M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline LONG DALACURA  
#71 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 12:03:16(UTC)
LONG DALACURA


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-11-2018(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: hcm city

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

mùa bóng chưa bắt đầu nên hơi ít trận,khoảng 1 tuần nữa thì tha hồ với pp và tỷ lệ win như này anh em bet đều tay chắc chắn là 1 kênh đầu tư sáng suốt!viêt nam nói là làm tư nay em bet mã nào post lên cho anh em xem em gầy lại sự nghiệp như thế nào?và trả lời cho câu hỏi có ai sống được bằng nghề này k nhé!ban ngày em mắc làm nên chỉ có thê nt  post kèo cho anh em,tối em lên máy tính chụp hình mã bet và câp nhật tình hình em gầy lên lại cho anh em thấy!

 

UserPostedImage

Offline LONG DALACURA  
#72 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 02:10:35(UTC)
LONG DALACURA


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-11-2018(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: hcm city

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

mã số 8 win nha anh em tại bet rồi mới post ưu tiên mã mở hàng bên top rungning nên kịp post bên này!từ giờ mình sẽ post 2 bên để mấy anh em k có nick vẫn theo dõi được!

UserPostedImage

abaruning131  
#73 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 01:06:36(UTC)
abaruning131


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-08-2019(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Manh DAT than tien

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 48 bài viết
Cool
Originally Posted by: LONG DALACURA Go to Quoted Post
Như ti&ecirc;u đề m&igrave;nh sẽ chia sẽ phương ph&aacute;p 89% cho ai gi&uacute;p m&igrave;nh 1 c&ocirc;ng việc, để m&igrave;nh sống s&oacute;t qua 3 th&aacute;ng h&egrave; n&agrave;y, đợi v&ocirc; mu&agrave; giải mới m&igrave;nh sẻ trở m&igrave;nh!
Ai chưa biết về m&igrave;nh th&igrave; c&oacute; thể xem b&agrave;i phương ph&aacute;p 89% của m&igrave;nh c&aacute;ch đ&acirc;y 7 th&aacute;ng nh&eacute;!nếu k phải phương ph&aacute;p tỷ lệ win cao tại sao m&igrave;nh c&oacute; thể tuy&ecirc;n bố pp 89% v&agrave; m&igrave;nh post 19 k&egrave;o win 18 k&egrave;o thua 1 k&egrave;o?
C&ograve;n ai gạch đ&aacute; chửi tại sao win m&agrave; lại đi chia sẻ? l&agrave; v&igrave; m&igrave;nh giờ khổ như 1 con ch&oacute;! c&aacute;ch đ&acirc;y 7 th&aacute;ng m&igrave;nh c&oacute; hơp t&aacute;c với rất nhiều người (c&aacute;c bạn xem b&agrave;i cũ sẽ c&oacute; h&igrave;nh ảnh chứng m&igrave;nh)v&agrave; m&igrave;nh dương ra đc mấy trăm triệu,m&igrave;nh cho m&igrave;nh l&agrave; cao si&ecirc;u n&ecirc;n m&igrave;nh đ&atilde; ra l&agrave;m 1 m&igrave;nh,v&agrave; mọi chuyện thuận lợi cho đến khi m&ugrave;a giải kết th&uacute;c t&iacute;nh từ trận ck c1,l&uacute;c đ&oacute; k c&ograve;n &aacute;p đụng được b&iacute; k&iacute;p 89% l&ecirc;n mấy giải u,giao hưũ,b&oacute;ng t&agrave;o lao n&agrave;y nọ,v&agrave; m&igrave;nh th&igrave; đang trong cơn say chiến thắng,rất h&aacute;o thắng,n&ecirc;n m&igrave;nh đ&atilde; &aacute;p dụng những pp kh&aacute;c đễ chiến tiếp m&agrave; k dừng lại chờ m&ugrave;a giải mới đc!(bược ngoặc từ đ&acirc;y)kiểu như n&oacute; l&agrave; đam m&ecirc; chinh phục,n&ecirc;n k&egrave;o n&agrave;o m&igrave;nh cũng chơi,lại bị cuốn v&agrave;o v&ograve;ng xo&aacute;y m&ecirc; muội chơi khi n&agrave;o bay hết tất cả những g&igrave; đang c&oacute; đến l&uacute;c k c&ograve;n g&igrave; nữa mới tỉnh ngộ th&igrave; đ&atilde; muộn!v&agrave; giờ th&igrave; m&igrave;nh mất hết.chỉ c&ograve;n lại b&ecirc;n cạnh 1 c&aacute;i laptop thời 2012 cũ kỹ l&agrave;m bạn,nhưng điều m&igrave;nh buồn nhất ch&iacute;nh l&agrave; mất người bạn g&aacute;i đ&atilde; theo m&igrave;nh 7 năm nay,tiền th&igrave; đợi v&ocirc; m&ugrave;a giải m&igrave;nh c&oacute; thể kiếm lại nhưng cả đời n&agrave;y chắc m&igrave;nh k thể n&agrave;o gặp đc 1 người con g&aacute;i như em!
CHỐT lại: m&igrave;nh thua v&igrave; m&igrave;nh c&oacute; qu&aacute; nhiều phương ph&aacute;p!
Nếu m&igrave;nh k c&oacute; t&agrave;i,nếu m&igrave;nh k c&oacute; pp th&igrave; liệu c&oacute; nhiều người hợp t&aacute;c với m&igrave;nh như vậy k?nếu m&igrave;nh sống được với n&oacute; th&igrave; liệu 3 năm qua m&igrave;nh k đi l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; chi ơ nh&agrave; bet banh!giờ m&igrave;nh đang l&agrave;m việc phuc vụ m&agrave; time thời gian l&agrave;m việc d&agrave;i qu&aacute;,từ 11htrua cho đ&ecirc;n 3h s&aacute;ng n&ecirc;n m&igrave;nh k c&oacute; time quan s&aacute;t b&oacute;ng được( b&oacute;ng đ&aacute; n&agrave;y giống như bida,1 khi bạn bỏ l&acirc;u ng&agrave;y th&igrave; quay lại bạn phải mất time dợt lại) n&ecirc;n b&aacute;c n&agrave;o,anh chị em n&agrave;o c&oacute; duy&ecirc;n,gi&uacute;p m&igrave;nh giới thiệu 1 c&ocirc;ng việc(m&igrave;nh sẽ chia sẻ lại pp 89% &aacute;p dụng cho b&oacute;ng chinh) m&igrave;nh c&agrave;y 3 th&aacute;ng h&egrave; nay d&agrave;nh dụm dư được 1 &iacute;t đến th&aacute;ng 9 l&agrave; m&igrave;nh sẽ trở m&igrave;nh sống với đam m&ecirc; của m&igrave;nh,l&uacute;c m&igrave;nh trở m&igrave;nh l&ecirc;n được sẽ HẬU TẠ người ơn rất nhiều ah! AI gi&uacute;p m&igrave;nh m&igrave;nh gặp trực tiếp để chỉ hẳn lu&ocirc;n pp nh&eacute;,k v&ograve;ng vo gi hết,m&igrave;nh chỉ v&agrave; chứng minh,c&oacute; bằng chưngsổ s&aacute;ch hẳn hoi,chỉ cần ai gặp m&agrave; m&igrave;nh chỉ pp m&agrave; k c&oacute; bằng trứng c&oacute; th&ecirc; đập c&aacute;i chai l&ecirc;n đầu m&igrave;nh!pp n&agrave;y c&oacute; thể coi l&agrave; v&ocirc; gi&aacute;,nhưng c&oacute; &iacute;ch g&igrave; khi lọt v&agrave;o tay m&igrave;nh m&agrave; m&igrave;nh th&igrave; lại tay trắng n&ecirc;n m&igrave;nh chấp nhận trao đổi 1 c&ocirc;ng việc để m&igrave;nh sống qua 3 th&aacute;ng h&egrave; n&agrave;y!anh chị em n&agrave;o gi&uacute;p được th&igrave; cho m&igrave;nh 1 cuộc gặp trực tiếp nh&eacute;!m&igrave;nh giờ l&agrave;m đang t&iacute;nh xin nghỉ m&agrave; chưa biết t&igrave;m việc ở đ&acirc;u,ai c&oacute; việc chỉ m&igrave;nh th&igrave; mới li&ecirc;n lac nh&eacute;!
ps: trước đ&acirc;y h&aacute;o thắng n&ecirc;n c&oacute; đắc tội với bro n&agrave;o th&igrave; cho em xin lỗi nh&eacute;!giờ em đang khổ như 1 con ch&oacute; n&ecirc;n em chấp nhận hết ah! đ&agrave;n &ocirc;ng l&agrave;m được chịu được,ri&ecirc;ng cuộc đời em c&aacute;i g&igrave; cũng c&oacute; thể mất nhưng k b&agrave;o giờ em MẤT NIỀM TIN! pp của em c&ograve;n đ&oacute; n&ecirc;n chỉ cần sống qua 3 th&aacute;ng em sẻ quay trở lại v&agrave; post k&egrave;o cho anh em nh&eacute;!cảm ơn anh em rất nhiều!hi vọng ai biết c&ocirc;ng việc gi tốt giới thiệu em ah! ah qu&ecirc;n giơi thiệu em 30t trắng trẻo đẹp trai nh&eacute;!do mấy năm qua em chỉ ở nh&agrave; bet banh n&ecirc;n người k c&oacute; 1 vết th&acirc;m! người ơn n&agrave;o gi&uacute;p đươc em th&igrave; li&ecirc;n lac với em băng c&aacute;ch nt trước cho em nh&eacute;.chứ giờ em s&agrave;i điện thoại c&ugrave;i bắp,em chỉ mong c&oacute; người giới thi&ecirc;u vi&ecirc;c để c&oacute; cơ h&ocirc;i quay lại b&aacute;o đ&aacute;p diễn đ&agrave;n mong ad thương s&oacute;t! nt cho em k 3 chin chin hai k 9 bay k bay,n&oacute;i anh em cado em mới d&aacute;m rep nh&eacute;!


