03 USD Win45.54 USD
copy...LoAANmmrQAQ20-06-201914:37 (GMT+0) NRG VS Astralis2nd map - round handicap (incl. overtime)Astralis (+3.5) 1.12 Single36.65 USD Win41.04 USD
copy...5IAACEg/gAR20-06-201913:44 (GMT+0) NRG VS Astralis1st map - round handicap (incl. overtime)Astralis (+3.5) 1.11 Single33.00 USD Win36.63 USD
copy...asAANmmrQAc20-06-201912:14 (GMT+0) Liquid VS HellRaisersWinnerLiquid 1.27 Single26.00 USD Win33.02 USD

Sửa bởi người viết 21/06/2019 lúc 05:38:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline nhimret  
#471 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 05:36:32(UTC)
nhimret


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-11-2006(UTC)
Bài viết: 2,482

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 111 bài viết

Originally Posted by: saigonpearl Go to Quoted Post
EPICENTER Major 2019.... Major thì thấy nó ghi rõ, còn minor ko thấy ghí, làm sao biết nhỉ

ông vào trang https://liquipedia.net/ sẽ có liệt kê các giải, các trận, phong độ v.v... đây là trang chính thống của dota2, tương tự như hltv.org là trang chính thống của csgo

VD giải ZBT ông đang đánh thì thông tin nó đây: https://liquipedia.net/dota2/ZBT_Invitational/1

nhìn ở cột phải thì nó là Minor

Sửa bởi người viết 21/06/2019 lúc 05:37:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn nhimret cho bài viết.
saigonpearl trên 21-06-2019(UTC) ngày
Offline nhimret  
#472 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 05:53:37(UTC)
nhimret


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-11-2006(UTC)
Bài viết: 2,482

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 111 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
2 ngày sập hầm 2 lần mong bác nhimret chỉ giáo cho thêm ít exp.lần trc thì thua trận giải cỏ,hqua lại sập trong giải Minorlose Map 3 nó vẫn win nhưng pick team chủ yếu để push

dota2 nó ngoài chiến thuật bình thường là carry, offlane, mid farm đều, 2 supp bảo kê, thì còn chiến thuật củ chuối là 4 bảo kê 1. Tức là cả team sẽ nuôi béo thằng carry, tìm mọi cách tạo khoảng trống (trong dota2 gọi là space creat), lúc đấy thì cả 4 thằng sẽ ko farm, mà đi quấy phá, ko cho carry team kia farm, chết cả 4 cũng ko sao, hiến mạng cho team kia, dành toàn bộ tài nguyên cho thằng carry béo nhanh nhất. 

Dota2 có cái Net worth, cái này giải thích rồi là số tiền kiếm dc của từng cá nhân hoặc từng đội. Nếu 1 thằng ko farm gì, NW ít, VD thằng supp, thì nếu bị giết, team kia cũng không được bao nhiêu tiền cả.

Gặp những trận như vậy thì nếu bet đội 4 nuôi 1, thì chỉ có khóc, mặc dù cuối trận sẽ thắng.

Những đội pick những con tướng super hard cary như: medusa, drow ranger, spec, AM, troll, lone druid thì rất hay áp dụng chiến thuật này.

Nếu như con tướng thứ 3, xuất hiện các con trên, thì nên chuyển sang đánh over dura 26.5

Sửa bởi người viết 21/06/2019 lúc 05:57:09(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline saigonpearl  
#473 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 06:09:47(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

Originally Posted by: nhimret Go to Quoted Post

mấy tuần đi công tác với cả toàn giải cỏ ko có kèo nên ko chơi.

Đang có giải CSGO to, ngon phết,đánh tạm cũng được.