Co phuong phap 89% nua ah ? Ban giau chua ......
abaruning131  
#74 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 01:08:51(UTC)
abaruning131


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-08-2019(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Manh DAT than tien

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 48 bài viết
Originally Posted by: LONG DALACURA Go to Quoted Post
m&ugrave;a b&oacute;ng chưa bắt đầu n&ecirc;n hơi &iacute;t trận,khoảng 1 tuần nữa th&igrave; tha hồ với pp v&agrave; tỷ lệ win như n&agrave;y anh em bet đều tay chắc chắn l&agrave; 1 k&ecirc;nh đầu tư s&aacute;ng suốt!vi&ecirc;t nam n&oacute;i l&agrave; l&agrave;m tư nay em bet m&atilde; n&agrave;o post l&ecirc;n cho anh em xem em gầy lại sự nghiệp như thế n&agrave;o?v&agrave; trả lời cho c&acirc;u hỏi c&oacute; ai sống được bằng nghề n&agrave;y k nh&eacute;!ban ng&agrave;y em mắc l&agrave;m n&ecirc;n chỉ c&oacute; th&ecirc; nt post k&egrave;o cho anh em,tối em l&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh chụp h&igrave;nh m&atilde; bet v&agrave; c&acirc;p nhật t&igrave;nh h&igrave;nh em gầy l&ecirc;n lại cho anh em thấy!

UserPostedImage


con khỉ Cool keo tinh tien roi moi post.kiem duoc nhieu vay.di lam chi cho met.danh keo ft full ma phuong vs cha phap.keo ft thi hen xui thoi ga.
Offline LONG_ DALACURA  
#75 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 02:14:31(UTC)
LONG_ DALACURA


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-07-2019(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Đã đắc đạo

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: abaruning131 Go to Quoted Post
Originally Posted by: LONG DALACURA Go to Quoted Post
m&ugrave;a b&oacute;ng chưa bắt đầu n&ecirc;n hơi &iacute;t trận,khoảng 1 tuần nữa th&igrave; tha hồ với pp v&agrave; tỷ lệ win như n&agrave;y anh em bet đều tay chắc chắn l&agrave; 1 k&ecirc;nh đầu tư s&aacute;ng suốt!vi&ecirc;t nam n&oacute;i l&agrave; l&agrave;m tư nay em bet m&atilde; n&agrave;o post l&ecirc;n cho anh em xem em gầy lại sự nghiệp như thế n&agrave;o?v&agrave; trả lời cho c&acirc;u hỏi c&oacute; ai sống được bằng nghề n&agrave;y k nh&eacute;!ban ng&agrave;y em mắc l&agrave;m n&ecirc;n chỉ c&oacute; th&ecirc; nt post k&egrave;o cho anh em,tối em l&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh chụp h&igrave;nh m&atilde; bet v&agrave; c&acirc;p nhật t&igrave;nh h&igrave;nh em gầy l&ecirc;n lại cho anh em thấy!

UserPostedImage


con khỉ Cool keo tinh tien roi moi post.kiem duoc nhieu vay.di lam chi cho met.danh keo ft full ma phuong vs cha phap.keo ft thi hen xui thoi ga.


Thằng óc bò này mày k thấy tao post kèo trước rồi lúc tối nghĩ làm tao mới onl bằng máy tính chup kèo tao đánh lại hả.trận cup mã lai kèo đên 21/2 bỏ rẻ rồi mới nổ 2 trái liên tiếp hả?chó vẫn sủa đoàn người vẫn đi thôi.tao cũng chả thèm đôi có với tụi chó mày làm gi?muốn chê bai ai thì ích nhất mày phải có tài hơn ngta hiểu k lũ chó?
Offline LONG_ DALACURA  
#76 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 07:11:33(UTC)
LONG_ DALACURA


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-07-2019(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Đã đắc đạo

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
MÃ SỐ 8 OVER NHỒI HT TRẠN SISAKET FC GIai thai lAn
Offline LONG_ DALACURA  
#77 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 07:57:27(UTC)
LONG_ DALACURA


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-07-2019(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Đã đắc đạo

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Mã số 9 over 33/4 31/2 trận oppsal na uy
Offline LONG_ DALACURA  
#78 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 09:35:36(UTC)
LONG_ DALACURA


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-07-2019(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Đã đắc đạo

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Mã số 9 win tổng 6 win 3 lose ps mã số 8 soi vừa mới post kèo tài nó tụt quá bất thường ai running sẽ biết bỏ.lúc đó có khách vô em thao tác trên đt mà nt nhiều cái nên thao tác k kip.nhưng k sao vẫn tính thua ai theo em bet đều tay sẽ là 1 kênh đầu tư siẻu lợi nhuận.thao tác trên dt bất tiện quá đã vậy còn lúc khách vô mắc làm nữa chừng nữa làm mất bao nhiêu kèo over ft mới bet song khách vô vào post bài thì nổ rồi.có những trận nổ rồi mà nó xuống giá vẫn bet kip vd như trận cup malasia em bet 31/4 lúc đầu có khách vô cái em chƯa kip post thì nó nổ nên khúc sau nó xuống 33/4 em mới post.soi va post kèo bằng dt cực lâu nên anh em thôg cảm.
Online daiduongxx  
#79 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 09:50:13(UTC)
daiduongxx


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-03-2019(UTC)
Bài viết: 14
Viet Nam
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết

Originally Posted by: LONG_ DALACURA Go to Quoted Post
Mã số 9 win tổng 6 win 3 lose ps mã số 8 soi vừa mới post kèo tài nó tụt quá bất thường ai running sẽ biết bỏ.lúc đó có khách vô em thao tác trên đt mà nt nhiều cái nên thao tác k kip.nhưng k sao vẫn tính thua ai theo em bet đều tay sẽ là 1 kênh đầu tư siẻu lợi nhuận.thao tác trên dt bất tiện quá đã vậy còn lúc khách vô mắc làm nữa chừng nữa làm mất bao nhiêu kèo over ft mới bet song khách vô vào post bài thì nổ rồi.có những trận nổ rồi mà nó xuống giá vẫn bet kip vd như trận cup malasia em bet 31/4 lúc đầu có khách vô cái em chƯa kip post thì nó nổ nên khúc sau nó xuống 33/4 em mới post.soi va post kèo bằng dt cực lâu nên anh em thôg cảm.

Bro ở đâu vậy

Offline LONG_ DALACURA  
#80 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 10:16:54(UTC)
LONG_ DALACURA


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-07-2019(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Đã đắc đạo

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: daiduongxx Go to Quoted Post
Originally Posted by: LONG_ DALACURA Go to Quoted Post
M&atilde; số 9 win tổng 6 win 3 lose ps m&atilde; số 8 soi vừa mới post k&egrave;o t&agrave;i n&oacute; tụt qu&aacute; bất thường ai running sẽ biết bỏ.l&uacute;c đ&oacute; c&oacute; kh&aacute;ch v&ocirc; em thao t&aacute;c tr&ecirc;n đt m&agrave; nt nhiều c&aacute;i n&ecirc;n thao t&aacute;c k kip.nhưng k sao vẫn t&iacute;nh thua ai theo em bet đều tay sẽ l&agrave; 1 k&ecirc;nh đầu tư siẻu lợi nhuận.thao t&aacute;c tr&ecirc;n dt bất tiện qu&aacute; đ&atilde; vậy c&ograve;n l&uacute;c kh&aacute;ch v&ocirc; mắc l&agrave;m nữa chừng nữa l&agrave;m mất bao nhi&ecirc;u k&egrave;o over ft mới bet song kh&aacute;ch v&ocirc; v&agrave;o post b&agrave;i th&igrave; nổ rồi.c&oacute; những trận nổ rồi m&agrave; n&oacute; xuống gi&aacute; vẫn bet kip vd như trận cup malasia em bet 31/4 l&uacute;c đầu c&oacute; kh&aacute;ch v&ocirc; c&aacute;i em chƯa kip post th&igrave; n&oacute; nổ n&ecirc;n kh&uacute;c sau n&oacute; xuống 33/4 em mới post.soi va post k&egrave;o bằng dt cực l&acirc;u n&ecirc;n anh em th&ocirc;g cảm.