Mai bắt đầu có giải Dota 2 Major nhé, giải to thứ 2 sau mỗi TI thôi. Chuẩn bị cày :D

...FwAANmmrQAW21-06-201909:18 (GMT+0) Team Aster VS CDEC Gaming2nd map - kill handicapTeam Aster (+15.5) 1.19 Single56.20 USD Win66.87 USD
copy...4AAACEg/gAQ20-06-201918:35 (GMT+0) FaZe VS mousesports2nd map - round handicap (incl. overtime)mousesports (+3.5) 1.08 Single52.00 USD Win56.16 USD
copy...nIAADa6GwAd20-06-201918:33 (GMT+0) FaZe VS mousesports2nd map - round handicap (incl. overtime)mousesports (+3.5) 1.08 Single52.00 USD Declined
copy...FsAACEg/gAY20-06-201918:00 (GMT+0) MiBR VS Liquid2nd map - round handicap (incl. overtime)Liquid (+5.5) 1.06 Single49.12 USD Win52.06 USD
copy...HoAACEg/gAW20-06-201917:09 (GMT+0) FaZe VS mousesports1st map - round handicap (incl. overtime)mousesports (+5.5) 1.08 Single45.00 USD Win48.60 USD
copy...NsAADa6GwAS20-06-201915:35 (GMT+0) NRG VS Astralis3rd map - round handicap (incl. overtime)Astralis (+4.5) 1.11 Single41.03 USD Win45.54 USD
copy...LoAANmmrQAQ20-06-201914:37 (GMT+0) NRG VS Astralis2nd map - round handicap (incl. overtime)Astralis (+3.5) 1.12 Single36.65 USD Win41.04 USD
copy...5IAACEg/gAR20-06-201913:44 (GMT+0) NRG VS Astralis1st map - round handicap (incl. overtime)Astralis (+3.5) 1.11 Single33.00 USD Win36.63 USD
copy...asAANmmrQAc20-06-201912:14 (GMT+0) Liquid VS HellRaisersWinnerLiquid 1.27 Single26.00 USD Win33.02 USD

 

mấy cái bác đánh +3.5,5.5 có bí quyết gì ko . ngoi doi chỉ dota ít tran quá

Offline nhimret  
#474 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 06:22:53(UTC)
nhimret


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-11-2006(UTC)
Bài viết: 2,482

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 111 bài viết

Originally Posted by: saigonpearl Go to Quoted Post

 

mấy cái bác đánh +3.5,5.5 có bí quyết gì ko . ngoi doi chỉ dota ít tran quá

CSGO thì vào trang hltv.org xem thông tin trận nhé.

Không biết ông có nắm dc game play của csgo ko, nhưng cứ giới thiệu qua để các bạn ko biết nắm dc.

Đại khái là csgo nó có ~10 map chính sẽ bắn trong giải, mỗi đội sẽ lần lượt loại và chọn map để bắn. VD bo 3 thì mỗi đội sẽ loại và chọn map, map cuối cùng còn lại thì sẽ buộc phải bắn.

Đội nào chọn map trc thì đội kia sẽ được chọn bên cảnh hay cuớp.

Mỗi map nó lại có đặc thù thiên về cảnh hay cuớp hơn. VD map thiên về cảnh sát, thì đội chọn cảnh sát trc sẽ có ưu thế hơn, dễ bắn hơn ==> dẫn điểm dễ hơn

Mỗi map sẽ bắn tối đa 30 round, đội nào 16 round trước là thắng. Nếu 2 đội hoá 15-15, thì sẽ bắn overtime (OT), cứ 6 round làm 1 vòng OT, bắn hết 6 round OT, đội nào cách biệt 2 round là thắng, nếu hoà 3-3 thì bắn lại vòng OT mới.

CSGO có đặc điểm là dùng tiền để mua súng, nếu thua round thì ít tiền, thắng round nhiều tiền, do đó sẽ có những round đội thua sẽ ko mua đồ để tích tiền ==> biếu không cho đối thủ 1 round thắng.

Cứ 15 round là đổi bên, cs thành cướp và ngược lại, cứ mỗi lần đổi bên thì reset lại toàn bộ tiền, bắn lục.

Game play là thế. Giờ đến cách bet.

CSGO tuyệt đối không bet trước trận đấu, phải đợi các đội ban pick map xong, vào hltv.org xem đội nào chọn map gì, xem map đấy thì tỉ lệ thắng bao nhiêu với mỗi đội, trang web nó thống kê hết. Xem phong độ đối đầu.

Sau đó xem live, nếu như map đội mạnh chọn, mà 3 round đầu thắng, thì sẽ bet kèo handicap, tuỳ kèo và đội mà sẽ có các kèo handicap khác nhau, thông thường tôi đánh kèo HDC có odd 1.06--> 1.15, ko tham.