Broởđ&acirc;u vậy


Mình đang ở sai gòn bro ơi.mình nói mình có thê làm giàu bằng nghề Này và chứng minh cho a em xem.nếu k ai giúp mình thì mình tự gầy lên vâyh.acc minh bưa 1.5tr gio gây lên đc 5tr rồi.co tài thì ở đAu hoàn cảnh nào cung se vươn lên thôi.
Offline nguyenvanvanve  
#81 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 11:16:59(UTC)
nguyenvanvanve


Danh hiệu: Veteran Member

Medals: Tipster: Tipster of the month

Nhóm: Member, Tipster of the month
Gia nhập: 22-12-2018(UTC)
Bài viết: 2,010
Đến từ: HÀ NỘI

Cảm ơn: 258 lần
Được cảm ơn: 396 lần trong 353 bài viết

Originally Posted by: LONG_ DALACURA Go to Quoted Post
Originally Posted by: daiduongxx Go to Quoted Post
Originally Posted by: LONG_ DALACURA Go to Quoted Post
Mã số 9 win tổng 6 win 3 lose ps mã số 8 soi vừa mới post kèo tài nó tụt quá bất thường ai running sẽ biết bỏ.lúc đó có khách vô em thao tác trên đt mà nt nhiều cái nên thao tác k kip.nhưng k sao vẫn tính thua ai theo em bet đều tay sẽ là 1 kênh đầu tư siẻu lợi nhuận.thao tác trên dt bất tiện quá đã vậy còn lúc khách vô mắc làm nữa chừng nữa làm mất bao nhiêu kèo over ft mới bet song khách vô vào post bài thì nổ rồi.có những trận nổ rồi mà nó xuống giá vẫn bet kip vd như trận cup malasia em bet 31/4 lúc đầu có khách vô cái em chƯa kip post thì nó nổ nên khúc sau nó xuống 33/4 em mới post.soi va post kèo bằng dt cực lâu nên anh em thôg cảm.
Broởđâu vậy
Mình đang ở sai gòn bro ơi.mình nói mình có thê làm giàu bằng nghề Này và chứng minh cho a em xem.nếu k ai giúp mình thì mình tự gầy lên vâyh.acc minh bưa 1.5tr gio gây lên đc 5tr rồi.co tài thì ở đAu hoàn cảnh nào cung se vươn lên thôi.

Nghe ông nói phét nhiều tôi cũng ngứa tai,ông có 1,5 triệu mới có 2-3 hôm ông đã kiếm 5 triệu rồi thì cần đéo gì phải chờ mong nhà đầu tư.5 triệu đó ông chơi mấy hôm lại có 10-20 triệu ngay.chẳng mấy ông lại giàu có.

Mà tôi dị ứng với mấy thể loại khẳng định chắc nịch là "có khả năng làm giàu bằng nghề này"vì những câu này toàn của mấy thằng lừa đảo thôi.trước ông cày thuê người ta giao cho cả chục cái acc mỗi cái mấy chục triệu ông còn đéo giữ đc đồng nào để rồi lên đây kêu khổ.giờ vẫn mở mồm ra nói đổ tại này nọ thì bó tay,để xem thêm thằng ngu nào nó giao acc cho ông đốt nữa thì tôi cũng lạy nó luôn vì quá ngu.

oppabet nhà cái uy tín s? 1
Offline LONG DALACURA  
#82 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 11:43:56(UTC)
LONG DALACURA


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-11-2018(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: hcm city

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Originally Posted by: nguyenvanvanve Go to Quoted Post

Originally Posted by: LONG_ DALACURA Go to Quoted Post
Originally Posted by: daiduongxx Go to Quoted Post
Originally Posted by: LONG_ DALACURA Go to Quoted Post
Mã số 9 win tổng 6 win 3 lose ps mã số 8 soi vừa mới post kèo tài nó tụt quá bất thường ai running sẽ biết bỏ.lúc đó có khách vô em thao tác trên đt mà nt nhiều cái nên thao tác k kip.nhưng k sao vẫn tính thua ai theo em bet đều tay sẽ là 1 kênh đầu tư siẻu lợi nhuận.thao tác trên dt bất tiện quá đã vậy còn lúc khách vô mắc làm nữa chừng nữa làm mất bao nhiêu kèo over ft mới bet song khách vô vào post bài thì nổ rồi.có những trận nổ rồi mà nó xuống giá vẫn bet kip vd như trận cup malasia em bet 31/4 lúc đầu có khách vô cái em chƯa kip post thì nó nổ nên khúc sau nó xuống 33/4 em mới post.soi va post kèo bằng dt cực lâu nên anh em thôg cảm.
Broởđâu vậy
Mình đang ở sai gòn bro ơi.mình nói mình có thê làm giàu bằng nghề Này và chứng minh cho a em xem.nếu k ai giúp mình thì mình tự gầy lên vâyh.acc minh bưa 1.5tr gio gây lên đc 5tr rồi.co tài thì ở đAu hoàn cảnh nào cung se vươn lên thôi.

Nghe ông nói phét nhiều tôi cũng ngứa tai,ông có 1,5 triệu mới có 2-3 hôm ông đã kiếm 5 triệu rồi thì cần đéo gì phải chờ mong nhà đầu tư.5 triệu đó ông chơi mấy hôm lại có 10-20 triệu ngay.chẳng mấy ông lại giàu có.

Mà tôi dị ứng với mấy thể loại khẳng định chắc nịch là "có khả năng làm giàu bằng nghề này"vì những câu này toàn của mấy thằng lừa đảo thôi.trước ông cày thuê người ta giao cho cả chục cái acc mỗi cái mấy chục triệu ông còn đéo giữ đc đồng nào để rồi lên đây kêu khổ.giờ vẫn mở mồm ra nói đổ tại này nọ thì bó tay,để xem thêm thằng ngu nào nó giao acc cho ông đốt nữa thì tôi cũng lạy nó luôn vì quá ngu.

cái thằng như mày là cái thằng nát nhất nhục nhất 4r rồi.đi đâu cũng bi người ta chửi mà cũng còn tư cách đi chê bai người khác sao?mày k lo đi làm kiếm tiền nuôi cái miệng mày tối ngày chực chờ ngta cho mấy chục k bet free là đủ biết hạng người mày nằm đáy ở xã hôi rồi! mày cứ nói tao lừa đảo suốt trong khi 8 tháng qua từ lúc tao nhận acc của tất cả anh em chưa ai nói tao 1 tiếng nào? mà tao lừa đảo kiểu gì mà tao post kèo lên win cao vây? mày làm được như tao k? sao mày k tư hỏi là sao k có ai giao acc cho mày bet đi? mày đi chê ngta ngu mà người ta có nhà lầu xe hơi còn mày nhìn lại mày coi cái thằng mặt dày k biết nhục ! ngta nói đúng mà: SE SẺ THÌ LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC Ý CUẢ ĐẠI BÀNG! nẽxt tại đây! chỗ này đê tao post kèo cho anh em!

Offline nguyenvanvanve  
#83 Đã gửi : 04/08/2019 lúc 07:06:25(UTC)
nguyenvanvanve


Danh hiệu: Veteran Member

Medals: Tipster: Tipster of the month

Nhóm: Member, Tipster of the month
Gia nhập: 22-12-2018(UTC)
Bài viết: 2,010
Đến từ: HÀ NỘI

Cảm ơn: 258 lần
Được cảm ơn: 396 lần trong 353 bài viết

Cái địt mẹ thằng Long Dalacura này nữa.bố mày đã ngứa tai rồi lại gãi ra.

Mấy thằng giao acc cho mày toàn thằng ngu nên khi bị cháy thì chả ngậm miệng lại,chứ đéo thằng nào đủ dũng cảm đứng lên nói là "NÓ LÀ THẰNG LỪA ĐẢO ĐẤY,CHÁY ACC CỦA TÔI RỒI".

Ngu nhưng đéo đứa nào dám nói để người khác rút kinh nghiệm,còn nếu ai theo dõi mày lâu ngày thì biết thừa mày cũng chỉ là thằng gặp thời.post mồm lên đc mấy mã,win nhiều thì lừa đc vài con gà,thua thì mất đéo gì đâu.

Mày giỏi như vậy cho bố mày 1 lí do là vài ngày mày ăn từ 1,5 triệu lên 5 triệu.thì vài ngày nữa mày từ 5 triệu lên 20 triệu.rồi từ 20 triệu mày lên...rất nhiều triệu.mày đừng nói lí do là vì mày muốn vốn to để nhanh giàu nhé.người khác giao acc cũng chỉ vài chục triệu thôi.5 triệu ăn lên mấy chục đơn giản lắm,cần đéo gì ai giao acc cho chơi giúp.cái loại mày đéo có tiền nên thích cầm acc của người khác chơi thắng thì hưởng,thua đéo mất gì.

Đến giờ phút này mà mày vẫn còn mở mồm ra để dìm hàng tao là tao rẻ rách,đi chơi free mã mấy chục k.mày cố tình ko hiểu ah,bố mày giải thích rất nhiều lần rồi,đó là bố mày sợ cờ bạc rồi,nên muốn sống yên ổn chứ đời bố mày sướng gấp vạn lần cái thằng lang thang,tiền đéo có để chơi phải đi chơi cày thuê acc cho người khác.biết ko ăn đc thì đừng có chơi,dừng lại đi chứ chơi như mày lại nhục như con chó(câu này chính mồm mày nói ở bài viết nhé).đừng ảo tưởng nữa,mày còn ảo tưởng sống đc bằng nghề này thì đời mày còn phải đi lừa nhiều lần nữa đấy.

Gửi đến những thằng ngu nào có ý định giao acc cho người khác cày giúp.sao các ông ngu thế,nếu bọn cày thuê giỏi như thế thì bọn nó đã rất nhiều tiền việc gì phải đi cầm giúp acc mấy chục triệu của các công để chơi giúp.nó giỏi thì acc của nó giờ này đã là tiền trăm triệu,tiền tỉ rồi các ông ah.

oppabet nhà cái uy tín s? 1
Offline LONG DALACURA  
#84 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 12:31:59(UTC)
LONG DALACURA


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-11-2018(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: hcm city

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

mã số 10 over  31/2 ft 

0-1
1H 33'

 

Taftea IK
 
Umea FC Akademi
 
Hòa
0.87
0.5-1
0.97
3.5
0.84
u
0.98
13.00
1.22
4.45
0.46
0-0.5
-0.62
1.5
-0.90
u
0.72
37.00
1.15
4.55

 

Offline nguyenvanvanve  
#85 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 09:52:45(UTC)
nguyenvanvanve


Danh hiệu: Veteran Member

Medals: Tipster: Tipster of the month

Nhóm: Member, Tipster of the month
Gia nhập: 22-12-2018(UTC)
Bài viết: 2,010
Đến từ: HÀ NỘI

Cảm ơn: 258 lần
Được cảm ơn: 396 lần trong 353 bài viết

Originally Posted by: LONG DALACURA Go to Quoted Post

mã số 10 over  31/2 ft 

0-1
1H 33'

 

Taftea IK
 
Umea FC Akademi
 
Hòa
0.87
0.5-1
0.97
3.5
0.84
u
0.98
13.00
1.22
4.45
0.46
0-0.5
-0.62
1.5
-0.90
u
0.72
37.00
1.15
4.55

 

0-3 thua rồi.