CSGO không khoá kèo HDC trong trận, nên đợi thoải mái, ko như dota2

 

thanks 1 người cảm ơn nhimret cho bài viết.
saigonpearl trên 21-06-2019(UTC) ngày
Offline saigonpearl  
#475 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 06:49:28(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

cái tran này Map 2 mất keo 15.5 thì bỏ phải khong bac Nhím

Offline nhimret  
#476 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 06:58:14(UTC)
nhimret


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-11-2006(UTC)
Bài viết: 2,482

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 111 bài viết

Originally Posted by: saigonpearl Go to Quoted Post

cái tran này Map 2 mất keo 15.5 thì bỏ phải khong bac Nhím

đánh chắc chắn thì bỏ, 8h sang bên csgo đánh

thanks 1 người cảm ơn nhimret cho bài viết.
saigonpearl trên 21-06-2019(UTC) ngày
Offline saigonpearl  
#477 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 07:00:34(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết
CSGO bác đánh post len bám với , thanks
Offline saigonpearl  
#478 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 11:49:14(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

Originally Posted by: nhimret Go to Quoted Post

 

 

Ví dụ trân này sao bác Nhím, DreamEaters picked Inferno ( tỉ lệ nó thắng tới 70%)...mới vô 4 round thì thàng Copehangen muc 3-1 roi ( DreamEaters cửa trên)

Keo đang vậy DreamEaters+7.5 @1.09 có đúng bài không ( mình thấy sai sai...vì đội yếu đang dẫn)

 

 

 

se7en1308  
#479 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 06:30:10(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Cái chiến thuật bác nhimret giải thích e cũng hiểu nhưng khổ cái là những trận mình bet toàn tầm h chiều mà công việc nó k thể ngồi 1 chỗ chạy ngoài đường miết nên đâm ra k xem livestream khi nó pick team đc vì muốn xem livestream thì cần có wifi trên dd mới xem đc đâm ra cứ thấy kill handicap mở kèo là bet
Offline saigonpearl  
#480 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 08:35:48(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Cái chiến thuật bác nhimret giải thích e cũng hiểu nhưng khổ cái là những trận mình bet toàn tầm h chiều mà công việc nó k thể ngồi 1 chỗ chạy ngoài đường miết nên đâm ra k xem livestream khi nó pick team đc vì muốn xem livestream thì cần có wifi trên dd mới xem đc đâm ra cứ thấy kill handicap mở kèo là bet

KHông cần xem live đâu, vào trang 

https://www.hltv.org/matches/2334512/dreameaters-vs-copenhagen-flames-winners-league-season-2-europe

là thấy nó pick mà, có luon thong kê phan trăm thắng cho map nữa.

 

Có điều chưa biết Map nào thiên về cảnh hay cươp....? Nhờ bác Nhím chỉ điểm

 

""Mỗi map nó lại có đặc thù thiên về cảnh hay cuớp hơn. VD map thiên về cảnh sát, thì đội chọn cảnh sát trc sẽ có ưu thế hơn, dễ bắn hơn ==> dẫn điểm dễ hơn"""

Offline nhimret  
#481 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 10:16:00(UTC)
nhimret


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-11-2006(UTC)
Bài viết: 2,482

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 111 bài viết

Originally Posted by: saigonpearl Go to Quoted Post

 

Có điều chưa biết Map nào thiên về cảnh hay cươp....? Nhờ bác Nhím chỉ điểm

 

""Mỗi map nó lại có đặc thù thiên về cảnh hay cuớp hơn. VD map thiên về cảnh sát, thì đội chọn cảnh sát trc sẽ có ưu thế hơn, dễ bắn hơn ==> dẫn điểm dễ hơn"""

 

vào đây xem

http://vaughnroyko.com/csgosided/

thanks 1 người cảm ơn nhimret cho bài viết.
saigonpearl trên 22-06-2019(UTC) ngày
se7en1308  
#482 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 10:27:38(UTC)
se7en1308


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-06-2012(UTC)
Bài viết: 1,231
Man
Viet Nam
Đến từ: Đà Nẵng