Thắng 6,thua 4 trong khi những mã tài FT hoặc rung HT là 3/4 đéo bao giờ ăn đủ thì với tỉ lệ này liệu có win đc tiền ko.

Tao đã nói rồi,mày chỉ gặp may mắn 1 lần.đc người khác giao acc cho và đã thua thì đủ hiểu tài của mày đến đâu.nếu có tài đủ lớn thì đã ko bị thua và lên trên đây lôi kéo mấy con gà lần thứ 2 hoặc lần thứ n như thế này.

oppabet nhà cái uy tín s? 1
Offline superman123  
#86 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 09:56:48(UTC)
superman123


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-05-2019(UTC)
Bài viết: 160
Afganistan
Đến từ: afganistan

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 21 bài viết

Thời buổi này mà vẫn còn đi chăn gà thì tao cũng chịu mày rồi

Gà ở Forum này bị chăn hết rồi, giờ còn toàn lại cáo già thôi, chăn không được coi chừng bị ăn thịt đấy 

Offline LONG DALACURA  
#87 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 10:57:27(UTC)
LONG DALACURA


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-11-2018(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: hcm city

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

cái 4r này lạ! thắng nhiều thì nó lại kêu gặp thời,lúc thắng thì chẳng thấy chúng nó đâu,canh ngta thua vài mã là nhảy vô sủa?mới thua vài mã thì nó nhảy vô chê bai trong khi trình của tụi nó k dám post kèo?4r này lập ra là để post kèo cho anh em tham khảo,tôi bet sao thi tôi post kèo lên đây để anh em xem!mới vô mùa bet có vài mã mà làm căng vậy đường còn dài phia trước mà!tôi bet sao thi tôi sẽ post lên cho anh em xem coi tôi gầy lên như thế nào!còn đỡ hơn nhưng thành phần k ăn việc làm rỗi nghề tối ngày đi chê bai người khác thì làm gì còn time suy nghĩ tham vọng cho bản thân?k lẽ suốt đời tụi bay chỉ mãi là hạt cát để người ta dẫm lên sao?để dành time đó mà lo kiếm việc lo cho tương lai gia đình tụi bay đi.k lẽ tụi bay sống trên đời mà k có tham vọng sao?nếu có mà tối ngày đi rình mò chê bai người khác thì làm gi còn time để thực hiện ước mơ đó!

mã số 10 thua tổng win 6 lose 4 

đường còn dài phía trước,tôi bet sao thì post lên anh em cứ chờ xem!

UserPostedImage

Offline LONG_ DALACURA  
#88 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 07:21:25(UTC)
LONG_ DALACURA


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-07-2019(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Đã đắc đạo

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Tuân rồi mình bệnh nên k soi kèo.vậy là mùa giải mới đã bắt đầu.anh em ai theo dõi cùng mình chơi pp 89% nhé! Pp này là mình dự có goal trong ht tỷ lệ 89%.và mình chỉ post khi có kèo tài 1 hòa.nên anh em canh bet sao bet tổng kết mùa 100% lãi!như vậy coi như là kiếm tiền đuóc từ môn này rồi phải không?chờ tỉme kiểm chưng nhe!
Offline pvnghia1090685  
#89 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 09:03:20(UTC)
pvnghia1090685


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-06-2016(UTC)
Bài viết: 83
Viet Nam
Đến từ: long an

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
Tôi còn biết nó có goal trong h2,ít nhất 1goal.he he
Mong cuộc sống bình yên
Offline LONG DALACURA  
#90 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 01:44:38(UTC)
LONG DALACURA


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-11-2018(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: hcm city

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

1 MỞ HÀNG

NHỒI OVER HT 

 

0-0
1H 13'

 

Ajax
 
PAOK Thessaloniki
 
Hòa
1.5-2
-0.94
0.84
3.0
0.81
u
-0.93
1.29
7.60
4.95
0.5
0.91
0.99
1.0
0.81
u
-0.93
1.91
8.10
2.21

 

 

Offline LONG DALACURA  
#91 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 01:58:02(UTC)
LONG DALACURA


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-11-2018(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: hcm city

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

OVER HT 

 

0-0
1H 14'

 

Harrogate Town
 
Notts County
 
Hòa
0.5
0.99
0.85
2-2.5
0.84
u
0.98
1.99
3.35
3.15
0-0.5
-0.81
0.65
0.5-1
0.87
u
0.95
2.93
4.45
1.81
Offline LONG DALACURA  
#92 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 01:59:39(UTC)
LONG DALACURA


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-11-2018(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: hcm city

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

3

OVER HT

 

0-0
1H 13'

 

Charlton Athletic
 
Forest Green Rovers
 
Hòa
1.0
-0.96
0.86
2-2.5
0.90
u
0.98
1.63
5.70
3.20
0-0.5
0.92
0.98
0.5-1
0.90
u
0.98
2.35
7.20
1.87
Offline LONG DALACURA  
#93 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 02:34:08(UTC)
LONG DALACURA


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-11-2018(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: hcm city

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

  1

abaruning131  
#94 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 07:00:15(UTC)
abaruning131


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-08-2019(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Manh DAT than tien

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 48 bài viết
Cool :phuong phap cai loz me may chu 89%.bo may danh win 5-7 Tran lien tiep nhu com bua.phuong vs cha phap/ DM.may co pp nay bo may can 200k vnd thoi 1 thang thoi: tao thang ty phu /thang dien hoang tuong
abaruning131  
#95 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 07:01:32(UTC)
abaruning131


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-08-2019(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Manh DAT than tien

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 48 bài viết
Cool danh keo moi phut 15-17' danh ft ma co/ pp con me may.ngu vl: danh nhu may nguoi ta goi LA hen xuoi
abaruning131  
#96 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 07:04:26(UTC)
abaruning131


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-08-2019(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Manh DAT than tien

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 48 bài viết
Cool 1con ga : be no.
Offline LONG_ DALACURA  
#97 Đã gửi : 18/08/2019 lúc 04:01:56(UTC)
LONG_ DALACURA


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-07-2019(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Đã đắc đạo

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Mã số 4 over ht lustenau áo phut 26
Offline LONG_ DALACURA  
#98 Đã gửi : 18/08/2019 lúc 04:22:37(UTC)
LONG_ DALACURA


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-07-2019(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Đã đắc đạo

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
3 Win 1 lose
Offline nguyenvanvanve  
#99 Đã gửi : 18/08/2019 lúc 04:43:46(UTC)
nguyenvanvanve


Danh hiệu: Veteran Member

Medals: Tipster: Tipster of the month

Nhóm: Member, Tipster of the month
Gia nhập: 22-12-2018(UTC)
Bài viết: 2,010
Đến từ: HÀ NỘI

Cảm ơn: 258 lần
Được cảm ơn: 396 lần trong 353 bài viết

Thôi đi địt mẹ mày LONG DALACURA ah,mày đốt mấy cái acc của mấy con gà chưa đủ à mà giờ này vẫn post bài chăn gà.ko hiểu sao nó dính phốt cũ mà chính nó thừa nhận vậy mà BQT vẫn để nó post kèo lùa gà mãi nhỉ

oppabet nhà cái uy tín s? 1
Tân CG  
#100 Đã gửi : 18/08/2019 lúc 07:34:14(UTC)
Tân CG


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-07-2019(UTC)
Bài viết: 100
Viet Nam

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
UserPostedImage UserPostedImage
Tao thì k biết phương pháp 89% là gì nhưng theo số liệu m kể thì k hiểu m lấy đâu ra xác xuất gọi là 89% tỷ lệ chiến thắng nhỉ 1 lần win 6 lose 4 1 lần win 3 lose 1 chưa trừ lỗ line hay.....t biết m sẽ tl câu đường dài vậy xin phép cười ỉa vào cái đường dài m cái đường dài là bao lâu 1 tháng 1 năm hay 10 năm tao đéo cần pp củ cải gì hết trình t chỉ thực hiện đc như 2 pic trên thôiCool Cool
Offline superman123  
#101 Đã gửi : 18/08/2019 lúc 08:03:26(UTC)
superman123


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-05-2019(UTC)
Bài viết: 160
Afganistan
Đến từ: afganistan

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 21 bài viết

DM vãi lol

Phương pháp 89% nghĩa là đánh 100 trận thắng 89 trận, thua 11 trận

Thằng này xàm lol quá rõ như vậy mà vẫn chăn được gà thì tao cũng chịu mày 

Tân CG  
#102 Đã gửi : 18/08/2019 lúc 09:18:33(UTC)
Tân CG


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-07-2019(UTC)
Bài viết: 100
Viet Nam

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: superman123 Go to Quoted Post
DM v&atilde;i lol
Phương ph&aacute;p 89% nghĩa l&agrave; đ&aacute;nh 100 trận thắng 89 trận, thua 11 trận
Thằng n&agrave;y x&agrave;m lol qu&aacute; r&otilde; như vậy m&agrave; vẫn chăn được g&agrave; th&igrave; tao cũng chịu m&agrave;y

Ông nghĩ vậy cũng đúng như tôi lại nghỉ theo hướng phân tích khác. Trong 1 trận ( 100% ) thì nó có đến 89% win và chỉ có 11% thua vậy mà nó bet 10 trận lose mẹ hết 4 trận nghĩa là 4 trận nó đâm đầu vào tỷ lệ 11% tạch rồiCool Cool
10 trận lose 4 win 6 thì trừ đi tiền line thông thường 10 line thì lời đc bao nhiu chưa kể nhiều trận ăn 1/2 tiền hay ăn k đủ tiền nhé mọi người tự tính hộ mình nên thôi dẹp mẹ cái mấy cái pp vớ con mẹ vẩn đi cho mn nhờCool

Sửa bởi người viết 18/08/2019 lúc 09:20:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

abaruning131  
#103 Đã gửi : 18/08/2019 lúc 09:32:43(UTC)
abaruning131


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-08-2019(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Manh DAT than tien

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 48 bài viết
Cool phuong phap nay danh the nao ban danh ht hay ft ca Tran , danh keo hay tx (89%>>>>>100 tran win 89% loset 11% ah)>>>>>>>>> neu vay Minh doi can nha 100m mat tien thanh pho gia/ khoang 3ty vnd : duoc k chu that.....hien tai moi tuan DA hon 700tran ma Minh soi DC co 10keo ( ma canh met moi qua ) 10 keo win cung 6-7 tro Len.ma met hon di lam nua.>>>>ban Minh cai pp do di : Minh o nha bet banh lam giau cho khoe.than
abaruning131  
#104 Đã gửi : 18/08/2019 lúc 09:42:56(UTC)
abaruning131


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-08-2019(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Manh DAT than tien

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 48 bài viết
Cool deo co pp nao khi may danh tu phut 26' ......anh may danh 10keo win 6-7 nek>>>>>chua dam noi phuong vs phap vl: hon 700 Tran tao soi duoc tam 10keo ( 1tuan ma tao soi 10 keo (nhieu luc chi danh duoc 3-4keo ) tao danh banh an hoai do/ ma chua dam noi 1 cau ban/( noi thiet tao an hoai ma thay cado con met moi hon di lam nhieu.1 keo tao danh 2c an la DC 1,6-2c, ma nhieu luc ngoi canh 3-4 Tran lien TUC het 4h-6h ma k vo the k danh duoc.ca tuan danh nhieu luc KO co Tran nao>>>>qua met moi >>> an 1 Tran duoc nhieu do = tao di lam 3ngay.tao thay met moi hon di lam nua.
abaruning131  
#105 Đã gửi : 18/08/2019 lúc 09:46:20(UTC)
abaruning131