Thanks: 93 times
Được cảm ơn: 215 lần trong 189 bài viết
Bạn saigonpearl nhầm rồi mình đang nói về DotA 2 màd'oh!
Offline nhimret  
#483 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 10:45:16(UTC)
nhimret


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-11-2006(UTC)
Bài viết: 2,482

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 111 bài viết

Originally Posted by: se7en1308 Go to Quoted Post
Bạn saigonpearl nhầm rồi mình đang nói về DotA 2 màd'oh!

thế thì hơi nguy hiểm, những trận đấy đánh bé thôi, đừng tất tay

mailove  
#484 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 11:10:30(UTC)
mailove


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 18-03-2019(UTC)
Bài viết: 222
Đến từ: Cobacgao.com

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết

Offline nobody89  
#485 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 11:30:00(UTC)
nobody89


Danh hiệu: Master Member

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Gia nhập: 12-07-2012(UTC)
Bài viết: 4,571
Viet Nam

Cảm ơn: 412 lần
Được cảm ơn: 280 lần trong 264 bài viết
Epicenter các bác cứ đâm vô TNC, Gambit Esports, Alliance với RNG đủ loại kèo đi nhé, kiểu gì cũng có lời
UserPostedImage
Offline nhimret  
#486 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 11:47:13(UTC)
nhimret


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-11-2006(UTC)
Bài viết: 2,482

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 111 bài viết

Originally Posted by: nobody89 Go to Quoted Post
Epicenter các bác cứ đâm vô TNC, Gambit Esports, Alliance với RNG đủ loại kèo đi nhé, kiểu gì cũng có lời

lời lỗ thì ko biết, nhưng acc nhân bao nhiêu mới là vấn đề :D

Offline saigonpearl  
#487 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 12:10:53(UTC)
saigonpearl


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-09-2008(UTC)
Bài viết: 2,263
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 88 times
Được cảm ơn: 98 lần trong 80 bài viết

Có trận nó không ra 15.5 nhỉ,

 

Offline nobody89  
#488 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 01:08:42(UTC)
nobody89


Danh hiệu: Master Member

Medals: Tipster: Tipster of the year

Nhóm: Tipster
Gia nhập: 12-07-2012(UTC)
Bài viết: 4,571
Viet Nam

Cảm ơn: 412 lần
Được cảm ơn: 280 lần trong 264 bài viết
Nhimret: có lời là dc chứ bác đánh odd bỏ nhiều ăn ít bik khi nào x2 acc. Mình cứ đều tay thôi, khi náo win kha khá thì bet mấy odd ăn cao lận vì khi mình xem tụi nó ban pick xong thì mình nhận định dc đội thắng 10kill hay win game phải hơn 60% vì mình chơi dota dc hơn 10 năm rồi nên cũng nắm rõ dc nhiều thứ.
UserPostedImage
Offline nhimret  
#489 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 02:53:36(UTC)
nhimret


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-11-2006(UTC)
Bài viết: 2,482

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 111 bài viết

Originally Posted by: nobody89 Go to Quoted Post
Nhimret: có lời là dc chứ bác đánh odd bỏ nhiều ăn ít bik khi nào x2 acc. Mình cứ đều tay thôi, khi náo win kha khá thì bet mấy odd ăn cao lận vì khi mình xem tụi nó ban pick xong thì mình nhận định dc đội thắng 10kill hay win game phải hơn 60% vì mình chơi dota dc hơn 10 năm rồi nên cũng nắm rõ dc nhiều thứ.

chính bỏ nhiều ăn ít mới lên nhanh ông ơi, xem các mã bet của mọi người đi, ngày x3,4 acc chuyên thường, x2 thì còn bình thường nữa :>

Offline nhimret  
#490 Đã gửi : 22/06/2019 lúc 03:11:30(UTC)
nhimret


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-11-2006(UTC)
Bài viết: 2,482

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 111 bài viết

Originally Posted by: saigonpearl Go to Quoted Post

Có trận nó không ra 15.5 nhỉ,

 

không ra thì bỏ, sang csgo mà đánh :D đợi 5h chiều thì giải major cả tỉ trận, sợ ông ko có sức theo

Ai đang xem chủ đề này?
10 Trang«<56789>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 18.729 giây.