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-08-2019(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Manh DAT than tien

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 48 bài viết
Cool DA noi pp thi an chac 89% dung k: 1 tuan tao mua cai pp nay.tao se thanh ty phu con khỉ >>>>>>chu thot doi? Can nha 100m gia/ 3ty pm
abaruning131  
#106 Đã gửi : 18/08/2019 lúc 10:17:16(UTC)
abaruning131


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-08-2019(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Manh DAT than tien

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 48 bài viết
Cool chi co 1truong hop la may win that( may doc duoc keo dang chay = win.tao tin) nhung neu keo may danh/ la dang. Keo co? >>>> so luong tien va nguoi danh vao qua nhieu= lat keo)....may biet ly do vi sao tao danh thang nao cung + (ma keo tao danh toan 1c 2c khong) vi tao hieu 1 dieu : ca do // bip bom. Lat thuyen khi danh qua to la chuyen thuong 10tran tao luc nao cung win 6 tro len khi danh 1-2c≥>≥>>>>>>...neu may doc keo sau phut 70' tao tin vi co rat nhieu nguoi co the doc duoc keo dang chay sau phut 70( con may danh ht hay ft tren duoi tai xiu >>> bo/ ia? Vao mat may luon.( deo co thang loz nao biet duoc ket qua tu dau Tran( ngoai tru ban do)

Sửa bởi người viết 18/08/2019 lúc 10:24:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline LONG_ DALACURA  
#107 Đã gửi : 19/08/2019 lúc 01:41:37(UTC)
LONG_ DALACURA


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-07-2019(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Đã đắc đạo

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Mã sô 5 over nhồi ht trận udinese phut 12
Tân CG  
#108 Đã gửi : 19/08/2019 lúc 04:25:20(UTC)
Tân CG


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-07-2019(UTC)
Bài viết: 100
Viet Nam

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Cool
Originally Posted by: LONG_ DALACURA Go to Quoted Post
Mã sô 5 over nhồi ht trận udinese phut 12

lose lại văn tạchrolling on the floor

abaruning131  
#109 Đã gửi : 19/08/2019 lúc 08:46:01(UTC)
abaruning131


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-08-2019(UTC)
Bài viết: 270
Đến từ: Manh DAT than tien

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 48 bài viết
Danh tu phut 12' tai 3/4 co hoi an wa cao>>>ma xit
Tân CG  
#110 Đã gửi : 19/08/2019 lúc 09:33:32(UTC)
Tân CG


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-07-2019(UTC)
Bài viết: 100
Viet Nam

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Originally Posted by: abaruning131 Go to Quoted Post
Danh tu phut 12' tai 3/4 co hoi an wa cao>>>ma xit


Làm ơn lớn r bấm tiếng việt có dấu đi. Đọc comment tưởng đâu đọc tiếng " Miên " k. Chẳng lẻ bấm tiếng việt khó vậy hả bạn. Còn bạn mở mồm bet 10 win 6 7 thì cũng chẳng khác gì a Rồng Dracula
thanks 1 người cảm ơn Tân CG cho bài viết.
bonus08 trên 20-08-2019(UTC) ngày
Offline LONG DALACURA  
#111 Đã gửi : 28/08/2019 lúc 11:48:00(UTC)
LONG DALACURA


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-11-2018(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: hcm city

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

mã số 6 over ht 

 

0-0
1H 17'

 

Flora Tallinn
 
JK Nomme Kalju
 
Hòa
0.5-1
0.92
0.92
2.5-3
-0.81
u
0.63
1.75
4.25
3.20
0-0.5
-0.88
0.72
0.5-1
0.85
u
0.97
2.59
5.10
1.86
Offline nguyenvanvanve  
#112 Đã gửi : 29/08/2019 lúc 12:25:57(UTC)
nguyenvanvanve


Danh hiệu: Veteran Member

Medals: Tipster: Tipster of the month

Nhóm: Member, Tipster of the month
Gia nhập: 22-12-2018(UTC)
Bài viết: 2,010
Đến từ: HÀ NỘI

Cảm ơn: 258 lần
Được cảm ơn: 396 lần trong 353 bài viết

Originally Posted by: LONG DALACURA Go to Quoted Post

mã số 6 over ht 

 

0-0
1H 17'

 

Flora Tallinn
 
JK Nomme Kalju
 
Hòa
0.5-1
0.92
0.92
2.5-3
-0.81
u
0.63
1.75
4.25
3.20
0-0.5
-0.88
0.72
0.5-1
0.85
u
0.97
2.59
5.10
1.86

Lại thua tiếp rồi LONG DALACURA ơi.

Tao đã nói rồi,mày chỉ là thằng lừa đảo gặp thời.có 1 chút kinh nghiệm chơi nhưng gặp cầu đỏ post kèo lên và dụ đc mấy con gà đưa cho cày thuê thôi.chứ mày giỏi thì mày giờ này nhiều tiền lắm rồi,5 triệu của mày hết lâu chưa hả LONG 

 

oppabet nhà cái uy tín s? 1
Offline nguyenvanvanve  
#113 Đã gửi : 29/08/2019 lúc 12:28:10(UTC)
nguyenvanvanve


Danh hiệu: Veteran Member

Medals: Tipster: Tipster of the month

Nhóm: Member, Tipster of the month
Gia nhập: 22-12-2018(UTC)
Bài viết: 2,010
Đến từ: HÀ NỘI

Cảm ơn: 258 lần
Được cảm ơn: 396 lần trong 353 bài viết

Ae nào mới vào diễn đàn thì cẩn thận nhé,đừng có tin thằng LONG LỪA ĐẢO này.chứ còn ae nào lâu năm là biết thằng này ra sao rồi

oppabet nhà cái uy tín s? 1
Ai đang xem chủ đề này?
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 9.080 giây.